Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH HÙNG TIÊU SƠN

Hồi 3

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

 

In ra

 Hồi thứ ba

T́nh trong như đă

-  Phía bên Trung-quốc có hơn ngàn cao thủ. Phía bên Việt cũng gần 500. Minh-Không đại sư thấy, nếu xẩy ra cuộc đại chiến th́ cả hai bên tổn thất không ít. Ngài đề nghị mỗi bên cử ra ba cao thủ đấu với nhau. Hễ bên nào thắng hai cuộc, coi như thắng. Nếu bên Việt thắng, th́ bên Tống phải bắt đám binh lính bên họ thả những người dân Việt bị bắt. Ngược lại bên Tống thắng, bên Việt phải rút lui.

Quách Quỳ gật đầu:

-  Đúng thế. Vơ lâm Trung-nguyên do Giác-Minh đại sư, thủ tọa Đạt-Ma đường chùa Thiếu-lâm thống lĩnh. Phía Đại-Việt do quốc sư Minh-Không chưởng môn phái Tiêu-sơn thống lĩnh. Trận đầu Đại-Việt cử Nghi-Ḥa sư thái thuộc phái Mê-linh đấu với Duyên-Ḥa sư thái thuộc phái Nga-mi.

Nói đến đây nó đưa mắt nh́n Tôn Đản một cái. Tôn Đản cười:

-  Tất nhiên trận này bên Đại-Việt thắng.

Tự-Mai ngạc nhiên:

-  Này anh Đản, anh biết rộng đấy nhỉ.

Tôn Đản lắc đầu:

-  Tôi đoán vậy thôi. V́ kiếm pháp phái Mê-linh gốc từ vua Bà. Kiếm pháp này vô địch. Khởi thủy do Vạn-Tín hầu Lư Thân tức thánh Chèm chế ra. Thánh Chèm dùng biết bao tâm năo, nghiên cứu tất cả kiếm pháp Trung-nguyên, rồi t́m ra nguyên tắc khắc chế. V́ vậy thời Lĩnh-nam không một cao thủ Trung-quốc nào địch nổi kiếm pháp này.

Quách Quỳ hỏi:

-  Thời Lĩnh-nam nhiều người biết xử dụng kiếm pháp này lắm ư?

Tôn Đản cười:

-  Chỉ có bốn người. Đầu tiên đại hiệp Nguyễn Phan dạy cho Bắc-b́nh vương Đào Kỳ. Vương dạy lại cho vương phi là tể tứơng Nguyễn Phương-Dung. Ng̣ai ra sau khi ra khỏi nhà tù, đại hiệp Nguyễn Phan c̣n thu nạp một nữ đệ tử là Bồ-tát Phật-Nguyệt... Kiếm pháp Mê-linh xuất phát từ thời vua Bà v́ vậy tôi mới đoán rằng Duyên-Ḥa sư thái bị bại.

Quách Quỳ cười:

-  Thế nhưng trận đầu bên Lĩnh-nam không thắng. Hai vị sư thái đấu đựơc 200 hiệp, rồi cả hai cùng bị gẫy kiếm. Coi như ḥa.

Tôn Đản lắc đầu:

-  Tôi không tin.

Tự-Mai gật đầu:

-  Đúng, trận đó ḥa. V́ kiếm pháp Mê-linh hiện không c̣n đầy đủ. Nguyên sau khi vua Bà tuẫn quốc, Bắc-b́nh vương cùng vương phi tử chiến ở thành Long-biên. Nữ vương Phât-Nguyệt tuyệt tích. V́ vậy kiếm pháp ảo diệu đó lưu truyền th́ có, nhưng yếu quyết biến hóa bị thất truyền.

Tôn Đản không chịu:

-  Nhất định phải có. Bằng chứng là sau này Lệ-hải Bà-vương c̣n xử dụng đánh quân Ngô những trận trời long đất lở.

Thanh-Mai gật đầu:

-  Đúng! Nguyên trước khi đánh trận Lăng-bạc, vua Bà truyền chép tất cả bí quyết vơ công, cùng văn minh thời Lĩnh-nam, trong đó có bộ Dụng binh yếu chỉ của công chúa Thánh-Thiên, rồi sao cho mỗi phái giữ một bản. Chắc chắn Lệ-hải Bà-vương học được kiếm pháp trong di thư ấy. Đều khiến chúng ta phải t́m hiểu xem Lệ-hải Bà-vương học ở đâu?

Quách Quỳ hỏi:

-  Lệ-hải Bà-vương là ai vậy?

Trung-Từ đáp:

-  Là bà Triệu. Bà Triệu quê ở Cửu-chân, cùng anh là Triệu Quốc-Đạt khởi binh vào niên hiệu Diên-hy năm thứ 11 (248). Bà cùng anh chỉ có 300 chiến sĩ. Mà đánh chiếm đựơc cả vùng Cửu-chân trong ṿng năm ngày. Sử nói rằng bà đi đến đâu, đầu quân Ngô rơi đến đấy. V́ vậy người Ngô làm thơ ca tụng bà. Thơ đó nay hăy c̣n lưu truyền.

Quách Quỳ đọc lớn:

Cửu Chân thị địa linh.
Hùng khí tải thiên niên.
Diên-hy xuất nhất nữ.
Trí dũng thực vô biên.
Nam nhi bất khả cập.
Thế thế nhân nhân truyền.
Hoành giáo đương hổ dị.
Đăng sơn đối Bà nan.

Ghi chú

Tôi không biết tác giả bài này là ai? Cũng chẳng thấy chép trong sử Trung-quốc, Việt-Nam. Tôi ghi theo trí nhớ trong tập sách chép tay bằng chữ Hán, dạy Nam-sử cho thiếu niên Việt tên “Nam-sử cương yếu” mà tôi được học vào năm bẩy tuổi.

Tôn Mạnh hừ một tiếng:

-  Thơ chữ Hán, khó hiểu quá.

Thanh-Mai dịch:

Cửu-chân là đất thiêng,
Hùng khi trải bao năm,
Diên-hy sinh một nữ
Trí dũng thực vô biên,
Nam nhi không sánh kịp.
Đời đời miệng người truyền:
Cầm giáo chống hổ dễ,
Lên núi đối Bà nan.

Ghi chú

Diên-hy là niên hiệu của Hậu-chúa, năm bà Triệu khởi binh nhằm niên hiệu Diên-hy thứ mười một (248 sau Tây-lịch).

Tự-Mai khen:

-  Quách công tử thực không uổng xuất thân danh gia. Thơ văn nào cũng thuộc làu.

