Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

CẨM KHÊ DI HẬN

HỒI 78

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

In ra

QUYỂN II

 HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM

Trứng rồng, lại nở ra rồng,
Liu điu lại nở ra gịng liu điu

(Ca dao)

 

Quang-Vũ cho rằng Mă thái-hậu chưa dám ra tay ngay. Y giao Lạc-dương cho hai ông chú Hoài-nam vương, Tần vương, rồi giả làm thị vệ đến Nghi-dương đón Hàn Tú-Anh. Tại đồi Nghi-dương, may mắn có Khất đại phu, Đào-Kỳ, Phương-Dung, Phật-Nguyệt xuất hiện, giết chết Mao Đông-Các, Hồng-Hoa, Thanh-Hoa, Trần-Lữ, Tạ Thanh-Minh. Phe cánh Mă thái-hậu đại bại.

Ở Lạc-dương, Mă thái-hậu cho cấm quân, thị-vệ, các cao thủ họ Mă mau chóng đánh chiếm điện Vị-ương, Ôn-minh, Đô-đường, Gia-đức. Lại sai Thị-vệ trấn đóng hết các cửa thành. Bà cho đánh trống, triệu các đại thần, thiết triều khẩn cấp ở điện Vị-ương. Bà tuyên bố truất phế Quang-Vũ về nhiều tội tưởng tượng, chiếu chỉ đang soạn. Giữa lúc thành công trong tầm tay, th́ bà bị thất bại bởi một người con gái Việt, mà không bao giờ bà ngờ tới. Người đó là Chu Tường-Qui. Con gái anh hùng Chu Bá, Lê Thị-Hảo, cháu ngoại Lê Đạo-Sinh.

Nguyên Chu Tường-Qui xuất thân là đệ tử danh môn. Cháu của một trong Thái-sơn Bắc-đẩu của Lĩnh Nam. Cha, mẹ đều là đệ nhất cao thủ đương thời. Vơ công của nàng tuy không bằng Nhị-Trưng, văn không bằng Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, song so với đám Hoàng-hậu, Phi-tần Quang-Vũ th́ nàng bỏ xa.

Vốn dĩ có căn bản giáo dục. Nàng sớm gặp nghịch cảnh: Lấy chồng không ra ǵ. Mối t́nh tuyệt vọng của nàng với Đào Kỳ, làm nàng già dặn hơn lên. Được Quang-Vũ sủng ái, phong nàng làm Tây-cung quí phi hai tháng, th́ nàng đụng độ với Hoàng-hậu. Nhờ vơ công cao, nàng khuất phục được chính phi. Từ đấy nàng nghĩ:

– Muốn sống yên ổn ở Hoàng-cung thực khó. V́ vậy phải có vây cánh. Nh́n chung các bà Hoàng-hậu, Phi-tần đều có cha, anh làm quan đại thần. Ta th́ cha đang phản Hán phục Việt. Chỉ có mẹ ta thương t́nh giả làm cung nữ, ẩn trong Tây-cung. Ta thấy bọn ngoại thích với hoàng thân đều không ít th́ nhiều ḱnh chống nhau. Vậy ta phải liên kết với phe hoàng tộc.

Xét trong triều có Hoài-nam vương, văn mô, vũ lược, vơ công vô địch, lại là hoàng thúc. Nàng t́m cách kết thân với ông. Mở đầu, nàng viết thư mời Vương vào cung, thỉnh Vương giảng về lễ nghi triều Hán.

Theo chế độ bấy giờ, dù là chú vua, anh em vua, thấy các bà Phi tần đều phải phục xuống hành lễ. Chu Tường-Qui không muốn thế, nàng đón ông ở cửa cung, miễn mọi lễ nghi v́ ông là thầy. Cứ mười ngày, nàng rước ông vào cung dạy văn, giảng luật lệ, lễ nghi. Nàng thường làm những món ăn Lĩnh Nam như: Gỏi cá, ám cá, chả rươi, cá nướng, sai Thái-giám dâng cho ông, dưới danh nghĩa đệ tử dâng sư phụ. V́ vậy giữa ông với nàng càng thân thiết.

Hoài-nam vương cũng cảm thấy mối nguy bọn ngoại thích. Song ông không có người làm tai mắt cho ḿnh trong hoàng cung. Ông cũng không có cớ ǵ vào trong cung. Bây giờ được Chu Tường-Qui kính làm thầy. Ông liệt nàng vào loại có tư cách như Trưng Nhị, Phật-Nguyệt. Ông có cảm t́nh với nàng.

Ông khuyên nàng tuyển lấy cấm quân, thị vệ, cùng cử Vũ vệ hiệu úy riêng. Nàng trả lời:

– Phàm cái ǵ của sư phụ là của đệ tử. Của đệ tử là của sư phụ. Hoàng thúc là sư phụ của con. Xin hoàng thúc tuyển cho con.

Nhờ đó Hoài-nam vương đưa một số cao thủ hoàng tộc vào làm Vũ vệ hiệu úy, làm Cấm quân, thị-vệ trong cung, đề pḥng mọi bất trắc của bọn ngoại thích. Đến nước này ông nói thực:

– Như Chu quí-phi thấy, thần là hoàng-thúc Thiên tử. Ngày đêm thần lo bảo vệ giang sơn nhà Hán. Thần biết quí phi muốn học văn th́ ít, mà muốn giúp thần bảo vệ giang sơn nhà Đại-hán th́ nhiều. Nhờ ơn qúi phi mà thần đă đưa được người vào hoàng cung. Vậy qúi phi muốn ǵ cứ nói ra. Sức thần làm được, thần xin hết ḷng lo lắng.

Chu Tường-Qui thở dài:

– Sư phụ thực ngay thẳng. Sư phụ đă nói ra, không lẽ đệ tử không đáp ứng? Đệ tử chỉ mong sư phụ quan tâm đến một việc: Kết thân với anh hùng Lĩnh Nam. Nếu đại thần có bàn đến việc đánh Lĩnh Nam, xin sư phụ v́ sinh linh hai nước, mà cản cho. V́ lỡ ra có chiến tranh, người chết không biết bao nhiêu mà kể.

Hoài-nam vương rung động tâm thần:

– Quí phi thực ôn nhu, trung hậu, không quên nguồn gốc. Thần xin hết sức v́ quí phi.

Mă thái-hậu khinh thường Chu Tường-Qui. Bà không biết những ǵ diễn ra ở Tây-cung. Bởi vậy giữa lúc bà sắp thành công, th́ Chu Tường-Qui suất lĩnh đội cấm quân, thị vệ riêng, trấn giữ Tây-cung, đánh chiếm cửa tây, báo cho Hoài-nam vương biết.

Khi Hoài-nam vương điểm quân tới, th́ Chu Tường-Qui đă chiếm được điện Ôn-minh, đang giao chiến tại cửa Thanh-tỏa. Bọn phản loạn tuy đông nhưng địch sao lại Lê Thị-Hảo với Chu Tường-Qui? Bọn thị vệ thua chạy, rút về điện Gia-đức. Chu Tường-Qui xua quân vây kín. Đúng lúc đó Hoài-nam vương đă dẹp xong các đội phản loạn.

May cho Mă thái-hậu, giữa lúc bọn thị vệ tan ră, th́ đội thị vệ do Tô Định gửi sang có Hoàng Đức-Phi Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh, Hoàng Thị-Huệ xuất hiện.

Trong đám đó chỉ có Trịnh Quang là xuất thân đệ tử danh môn, vơ công khắc chế vơ công Trung-nguyên. Y đánh dạt bọn cấm quân của Chu Tường-Qui, rồi bắt một cung nữ, cho mặc quần áo Mă thái-hậu, treo cổ lên xà nhà, rồi phóng hỏa đốt điện. Trong khi Hoài-nam vương mải cứu hỏa. Y cùng đám thị vệ người Việt mở ṿng vây, đưa Mă thái-hậu đi trốn. Hoàng Thị-Huệ ra cái vẻ ta đây đi cản hậu. Bị Chu Tường-Qui đánh một chưởng, phun máu miệng.

Sau khi dẹp loạn xong, Hoàng hậu, Phi tần đều nể mặt Tường-Qui. Trong lúc bọn Mă thái-hậu làm loạn, Hoàng Thị-Huệ vô lễ với hoàng hậu. Nên khi y thị bị giải giao. Hoàng-hậu truyền chặt chân, chặt tay, khoét mắt, cắt lưỡi, thả vào chuồng heo, sống lẫn với heo, mười lăm ngày sau, y thị mới chết. Hoàng-hậu sai đem thây vứt ra đồng cho quạ ăn thịt.

Quang-Vũ trở về Lạc-dương nghe báo cáo mọi truyện, càng sủng ái Tường-Qui hơn nữa. Nhân Mă thái-hậu mới về cung, thị vệ không c̣n, Quang-Vũ truyền dùng thị vệ của Chu Tường-Qui gác lầu Thúy-hoa. Đó là một phương thức giam lỏng Mă thái-hậu.

Đào Kỳ, Phương-Dung đến lầu Thúy-hoa. Bốn bề vắng lặng. Một toán thị vệ hơn mười người tuần tiễu xung quanh. Phương-Dung nói:

– Mă thái-hậu xin Quang-Vũ tha cho Trịnh Quang, Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danh. Mụ nói rằng chúng là thái giám. Sự thực trong ba tên, chỉ có Trịnh Quang xứng đáng là Thái-giám thôi. C̣n hai tên kia th́ không phải. Không biết giờ này chúng làm ǵ ở trên lầu Thúy-hoa?

