Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH HÙNG TIÊU SƠN

Hồi 4

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

 

In ra

 Hồi thứ tư

Thuận Thiên Cửu Hùng

 

Thanh-Mai gật đầu:

-  Đúng đó. Song tiếc rằng nay đă thất truyền. Thôi Tự-Mai thuật tiếp đi.

Tự-Mai tiếp:

-  Triều đ́nh nhà Hán thấy vậy, mới phong cho Sĩ Nhiếp làm thứ sử Giao-chỉ, v́ Sĩ Nhiếp biết nói tiếng Việt. Sĩ Nhiếp thấy nhà Hán đă suy đồi lắm rồi. Y có ư chiếm cứ đất Lĩnh-nam cũ, thành lập một giang sơn riêng như Triệu Đà xưa. Khi sang đến nơi, y không truy tầm đến thủ phạm đă giết cha. Y nghĩ rằng muốn giảm làn sóng chống Hán, cần tiêu diệt học thuật Lĩnh-nam. Muốn tiêu diệt học thuật Lĩnh-nam không ǵ bằng khuyến khích truyền bá Nho-học. Nhờ vậy làn sóng phản Hán phục Việt giảm đi nhiều. Y xin đổi Giao-chỉ làm Giao-châu. Y phúc tŕnh rằng các vùng Nhật-nam, Cửu-chân, Giao-chỉ, Quế-lâm, Tượng-quận, Nam-hải, Thương-Ngô vốn là đất Lĩnh-nam cũ, dân chúng quật cường, muốn khôi phục cố thổ. Y đề nghị cho anh em ḿnh trấn nhậm, để giữ vững biên cương. Triều Hán chấp thuận.

Thanh niên công tử ngửa mặt nh́n những sợi tơ trời bay, nói bâng quơ:

-  Tự-Mai được giáo huấn rất chính xác về lịch sử Việt. Nguyên v́ những thư tịch cổ của ḿnh bị mất, rồi người Tầu họ muốn chép láo chép lếu thế nào, đâu ai biết mà chỉnh đốn. Trong bộ Hậu-Hán thư của Phạm Việp, y chép rằng dân Việt vốn không biết lễ nghĩa. Chính Sĩ Nhiếp là người đầu tiên dậy dân học chữ Hán, dạy lễ nghĩa. Thế mà ngày nay, nhiều người Việt coi bộ sách này làm khuôn vàng, thước ngọc để tra cứu sử Việt.

Thiện-Lăm chửi thề:

-  Tiên sư cha thằng Sĩ Nhiếp giả nhân giả nghĩa. Nó khôn thực. Thế là anh em nó chiếm cứ gần hết lănh thổ đất Lĩnh-nam. Chắc triều Hán phải phong chức lớn cho Nhiếp. Thế th́ trên thực tế nó đă làm vua Lĩnh-nam rồi c̣n ǵ nữa?

Tự Mai gật đầu:

-  Đúng thế. Triều Hán phong cho y chức Tuy-nam trung lang tướng thống lĩnh bẩy quận. Niên hiệu Kiến-an thứ mười đời Hán Hiến-đế (207 sau tây lịch). Giữa lúc Tào Tháo đem quân đánh Nam-b́, đại chiến với Viên Đàm. Sĩ Nhiếp cùng anh em y gửi thư về bày tỏ ḷng trung thành với Tào Tháo. Y cho thủy thủ tải về 300 thuyền đầy gạo, cá khô cùng ba ngàn con ngựa chiến. Tào Tháo ép Hiến-đế, phong cho Sĩ Nhiếp chức An-viễn tứơng quân, tước Long-đệ đ́nh hầu.

Thanh-niên béo mập xen vào:

-  Kể ra Sĩ Nhiếp cũng đáng gọi là trung quân. Y trung thành với triều Hán, dù biết vua Hán chỉ là mộc vị của Tào Tháo.