Quách Quỳ nói:

-  Không hẳn thế đâu. Trứơc khi sang đây. Tôi phải học nói tiếng Việt cùng lịch sử, văn học Đại-Việt. Để tôi tiếp. Trận thứ nh́ th́ Huyền-Thanh đạo trưởng, chưởng môn phái Vơ-đang đại diện Trung-quốc. Đại hiệp Trần Tự-An đại diện Đại-Việt.

Thanh-Mai, Tự-Mai đều bật lên tiếng ồ một lúc. Quách Qùy hỏi:

-  Có ǵ lạ không?

Thanh Mai lắc đầu:

-  Không.

Song trên mặt ba chị em hiện lên nét kỳ dị. V́ Trần Tự-An chưởng môn phái Đông-a chính là thân phụ chị em Thanh-Mai. Tuy hai người từng nghe bố kể về trận đấu này nhiều lần rồi, thế nhưng nay nghe người ngoài kể, hai người không khỏi có nhiều điều tự hào.

Quách Quỳ tiếp:

-  Hai bên đấu được trên trăm hiệp, th́ đi đến đấu nội lực. Khoảng nhai dập miếng trầu, đạo trưởng Huyền-Thanh yếu thế. Ai cũng kinh ngạc. V́ nội công phái Vơ-đang đứng đầu Trung-nguyên. Mà đạo trưởng lại chuyên về luyện khí. Trần công tử, người có biết tại sao không?

Tự-Mai mỉm cười:

-  Điều này hơi rắc rối, nên bên Trung-nguyên không hiểu là phải. Nguyên trong trận đánh Bạch-đằng, ông nội tôi bắt được cuốn phổ của phái Vơ-đang. Người đem về nghiên cứu một tháng th́ t́m ra rằng giữa nội công Đông-a với Vơ-đang có nhiều điều trái ngược, nhiều điều tương đồng. Nhân đó người sửa đổi nội công Đông-a trở thành khắc chế với nội công Vơ-đang. V́ vậy khi đệ tử Đông-a đấu với bất cứ đệ tử nào của Vơ-đang, cũng thắng dễ dàng.

Quách Quỳ buồn rầu:

-  Th́ ra thế. Công tử là con của đại hiệp Tự-An mà tôi quên mất.

Tôn Đản nói móc:

-  Quách công tử. Người đần thật. Vậy mà cũng đ̣i đi ăn trộm, đến nỗi bị Tự-Mai bắt được. Hồi chiều sư phụ người nghe chị Thanh-Mai xưng là con gái đại hiệp Trần Tự-An. Ông ta sợ té đái văi phân ra bỏ chạy mất tích. Bấy giờ công tử đứng bên cạnh không lẽ không biết? Chị Thanh-Mai là con đại hiệp Tự-An. Mà Tự-Mai là em chị Thanh-Mai, th́ đương nhiên cũng là con đại hiệp Tự-An chứ c̣n ǵ nữa mà phải hỏi?

Quách Quỳ lờ đi như không nghe lời châm biếm của Tôn Đản. Nó nói tiếp:

-  Triệu Thông là đệ tử của đạo trưởng Huyền-Thanh, lĩnh chức chinh di đại tướng quân tổng trấn thành Ung, xua quân tràn ra ngoài thành. Vơ lâm Đại-Việt phải rút chạy. Đến gần biên giới, th́ quân Đại-Việt cũng tràn ra cứu trợ bên ḿnh. Cuộc chiến diễn ra thực kinh thiên động địa. Lúc đầu th́ lực lượng hai bên ngang nhau. Sau chưởng môn phái Tây-vu cho đạo quân mấy triệu con ong xuất trận. Quân Tống bị ong đốt bỏ chạy tán lọan. Các cao thủ bên Trung-nguyên chết gần hết. Thủ tọa Đạt-Ma đừơng, La-Hán đường phái Thiếu-lâm. Chưởng môn phái Vơ-đang, Nga-mi. Lục vị trưởng lăo phái Không-động. Tứ kiệt phái Hoa-sơn đều tuẫn quốc... Triệu Thông bị mất một tay.

Tôn Mạnh cười:

-  Cái ông Triệu Thông c̣n sống sót đó bây giờ hẳn có nhiều kinh nghiệm. Chắc ông ta bầy kế cứu nước hay lắm.

Quách Quỳ bị Tôn Mạnh nói mỉa. Nhưng nó không hiểu tiếng Việt, nên tưởng là lời khen. Nó gật đầu:

-  Triệu đại hiệp nói rằng: muốn cứu nước phải dùng đến hai biện pháp. Thứ nhất t́m ra cho được bộ Lĩnh Nam vơ kinh viết thời vua Trưng bên Đại-Việt. Như vậy nhà Đại-Tống sẽ có bộ Dụng binh yếu chỉ . Bộ binh pháp này nhiệm mầu hơn bộ Vũ-kin của Tôn Vơ nhiều. Thứ nh́ là toàn bộ vơ công Lĩnh-nam. Như vậy các cao thủ Liêu, Tâ-hạ làm sao địch nổi?

Thanh Mai gật đầu:

-  Ư kiến đó thực hay. Rồi sao?

-  Quần hào đều cho là ư kiến xác đáng. Cuối cùng đưa ra đề nghị ba điều: một là dù vua Tống hôn ám, không nên đánh đổ nhà Tống. Đánh đổ nhà Tống lúc này chỉ khiến nội loạn chém giết nhau. Rồi ngoại bang tràn vào cướp nước. Ngược lại, cần trợ giúp Tống triều. Đại hội cử phái đ̣an yết kiến hoàng đế Thiên-thánh (Tống Nhân-tông), bầy tỏ ư đó. Thứ nh́ cử nhiều cao thủ sang Đại- Việt t́m di thư. Thứ ba, hô hào vơ lâm thống nhất hành động chống ngoại bang. Thiên-thánh hoàng đế không tiếc tiền, cử nhiều phái đoàn sang Đại-Việt ḍ la. Nhưng vô hiệu. Di thư không có manh mối nào khả dĩ lần ra.

Tự Mai cười:

-  Thế th́ công tử cũng ở trong một phái đoàn. Không biết phái đoàn của công tử do ai cầm đầu? Phái đoàn có bao nhiêu người?