Đào-Kỳ bàn:

– Chúng ta đă được Chu sư bá trao cho quần áo thị vệ, thẻ bài của Tường-Qui th́ tha hồ đi lại. Ta muốn xưng ǵ chăng nữa. Sau này Tường-Qui cũng không trách ta đâu.

Phương-Dung để ngón tay trỏ lên mũi trêu Đào-Kỳ:

– Đối với anh, th́ anh muốn xưng là Ngọc-Hoàng đại đế, Diêm-La lăo tử hay là… ǵ… ǵ đi th́ Tường-Qui cũng không trách. Song đối với em, một con ngạnh đầu, một thứ phản Hán phục Việt, biết đâu nàng chẳng đem ra chặt đầu?

Hai người vừa định lên lầu, th́ nghe tiếng Thần-ưng ré trên không. Một Thần-ưng từ trên cao lao xuống ngọn cây trong vườn Ngự-uyển. Đào Kỳ nói sẽ:

– Có người lạ ẩn ở đây bị Thần-ưng phát giác ra rồi. Chúng ta hăy ẩn thân xem cái ǵ sắp xảy ra?

Quả nhiên, lát sau, bốn bóng đen, vọt người đến chân lầu Thúy-hoa nhanh không thể tưởng tựơng được. Phương-Dung ngạc nhiên không ít. Nàng nói sẽ vào tai Đào-Kỳ:

– Mấy người này là ai? Mà khinh công ngang với bọn ḿnh? Ngoài bọn ḿnh ra chỉ c̣n Phật-Nguyệt, Khất đại phu mới có khinh công này mà thôi. Không lẽ Hoài-nam vương? Mă Vũ?

Bốn người đến chân lầu, nhấp nhô mấy cái đă leo lên tầng thứ nh́. Một trong bốn người bóp miệng hú lên. Cánh cửa lầu mở ra. Cả bốn người đều vào trong. Cửa đóng lại.

Đào-Kỳ, Phương-Dung theo sát bốn người, bám cửa sổ, ghé mắt vào kẽ hở, nh́n bên trong: Mă thái-hậu ngồi trên cái ghế, chạm con phượng rất đẹp. Phía sau là bọn đầu trâu mặt ngựa Trịnh Quang, Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danh khoanh tay đứng hầu. Phía trước là bốn người đàn ông, tuổi khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi, thân h́nh to lớn, vẻ mặt uy nghi. Mă thái-hậu hỏi:

– Sáng nay ta nhận được mật tấu của Mă Viện gửi về rằng y cho bốn vị triều kiến ta. Xin bốn vị báo danh cho ta biết.

Người lớn tuổi nhất kính cẩn nói:

– Bốn anh em thần xuất thân từ phái Liêu-đông, đươc đời tặng danh hiệu Liêu-đông tứ hiệp. Bọn thần được Phục-ba tướng quân hậu lễ đến thỉnh. Bọn thần đă quyết theo Mă tướng quân lập công, mưu kiếm công danh.

Hoàng Đức-Phi lưu lạc lâu năm ở Trung-nguyên, văn dốt, vũ rát, nhưng được cái từng trải, nghe nhiều, biết rộng. Y bật kêu lên:

– Có phải bốn vị nổi danh Liêu-đông tứ vương đó chăng?

Người to lớn đáp:

– Không dám.

Hoàng Đức-Phi tâu với Mă thái-hậu:

– Tâu Thái-hậu, Liêu-đông tứ vương gồm bốn vị sư huynh đệ thuộc phái Liêu-đông.

Y chỉ vào người cao lớn, nói:

– Vị này chắc đại danh Đông-hải long vương họ Chu.

Chu Long đứng dậy vái Mă thái-hậu.

Đức-Phỉ chỉ vào người có búi tóc cao:

– Vị này chắc có đại danh Tây-sơn phụng vương họ Ngô.

Ngô Anh đứng lên vái Mă thái hậu.

Đức-Phi chỉ vào hai người trẻ. Một người da mặt dăn deo, một người mặt lầm lỳ nói:

– Vị này là Nam-sơn sư vương họ Trịnh. C̣n vị trẻ nhất chắc đại danh Bắc-sơn hùng vương họ Vương.

Trịnh Sư, Vương Hùng đứng dậy vái Mă thái-hậu.

Hoàng Đức-Phi nói:

– Tâu thái-hậu, năm trước Bắc-Sơn hùng vương đă giao đấu với Xích-Mi trên bờ sông Trường-giang, đến long trời lở đất. Sau ba trăm hiệp hai người đành phải ḥa nhau.

Đào-Kỳ nghe nói kinh hoàng:

– Xưa kia Xích-Mi là đệ nhất cao thủ Trung-nguyên. Đến Sầm Bành, Phùng Dị cũng không thắng được y. Thế mà Xích-Mi đấu với tên Vương Hùng đến ba trăm hiệp không phân thắng bại, th́ vơ công y phải cao lắm. Bấy giờ y mới hai mươi tuổi mà công lực đă đến dường ấy. Giờ đây, sau mười lăm năm, th́ công lực y đă tiến đến mực nào ? Có lẽ y không thua ǵ Mao Đông-Các.

Chàng nhớ lại, một lần luận về vơ công trong thiên hạ với Khất đại-phu. Ông nói:

– Trung-Nguyên có các phái vơ lớn Thiên-sơn, Tương-dương, Quan-trung, Liêu-đông, Thái-sơn, Trường-bạch. Trong sáu phái, th́ phái Trường-bạch thiên về âm nhu. C̣n các phái khác đều thiên về dương cương. Hai phái Liêu-đông, Trường-bạch thuộc tà môn. Phái Trường-bạch luyện Huyền-âm độc chưởng. C̣n phái Liêu-đông luyện Chu-sa chưởng. Vơ lâm Trung-nguyên, nghe đến hai phái này đều kinh hồn động phách.

Đào Kỳ đă thấy cao thủ phái Thái-sơn như Hoài-nam vương, Ngũ-phương thần kiếm. Phái Thiên-sơn th́ Thiên-sơn lăo tiên, Thiên-sơn thất hùng. Phái Tương-dương th́ Sầm Bành, Phùng-Dị. Phái Quan-trung th́ Mă Vũ. Phái Trường-bạch th́ Xích-Mi, Mao Đông-Các, Phan Anh. Bây giờ mới biết đến cao thủ phái Liêu-đông.

Mă thái-hậu nói:

– Ta hiện bị giam lỏng ở đây. Nhất cử nhất động đều phải đề pḥng tai mắt của Hoài-nam vương và bọn Lĩnh Nam. Từ nay các vị cứ ở phía tây thành. Ta sẽ cho một trong ba người này liên lạc với các vị. Không biết hiện giờ các vị đă có chức tước ǵ chưa?

Chu Long đáp:

– Tâu Thái-hậu chưa.

Mă thái-hậu nói:

– Sau khi các vị lập công đầu, ta sẽ xuống chỉ phong làm Vũ vệ hiệu úy của ta. Điều quí vị làm ngay bây giờ là, phải giết chết Hoài-nam vương Lưu Quang. Tiếp đó, sau mỗi lần lập công, ta lại thăng chức tước cho quí vị. Thôi quí vị lui được rồi.

Bốn người thụp lạy, rồi lui ra. Trịnh Quang đóng cửa lại.

Phương-Dung hú lên gọi Thần-ưng, ra lệnh cho chúng theo bọn Liêu-đông tứ vương. Hai người xuống đất, trở về. Vừa đi được mấy bước, có luồng gió chụp xuống đầu. Áp lực làm hai người muốn ngộp thở. Đào-Kỳ ra một chiêu trong Thiết-ḱnh phi chưởng đỡ. B́nh một tiếng. Người kia lùi lại. Kêu lên tiếng Ái cha. C̣n Đào-Kỳ th́ thấy chưởng lực đối phương rất quen thuộc, công lực mạnh ngang với Vương Thường, Cảnh Yểm.

Đào-Kỳ lên tiếng nói:

– Cao nhân là ai? Có thể cho biết tên được không?

Người kia không nói, không rằng phóng chưởng đánh tới. Chưởng phong cực kỳ tinh diệu, hùng nạnh. Trong dương có âm, trong biến có động. Chàng không dám coi thường, phát chiêu Thiết ḱnh phi thiên của Cửu-chân đỡ. B́nh một tiếng, người kia lùi lại hai bước, kêu lên:

– Ngươi là người Lĩnh Nam!

Đào-Kỳ cũng nhận ra vơ công người kia thuộc phái Thiên-sơn. Chàng nói:

– Ngươi là người phái Thiên-sơn?

Đào-Kỳ định đánh chưởng nữa, th́ trong bóng tối gần đó, xuất hiện một người, dáng điệu nhẹ nhàng. Dù trong đêm Đào-Kỳ cũng nhận ra. Chàng kêu lên một tiếng nhỏ:

– Sa-Giang!

Sa-Giang lên tiếng:

– Ngừng tay, ngộ nhận rồi.