Vị hoà thượng lắc đầu:

-  Không phải như vậy đâu. Đó chẳng qua y muốn yên thân. V́ thế lực của Đông-Ngô bấy giờ chưa có ǵ đáng kể. Con nên nhớ rằng phàm con người có hiếu, mới có trung. Y tham danh đến độ quên thù cha, th́ c̣n hy vọng ǵ tử tế với ai nữa?

Thanh niên béo mập chắp tay:

-  Đa tạ sư phụ chỉ dạy.

Tôn Đản hỏi:

-  Như vậy coi như hồi ấy Đại-Việt ḿnh thuộc Hán.

Tự-Mai lắc đầu:

-  Không hoàn toàn. Niên hiệu Kiến-an thứ mười ba (208 sau Tây- lịch) Tôn Quyền đại phá Tào Tháo ở Xích-bích. Sĩ Nhiếp hoảng sợ, sai con là Sĩ Huy vào Ngô làm con tin, xin qui phục Ngô. Chúa Ngô là Tôn Quyền vẫn để cho Sĩ Nhiếp thống lĩnh bẩy quận. Song sai Bộ Chất làm thứ sử Giao-Châu. Quyền phong Nhiếp tước Long-biên hầu. Tuy bề ngoài th́ vậy, chứ thực sự Sĩ Nhiếp tự xưng là Sĩ-vương. Niên hiệu Hoàng-vũ thứ năm của Tôn Quyền (226 sau Tây lịch) Sĩ Nhiếp chết. Con là Sĩ Huy lên thay. Nhà Ngô sai bọn Lữ Đại, Đái Lương, Trần Th́ sang chia nhau trấn nhậm. Sĩ Huy mang quân ra chống lại. Sau khi đại chiến một trận, Lữ Đại bị bại. Y dụ Sĩ Huy về hàng Ngô, sẽ đựơc giữ chức tước cũ của cha. Sĩ Huy đem năm anh em ra hàng. Lữ Đại giết hết.

Tự-Mai thở dài:

-  Măi đến niên hiệu Xích-ô thứ 11 của nhà Ngô ( 248 sau Tây- lịch). Bấy giờ người Việt mới ngóc đầu dậy được. Các vơ phái lại xuất hiện. Đại hội vơ lâm ở núi Tản-Viên bàn truyện phục quốc. Song các đại tôn sư không đồng ư với nhau. Cuối cùng Triệu Quốc-Đạt thuộc phái Long-biên được bầu làm thủ lĩnh, liên lạc với quần hùng, chuẩn bị khởi nghĩa.

Tôn Đản lắc đầu:

-  Hỏng rồi! Mưu khởi nghĩa mà đại hội đă là điều không ổn. Lại c̣n bầu một người liên lạc với quần hùng. Việc ồn ào như thế tránh sao khỏi tai mắt của giặc. Giặc Hán thời Lĩnh-nam là thứ giặc lâu năm không đánh nhau. Bộ máy chiến tranh kém cỏi. C̣n giặc Hán thời Tam-Quốc là thứ giặc bao năm chiến tranh. Quan lại được cử từ Trung-quốc qua. Đám quan lại quen với đàn áp... Nó biết, nó chặt đầu ngay từ khi chưa khởi sự.

Tự-Mai gật đầu:

-  Đúng thế. Đă vậy c̣n bị nội thù nữa chứ.

Thiện-Lăm hỏi:

-  Lại cái nạn như Lê Đạo-Sinh thời vua Bà?

-  Không! Kẻ thù trong nhà mới đau chứ?

Thuận-Tông ngơ ngác:

-  Sư huynh, sư đệ của Triệu Quốc-Đạt chăng?

Tự-Mai thở phào ra một tiếng:

-  Vợ của Triệu Quốc-Đạt!

Mọi người đều kêu lên tiếng kinh ngạc. Tự-Mai thản nhiên:

-  Sự thực như thế đó.