-  Cầm đầu phái đoàn là hoàng đệ Triệu Thành tước phong B́nh-nam vương lĩnh phụ quốc thái úy. Năm nay khỏang 35 tuổi, văn vơ kiêm toàn. Người không ra mặt, mà ẩn vào làm một nhân viên trong sứ đ̣an đến Đại-Việt. Sứ đ̣an đến Đại-Việt chỉ là bề ngoài. Nhưng thực ra để liên lạc với bốn đoàn do thám khác. Người sai sư phụ tôi cùng với hai sư thúc lên đường đi Cửu-chân, ḍ xét trong đại hội tại đền thờ Lệ-Hải bà vương, hy vọng t́m được di thư. Nào ngờ ban ngày xẩy ra cuộc chiến giữa tôi với Đản. Sư phụ tôi nhận xét rằng Đản xử dụng vơ công Tản-viên pha lẫn với Cửu-chân. V́ vậy người đoán rằng sư phụ của Đản ắt có di thư trong tay. Song luyện tập thiếu chuyên cần. Bằng không, Đản đâu đến nỗi bị tam sư thúc bắt dễ dàng?

Thanh-Mai hỏi:

-  V́ vậy, sư phụ người mới đánh thuốc mê chúng ta. Cuối cùng lục kiếm được di thư phía sau tượng đức ông. Ai ngờ trời bất dung kẻ gian. Giữa lúc đó, bị người khác đọat mất.

Tôn Trung-Luận cười:

-  Cuốn sách để trong tượng đức ông không phải di thư đâu. Chẳng qua đó là cuốn phổ chép tiểu sử của ngài mà thôi.

Tự-Mai ra hiệu cho mọi người im lặng:

-  Sứ đoàn của công tử đă làm được những ǵ?

-  Tuy chưa t́m được di thư, nhưng đoàn của tôi đă t́m ra được một manh mối quan hệ hơn, đó là bắt liên lạc được với hai người, nguyên là đệ tử bang Nhật-Hồ Trung-quốc, do Khu-mật viện gửi sang. Lại cũng liên lạc được với ít nhất ba trưởng-lăo của Hồng-thiết giáo Đại-Việt.

Thanh-Mai hỏi:

-  Công tử có biết tên ba vị đó không?

-  Không! Tôi chỉ biết trong ba vị ấy, có một vị nguyên là đại tướng Tống, tước phong hầu, được gửi về Đại-Việt, âm thầm tổ chức người Hoa thành đội ngũ, để khi quân Thiên-triều sang, th́ nổi lên làm nội ứng.

-  C̣n hai người nguyên là đệ tử bang Nhật-Hồ Trung-quốc, họ là ai?

-  Tôi chỉ nghe lỏm rằng hai người là vợ chồng. Họ cải danh. Vợ làm thầy thuốc. C̣n chồng th́ cạo đầu đi tu. Tuy vậy đêm đêm họ vẫn âm thầm gặp nhau.

Thanh-Mai tỏ ra rất chú tâm đến Hồng-thiết giáo. Nàng hỏi:

-  Người ta nói Nhật-Hồ lăo nhân là giáo chủ Hồng-thiết giáo Đại-Việt cũng là sư phụ của Đông-Nhật lăo nhân, nguyên giáo chủ Hồng-thiết Trung-Quốc. Không biết có đúng không?

-  Truyện này tôi nghe biết lờ mờ mà thôi. Đông-Nhật lăo nhân chính là Lưu Trí-Viễn, trước đây lên làm vua. Sau khi người chết th́ Hồng-thiết giáo Trung-quốc bị diệt. Cô nương! Dường như cô nương biết nhiều về giáo phái này th́ phải?

-  Dĩ nhiên. V́ Hồng-thiết giáo rất tàn bạo. Họ ăn bào thai để luyện công. Hồi Thập-nhị sứ quân, suưt nữa họ chiếm được nước. Sau khi Thập-nhị sứ quân bị diệt, họ vẫn bí mật hoạt động. Hôm trước phụ thân tôi có lên Bắc-biên chơi, th́ được biết phái Tây-vu đang truy lùng giáo chúng Hồng-thiết dữ lắm. Bởi họ mới nổi loạn.

Quách Quỳ hỏi:

-  Khi c̣n ở bên Trung-nguyên, tôi nghe nói Tây-vu là một nước riêng không thống thuộc Đại-Việt. Chúa Tây-vu là đàn bà. Nước Tây-vu gồm nhiều nước nhỏ như Lạng-châu, Quảng-nguyên, Vĩnh-an, Tô-mậu, Thất-nguyên, Bảo-lạc. Không ngờ Tây-vu lại là một môn phái.

Thanh-Mai đáp:

-  Quách công tử, người lầm rồi. Hồi Lĩnh-nam, Tây-vu bao gồm nhiều sắc dân vùng núi rừng giáp giới giữa Giao-chỉ với Nam-hải, Tượng-quận. Công chúa Hồ Đề thống nhất lại thành phái Tây-vu. Trải đến đời đức Thuận-thiên hoàng đế (Lư Thái-tổ) lên ngôi, họ gồm 207 trang động thống nhất. Cứ năm năm bầu lấy một vị lănh đạo. Theo truyền thống, vị lănh đạo bao giờ cũng là phụ nữ. Bấy giờ họ không t́m ra được một phụ nữ lănh đạo, đành cho Thân Thiệu-Anh giữ quyền làm vua. Thân Thiệu-Anh được đức hoàng đế gả em gái là công-chúa Hồng-Châu cho. Con trai Thân Thiệu-Anh là Thân Thừa-Qúy lại được hoàng đế gả nhị công chúa cho. Trong kỳ đại hội mới đây, nhị công chúa được 207 động chủ tôn làm vua. Vua Tây-vu vẫn thần phục bản triều.

Trời dần sáng. Vừng kim ô ló dạng tỏa ánh sáng ban mai xuống những cḥm cây xanh bóng. Chim thức giấc hót líu lo, chào mừng một ngày đang tới. Đám trẻ bạn của Đản đă trở lại. Đản đem truyện đêm qua kể cho đám bạn nghe. Hà Thiện-Lăm chửi thề:

-  Thế là cái đéo ǵ. Nó sang đây ăn cắp di thư. Cũng như quân cướp nước. Đă là quân cướp nước th́ c̣n ǵ là tử tế nữa. Đem nó chém ra làm mấy khúc, liệng xuống sông nuôi cá cho rồi. Từ xưa đến giờ bọn Tống hèn yếu, bị vua Lê Đại-Hành đánh cho nghiêng ngửa. Bắc bị Liêu. Tây bị Tây Hạ. Nước Việt ḿnh cũng nên đem quân sang chiếm lại đất cũ, tái lập Lĩnh-nam. Chẳng biết sao triều đ́nh không làm thế?