Bốn người cùng vọt vào giữa vườn Thượng-uyển. Bấy giờ Đào-Kỳ mới nhận ra người đấu chưởng với ḿnh là Vương Phúc. Hai anh em lâu ngày không có tin tức nhau, bây giờ gặp lại. Đào Kỳ ôm chầm lấy Vương Phúc, cả hai nước mắt cùng chảy ra dàn dụa.

Phương-Dung nói:

– Chúng ta trở về rồi hăy nói truyện. Ở đây tai vách mặt rừng.

Bốn người trở về Bắc cung. Sún-Rỗ đă gặp Vương Phúc, Sa-Giang trong lần hội quân Dương-b́nh-quan. Giữa Tây-vu Thiên-ưng lục tướng với Sa-Giang ngang tuổi nhau. Một bên ít đọc sách, hằng ngày sống bằng kinh nghiệm thực tế. Một bên xuất thân danh gia,văn hay, chữ tốt, âm nhạc giỏi. Hai bên mới gặp nhau đă thân với nhau. Hồi ấy Sa-Giang chế ngạo Lục Sún có tài mà không biết chữ, chẳng khác người mù. Lục Sún cho rằng cái ǵ quyết tâm là được. Chúng hẹn chỉ trong ba tháng đến sáu tháng là đọc được Tôn-tử binh pháp. Sa-Giang không tin. Cuối cùng đi đến đánh cuộc. Nếu trong sáu tháng Lục Sún chưa đọc được Tôn-tử binh pháp, th́ phải làm nô bộc cho Sa-Giang. Ngược lại Lục Sún đọc được Tôn-tử binh pháp, th́ Sa-Giang phải về Lĩnh Nam đánh giặc Hán, phục quốc với Lục Sún. Bây giờ gặp nhau, mừng chi xiết kể.

Sún Rỗ reo lên:

– Hôm trước nghe Trưng sư tỷ nói rằng Vương đại ca với Sa-Giang tỷ tỷ hiện ở hồ Động-đ́nh, chuẩn bị đại hội anh hùng Lĩnh Nam. Sao cũng có mặt ở đây? Lại ở Hoàng-thành này?

Đào-Kỳ giới thiệu:

– Sún Rỗ mới được bố anh thu làm đệ tử.

Sa-Giang nheo mắt cười. Nàng là người ca hát lâu năm, cái nheo mắt của nàng đầy t́nh tứ, thu hút người ta:

– Đào đại ca thật bất công. Đào Nhị-Gia da mặt hồng hào, răng trắng đều thế kia mà bảo là Sún Rỗ, th́ c̣n trời đất nào nữa?

Sún Rỗ cười:

– Sư tỷ không biết đó thôi. Hồi c̣n bé tiểu đệ bị lên đậu, mặt có mấy mụn rỗ, răng th́ sún, nên sư tỷ Hồ Đề gọi là Sún Rỗ riết rồi thành tên. Căi không được nữa.

Vương-Phúc suưt xoa nói:

– Anh em ḿnh đi Lạc-dương chuyến này thực không uổng công. Thứ nhất gặp lại Đào đại ca. Thứ nh́ được gặp một trong Tây-vu Thiên-ưng lục tướng. Sư bá Công-tôn-Thiệu không ngớt lời ca tụng: Anh hùng, hiệp nghĩa, hào sảng.

Đào-Kỳ nói:

– Hai em đi Lạc-dương có việc ǵ, mà lại đến lầu Thúy-hoa?

Sa-Giang nói:

– Chúng em điều khiển quân mă xây đài, đóng cột cờ, chuẩn bị đại hội hồ Động-đ́nh với sư tỷ Phật-Nguyệt, th́ Thần-ưng mang thư của sư bá Công-tôn Thiệu báo cho biết: Tế tác Thục được tin Lê-đạo-Sinh dẫn đệ tử bí mật nhập Thục. Mặt khác Mă Viện mới thu được Liêu-đông tứ vương, thường gọi là Liêu-đông tứ ma. Mă sai bốn tên này khẩn cấp giải cứu Mă thái-hậu. Đào lăo bá muốn cử người báo tin này cho đại ca. Hai đứa chúng em t́nh nguyện đi. Giữa đường, chúng em gặp bọn nó, theo sát tới Lạc-dương. Không ngờ gặp đại ca với tỷ tỷ ở lầu Thúy-hoa.

Năm người ngồi nói truyện. Sún Rỗ với Sa-Giang tuổi ngang nhau, truyện tṛ tương đắc. Sa-Giang th́ nhu ḿ, thanh lịch, Sún Rỗ th́ hào sảng đầy kinh nghiệm.

Phàm trai gái, hễ sở trường, hoàn cảnh trái ngược nhau, dễ thông cảm với nhau. Sa-Giang sinh ra làm con một vị tể tướng của Ngỗi-Hiêu, cành vàng lá ngọc, âm nhạc tinh thông. Sún Rỗ th́ mồ côi, sống với rừng núi, hàng ngày huấn luyện thú vật làm lẽ chính. Hai mái đầu xanh gặp nhau trong hoàn cảnh ưu tư quốc sự. Một Hán, một Việt, truyện tṛ không dứt, mối t́nh của họ nảy nở, mà chính họ cũng không biết.

Phương-Dung, Đào Kỳ, Vương Phúc nói truyện riêng. Sa-Giang, Sún Rỗ ra sân, leo lên cây, điều khiển Thần-ưng theo dơi canh pḥng. Chúng nói truyện với nhau bằng cử chỉ nhiều hơn là lời nói, v́ Sa-Giang mới học tiếng Việt. C̣n Sún Rỗ cũng mới học tiếng Hán. Sún Rỗ chỉ về phía Nam:

– Ḱa! Khất đại phu với Trần Năng sắp trở về. Thần-ưng bảo vệ họ cũng đang bay về đây với chúng ta.

Quả nhiên, lát sau Khất đại phu với Trần Năng về tới. Sa-Giang hỏi:

– Đào Nhị-Gia! Trong đêm tối, tại sao đại ca biết cặp Thần-ưng này của Khất đại phu, mà không phải của Hoàng sư tỷ?

Sún Rỗ cười:

– Tôi nuôi dạy tụi nó lâu rồi, nhận ra thói quen của từng cặp một. Cũng như chúng ta ở với nhau lâu rồi, nhận ra thói quen, khuôn mặt của nhau. Chỉ cần chúng lượn một cái, tôi đă nhận ra chúng.

Sa-Giang chỉ lên trời:

– Ḱa hai cặp nữa trở về ḱa.

Sún Rỗ nói:

– Cặp bay trước của Tiên-yên nữ hiệp. Cặp bay sau của Đào tam sư huynh với sư tỷ Phương-Dung.

Một lát Tiên-yên nữ hiệp, Chu Bá trở về.

Phương-Dung bảo Sún Rỗ:

– Sư đệ! Liệu không cần em điều khiển, Thần-ưng có thể canh pḥng được không? Chị muốn em đi ngủ, sáng mai có nhiều việc phải làm.

Sún Rỗ cười:

– Cũng được. Em phải truyền lệnh cho chúng: Có người lạ, th́ con đầu đàn bay vào pḥng báo hiệu.

Phương-Dung bảo Sún Rỗ:

– Sư đệ lệnh cho Thần-ưng canh chừng bọn Liêu-đông tứ ma. Bất cứ chúng đi đâu, th́ một Thần-ưng bay theo, một Thần-ưng khác trở về báo cho chúng ta biết.

Phương-Dung hỏi Khất đại phu:

– Lăo tiên với Trần Năng thám thính Tây-cung có ǵ lạ không?

Khất đại phu cười:

– Chả có ǵ lạ cả. Ta lên lầu gặp Lê Thị-Hảo. Chu-Tường-Qui lấy rượu mời ta uống. Nó nói: Dù nó là một thứ Mị-Châu, nhưng quyết đem tài năng, vơ công, nhan sắc ra làm lợi cho Lĩnh Nam. Hiện nó đă liên kết được với tất cả hoàng tộc. Bất cứ hoàng thân quốc thích gặp truyện khó khăn ǵ, nó hết sức giúp đỡ. Ngược lại hoàng thân, quốc thích phải trở thành bạn của Lĩnh Nam, ngăn cản mọi âm mưu gây chiến giữa hai nước.

Phương-Dung nói:

– Chưa chắc như vậy đâu. Cần xét lại.

Khất đại phu vuốt râu cười:

– Ta đă bảo nó: Trên thế gian này, không phải cầm gươm giết giặc mới là anh hùng. Anh hùng có muôn vẻ. Việc cháu liên kết với Hoài-nam vương, dẹp bọn họ Mă làm loạn, đó là một việc chưa ai làm được. Cháu tuy là Tây-cung quí phi của Quang-Vũ mà ḷng để ở Lĩnh Nam, như vậy cháu xứng đáng anh hùng như Tây-Thi xưa kia... Nó nghe ta nói vậy th́ vui vẻ lắm. Nhân đó, ta dạy cho nó mười tám chiêu Phục-ngưu thần chưởng nữa. Mẹ nó xin học, ta cũng dạy luôn. Có ai ngờ sư đệ ta xấu xa như vậy, mà lại có con gái, cháu ngoại thành liệt nữ anh hùng Lĩnh Nam.