Thanh niên công tử kinh ngạc:

-  Em ơi! Không nên bịa đặt ra truyện kỳ quái quá đáng. Vợ của Quốc-Đạt có thể ngoại t́nh, giết chồng. Chứ không thể phản chồng trong việc phục quốc. Bởi Quốc-Đạt mưu truyện vá trời. Nếu thất bại, sẽ đưa đến cả nhà bị giết. Vợ Quốc-Đạt phản chồng, th́ bà phải biết rằng ḿnh cũng chết. Thà để chồng mưu phục quốc, may mắn thành đại nghiệp th́ danh thơm muôn thủa. Chứ có đâu theo giặc? Không lẽ bà tự tử.

Tự-Mai thản nhiên:

-  Khổng-tử nói rằng: “Con giết cha không phải một lúc mà đến. Vợ phản chồng không phải một ngày mà xẩy ra”. Vụ này có uyên nguyên rất sâu xa. Nguyên Triệu Quốc-Đạt cùng em gái là Triệu Quốc-Trinh xuất thân phái Long-biên. Bản lănh cả hai đều luyện đến chỗ cao thâm vào bậc nhất thời bấy ǵơ. Tiếng tăm vang dội truyền đến tai Đinh Trọng-An, một trong Tản-viên tam kiệt. Ông có ba con. Hai gái lớn sinh đôi. Một trai út. Gái lớn tên Đinh Nữ-Hoàn, nhỏ tên Đinh Nữ-Vĩ. Con trai út tên Đinh Tú-Mi. Cả ba con đều được ông dạy cho bản lĩnh thượng thừa. Nữ-Hoàn, Nữ-Vĩ có nhan sắc nghiêng thành đổ núi. Ông thường tự hào rằng con ông là loài rồng loài phượng trên thế gian. Nghe tiếng Triệu Quốc-Đạt vơ công tuyệt luân, lại có khí hùng, trí dũng. Ông đánh tiếng gả con gái cho. Gia đ́nh Quốc-Đạt đem lễ vật đến hỏi.

Thanh niên công tử ngạc nhiên:

-  Ta nghe phái Long-biên vốn chịu ảnh hưởng nặng của Lĩnh-nam thánh tổ kiếm pháp Nguyễn Phương-Dung, trứơc đây giữ chức tể tướng thời vua Bà. Triệu Quốc-Đạt là cao thủ phái Long-biên ắt phải giữ môn qui. Tuân theo luật một vợ, một chồng. Có đâu cưới hai cô một lúc.

Tự-Mai cười:

-  Công tử nóng nảy quá. Quốc-Đạt chỉ cưới có một người thôi. Khi cha mẹ Quốc-Đạt tới hỏi con gái Đinh Trọng-An. Ông cho hai con gái cùng ra chào khách. Ư muốn để cha mẹ Quốc-Đạt chọn một trong hai cô. Không ngờ hai cô giống nhau quá. Ông bà không biết ai mà lựa. Cuối cùng ông sai lấy của mỗi cô một cái khăn choàng cổ, đưa cho Quốc-Đạt lựa. Hễ Quốc-Đạt chọn cái của cô nào, th́ gả cô đó. Quốc-Đạt chọn đúng cái của Nữ-Vĩ. Thế là Nữ-Vĩ thành vợ Quốc-Đạt.

Đạo sĩ đi với công tử thở dài:

-  Lấy khăn mà chọn người là điều tối kị trong hôn nhân. Cuộc hôn nhân này sau ắt đầy nước mắt.