Bỗng có tiếng nói êm đềm từ bụi hoa gần đó:

-  A-Di-Đà Phật! Không nên! Không nên. Quách tiểu thí chủ không phải là đầu mối vụ này. Vả lại, tội trộm cần giao cho quan nha xét xử. Chúng ta không thể giết người.

Thanh-Mai, Tự-Mai cùng chạy lại:

-  Sư phụ! Th́ ra sư phụ ở đây! Bọn con t́m khắp nơi mà không thấy.

Tịnh-Huyền sư thái đứng dậy nói:

-  Đêm qua sư phụ thấy có nhiều tiếng chân người đến ngôi đền này. Bước chân trầm mà không tiếng động, th́ biết nhiều cao thủ phái Thiếu-lâm gía lâm. V́ vậy sư phụ ra bụi hoa này ngồi thiền. Mọi truyện không có ǵ đáng ngại.

Bà hỏi Quách Qùy:

-  Tiểu thí chủ! Sư phụ của tiểu thí chủ là đệ tử phái Thiếu-lâm, đệ nhất danh môn chính phái Trung-quốc. Tại sao lại dùng độc khí Xích Trà Luyện của Hồng-thiết giáo, xông chúng ta?

Quách Quỳ nhăn nhó:

-  Tiểu bối hoàn toàn không biết ǵ về vụ này.

Thanh-Mai hỏi Tịnh-Huyền:

-  Độc chất Xích Trà Luyện là loại ǵ mà sức mạnh kinh khủng. Đệ tử tḥ đầu ra ngoài, thế mà hít phải một chút, chân tay không cử động được nữa.

Tịnh-Huyền giảng giải :

-  Xích Trà Luyện là tên của vị giáo chủ đời thứ nh́ thuộc Hồng-thiết giáo Tây-dương. Người chế ra một thứ độc chất, gồm hai thứ nước khác nhau, đựng trong một b́nh hai ngăn. Khi đập vỡ b́nh, th́ hai chất gặp nhau, phát nổ, cháy, bốc thành khói bay mịt mờ. Ai ngửi phải th́ chân tat tê liệt trong ṿng hai giờ. C̣n người nào uống thuốc giải trước th́ vô sự. Độc chất này do Nhật-Hồ lăo nhân mang về Trung-quốc, Đại-Việt.

Thanh-Mai gật đầu:

-  Thế th́ đúng rồi.

Quách Quỳ nói :

- Trong đám gian tế Tống, có ba trưởng lăo Hoàng-thiết giáo. Chắc ba người này trao độc chất Xích Trà Luyện cho sứ đoàn Trung-quốc chứ không sai.

Đến đó có tiếng ồn ào, rồi một đoàn thiếu niên mười người, lưng đeo mă tấu tiến vào. Họ đều mặc quần áo nâu, cổ quàng khăn đỏ.

Người trưởng toán hỏi Tôn Trung-Luận:

-  Bác từ! Nghe nói đêm qua có bọn trộm đến viếng đền thờ đức Ông phải không? Sự thể ra sao?

Chợt anh ta thấy Tịnh-Huyền, vội chắp tay:

-  Đệ tử Đoàn Chi xin kính cẩn tham chiến sư thái.

Tịnh-Huyền đáp lễ:

-  Phúc đức! Các vị đến vừa đúng lúc.

Tôn Trung-Luận thấy họ th́ mừng rỡ lắm đứng dậy:

-  Anh Chi! Tôi mong anh quá.

Ông giới thiệu Tịnh-Huyền và chị em Thanh-Mai với Đoàn Chi, rồi chỉ toán thiếu niên:

-  Bạch sư thái đây là toán thiếu niên Hồng-hương thuộc thôn Tân-qui. Thôn này được an ninh là nhờ anh em đây.

Nói rồi ông thuật sơ lược nội vụ cho Đoàn Chi nghe. Đoàn Chi nói:

-  Như vậy Quách Quỳ phạm tội trộm. Theo luật bản triều th́ người lớn bị phạt lao dịch mười ngày. Trẻ con th́ trao trả bố mẹ, hương chức dạy dỗ.

Tịnh-Huyền chắp tay:

-  A-Di-Đà Phật! Thanh-Mai con mau cởi trói cho tiểu công tử, rồi đưa lên quan nha.

Đoàn Chi nói:

-  Để tôi giải lên huyện. Từ đây lên huyện cũng không xa làm bao. Xin bác từ theo sau làm chứng.

Tôn Đản nói với bố:

-  Thưa bố, duyên may gặp gỡ, con được sư thái dạy dỗ từ qua tới giờ khá nhiều. Nhân sư thái lên đường dự lễ đền thờ Lệ-Hải Bà-vương. Xin bố cho con đưa đường, để được học hỏi thêm.

Tôn Trung-Luận gật đầu:

-  Gửi con vào cửa Phật là điều ai cũng ước vọng. Con theo gót Bồ-tát của sư thái. Hăy cố học lấy tư cách của danh gia đệ tử như anh Tự-Mai.

Hà Thiện-Lăm, Lê Thuận-Tông đến trứơc sư thái Tịnh-Huyền qú gối:

-  Xin sư thái mở tâm Bồ-tát cho chúng con theo dự đại lễ với.

Sư thái Tịnh-Huyền phất tay, một ḱnh lực nhu ḥa đỡ hai đứa trẻ dậy:

-  Các con muốn theo bà, để học đạo đức Thế Tôn, thực chúng ta có tiền duyên vậy. Nào lên đường.

...Một sư bà dẫn một thiếu nữ, bốn đứa trẻ cùng trên con đường. Con đường đọng đầy sương mai. Cỏ nở hoa thơm ngát. Nắng vàng đổ lên đồng ruộng mênh mông. Sư thái Tịnh-Huyền vừa đi vừa giảng về cuộc khởi nghĩa oanh liệt xưa kia của bà Triệu. Bà chỉ vào dăy núi xa xa:

-  Các con hăy nh́n dăy núi kia. Xưa là căn cứ của bà Triệu. Lúc đầu chỉ có 300 tráng sĩ, mà khiến cho Lữ Đại mất ăn, mất ngủ. Đại phải rút quân từ Nhật-nam, Giao-chỉ, Quế-lâm các nơi về tiếp viện. Cuối cùng tràn ngập được căn cứ nghĩa quân. Khi y lên núi, doanh trại th́ c̣n, nhưng một bóng người cũng không thấy. Tổ tiên ta anh hùng như thế đó.