C̣n Tiên-yên nữ hiệp với Chu Bá cho biết: Phủ Hoài-nam vương canh pḥng nghiêm mật quá, không lọt vào được. Đành trở về.

Đến lượt Vương Phúc, Phương-Dung tường thuật tin tức Liêu-đông tứ ma. Khất đại phu nói:

– Chúng ta phải thông báo cho Tường-Qui ngay. Tường-Qui sẽ báo cho Hoài-nam vương đề pḥng. Như vậy khiến Hoài-nam vương càng thêm nể phục Tường-Qui. Bây giờ ai đi được?

Phương-Dung nói:

– Để cháu đi! Nhân tiện cháu xin lỗi Chu sư tỷ. V́ từ trước đến giờ, cháu với Chu sư tỷ vẫn không ḥa với nhau.

Đào Kỳ biết Phương-Dung hối hận v́ nàng thường tỏ ư khinh rẻ Chu Tường-Qui. Bây giờ để nàng đi, th́ hai người thêm thân mật, như vậy Lĩnh Nam mới dễ thành công.

Phương-Dung lấy kiếm đeo vào lưng. Nàng hú lên một tiếng, lao người vào đêm tối.

Khất đại phu nói:

– Thôi ta đi ngủ!

Mọi người đang yên giấc, th́ tiếng Thần-ưng ré lên liên tiếp trên không. Sún Rỗ vọt người dậy đầu tiên. Nó ra sân nh́n: Trên trời Thần-ưng chia nhau thành từng đoàn năm con một đang lao xuống tấn công ba người. Ba người dùng vũ khí múa trên đầu pḥng vệ.

Trần Năng nhấp nhô mấy cái, đă tới nơi: Th́ ra Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danh, và Trịnh Quang.

Thần-ưng thấy có người tiếp viện. Chúng bay lên không lượn thành ṿng tṛn canh chừng. Trần Năng đến trước mặt ba người hỏi:

– Các người đến đây có việc ǵ? Hăy theo ta vào trong này.

Trịnh Quang phóng chưởng tấn công Trần Năng. Nàng không thèm đỡ, xuyên tay túm ngực y, liệng xuống đất. Y chết ngất tức thời. Nàng chụp Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danhh ném ra xa. Chúng đau quá không ngồi dậy được nữa.

Sún Rỗ túm cổ ba đứa, đem vào trong. Nó hỏi Chu Bá:

– Sư bá! Cháu khoét mắt bọn chúng, liệng cho chim ưng ăn quách. Để làm ǵ những giống dơ bẩn này trên thế gian!

Chu Bá biết Sún Rỗ dọa, ông cười:

– Tùy cháu.

Tên Hoàng Đức-Phi vốn hèn hạ nổi tiếng. Yù kêu van:

– Xin tiểu anh hùng tha mạng! Tôi được lệnh Mă thái-hậu sai đến đây dọ thám động tĩnh của các vị. Chứ không có ư ǵ khác.

Chu Bá bảo Sún Rỗ:

– Cháu tha chúng ra.

Sún Rỗ dẫn ba tên ra cửa nói:

– Chúng mày về đi.

Ba tên lưu manh ôm đầu bỏ chạy. Sa-Giang ghé vào tai Sún Rỗ nói nhỏ:

– Sư bá bảo thả, th́ đại ca cứ thả. Đợi chúng nó rời khỏi đây, đại ca cho chim ưng đuổi theo xơi thịt chúng cho bơ ghét. Sư bá đâu có biết mà trách phạt đại ca ?

Sún Rỗ cười gật đầu. Nó hú lên một tiếng dài, ba tiếng ngắn. Đoàn Thần-ưng bay theo ba tên lưu manh. Chúng nhào xuống tấn công. Ba tên không kịp trở tay, mắt bị khoét mất con ngươi. Đoàn Thần-ưng xúm lại rỉa thịt ăn. Một lát chỉ c̣n lại ba đống xương.

Đợi cho mọi người đi ngủ. Sa-Giang xui Sún Rỗ:

– Đại ca với tôi đem ba bộ xương này đến lầu Thúy-hoa, bỏ vào pḥng Mă thái-hậu cho y thị kinh hoàng chơi.

Hai người ngang tuổi, tính t́nh cùng tinh nghịch, chúng gói ba bộ xương lại, đeo kiếm vào lưng hướng lầu Thúy-hoa đi tới. Đứng dưới chân lầu, Sa-Giang chỉ vào pḥng có ánh sáng nói:

– Pḥng kia chắc là chỗ Mă thái hậu đang ngồi chờ tin tức ba tên lưu manh. Chúng ta mau lên đó đi.

Hai người theo cầu thang lên lầu một. Tới trước cửa pḥng Mă thái-hậu, Sa-Giang đem ba bộ xương trải ra rồi cùng Sún Lé đi xuống.

Sa-Giang hỏi:

– Đào Nhị-Gia, đại ca có thể sai Thần-ưng gơ cửa không? Thần-ưng gơ cửa. Mụ mở cửa ra, thấy ba bộ xương cho mụ chết khiếp một bữa.

Lần đầu tiên trong đời, Sún Rỗ được làm quen với một cô gái xinh đẹp, linh lợi. Nó thấy nàng tinh nghịch như ḿnh, th́ sướng quá. Nó bóp miệng gọi hai Thần-ưng đến ra lệnh. Hai Thần-ưng bay lên pḥng Mă thái-hậu, dùng mỏ gơ vào cửa mấy cái, rồi bay đi.

Quả nhiên, cánh cửa mở rộng. Mă thái-hậu trông thấy ba bộ xương, mụ hét lên một tiếng kinh hoàng rồi chết ngất. Đám thị vệ canh pḥng dưới nhà vội vă đốt đuốc chạy lên. Đây là đám người thân tín của Hoài-nam vương đưa vào làm thị vệ hầu Chu Tường-Qui. Nàng sai chúng gác Mă thái-hậu.

Chúng thấy cảnh khủng khiếp như vậy, chạy đến Tây-cung báo với Chu Tường-Qui. Chu Tường-Qui đang nói truyện với Lê Thị-Hảo, Phương-Dung, nàng vội lấy ngựa tới nơi coi.

Sún Rỗ nghe lời Sa-Giang nghịch ngợm. Song nó vẫn c̣n sợ oai Phương-Dung. Nó nói với Sa-Giang:

– Chúng ta trốn ngay. Nếu không, sư tỷ Phương-Dung mà biết th́ tôi chết đ̣n.

Chu Tường-Qui, Phương-Dung lên lầu Thúy-hoa: Mă thái-hậu nằm chết ngất ở đó. Ngoài cửa, ba bộ xương người c̣n tươi, lẫn máu. Phương-Dung cúi xuống nh́n. Nàng biết ngay đây là đại kiệt tác của cậu sư đệ Sún Rỗ. Nàng đă từng thấy các Sún cho Thần-ưng ăn thịt bọn ác nhân, nên thoạt trông nàng nhận ra: Bộ xương bị rỉa hết, không c̣n một chút thịt. Nếu bộ xương đó, do người cầm dao lóc, cũng không tinh vi sạch sẽ như vậy.

Nàng cúi xuống, lục túi áo của ba bộ xương, được ba tấm thẻ bài đề tên Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh, Hoàng Đức-Phi. Nàng không biết Sún Rỗ ở đâu? Nó cho Thần-ưng ăn thịt ba người bao giờ? Tại sao ba bộ xương lại ở đây? Nàng nói với Lê Thị-Hảo:

– Sư bá có nội công dương cương, xin sư bá truyền chân khí vào người thái hậu, cứu bà tỉnh dậy.

Lê Thị-Hảo mới được Khất đại phu dạy Lĩnh Nam chỉ. Bà vận khí về Đốc-mạch, chỉa ngón tay, điểm véo một tiếng vào huyệt Bách-hội. Mă thái-hậu tỉnh dậy. Bà thấy Chu Tường-Qui, th́ hỏi:

– Quí phi! Ngươi đă đuổi được ba con quỉ đi chưa?

Phương-Dung dọa:

– Tâu thái hậu, ba con quỉ bị thần đuổi đi rồi. Nó tên Mao Đông-Các, Mao Thanh-Hoa, Mao Hồng-Hoa. Chúng đến t́m Thái-hậu không thấy, đă ăn thịt ba tên Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc-Danh, Hoàng Đức-Phi. Chúng nói: Ngày mai chúng trở lại đ̣i đơn thuốc giải Huyền-âm độc chưởng.

Mă thái-hậu cầm cái áo Hồ-cừu đưa ra:

– Đơn thuốc chép trong này. Vương-phi mau đem trả chúng.

Phương-Dung càng dọa già:

– Tôi có nói như vậy. Chúng bảo thái-hậu chép không đúng.

Mă thái-hậu run lập cập nói:

– Đúng thế! Ta chép thiếu ba vị: Hà-thủ-ô, Mộc-hương, Xạ-hương. Ba thứ, mỗi thứ đều một lượng.

Phương-Dung nói:

– Chúng bảo Thái-hậu phải đốt áo đi, th́ oan hồn chúng mới siêu thoát được.

Mă thái-hậu nói:

– Được, Vương-phi đốt dùm ta đi.