Tự Mai gật đầu:

-  Đúng thế. Sau đám cưới của Quốc-Đạt, th́ người vợ Hán của thái thú Cửu-chân là Tiết Kính-Hàn chết. Kính-Hàn muốn học gương của Lĩnh-nam vương Trần Tự-Sơn thời trước, cưới vợ Việt trong giới vơ lâm để dễ cai trị. Y đem lễ vật tới hỏi Đinh Nữ-Hoàn làm kế thất. Đinh Trọng-An không muốn con gái làm một thứ Mị-Châu, một lọai vợ thằng Ngô. Ông định từ chối. Song chính Triệu Quốc-Đạt khuyên ông nên gả. V́ với tư cách phu nhân của thái thú. Đinh Nữ-Hoàn có nhiều tin tức, thế lực che chở cho vơ lâm phục quốc. V́ vậy Đinh Trọng-An quyết định cho Nữ-Ḥan làm vợ Tiết Kính-Hàn.

Thanh niên béo mập đi theo công tử hỏi:

-  Thế Kính-Hàn có mắc mưu không?

-  Có. Khi mới cưới Nữ-Hoàn, y nghĩ t́nh anh

em rể, cử Quốc-Đạt làm huyện lệnh huyện Vô-biên. Cử em trai vợ là Đinh Tú-Mi làm chức phó đô sát. Bấy giờ Triệu Quốc-Đạt gần như công khai hoạt động. Ông sai Triệu Quốc-Trinh vào núi Chung-chinh lập doanh trại, kết nạp nam nữ thanh niên các nơi về luyện tập. Bọn quan lại người Hán có thắc mắc ǵ th́ ông trả lời rằng huấn luyện sĩ tốt gửi sang cho vua Ngô đánh Ngụy. Động Xuân-đài biến thành nơi luyện thép làm vũ khí.

Thiện-Lăm nghe đến đây th́ bật lên tiếng kêu lớn:

-  Núi Chung-chinh với động Xuân-đài à? Ḱa là núi Chung-chinh. Phía sau núi là sông Mă. Tôi đă đến đó chơi nhiều lần, thuộc làu địa thế. C̣n động Xuân-đài th́ không biết ở đâu. Suốt bao năm nay, cả vùng này muốn điên lên v́ cái động Xuân-đài.

Ḥa thượng đi theo công tử hỏi:

-  Tiểu thí chủ có biết động Xuân-đài ở đâu không?

Thiện-Lăm lắc đầu:

-  Bạch thầy, cả vùng này bọn chúng con nhẵn chân hết, mà chưa từng nghe, từng biết động Xuân-đài ở đâu. Dân quanh đây, khổ về cái động Xuân- đài, Đông-đài này quá lắm.

Thiếu niên đi theo công tử hỏi:

-  Em cho anh biết tại sao đi!

Tiếng nói của y trong, ngọt như cam thảo. Thiện-Lăm thấy vui vui. Nó đáp:

-  Không biết từ đời nào, truyền tụng rằng có động Xuân-đài, bà Triệu luyện quân. Sau bị Ngô truy tầm. Bà trốn trong đó. Hồi ấy quân Ngô có hàng vạn người lên núi Chung-chinh, vạch từng ngọn cỏ, bới từng cành cây. Mà t́m cũng không ra. Thế nhưng hàng năm, sắp đến ngày giỗ Bà-vương, th́ y như là có nhiều người đến đây t́m động Xuân-đài. Họ bỏ tiền ra mướn dân chúng dẫn đường. Bọn em được họ cho không biết bao nhiêu tiền, để đưa đường lên núi Chung-chinh. Hàng ngày chúng em leo núi, bắt chim, hái trái, riết rồi thuộc từng mỏm đá, từng gốc cây. Mà nào có thấy động Xuân-đài ở đâu?

Ḥa thượng có vẻ quan tâm tới việc này. Ông hỏi:

-  Tiểu thí chủ đă từng dẫn nhiều người lên núi t́m động. Vậy họ là những loại người nào?

Thiện-Lăm tính đốt ngón tay:

-  Họ từ các nơi xa đến. Việt có, Chàm có, Hán có. Nam có, nữ có. Tăng có, tục có. Gần đây có đến bốn, năm toán người Hán đến. Họ cất lều ở trên núi hàng tháng. Rồi cũng thất vọng ra đi.