Thiện-Lăm lắc đầu:

-  Bà giảng như vậy, làm sao con hiểu được. Xin Bà thuật tỷ mỉ, họa may con mới thông hết.

Sư thái Tịnh-Huyền bảo Trần Tự-Mai:

-  Con thuật cho các bạn nghe đi.

Lê Thuận-Tông lên tiếng:

-  Trời nắng gắt quá, xin bà cho chúng con ngồi dưới gốc cây kia một lát. Bọn con mỏi chân lết không nổi rồi.

Sư thái Tịnh-Huyền gật đầu:

-  Ừ, bà quên mất rằng các con chưa học vơ. Nội lực không làm bao.

Cả đoàn đến ngồi đưới gốc cây đa cổ thụ. Thanh-Mai chỉ cây đa nói:

-  Cây đa này cao thực, tới ba gốc. Không biết tại sao lại có sự kỳ lạ thế nhỉ?

Hà Thiện-Lăm tỏ ra sành sỏi:

-  À, truyện giản dị thôi. Đầu tiên cây chỉ có một gốc. Cành mọc chĩa ra xa. Cây đa vốn có nhiều rễ từ các cành túa xuống. Rễ chạm đất, lập tức bén mầu, mọc chui xuống càng ngày càng sâu. Rễ ấy lớn dần lên, lâu năm to bằng gốc mẹ. Thế là thành một gốc mới. V́ vậy cây đa này mới có tới ba gốc.

Dưới gốc đa, có mấy cái ghế bằng gỗ đơn sơ. Ư hẳn, dân làng làm, để du khách đi qua tiện chỗ nghỉ chân. Đợi mọi ngừơi ngồi xuống xong. Tự-Mai hắng rặng một tiếng rồi kể:

-  Chúng ta đă biết tường tận về truyện vua Trưng đuổi giặc Hán, lập triều đ́nh Lĩnh-nam, làm rung động Trung-nguyên. Sau khi vua Bà tuẫn quốc ở Cẩm-khê. Các vị anh hùng như Đào Kỳ, Phương-Dung, Chu Bá, Đô Dương quân ít, thế cô dần dần cũng bị diệt. Vua Quang-Vũ nhà Hán truyền lệnh Mă Viện phải tiến chiếm từng trang, từng châu. Các trang đều tử chiến. Mă phải trải hai năm mới chiếm hết. Mỗi khi vào được trang nào. Trong trang điêu tàn, chỉ c̣n một số ít đàn bà trẻ con. Dân chúng chết la liệt. Bởi vậy, Hán tuy chiếm được đất Lĩnh-nam, mà không chiếm được dân Lĩnh-nam. Dân số Lĩnh-nam hồi đó trên 10 triệu người. Trừ hai triệu người Hán ra. Dân Việt tới tám triệu. Sau khi b́nh định xong. Mă Viện kiểm tra dân số, c̣n không quá ba triệu. Chính v́ vậy, mà trên 200 năm. Người Việt không đủ sức vùng dậy.

Tự-Mai ngừng lại một lát rồi tiếp:

-  Cuối thời Đông-Hán. Trung-quốc bị phân ra làm ba nước. Sử gọi là thời Tam-quốc. Bắc thuộc Ngụy, do con cháu Tào Tháo cai trị. Vùng Hán- trung, Ích-châu do gịng dơi của nhà Hán là Lưu Bị cai trị. Phía Đông và Nam sông Trừơng-giang do Tôn Quyền cai trị gọi là Đông-Ngô. Ba nước đem quân đánh lẫn nhau.

Lê Thuận-Tông hỏi:

-  Bấy giờ bên Việt ḿnh bị nước nào cai trị?

-  Không nhất định. Niên hiệu Kiến-an thứ năm thời Hán Hiến-đế (201 sau tây lịch). Hán cử Trương Tân làm thứ sử Giao-chỉ. Đựơc sáu năm Trương Tân bị một kiếm khách giết chết.

Tôn Đản ngắt lời:

-  Y bị giết trong trường họp nào? Kiếm khách đó tên là ǵ?

-  Trương Tân mới sang. Y truyền khắp Giao-chỉ phải tạc tượng, làm đền thờ Nhâm Diên, Tích Quang. Tại Long-biên, đích thân y điều động xây ngôi đền thực lớn. Lại sai thợ t́m một cây mít to hơn ngưới ôm. Y sai đẵn gỗ mít, t́m người thợ khéo, tạc tượng Tích Quang. Bốn người thợ làm việc trong hai tháng, th́ xong pho tượng, lớn bằng người thực. Tựơng Tích-Quang có tư thế ngồi vuốt râu, tay cầm sách đọc. Y truyền lệnh dân chúng khắp nơi tụ tập về đúng ngày rằm tháng hai, để làm lễ yểm tâm. Pho tựơng được đặt lên bệ, trùm một tấm vải mầu vàng. Đợi đúng ǵơ Ngọ, y sẽ đến chủ tọa buổi lễ. Chính tay y gỡ tấm vải ra.

Tự-Mai ngửa tay hướng về phía Thiện-Lăm:

-  Khát nước qúa. Cho xin một hớp mới đủ hơi kể truyện.

Thiện-Lăm mở bầu nước rót ra bát làm bằng nửa cái gáo dừa, hai tay bưng đưa cho Tự-Mai:

-  Xin thầy đồ xơi nước, rồi kể truyện.

Tự-Mai bưng bát nước uống cạn, tiếp:

-  Giờ Ngọ. Các quan tề tựu đầy đủ. Dân chúng bị bắt về dự có hàng mấy vạn. Sau hồi hồi chiêng trống. Y trịnh trọng lên đài cao gân cổ kể công ơn Tích Quang là người đầu tiên đem lễ nghĩa Khổng, Mạnh sang giáo hóa dân Việt. Dạy dân Việt cách trồng cấy ngũ cốc. Rồi y tiến vào đền, leo lên bệ, thân gỡ tấm vải phủ trên pho tượng. Khi tấm vải gỡ ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người, tṛn mắt. Đố biết cái ǵ đă xẩy ra nào?

Mọi người ngừng lại, đưa mắt nh́n về phia trước. Trên đường, năm người cỡi năm con ngựa đang tiến tới. Họ cùng xuống ngựa, ngồi trên các mỏm đá dưới gốc đa nghỉ chân. Người thứ nhất khoảng 27-28 tuổi, cực kỳ uy vũ, trang phục theo lối quư phái. Người thứ nh́ là một ḥa thượng gầy như que củi. Người thứ ba là một thanh niên, béo tṛn béo trục. Người thứ tư trang phục như một đạo sĩ. C̣n ngươi thứ năm da trắng môi hồng, tuổi khoảng 17-18. Họ đưa mắt nh́n đoàn người của sư thái Tịnh-Huyền. Tất cả cùng chắp tay xá ba xá miệng niệm:

-  A-Di-Đà Phật.