Phương-Dung lấy đá lửa ra đánh, định đốt, th́ trong bóng tối hai người cùng xuất hiện, phát chưởng tấn công nàng. Nàng buông áo đỡ. Hai người thu chưởng lại chụp áo Hồ-cừu phóng rồi vào đêm tối. Phương-Dung hô:

– Mau đuổi theo!

Nàng với Lê Thị-Hảo có khinh công cao, cùng xuống lầu đuổi theo. Vừa tới vườn Thượng-uyển, nàng vội kéo Lê Thị-Hảo dừng lại: Phía trước Thần-ưng đang lao xuống tấn công hai người cướp áo. Họ gồm một nam, một nữ.

Nguyên hai người đó là Phan Anh và Trần Nghi-Gia. Từ khi rời Trường-sa, hai người trở về Lạc-dương, t́m Mao Đông-Các giết y để trả thù cho cha, cùng đào kho tàng ở dưới nền điện Vị-ương. Chúng nghĩ rằng: Cần nhất t́m ra được thuốc giải Huyền-âm độc chưởng, th́ có thể tái phục hồi phái Trường-bạch. Chúng ẩn thân ŕnh rập đă mấy tháng, đến bây giờ mới ra manh mối, th́ Phương-Dung định đốt áo Hồ-cừu, phía trong chép đơn thuốc giải.

Hai người nhảy vào cướp được áo rồi phóng ḿnh chạy. Sún Rỗ cho Thần-ưng tấn công bao vây. Hai người không sao thoát khỏi. Lát sau Phương-Dung, Lê Thị-Hảo, Tường-Qui tới. Thị vệ bao vây kín như nêm. Đèn đuốc thắp sáng rực.

Hoài-nam vương đă tới. Ông nói với Chu Tường-Qui:

-Xin quí phi ra lệnh cho Thần-ưng mở ṿng vây.

Tường-Qui nh́n Phương-Dung ngụ ư nhờ nàng nói với Sún Rỗ. Sún Rỗ biết ư, cầm tù và thổi lên một hồi. Thần-ưng bay lên trời tuần pḥng. Hoài-nam vương đến trước mặt Phan Anh. Ông nhận diện được y. Ông nói:

– Th́ ra ngươi là Thái-tử Phan Anh con trai Xích-Mi đấy. Ta tưởng trong trận Trường-sa, ngươi chết cùng với cha giữa loạn quân. Không ngờ ngươi c̣n sống đến ngày nay.

Công-chúa Vĩnh-Ḥa cũng đă đến. Nàng nói với Hoài-Nam vương:

– Hoàng thúc! Xin Hoàng thúc bắt sống y, trả thù cho phụ hoàng cháu.

Phan Anh biết không thoát được. Y nói:

– Ta nghe Thái-sơn thần kiếm Lưu Quang, tước phong Hoài-nam vương, là một nhân vật văn tài không thua Khổng-tử, vơ công không sút Hạng vương. Nào ngờ hôm nay lại cậy đông người bắt ta. Ta chết mà không nhắm mắt được. Ta không phục ngươi.

Hoài-nam vương cười ha hả:

– Ngươi không cần khích ta. Ngay tên Xích-Mi c̣n bị bại dưới kiếm của ta, huống hồ nhà ngươi. Nào ngươi muốn đấu văn hay đấu vơ? Đấu kiếm hay đấu chưởng?

Phan Anh nói:

– Dĩ nhiên ta muốn đấu chưởng với ngươi. Vợ ta là đàn bà. Ngươi phải có nữ nhân đấu với nàng.

Hoài-nam vương nghe Phan Anh nói, ông lặng thinh, v́ hiện xung quanh ông, không có một cao thủ nữ nào khả dĩ đấu được với Trần Nghi-Gia. Ông đă nghe công chúa Vĩnh-Ḥa nói Nghi-Gia xuất thân đệ tử phái Khúc-giang,vơ công thị khắc chế với vơ công Trung-nguyên. Hôm đấu ở đồi Vương-sơn, Trần Năng phải khó nhọc lắm mới ngang tay với thị. Sau nhờ Tăng-giả Nan-Đà đọc kinh Kim-cương, Lăng-già, Bát-nhă, nàng áp dụng Thiền-công, mới thu thập được thị.

Ông đang luống cuống chưa biết trả lời sao, th́ Tường-Qui bước ra nói:

– Sư phụ! Đệ tử nghĩ thân phận sư phụ, là Thái-sơn thần kiếm mà đấu với con trai tên giặc cướp tàn ác Xích-Mi th́ e nhẹ thể. Vả lại sư phụ là Thái-sơn Bắc-đẩu kiếm thuật Trung-nguyên, mà đấu với Phan Anh chẳng hóa ra lớn hiếp nhỏ ư? Với bản lĩnh của y, chỉ đáng để một cung nữ của đệ tử cũng đủ kiềm chế. Xin sư phụ cho phép.

Phan-Anh liếc nh́n Tường-Qui. Y bủn rủn cả chân tay nghĩ thầm:

– Cha mẹ ơi! Sao trên đời có người đẹp thế kia. Ta đă thấy hoàng hậu Chu Mẫu-Đơn của Cảnh-Thủy hoàng đế! Công chúa Vĩnh-Ḥa, Thái-hậu Hàn Tú-Anh, song tất cả c̣n thua người này xa. Y thị mặc theo lối Phi tần, không lẽ một cung phi mà dám đấu với ta? Y thị gọi Lưu Quang bằng sư phụ, ta há sợ sao?

Hoài-nam vương nghe Quang-Vũ nói vơ công Chu Tường-Qui cao cường. Tuy vậy ông không tin nàng có thể thắng được Trần Nghi-Gia, Phan-Anh.

Có tiếng tung hô vạn tuế, vạn tuế. Một đoàn thị vệ hộ tống Quang-Vũ tới. Cạnh Quang-Vũ có Hàn thái-hậu, Trần Tự-Sơn, Hoàng Thiều-Hoa, rồi Khất đại phu, Tiên-yên nữ hiệp, Trần Năng, Đào Kỳ v.v. đều đến đông đủ.

Trần Năng bước ra nói với Phan Anh:

– Phan Anh, Nghi-Gia! Các vị có muốn tái đấu với ta không?

Phan Anh cười:

– Hùng phu nhân! Ta đă bại dưới tay phu nhân từ lâu rồi. Hôm nay chúng ta muốn lĩnh giáo vơ công của vua, quan, Hoàng-hậu, Phi tần nhà Hán, chứ không muốn đấu với Lĩnh Nam nữa.

Trần Tự-Sơn chỉ mặt Phan Anh:

– Xích tiểu vương! Ngươi vẫn chưa chết sao? Trong trận chiến Trường-sa, ngươi đấu ngang tay với Phùng Dị, rồi mất tích. Ta tưởng ngươi chết trong quân, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi.

Quang-Vũ nghe Nghiêm Sơn nói, trong ḷng lo lắng:

– Tương-dương cửu hùng của ta đă bị Lĩnh Nam giết mất năm người. Mă Vũ hiện ở tại triều. Lưu Long, Đoàn Chí, Phùng Tuấn th́ trấn ở ngoài. Vậy lấy ai đấu với Phan Anh bây giờ?

Nội giám thống lĩnh cấm quân An Đức-Huy mới được phong chức, thay thế Chu Hựu. Y muốn hiển lộ vơ công trước Hoàng-đế, bước ra nói:

– Ta, Nội-giám thống lĩnh cấm quân. Ta bắt ngươi đây.

Đức-Huy phóng chưởng tấn công liền. Phan Anh phất tay đỡ chưởng nói:

– Ngươi hăy báo tên họ cho ta biết. Ta không muốn giết kẻ vô danh.

An Đức-Huy nói:

– Ta là An Đức-Huy, thuộc phái Tương-dương.

Phan Anh cười:

– Ta tưởng ai hóa ra bọn Tương-dương. Hăy tiếp chiêu của ta.

Y phóng chưởng đến véo một cái. Tay phải đánh thẳng vào ngực Đức-Huy. Tay trái biến thành đao, chém từ trái sang. Đức-Huy vọt người lên cao tránh. Từ trên cao y đánh xuống một chưởng. Phan Anh biến chiêu, hướng chưởng lên trời. Bốn chưởng gặp nhau. Đức-Huy bay vọt lên cao. Phan Anh cùng vọt lên theo. Trên không hai người chiết với nhau năm chiêu. Chiêu nào cũng mạnh long trời lở đất.

Trần Năng thuật cho mọi người biết nguồn gốc của vợ chồng Phan Anh và những việc đă xảy ra trên đồi Vương-sơn thành Trường-sa.

Đấu được trên năm mươi chiêu, Phan Anh yếu thế dần. Trần Nghi-Gia đứng ngoài thấy vậy, phát một trảo, tấn công Đức-Huy.

Hàn Tú-Anh nói với Chu Tường-Qui bằng ngôn từ b́nh dân:

– Con Hôm trước Má má bị hai đứa này làm nhục ở Trường-sa không ít. Con hăy bắt y thị cho Má má.

Tường-Qui Dạ một tiếng, nàng phát quyền đẩy lui Nghi-Gia:

– Trần nữ hiệp. Nữ hiệp xuất thân là đệ tử danh gia. Tại sao lại đánh trộm người ? Tôi nghe Khúc-giang Ngũ hiệp danh trấn thiên hạ về vơ đạo, nữ hiệp nên học lấy uy đức đó mới phải chứ?