Nó nhăn mặt suy nghĩ, rồi tiếp:

-  Cách đây hơn tháng, Nguyên-Hạnh đại sư ở chùa Sơn-tĩnh phái ba trăm thiếu niên Hồng-hương lên núi ở luôn mười ngày liền. Họ vạch từng viên đá, từng gốc cây trước sau ba chục lần, cũng chẳng t́m ra tông tích ǵ. Từ đấy người treo tấm bảng cấm không cho bất cứ ai lên núi. Bằng trái lệnh th́ thiếu niên Hồng-hương bắt giải quan. Sau đó mới bớt cái nạn đi t́m động Xuân-đài. Ai cũng tưởng Nguyên-Hạnh đại sư muốn cho dân chúng yên tĩnh, ngăn cản người lạ đến làm rối loan di tích lịch sử. Nhưng theo cháu...

Thiếu niên công tử hỏi:

-  Em cho rằng Nguyên-Hạnh ngăn cấm người ta với mục xích khác chăng?

-  Không phải như vậy. Theo em nghĩ đại sư Nguyên-Hạnh cấm người ta lên núi ắt có chủ kiến riêng. Tuần trăng trước chúng em lên núi chơi, th́ thấy đại sư cùng với một số người bịt mặt lên t́m kiếm khắp các hang hốc. Rút cuộc cũng chẳng thấy động Xuân-đài. Cho nên núi Chung-chinh chỉ có thiếu niên Hồng-hương là được tự do lên mà thôi. Tuy vậy bọn em có nhiều ngách khác lên núi, mà bọn họ không biết.

Tôn Đản nghe Hà Thiện-Lăm tường thuật, khuôn mặt nó thay đổi luôn như suy nghĩ một điều ǵ, nó định nói vài câu, rồi lại thôi.

Thanh niên béo mập nghe nói đến Hồng-hương thiếu niên, chàng hỏi:

-  Hồng-hương thiếu niên là những người tốt hay xấu?

Lê Thuận-Tông đáp không suy nghĩ:

-  Họ là những người rất tốt. Ban ngày họ làm việc, tối về canh pḥng trộm cắp. Ai có việc khó khăn, họ giúp đỡ tận t́nh. Họ không sợ bất cứ thế lực nào, ngoài trừ đệ tử Hồng-thiết giáo và đệ tử phái Đông-a.

Nói rồi nó đưa mắt nh́n chị em Thanh-Mai.

Lư Long mỉm cười:

-  Đệ tử phái Đông-a đă đụng chạm với thiếu niên Hồng-hương từ bao giờ?

-  Em không rơ sự thực ra sao. Có một anh Hồng-hương nói nhỏ với bọn em rằng đại hiệp Trần Tự-An gọi đại sư Nguyên-Hạnh là lăo thầy chùa ăn thịt chó. Thế mà đại sư cũng phải nín.

Thanh-Mai hỏi hoà thượng:

-  Bạch đại sư! Đệ tử thấy dáng di của đại sư th́ đoán chắc đại sư là cao tăng phái Tiêu-sơn. Xin đại sư cho đệ tử biết đại sư Nguyên-Hạnh là người tốt hay xấu?

Hoà thượng mỉm cười:

-  Cô nương thực tinh mắt, thực không hổ là đệ tử danh gia. Bần tăng quả thuộc phái Tiêu-sơn. C̣n truyện sư thúc Nguyên-Hạnh th́ bần tăng không rơ, v́ bần tăng với sư thúc xa nhau lâu quá rồi. Có lẽ sư thúc bần tăng vô phép với đại hiệp Tự-An, nên người mới mắng mỏ, cô nương chẳng nên lưu tâm làm ǵ.

Lư Mỹ-Linh hỏi:

-  Hồng-thiết giáo ở vùng này mạnh lắm sao?

-  Trước kia họ ẩn hiện không chừng. Từ khi có chiếu chỉ ân xá. Họ hoạt động công khai. Ít ai dám động đến họ. Động đến họ, th́ mất mạng như chơi.