Sư thái Tịnh-Huyền vẫy cả bọn cùng đứng lên:

-  A-Di-Đà Phật.

Thanh-Mai, Tự-Mai nhận ra thanh niên công tử chính là người chị em nàng đă gặp năm trước tại cố đô Hoa-lư, sau đó được chàng tặng hoa mấy mùa. Tự-Mai hướng thanh-niên công tử:

-  Th́ ra anh!

Thanh niên công tử cười rất tươi:

-  Cứ có duyên, th́ thế nào anh em ḿnh cũng gặp lại nhau. Thế nào chú vẫn khỏe chứ. Hồi này lớn quá rồi.

Chàng hướng Thanh-Mai:

- Trần cô nương. Dung nhan cô nương ngày càng đậm đà. Không biết chú em có bắt cô nương bịt mũi, nhắm mắt khi qua những chậu hoa tại hạ tặng không?

Tự-Mai cười:

- Anh biết không, hoa anh cho đẹp hơn hoa trong vườn nhà em nhiều. Mỗi lần hoa đến, chị Thanh dành tưới, cắt tỉa. Chị ấy c̣n đem về pḥng riêng, không cho em thưởng nữa.

Thanh-Mai dơ tay đánh gió em một cái. Tự-Mai lượn ḿnh tránh khỏi. Thanh niên công tử dơ tay vẫy đám trẻ mỉm cười. Đám trẻ thấy tư thái thanh niên công tử đường bệ, thanh cao, nhẹ nhàng. Chúng cũng gật đầu đáp lại.

Tự-Mai nhớ đến bài thơ Thôi Hộ đề ở gốc đào. Nó ngâm:

Tích- niên kim nhật thử viên trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng,
Nhân diện chí kim tại thử địa,
Đào hoa thành quả, khiếm Xuân phong.

Nó đổi hai câu cuối đi. Trước kia là: nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu Xuân phong có nghĩa: mặt hoa nay không biết ở đâu, hoa đào năm ngoái c̣n cười gió Xuân thành ra mặt hoa nay hiện nơi đây, nhưng hoa đào đă thành trái, mà thiếu gió Xuân.

Thanh niên công tử cùng Thanh-Mai, mặt nh́n mặt. Gió hiu hiu thổi. Hai người như lạc vào chốn Bồng-lai hoang vu. Họ đều xuất thần, quên mất rằng xung quanh có bao nhiêu người.

Thanh-Mai nghĩ thầm:

-  Ḿnh tưởng kiếp này không gặp lại chàng nữa, th́ chẳng hoá ra một cuộc t́nh đoạn trường ư? Không ngờ hôm nay gặp chàng đây? Không biết chàng là ai? Liệu có phải là người trong vơ lâm không? Ḿnh phải làm một cái ǵ để phá sự yên lặng này mới được, bằng không thằng em ranh ma nó nói toẹt ra th́ xấu hổ chết.

Thanh-Mai đến trước ḥa thượng chắp tay hành lễ:

-  Bạch ḥa thượng. Chị em chúng con đang dở truyện. Không biết có làm phiền sự yên tĩnh của ḥa thượng không?

Ḥa thượng nở một nụ cười từ ái:

-  Cô nương không nên đa lễ. Chính bọn bần tăng làm rộn sư thái và quư vị. Chúng ta là con dân Đại-Việt cả mà?

Nghe đến câu con dân Đại-Việt bọn trẻ gật đầu nh́n nhau tỏ vẻ suy nghĩ.

Thanh-Mai nói:

-  Thôi chúng ta tiếp tục. Các em trả lời Tự -Mai đi.

Nàng đưa mắt nh́n công tử. Bốn mắt gặp nhau, cả hai như cùng uống một chén rượu nồng, men làm đỏ mặt lên.

Thiện-Lăm không chú ư đến bọn mới tới. Nó nói với Tự-Mai:

-  Tượng bị thích chữ vào mặt.

Tự-Mai lắc đầu.

Thuận-Tông nói:

-  Tượng bị cắt mất tai.

Tự-Mai cũng lắc đầu.

Tôn Đản ngơ ngác:

-  Tượng bị khoét mắt.

Tự-Mai lắc đầu hỏi:

-  Nếu các anh muốn phá Trương Tân. Các anh sẽ làm ǵ?

Thiện-Lăm cười:

-  Khắc con chim cu vào mặt.

Tôn Đản nhăn nhó:

-  Cấm nói tục. Chúng ḿnh với nhau nói tục th́ được. Ở đây có quí khách, có sư phụ, có chị Thanh. Nói tục là vô phép.

Thiện-Lăm căi:

-  Vô phép th́ vô phép thực. Song hoàn cảnh phải nói đến cái đó.

Thuận-Tông xua tay lắc đầu:

-  Tôi không làm thế. Tôi viết vào mặt tượng hàng chữ: Tên lưu manh cướp nước, giả nhân gĩa nghĩa.

Tôn Đản đáp:

- Tôi soạn một bài hịch kể tội Tích Quang, Nhâm Diên mưu đồng hóa dân Việt. Chính hai tên này bắt dân Việt học chữ Hán, cấm học chữ Khoa Đẩu của ngừơi Việt. Khi người Việt không đọc được chữ của ḿnh. Th́ bao nhiêu tư tưởng, lịch sử, văn minh, văn học không c̣n nữa... Bấy giờ một là người Việt biến thành bọn mọi rợ ngu dốt, hai là học sách vở ngoại lai. Dân Việt vĩnh viễn thành dân Hán. Hồi ấy bên đất Việt ḿnh văn minh, tư tưởng, học thuật có phần trội hơn Trung-quốc. Vơ học nhất định hơn rồi. V́ sử sách c̣n ghi Vạn-tín hầu thắng hết các cao thủ triều Tần Thủy-Ḥang. Về thiên văn lịch số càng hơn. Bằng cớ vua Hùng sai tặng vua Chu con rùa lớn. Trên lưng khắc rơ phép làm lịch. Vua Chu sai chép lấy, gọi là Qui-lịch. Nguồn gốc lịch Trung-quốc từ đất Việt truyền qua. Sau này có sửa đổi đôi chút song căn bản vẫn giữ nguyên. Về y học, bộ Nội-kinh của họ chỉ có tính cách đại cương. Trong khi đó bộ Nạn-kinh của người Việt ḿnh phân tích ra đến 81 nạn. Tỷ mỉ rơ ràng.