Lời nói của nàng đúng ra vẻ bậc vương phi, một đệ tử danh gia, đem vơ đạo ra dạy dỗ người.

Nghi-Gia bỏ Đức-Huy, thị quay lại thấy một thiếu nữ mặc quần áo theo lối phi tần, nhan sắc cực kỳ diễm lệ, lời nói ôn nhu. Thị quát:

– Được, ta đấu với ngươi !

Thị phát chưởng mạnh như vũ băo phản công. Chưởng hai người chạm nhau đến binh một tiếng. Nghi-Gia bật lùi lại ba bước, cánh tay tê liệt. Y thị kinh hoàng nói:

– Ngươi là Tây-cung quí phi, nhan sắc có một không hai. Ngươi học đâu được vơ công dương cương này?

Chu Tường-Qui nói:

– Ta học ở song thân ta! Học ở Thái sư phụ ta, chứ c̣n học ở đâu nữa.

Nàng phát chiêu Ngưu hổ tranh phong trong Phục-ngưu thần chưởng. Chưởng phong ào ào chụp xuống. Hoàng hậu đứng ngoài kinh hăi nghĩ thầm:

– Hôm trước ta không biết con Nam man này, gây với nó. Cũng may nó không thù oán, chứ không, đêm nó vào cung giết ta, th́ mạng ta ắt ô hô ai tai rồi.

Quang-Vũ thấy vơ công Tường-Qui tiến mau kỳ lạ, th́ ngẩn người ra. Y đưa mắt hỏi Hoài-nam vương. Vương đáp:

– Tâu bệ hạ! Trước đây vơ công quí phi vốn đă có căn bản. Trong những ngày quốc cữu Chu Bá đến Lạc-dương trị bệnh cho bệ hạ. Người dạy dỗ Quí-phi hàng ngày. Quí-phi c̣n được Trần Đại-Sinh tiên ông dạy dỗ nữa. Hiện bản lĩnh Quí-phi không thua ǵ thần.

Quang-Vũ hỏi:

– Ta thấy Quí-phi gọi Hoàng-thúc bằng sư phụ. Ta tưởng nàng học vơ với hoàng thúc?

Hoài-nam vương lắc đầu:

– Quí phi học văn với thần mà thôi.

Trong lịch sử Trung-nguyên, có hai Hoài-nam vương. Một sống vào thời Tây-Hán, một sống vào thời Đông-Hán. Cả hai cùng văn tài lỗi lạc, trước tác nhiều sách khảo cứu, triết học để lại. Hoài-nam vương thời Tây-Hán tên Trương. Hoài-nam vương thời Đông-Hán tên Quang. Lưu Quang văn vơ kiêm toàn.

Bỗng Phan Anh phát ra năm chưởng, dũng mănh. An Đức-Huy đỡ được hai chưởng. Y cảm thấy có ǵ kỳ lạ. Trong chưởng phong có mùi tanh hôi khủng khiếp. Trần Năng quát lớn:

– Phan Anh! Mi lại xử dụng Huyền-âm độc chưởng! An Vũ vệ, phải cẩn thận đấy.

Song đă trễ, tay An Đức-Huy mất hết ḱnh lực, y loạng choạng muốn ngă. Phan Anh cười khảy:

– Ngươi chết đến nơi rồi. Ta không đấu với ngươi nữa.

Phan Anh quay lại thấy vợ đấu với Chu Tường-Qui. Trong ḷng y bồi hồi, khó tả. Y không biết chính ḿnh là mong cho ai thắng. V́ Tường-Qui thắng, th́ vợ y tất bị bắt, bị giết. C̣n vợ y thắng, th́ người đẹp như thế kia phải mất mạng thực đáng tiếc.

Lê Thị-Hảo mặc giả cung nữ, đứng cạnh Chu Tường-Qui. Bà bước ra chỉ vào mặt Phan Anh:

– Ta là cung nữ Tây-cung. Ta muốn được lĩnh giáo Huyền-âm độc chưởng phái Trường-bạch.

Phan Anh kinh hoàng nghĩ:

– Một cung nữ ở Tây-cung mà cũng biết đến Huyền-âm độc chưởng th́ lạ lùng thực. Lạ hơn nữa, y thị c̣n dám thách ta đấu. Được! Ta cho mi chết.

Y hít hơi phóng chưởng tấn công. Chưởng của y không có gió, v́ thuộc âm nhu. Lê Thị-Hảo là con gái Lê Đạo-Sinh, được rèn luyện từ nhỏ. Vơ công bà c̣n cao hơn Song quái, Đào Thế-Kiệt nhiều. Bà vận khí phát chiêu Thanh ngưu nhập điền trong Phục-ngưu thần chưởng tấn công. Bộp một tiếng, hai chưởng chạm nhau. Phan Anh lùi lại một bước. C̣n Lê Thị-Hảo th́ đứng im. Phong thái ung dung nhàn nhă.

Phan Anh thấy cánh tay tê buốt. Y kinh hoàng nghĩ:

– Ủa, sao vơ công con tiện tỳ này giống vơ công của Trần Năng như vậy?

Y hít hơi phóng liên tiếp mười chưởng. Lê Thị-Hảo không đỡ, đánh thẳng vào người y. Hai bên cùng đang ở tuổi cường tráng, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chưởng lực phát ra ào ào. Những người công lực yếu, phải lui lại, v́ áp lực chưởng phong hai người.

Quang-Vũ hỏi Hoài-nam vương:

– Hoàng thúc! Cung nữ đang đấu với Phan Anh tên ǵ vậy?

Hoài-nam vương nói nhỏ:

– Tâu bệ hạ! Bà là phu nhân của quốc cữu Chu Bá, giả làm cung nữ đấy.

Từ hôm Tường-Qui vào cung, tư thái của nàng khác phàm: ôn nhu, nhă nhặn với tất cả phi tần khác. Rộng lượng, khoan thứ với cung nữ. Không ghen tương, đố kị với bất cứ ai. Nàng lại mua được ḷng hai hoàng thúc Tần vương, Hoài-nam vương. Trong khi Mă thái-hậu phản loạn, các phi-tần khác án binh bất động, hoặc tê liệt, duy ḿnh nàng dám tuốt gươm chống lại. Nàng chọn Hoài-nam vương làm thầy dạy văn, khiến hoàng tộc đều muốn tôn nàng làm Hoàng-hậu. Bây giờ trong cung có thích khách. Một cung nữ của nàng xuất chiến, bản lĩnh ngang với bọn Tương-dương cửu hùng.

Quang-Vũ đưa mắt nh́n Trần Tự-Sơn. Y nghĩ thầm:

– Anh hùng Lĩnh Nam nhiều như thế. Không biết Trần hiền đệ làm thế nào thu phục được họ? Ta thấy Tường-Qui xinh đẹp, phong làm Tây-cung quí phi. Ta đâu có ngờ vơ công nàng cao cường thế ? C̣n thân mẫu của Tướng-Quy, vơ công đến tŕnh độ này th́ tướng sĩ của ta b́ thế nào được ? Không biết Trần hiền đệ có ḥa giải giữa ta với Lĩnh Nam được không? Nếu Lĩnh Nam trở mặt hướng lên Bắc ăn thua với ta, th́ ta làm sao chống nổi?

Khất đại phu đă cứu Mă thái hậu tỉnh dậy. Mụ cũng đứng lược trận.

Hai bên đấu với nhau được trên trăm hiệp. Phan Anh chỉ c̣n thở mà thôi. Bỗng y quát lên một tiếng phát ra một chưởng rất thô kệch. Trong chưởng có mùi hôi khủng khiếp. Hoài-nam vương nói lớn:

– Huyền-âm độc chưởng, phải cẩn thận đấy.

Chu Thị-Hảo nghe vậy, nàng nhảy sang trái tránh né, không dám đỡ chưởng của y. Được thể, Phan Anh tấn công liên tiếp mười chưởng. Lê Thị-Hảo tránh được cả. Đến chưởng thứ mười một, bất đắc dĩ bà phải vận sức đỡ vào chưởng của y. Binh một tiếng. Phan Anh bay vọt về phía sau. C̣n Lê Thị-Hảo vẫn đứng nguyên. Phan Anh nhăn nhó đứng dậy cười ha hả:

– Con tiện tỳ kia! Mi trúng Huyền-âm độc chưởng của ta rồi. Hăy ngồi xuống vận công, nếu không, chất độc nhập tim, th́ không cách ǵ chữa được.

Lê Thị-Hảo ngửa tay lên nh́n: Bàn tay bà có vết xanh. Cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Bà vốn can đảm, nghiến răng quát:

– Đàng nào cũng chết! Ta hăy giết ngươi trước đă.

Bà vận khí phát chưởng. Biết rằng nếu trong ṿng mười chiêu, không giết được y, th́ chất độc ngấm vào người, ḱnh lực không c̣n nữa. Chưởng của bà mạnh như thác đổ. Binh một tiếng Phan Anh bật lùi lại. Bà phóng chưởng thứ nh́, thứ ba. Người y bay bổng xuống hồ đến ḅm một tiếng. Bà vọt người theo. C̣n lơ lửng trên không, thấy y đang lóp ngóp dưới nước, bà phóng chưởng thứ tư. Y vội lặn xuống nước tránh. Chưởng của bà trúng mặt hồ. Nước bắn lên trắng xóa. Bà rơi xuống hồ. Không ai hiểu những ǵ đang xảy ra. Chỉ thấy sóng hồ nổi lên cuồn cuộn, rồi một lát sau, sóng nước tung tóe. Lê Thị-Hảo túm tóc Phan Anh vọt lên cao. Bà đá gió một cái, người đáp xuống đất.