Nghe đến Hồng-thiết giáo, chị em Thanh-Mai đều tỏ ư quan tâm. Trong nhà nàng đă xẩy ra một thảm cảnh mà chị em nàng tin rằng do Hồng-thiết giáo gây ra.

Nguyên vùng Thiên-trường, ảnh hưởng của phái Đông-a rất mạnh. Khắp vùng không có người của môn phái khác. Phải vượt qua trăm dặm tới cố đô Trường-yên, mới có đệ tử của phái Hoa-lư cũ, nay nhập lại thành đệ tử phái Mê-linh.

Từ khi Thuận-thiên hoàng đế lên ngôi vua, ban chiếu đại xá thiên hạ. Hồng-thiết giáo do đó được hoạt động khắp nơi. Một phụ nữ tên Đặng-thị Anh, gốc người Thiên-trường. Hồi dậy th́, mụ cũng có nhan sắc. Sau gả về làm vợ một lương y tên Trần Tấn-Khang. V́ vậy người ta gọi mụ bằng danh tự Trần phu nhân. Hay Anh-Trần. Mụ bí mật nhập Hồng-thiết giáo, do trưởng lăo Đặng Trường, kết nạp. Sự thực hai bên họ Đặng, nhưng giữa Đặng Trường với mụ không có chút máu mủ nào. Để che mắt chồng cùng chúng nhân, mụ gọi Đặng Trường bằng chú. Mụ lấy giáo danh là Vũ Lâm.

Hồng-thiết giáo chủ trương phá bỏ mọi kỷ cương luân lư Đại-Việt, tạo một lớp người mới, chỉ biết giáo chủ, giáo qui, cùng nguyên tắc Hồng-thiết kinh đưa ra.

V́ vậy ngay khi nhập giáo, Anh-Trần được Đặng Trường thuyết phục t́nh nguyện làm cây thuốc cho y luyện công. Nàng không hiểu danh tự cây thuốc có ư nghĩa ǵ. Một lần ṭ ṃ hỏi sư thúc Vũ Anh, ông gạt đi: « Cháu cứ tưởng tượng đây là những ǵ dơ bẩn nhất của con người ».

Mụ ta bị ma tính Hồng-thiết kinh làm u mê, công khai ăn nằm với đủ mọi loại người kể cả sư ông Thiện-Báu trong vùng. Lương y Trần Tấn-Khang khuyên bảo thế nào, mụ cũng không nghe. Không nghe th́ chớ, mụ ngồi lê đôi mách khắp nơi, bịa truyện bêu xấu chồng. Một lần mụ ăn nằm với thằng hủi mốc trong vùng, bị làng bắt được, đem ra chợ đánh ba mươi roi, cạo đầu sơn vôi.

Việc này xẩy ra, Đặng Trường không những không trách mắng, c̣n khen mụ, thăng mụ lên chức quản giáo huyện. Đặng khuyên mụ nên qui tụ giáo chúng lập ấp riêng để sống. Khắp vùng Thiên-trường, con em gia đ́nh tử tế đều theo học phái Đông-a. Muốn chiêu dụ người theo giáo, mụ cùng một số giáo chúng t́m khu đất hoang, lập trang mới. Trang này tên Yến-vĩ. V́ trang gần một đầm sen hoang vu, luôn có sương mù. V́ vậy trang này được gọi bằng mỹ tự Yến-vĩ sương sen . Tất cả bọn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, bọn vong mạng, bọn trốn chúa lộn chồng, bọn đĩ bợm bị làng xua đuổi, đều đến trang xin nhập xă tịch.