Người thanh niên công tử mới tới xen vào:

-  Này em bé, em nói thế thực không phải. Trung-quốc là gốc văn minh thiên hạ. Văn minh Trung-quốc đi đến đâu, mọi văn minh khác bị lu mờ hết.

Chàng mỉm cười tiếp:

-  Em phải biết rằng bên Trung-quốc vào thời Đông-Chu, Chiến-quốc văn hóa rực rỡ biết là bao. Các đại tư tưởng gia như Khổng-tử, Lăo-tử, Tuân- tử, Mặc-tử. Họ trứ tác hàng vạn, hàng triệu sách thuộc lọai kinh học, sử học, thi tập, cùng tư-tưởng học . Sau gọi chung là kinh, sử, tử, tập. Khổng-Tử nói: « Chu đại úc úc hồ văn tai. Ngô ṭng Chu dă ». Nghĩa là thời nhà Chu văn học rực rỡ thay. Ta theo nhà Chu. Thế mà em dám chê ư?

Tôn Đản cười:

-  Này công tử. Em có chê văn minh Trung-quốc đâu? Em chỉ muốn nói rằng thời này văn minh học thuật Đại-Việt cũng rực rỡ như Trung-quốc.

Tự-Mai không chịu:

-  Tự cổ chúng ta có chữ Khoa-đẩu. Mấy ngh́n năm văn minh Lĩnh-nam đều chép bằng chữ này. Cho đến thời kỳ vua An-dương dựng nước là thịnh nhất. Khi lên làm tể tướng, Phương-chính hầu Trần Tự-Minh lập bốn viện Kinh-dương, Lạc-long, Âu-cơ, Bách-tộc để sưu tầm, nghiên cứu, cùng truyền bá tư tưởng đó.

Thanh niên công tử đưa mắt nh́n vị hoà thượng, rồi hỏi:

-  Bốn viện đó khác nhau thế nào?

-  Viện Kinh-dương chuyên về kinh. Viện Lạc-long chuyên về triết. Viện Âu-cơ chuyên về văn. Viện Bách-tộc chuyên về sử. Ngoài ra c̣n Thiên-văn, coi về lịch số. Y học viện coi về y học. Viện Thần-nông coi về canh nông, chăn nuôi. Thời Triệu Đà, y vốn là người Hán. Y không cấm học chữ Khoa-đẩu, nhưng dùng chữ Hán làm văn tự chính thức. Hoá cho nên văn học, tư tưởng trải mấy trăm năm suy thoái. Tuy vậy sách vở cũng không bị mai một làm bao.

Nó ngừng lại, nh́n chị với thanh niên công tử, rồi ngửa mặt lên trời cười tủm:

-  Đến thời vua Trưng, công chúa Phùng Vĩnh-Hoa làm bản thống kê c̣n được bẩy mươi tư ngh́n, chín trăm tám mươi tám bộ. Bà cũng chia ra bốn lọai là kinh, triết, văn, sử. Kinh th́ có các bộ Bách-tộc, Kinh-dương, Lạc-long, Thiên-huấn, Điạ-nghĩa. Triết th́ ôi thôi nhiều vô kể. Văn th́ có hàng hai chục ngàn bộ. Sử th́ chỉ có chín mươi chín bộ mà thôi. Những sách chép về y học, thiên văn học, lịch số học, cùng hàng ngh́n bộ môn lặt vặt. Có thể nói, đương thời, văn minh hai nước Hoa, Việt ngang nhau. Khi Mă Viện chiếm nước ta, y ra lệnh thu hết sách chở về Lạc-dương, cấm học chữ, tàng cất sách bằng văn tự Khoa-đẩu. V́ vậy nay chúng ta không biết đâu mà ṃ.

Thanh niên công tử cười:

-  Xin lỗi các em, anh nghe lầm. Các em cứ tiếp tục câu truyện đi.

Tự-Mai không chú ư đến thanh niên công tử nữa. Nó nói:

-  Tất cả đều đoán không đúng. Pho tượng bị cụt đầu.

Đám trẻ cùng cười ồ lên, đầy vẻ khoái trá. Tự-Mai tiếp:

-  Trương Tân nổi giận la hét. Nhưng nào biết ai đă làm truyện đó? Y truyền lệnh thu tất cả nồi, bát, xanh bằng đồng. Bắt dân chúng đúc pho tượng khác. Rồi tổ chức một buổi lễ thứ nh́. Lần này cẩn thận hơn. Y cắt cử một toán quân canh gác. Đến ngày lễ. Y cũng trịnh trọng gỡ tấm vải che tượng ra. Một lần nữa tất cả mọi người đều trợn tṛn mắt.

Thanh niên công tử hỏi:

-  Cái ǵ đă xẩy ra?

Tự-Mai cười:

-  Trong tấm vải không phải là pho tượng. Pho tượng biến mất. Thay vào đó là một người. Người ấy quát lên một tiếng, đưa lưỡi kiếm. Đầu Trương Tân rơi xuống đất. Kiếm khách ấy vọt người lên, đục thủng mái đền, rồi biến mất. Đám vơ sĩ hộ vệ Trương Tân không kịp trở tay.

Thanh niên công tử hướng sư thái Tịnh-Huyền xá một xá:

-  Thực đúng thầy nào, tṛ đó. Em nhỏ này, mới có bấy nhiêu tuổi mà kiến thức sâu xa hiếm người bằng. Xin phép sư thái để chúng tôi được tạ thầy đồ tí hon một lễ vật. Không biết sư thái có cho phép không?

Sư thái Tịnh-Huyền chắp tay:

-  A-Di-Đà Phật. Công tử quá khen. Tự-Mai, con mau tạ ơn công tử đi.

Công tử phất tay không cho Tự-Mai hành lễ, rồi tháo trên cổ ra chuỗi tràng hạt bằng ngọc mầu xanh, đeo vào cổ cho Tự-Mai:

-  Món quà này không xứng đáng với những kiến thức về anh hùng Đại-Việt của em.

Mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người ra. V́ không ngờ công tử tặng món quà quá lớn. Trong khi chỉ mới biết nhau.

Tự-Mai đinh từ chối. Sư thái Tịnh-Huyền vẫy tay:

-  Con đa tạ sư huynh đi. Con phải nhớ. Duyên pháp nhà Phật không phải một lát mà có. Ngọc sư huynh tặng con không thể quí bằng vật mà công tử dùng hàng ngày. Vật công tử dùng hàng ngày không ǵ quí bằng tràng hạt.