Trần Nghi-Gia muốn cứu chồng, nhưng bị Tường-Qui tấn công ráo riết, y thị bị trói tay, không sao được.

Lê Thị-Hảo trao Phan-Anh cho Hàn thái-hậu:

– Tâu Thái-hậu! Đây tên là khâm phạm. Xin Thái-hậu phát lạc.

Hàn Tú-Anh vẫy tay gọi công chúa Vĩnh-Ḥa:

– Cháu lại đây! Ta trao y cho cháu, để cháu trả thù cho phụ hoàng cháu và sư tỷ của ta.

Công chúa Vĩnh-Ḥa chắp tay hành lễ:

– Đa tạ Thái-hậu giúp thần trả thù.

Độc chất ngấm dần, Lê Thị-Hảo cảm thấy đau đớn, ngứa ngáy khó chịu. Bà ngồi xuống đất vận công chống Ngũ độc. Mồ hôi bà vă ra như tắm.

Khất đại phu bảo Trần Năng:

– Con bé cứng đầu đâu. Hăy trị Ngũ-độc chưởng cho sư tỷ.

Trần Năng dạ một tiếng. Nàng đến bên Lê Thị-Hảo, vận Thiền-công phát một Lĩnh-nam chỉ, điểm vào huyệt Bách hội, Đại trùy, Nội quan, Đản trung của bà. Chỉ phong rít lên veo véo.

Lê Thị-Hảo cảm thấy người nhẹ lâng lâng. Nàng gật đầu:

– Sư muội! Thiền-công của ngươi mạnh thực. Ta e, thân phụ ta giờ này chưa chắc đă hơn ngươi.

Nàng đến bên Phan Anh, cởi bọc hành lư của y ra, lấy chiếc áo Hồ-cừu của Mă thái-hậu, rồi gọi Phương-Dung:

– Phương-Dung, cháu hăy giữ lấy cái áo này.

Bà trao áo cho Phương-Dung rồi đứng nh́n trận đấu giữa Chu Tường-Qui với Trần Nghi-Gia đang diễn ra ác liệt.

Chu Tường-Qui đấu với Trần Nghi-Gia được trăm chiêu. Công lực nàng giảm lần. Dầu sao Nghi-Gia đă ở tuổi ba mươi lăm, ba mươi sáu, lại xuất thân danh môn. Y thị có gần hai mươi năm công lực. Trong khi đó, Tường-Qui mới có chín, mười năm công lực.

Trần Năng nói với Khất đại phu:

– Sư phụ! Xin sư phụ giúp Tường-Qui. Nếu không e nàng bị bại mất.

Khất đại phu mỉm cười:

– Ta muốn để Tường-Qui thua cho Nghi-Gia thoát thân. Chứ giúp Tường-Qui, th́ tội nghiệp cho Nghi-Gia quá.

Bên này Phương-Dung nói với Đào-Kỳ:

– Anh giúp Tường-Qui một tay! Nếu không em phải giúp... Như vậy coi không tiện.

Đào-Kỳ thấy Tường-Qui nguy đến nơi, chàng cũng muốn ra tay trợ giúp, ngặt một điều Phương-Dung đứng bên cạnh. Nếu chàng có hành động ǵ giúp Tường-Qui, e Phương-Dung khó chịu. Càng nh́n trận đấu, ḷng chàng càng bứt rứt. Khi nghe Phương-Dung nói, chàng tự chửi thầm:

– Phương-Dung là người quảng đại, mà ḿnh coi thường nàng quá.

Chàng cúi xuống nhặt mấy viên sỏi nhỏ, dùng âm ḱnh, búng một viên hướng cùi chỏ Nghi-Gia, trong lúc y thị vận chưởng định đánh bay Tường-Qui xuống hồ. Tự nhiên y thị cảm thấy tay tê dại, ḱnh lực phát không ra. Giữa lúc đó Tường-Qui đánh chiêu Ngưu thực ư dă. Y thị kinh hoàng nhảy vọt lên cao tránh. Tuy thoát chết, nhưng Nghi-Gia cảm thấy hai chân như bị cây gậy đập trúng. Đúng ra, Nghi-Gia trúng một chưởng b́nh thường của Tường-Qui cũng đủ bỏ mạng. Sở dĩ y thị trúng chưởng, chỉ cảm thấy đau đớn, v́ Tường-Qui úy kị độc chưởng của Nghi-Gia, nên phát từ xa đánh lại.

Y thị đau quá, hét lên be be, quay người một ṿng rồi phát liên tiếp hai chiêu Hồi-phong cước vào đầu Tường-Qui. Tường-Qui trầm người xuống, đợi cho cước qua đầu, nàng mượn sức đẩy ra một chưởng. Nhưng khi chân Nghi-Gia mới quay được nửa ṿng, th́ Đào Kỳ búng một viên sỏi trúng vào đầu gối y thị. Chân thị mất ḱnh lực, trong khi chưởng của Tường-Qui đổ ập đến. Binh một tiếng, y thị bị đánh bay đi hơn trượng, ngă ngửa mặt lên trời, không ḅ dậy được nữa.

Khán giả có hàng ngàn người, nhưng chỉ Khất đại phu, Phương-Dung, Trần Năng, Chu Bá biết Đào Kỳ giúp Tường-Qui mà thôi.

Hoài-nam vương truyền trới vợ chồng Phan Anh giam vào ngục. Ông đến trước Khất đại phu cung kính nói:

– Tiên ông. Xin tiên ông ban phúc cứu An Đức-Huy. Y bị trúng Huyền-âm độc chưởng nặng qúa.

Khất đại phu nh́n An Đức-Huy. Y đang ngồi dưới gốc cây nghiến răng vận công chống đau. Ông vẫy ttay gọi Trần Năng:

– Con bé cứng đầu đâu? Cứu người đi chứ!

Trần Năng dạ một tiếng, nàng vận Lĩnh-nam chỉ phóng vào huyệt Bách-hội, Đại-trùy của An Đức-Huy. Hai tiếng véo rít lên, người Huy rung động thực mạnh. Y rùng ḿnh một cái, mồ hôi vă ra như tắm, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, nhiều người chịu không được, buồn nôn.

Khoảng nhai dập miếng trầu, bao nhiêu cái đau đớn biến đi mất. Huy đứng dậy tạ ơn Khất đại phu, Trần Năng, rồi theo Hoài-nam vương lên lầu Thúy-hoa. Quan sát mấy bộ xương người, máu c̣n tươi, thịt bị đẽo hết, y ngơ ngác:

– Vương gia! Không lẽ ba người này bị yêu tinh ăn thịt?

Đám anh hùng Lĩnh Nam nh́n qua ba bộ xương, họ biết ngay đây là tác phẩm của Sún Rỗ. Bất giác họ cùng đưa mắt nh́n nó. Sún Rỗ thấy việc đùa nghịch của ḿnh bị bại lộ, nó lấm lét nh́n Phương-Dung, lo lắng trong ḷng:

– Thế này th́ chết rồi. Lát nữa ḿnh làm sao trả lời với bà chị dâu khó tính này đây? Không chừng bà c̣n đem quân luật ra khép tội ḿnh cũng nên. Chi bằng ta ra tay trước.

Nó nghĩ được một kế, đến trước mặt Hoàng Thiều-Hoa hỏi:

– Tam sư tỷ. Em muốn hỏi sư tỷ về một vài luật lệ vơ đạo bản môn.

Thiều-Hoa xoa đầu Sún Rỗ:

– Sư đệ cứ hỏi.

– Nếu như có bọn khi sư, diệt tổ, bán nước hại dân, em giết đi th́ có tội không?

Thiều-Hoa không ngờ Sún Rỗ mượn ḿnh làm mộc đỡ đ̣n của Phương-Dung, nàng đáp:

– Không những không có tội, mà c̣n được thưởng nữa.

Sau khi trả lời Sún Rỗ, chợt động tâm cơ, nàng hiểu rơ thâm ư của sư đệ, đưa mắt nh́n Phương-Dung. Trong khi đó Phương-Dung nghĩ:

– Hỏng bét. Bọn Sún hành động táo bạo, vô thiên vô pháp, ḿnh chỉ là chị dâu thôi, quyền hành đâu có thể sánh kịp chị gái? Khi sư tỷ Thiều-Hoa bảo nó có công, th́ ḿnh không c̣n lư do ǵ trách phạt được nữa. Song nếu cứ để vậy, nó lộng hành thành quen, e sau này không điều khiển được nữa.

Nàng chợt thấy sóng mắt Sún Lé, Sa-Giang trao cho nhau đầy t́nh tứ, th́ hiểu ra:

– Có thể như thế này: Sa-Giang xui Sún Lé làm. Chứ bản tâm ḿnh nó, khó có thể nó giám qua mặt ḿnh.