Hồi trang mới thành lập, nhiều người đến xin phái Đông-a đứng ra chủ tŕ công đạo, đuổi bọn chúng đi. Mụ Anh-Trần rất khôn ngoan. Mụ đến xin yết kiến Trần Tự-An, khóc dập đầu xuống đất, xin hoàn lương. Năm đó mụ sáu mươi tuổi. Để chứng tỏ ḿnh đă cải tà qui chánh, mụ xin hầu hạ một đệ tử ngoại đồ phái Đông-a tên Thúy Thập Thiên. Nhờ Thập Thiên cầu xin, Trần Tự-An lờ đi cho trang Yến-vĩ sương-sen được tồn tại. Vả lại các quan chức trong vùng cũng xin Tự-An nhắm mắt để bọn trộm cướp, đĩ điếm có chỗ dung thân.

V́ vậy hầu hết người trong trang tuổi đều trên bốn mươi lăm. Không người đàn ông trong trang nào có vợ. Chẳng người đàn bà trong trang nào có chồng. Mụ Anh-Trần xây một căn nhà, chia làm ba gian. Mỗi gian ngăn cách nhau bằng một bức tường, có cửa thông với nhau. Hàng tháng mụ tổ chức hội Vu-sơn hai lần vào ngày rằm, mùng một.

Hội Vu-sơn là ǵ? Vu-sơn là lối hành lạc tập thể của Tây-dương giáo chủ Hồng-thiết giáo Xích Trà Luyện phát minh ra. Sau khi học tập nghiên cứu, mụ Anh-Trần thực hiện ở trang Yến-vĩ sương-sen. Mụ chọn ba mươi người đàn ông, cho vào gian bên Đông. Ba mươi người đàn bà cho vào gian bên Tây. Gian giữa đóng kín, không một tia sáng lọt vào. Sau ba tiếng trống, cửa mở. Đàn ông, đàn bà đều ùa vào gian giữa. Trong bóng tối, nam, nữ ôm lấy nhau, lọan xà ngầu khoảng nửa ngày. Cuối cùng, sau ba tiếng trống, nam sang gian Tây, nữ sang gian Đông. Ai đă làm với ai, nào có biết.

Sau khi mẫu thân Thanh-Mai qua đời v́ trúng Chu-sa độc chưởng. Người anh cả của Thanh-Mai tên Thông-Mai cho rằng bọn hại mẹ ḿnh ắt ẩn thân ở trang Yến-vĩ sương-sen. Chàng âm thầm dọ thám. Vụ này lộ ra, bà kế mẫu của nàng biết. Không hiểu sao, bà gây gổ với Thông-Mai liên miên. Thông-Mai phẫn chí, bỏ nhà đi tu, hẹn chỉ trở về trần khi t́m ra kẻ sát hại mẫu thân. Thông-Mai bỏ đi đă hơn hai năm không tin tức. Chị em Thanh-Mai lấy cớ theo sư phụ hành hương Lệ-Hải bà vương, nhưng thực ra để t́m tung tích anh cả. Cho nên mỗi khi nhắc đến Hồng-thiết giáo, Thanh-Mai lại cảm thấy đau xót trong ḷng.

Tiếng Lư Long kính cẩn nói với Tịnh-Huyền, làm Thanh-Mai trở về thực tại:

-  Kẻ hậu học lớn gan kính thỉnh sư thái cùng quư cao đồ viếng di tích xưa kia của Lệ-hải Bà-vương. Không biết sư thái có thuận không.

Sư thái Tịnh-Huyền chắp tay:

-  Thực là đại duyên.

Đường đi Chung-chinh tuy xa, song vừa đi, Tự-Mai vừa thuật truyện, v́ vậy, không ai cảm thấy mệt mỏi. Tôn Đản hỏi thanh niên công tử:

-  Công tử cứ lên ngựa mà đi. Bọn chúng em đi chân quen rồi. Công tử đi chân, e mệt chết.

Thanh niên công tử cười:

-  Đi cùng đường với nhau, viếng thăm di tích anh hùng của tổ tiên, cần phải xóa bỏ sự cách biệt. Dù què chân anh cũng đi bộ với em.