Tự-Mai chắp tay :

-  Đa tạ công tử tặng quà.

Rồi nó liếc mắt nh́n chị, nháy mắt, méo mồm một cái.

Thanh niên hỏi:

-  Thế sau khi Trương Tân chết rồi th́ ai thay thế y cai trị Giao-chỉ? Vơ lâm Việt có giết thứ sử nữa không?

Tự-Mai đáp:

-  Sau khi Trương Tân bị giết. Quan lại Trung-quốc cai trị Giao-chỉ, Nhật-nam, Cửu-chân, Quế-lâm kinh tâm động phách. Triều Hán cử nhiều người sang thay thế. Nhưng họ đều sợ hăi không giám đáo nhậm. Cuối cùng triều Hán cử Sĩ Nhiếp kiêm nhiệm.

Tôn Đản hỏi:

-  Thế Sĩ Nhiếp là người tốt hay xấu?

Thiện-Lăm cười kh́:

-  Đản ơi! Mày lẩm cẩm quá đi. Đă là quân Hán sang đất ḿnh kiếm ăn th́ làm ǵ có đứa nào tốt nữa.

Tự-Mai cười:

-  Không hẳn vậy đâu. Y cũng có cái tốt. Cái tốt của y xuất phát từ tham vọng. Y muốn nhân thời thế loạn lạc, mưu đồ lập nghiệp lớn. Tạo dựng một triều đ́nh riêng như Triệu Đà khi xưa.

Thuận-Tông chửi thề:

-  Con mẹ nó. Cũng một loại muốn ngồi lên đầu lên cổ dân ḿnh.

Tự-Mai tiếp:

-  Tổ tiên nhà họ Sĩ vốn người đất Lỗ vùng Sơn-Đông. Thời Vương Măng cướp ngôi nhà Hán, bỏ quê hương, đến Lĩnh-nam lập nghiệp ở Thương-ngô thuộc Nam-hải. Trải sáu đời, đến cha Sĩ Nhiếp là Sĩ Tứ, làm thái thú Nhật-nam cai trị dân Việt ḿnh.

Thiện-Lăm cau mặt:

-  Lại một thứ tham quan. Chắc trước khi đến cai trị, hẳn y đă nghe tin thái thú đời trước là Nhâm Diên bị giết?

Tự Mai tiếp:

-  Sĩ-Tứ cho con là Sĩ Nhiếp sang kinh đô Lạc-dương theo học. Y đỗ Hiếu-liêm được bổ làm thượng thư lang. Chỉ ít lâu th́ bị cách. Y tiếp tục học, thi đậu Mậu-tài. Vừa lúc đó Sĩ Tứ bị giết.

Tôn Đản hỏi:

-  Ai giết?

-  Không rơ tên họ, gốc tích. Chỉ biết đó là một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi như bọn ḿnh. Nguyên Sĩ Tứ thấy dân chúng Nhật-nam thờ kính đại anh hùng Đô Dương thời Lĩnh-nam. Họ c̣n bịa đặt ra lời phán của Đô đại vương bằng cách mời ngài về đồng. Ngài chuyên phán phải làm thế này, thế kia. Mà những điều đó toàn hướng về phản Hán phục Việt. Một hôm Sĩ Tứ sai bắt giam hai bà đồng tra tấn bắt phải khai rằng Đô đại vương không linh thiêng ǵ cả, chẳng qua bọn mưu phản bịa đặt ra mà thôi. Sĩ Tứ nhân đó truyền phá bỏ tượng Đô đại vương, bắt thờ Nhâm Diên. Dân chúng họp nhau làm đơn kêu nài rằng Đô đại vương rất linh thiêng. Sĩ Tứ truyền lệnh rằng : « Cho phép hầu đồng Đô đại vương một lần nữa, rồi cấm hẳn ». Một mặt y chuẩn bị trong lúc Đô đại vương về đồng. Y sẽ bắt ông đồng đánh một trận, chứng tỏ Đô đại vương không nhiều phép tắc bằng y.

Tự-Mai ngừng lại hỏi công tử:

-  Thưa công tử. Nếu công tử là dân chúng hồi đó. Công tử sẽ đối phó ra sao?

Công tử cười:

-  Anh sẽ phao rằng Đô đại vương bận đi phó hội với vua Bà. Ngài nhập mộng cho biết phải hơn năm sau mới về. Đợi cho Sĩ Tứ phá tượng Đô đại vương thờ Nhâm Diên, rồi bí mật đập tượng Nhâm, nói rằng Đô đại vương sai âm binh đập.

Tự-Mai gật đầu:

-  Mưu trí của anh tuyệt vời. Tiếc rằng hồi đó, nghĩa sĩ Nhật-nam lại không làm thế. V́ vậy mới khiến cho hàng ngàn dân chúng chết oan. Đúng ngày dân chúng tổ chức hầu đồng Đô đại vương. Ông đồng vừa ngồi vào chiếu, th́ một thiếu niên trợn mắt quát lớn lên rằng : « Ta là Cửu-chân vương Đô-Dương đây. Dù thế nào chăng nữa ta, cũng là Đô đ́nh hầu, tước phong thái thú Phù-phong. Ta cũng đă từng theo vua Quang-Vũ lập đại công. Hà cớ ǵ thằng ôn con Sĩ Tứ giám phá đền ta? ». Nói rồi nhảy múa lung tung. Sĩ Tứ bật cười cho rằng thằng bé con được người lớn sai ra dọa y. Y không cho binh lính bắt nó, mà chính y nhảy vào túm áo đứa bé. Y dơ tay định tát, ra cái điều y tát cả Đô đại vương. Nào ngờ, thiếu niên chuyển tay một cái phóng chỉ vào giữa trán Sĩ Tứ. Y bị lủng sọ, ngă vật xuống giữa chiếu chết liền. C̣n thiếu niên nọ bồi thêm hai chỉ, giết quân hầu rồi phóng ḿnh vào đêm tối.

Bọn trẻ khoái trá reo lên:

-  Tuyệt. Hay tuyệt. Con cháu Phù-đổng Thiên-vương mà.

Thiện-Lăm hỏi Thanh-Mai:

-  Chị Thanh ơi. Em nghe nói thời Lĩnh-nam, Khất-đại-phu Trần Đại-Sinh với Bắc-b́nh vương Đào Kỳ đă chế ra chỉ này, với tên là Lĩnh-nam chỉ, có đúng không?

 

Hết Hồi 3