Bao nhiêu tức giận tan biến, nàng nh́n cặp thiếu niên ḷng tràn đầy vui vẻ:

– Hai đứa này, một đứa tinh nghịch, một đứa thông minh lanh lợi mà nên đôi vợ chồng th́ tuyệt. Ḿnh là chị, phải tác thành cho chúng.

Sa Giang, Sún Rỗ trong cái chập chờn say men t́nh, đâu c̣n biết ǵ xung quanh. Họ say đắm nh́n nhau. Hai người chợt nh́n lại, thấy Phương-Dung đang quan sát. Cả hai cùng xấu hổ, đỏ mặt lên. Trong khi Phương-Dung ngửa mặt lên nh́n trời mỉm cười.

Sang canh năm, mặt trời ló dạng. Phương-Dung nói với Trần Tự-Sơn:

– Tỷ phu, chúng ta lên đường đi hồ Động-đ́nh thôi. Ngày mai đại hội rồi, đi càng sớm càng tốt.

Tự-Sơn đưa thẻ bài cho Phương-Dung:

– Sư muội dẫn mọi người lên đường trước. Sư muội với Hoàng-thượng như nước với lửa. Sư muội không cần vào giă từ nữa. Ta phải vấn an má má, rồi cùng Hoàng sư tỷ lên đường sau. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Nghi-dương.

Chàng nói nhỏ:

– Ta có đôi lời cần nói trước với em. Mong em để tâm.

Gần Tự-Sơn lâu ngày, Phương-Dung biết mỗi lần ông anh rể nhắc câu Em để tâm là tiếp theo một lời trách cứ. Thái độ của Tự-Sơn quang minh lỗi lạc. Khi chàng không vui ḷng, dù đối với ai, chàng cũng nói thẳng ra. Phương-Dung kính cẩn:

– Em nghe đại ca nói.

Tự-Sơn nhấn mạnh:

– Ta với hoàng thượng tuy ân đọan, nghĩa tuyệt cái gọi là nghĩa huynh với nghĩa đệ. Song chúng ta c̣n một t́nh thương nữa là hai chúng ta cùng mẹ. Mẹ nuôi, mẹ đẻ đều là mẹ. Ta khác Quang-Vũ ở điểm: Hiếu thảo, trung thực. Thà Quang-Vũ phụ ta, chứ ta không phụ Quang-Vũ. Kỳ này đi hồ Động-đ́nh tất phải qua Kinh-châu, là nơi Công-tôn-Thiệu đang chiếm đóng. Ta không muốn gặp mặt y. Mong sư muội xếp đặt trước cho ta. Dù thế nào chăng nữa, ta là Tả tướng quốc, tước phong Lĩnh-nam vương, cầm quân Thiên-hạ đánh Thục. Ta đang thắng, v́ sự vụng về, Quang-Vũ giam ta, làm anh em Lĩnh Nam phản Hán. Ta mất Kinh-châu, Hán-trung, Trường-an. Trước mắt ta Thiệu vẫn là tên giặc.

Phương-Dung nói nhỏ:

– Tiểu muội hứa điều đó.

Nghe Khất đại phu, Trần Năng về Lĩnh Nam, trên từ Thái hậu, Tam-công, Thượng thư cho tới triều thần đều tiễn đưa. V́ trong những ngày ở Lạc-dương, hai thầy tṛ đă trị bệnh cho không biết bao nhiêu người trong bọn họ. Người nào cũng dâng lễ vật trân qúi.

Những người thân Lĩnh Nam nhất là Hoài-nam vương, Tần-vương, Mă Vũ. Ba người mặc quần áo đại triều, theo tiễn đưa. Tới cửa nam thành, Hàn thái-hậu nói:

– Ngày đêm tôi cầu liệt tổ Lĩnh Nam phù hộ cho tiên ông. Tiên ông cứu Hoàng-thượng thoát khỏi cái chết. Ơn này xin ghi ḷng, tạc dạ. Khi nào gót hạc vân du qua Trung-nguyên, xin tiên ông ghé Lạc-dương để chúng tôi được đón tiếp.

Bà sai cung nữ dâng lên một hộp lớn. Khất đại phu mở ra, trong có hơn trăm cây Nhân-sâm với hai mươi cặp Lộc-nhung.

Trong khi mọi người bịn rịn, đâu đó tiếng tiêu trầm bổng vọng lại. Khi cao như gió rít ngoài song, khi thấp như tiếng nỉ non của cặp t́nh nhân không trọn vẹn. Tiên-yên nữ hiệp đưa mắt t́m xem ai thổi tiêu, th́ ra Sa-Giang. Nàng đang ngồi trên ḿnh ngựa cạnh Sún Rỗ.

Đến trưa, tới Nghi-Dương. Phương-Dung hỏi Chu Bá:

– Sư bá. Sao bá mẫu không đi cùng chúng ta ?

Chu Bá nắm tay Phương-Dung thở dài:

– Như cháu biết, Tường-Qui với cháu đều là con gịng, cháu giống. Cháu sớm gặp Đào Kỳ, đi theo con đường chính nghĩa. C̣n ta, được nhạc phụ ưu ái nhất trong các đệ tử, nhưng người đi ngược lại với dân tộc. Khi đấu vơ với Kỳ, ta bại dưới tay y. Y khuyên ta trở về với Lĩnh Nam. Ta tỉnh ngộ, nhưng phải đợi đến khi sang Trung-nguyên ta mới thực hiện được.

Ông nh́n trời nắng vàng chiếu xuống êm dịu, giọng buồn buồn:

– C̣n Tường-Qui th́ duyên t́nh trắc trở. Hiện nó được Quang-Vũ sủng ái, mà trong ḷng vẫn tủi hổ v́ là một thứ Mỵ-Châu. Ta phải để phu nhân ở Lạc-dương giúp đỡ nó. Hy vọng cạnh nó c̣n Hoài-nam vương,Tần-vương, Mă Vũ, Đặng Vũ, có thể kiềm chế quần thần nhà Hán bỏ ư định đánh Lĩnh Nam. Chỉ cần năm năm, chúng ta có thời giờ kiến thiết đất nước, th́ không sợ ǵ Trung-quốc nữa.

Thái thú Nghi-dương nghe Hán-trung vương và vương phi đến. Y vội đem rượu thịt ra dâng. Y là người của Bô-lỗ đại tướng quân, nên rất thân Lĩnh Nam.

Giữa lúc mọi người đang uống rượu vui vẻ, th́ đội Thần-ưng đang tuần tiễu kêu ré lên. Lập tức cả đoàn cùng kêu theo, rồi cất cánh bay về khu rừng phía trước. Mọi người đưa mắt hỏi Sún Rỗ. Sún Rỗ ứng dậy nói:

– Chúng ré lên như vậy là có một chúa tướng Tây-vu lâm nạn, nên đi tiếp cứu.

Chàng cầm tú và thổi lên, ra lệnh thu quân, nhưng đoàn Thần-ưng như không nghe thấy, chúng vẫn bay về phía thung lũng.

Khất đại phu, Đào-Kỳ, Phương-Dung là những người có khinh công tuyệt đỉnh. Cả ba cùng chạy theo đoàn chim ưng.

Rừng Nghi-dương đầy cây rậm rạp, ba người phải truyền trên cành mà đi. Phút chốc đă thấy đoàn Thần-ưng đậu trên mấy cây cao trên bờ suối. Chúng cúi đầu xuống ủ rũ, kêu lên những tiếng khắc khoải.

Đào Kỳ để ư, thấy dưới thung lũng, bên bờ suối, có phiến đá lớn. Trên phiến đá, một người nằm dài, mắt nhắm, thân thể gầy g̣ xanh xao. Chàng định thần nh́n kỹ, th́ ra Sún Cao. Cạnh Sún Cao có một người mặc áo mầu vàng, tay để lên ngực nó, như hành hạ.

Quá kinh hoảng, Đào-Kỳ phóng chưởng hướng lưng người kia tấn công bằng chiêu Ác ngưu nan độ. V́ là chưởng cứu sư đệ, nên chàng vận tất cả chân khí ra Thủ-tam-dương kinh. Chưởng phong như thác đổ ụp xuống. Đào Kỳ tưởng người kia sẽ tan xương nát thịt. Không ngờ chưởng chạm vào lưng người kia, bị mất tăm mất tích.

Đào Kỳ kinh hăi, v́ với công lực hiện thới của chàng, e rằng chỉ có Khất đại phu đỡ được mà thôi. Thế mà người này không đỡ, cũng hoá giải được chiêu chưởng ác nhất của chàng.

Thông thường th́ Đào Kỳ trầm tĩnh. Nhưng tước sự nguy nan trong chớp mắt của sư đệ, chàng không suy nghĩ, phát chiêu Loa thành nguyệt hạ đánh vào lưng người kia. Nhưng cũng như chiêu trước, chạm vào người kia lại mất tích.

Đào-Kỳ lui lại, vận khí ra kinh mạch, tay phải phát chiêu Hải triều lăng lăng, tay trái phát chiêu Ngưu hỗ tranh phong vận âm ḱnh. Người kia không quay lại, vung tay về sau khoa mấy cái, người y rung động mạnh.

Tiên-yên nữ hiệp, Trần Năng đă tới. Hai người hô lớn:

– Cháu Kỳ ngừng tay!

– Sư thúc ngừng tay. Đánh lầm người rồi.

 

Hết Hồi 78