Công tử nói với sư thái Tịnh-Huyền:

-  Bạch sư thái. Hậu học xin kính cẩn giới thiệu bọn anh em với sư thái.

Chỉ vào lăo ḥa thượng gầy, công tử nói:

-  Vị này là sư phụ của tại hạ pháp danh Huệ-Sinh.

Thanh-Mai reo lên:

-  Thực vạn hạnh. Bạch đại sư, nhân gian đồn rằng đại sư đắc đạo thành Phật rồi. Ai được gặp đại sư là phúc lớn lắm. Như vậy đại sư là sư huynh của đức Thuận-thiên hoàng đế? Dường như đại sư có nguyện lớn lắm.

Huệ-Sinh mỉm cười:

-  Đúng vậy! Bần tăng cùng sư huynh là Minh-Không hồi c̣n trẻ đă có tâm nguyện rằng « Dùng trọn đời để lập một nước Việt, đem phúc cho dân. Nếu kiếp này chưa hoàn tất th́ kiếp sau. »

Trên mặt sư thái Tịnh-Huyền thoáng hiện một nét kỳ dị rồi biến mất. Công tử chỉ thanh niên béo tṛn:

-  Vị này là sư đệ của tại hạ. Họ Tạ tên Đức-Sơn, thường gọi tắt là Tạ Sơn, hay Tạ Đức.

Chỉ vào đạo sĩ, công tử tiếp:

-  Vị này là đạo sư Nùng-Sơn tử.

Cuối cùng, công tử chỉ vào thanh niên da trắng môi hồng:

-  Vị này là cháu gọi tại hạ bằng chú tên Mỹ-Linh. C̣n tại hạ họ Lư tên Long.

Thanh-Mai hỏi:

-  Th́ ra công tử cùng các vị đây là hoàng thân, quốc thích đấy. Hèn ǵ tư cách khác thường.

Tạ Sơn lắc đầu:

-  Trần cô nương! Cô nương lầm rồi. Sư huynh tôi họ Lư, song chỉ có quốc tính thôi, chứ không phải hoàng thân, quốc thích.

Thanh-Mai giới thiệu bên ḿnh sơ qua một lựơt. Thanh niên công tử nói với sư thái Tịnh-Huyền:

-  Giữa đường gặp gỡ, thông cảm với nhau trong biến cố lịch sử anh hùng đất Việt. Xin sư thái thuận cho tại hạ kết bạn với các em này. Không biết có được không?

Sư thái Tịnh-Huyền mỉm cười:

-  Vạn hạnh. Cùng là con rồng, cháu tiên, ai cũng là anh em cả. Thí chủ muốn kiết bạn với đám trẻ nhỏ này, thực là duyên, là phúc cả. Bây ǵơ hăy lấy ngày sinh, so tuổi. Ai lớn th́ làm anh, làm chị. Ai nhỏ th́ làm em.

Từ lúc gặp Tịnh-Huyền, trong ḷng Lư Long nảy ra những t́nh cảm rất lạ lùng. Bảo rằng thân thiết th́ cũng thực thân thiết. Bảo rằng thương cảm th́ cũng thực thương cảm. Nhất là tiếng nói của Tịnh-Huyền, chàng nghe như quen thuộc từ lâu, mà nhất thời chàng đoán không ra đă gặp bà tại đâu bao giờ. Chàng thấy ḿnh cảm t́nh với bà như với mẹ đẻ. Cho nên chàng mới nảy ra ư kết thân với đám đệ tử của bà.

Thiện-Lăm thích quá. Nó reo lên:

-  Ở đây lớn tuổi nhất là bà, rồi đến thầy, sau đến đạo sư Nùng- Sơn. Cả ba đều thuộc lọai cha, mẹ th́ không chơi với bọn chúng ḿnh. C̣n lại chín người chúng ta, kết làm anh em. Đặt tên sao cho đẹp mới được.

Thanh-Nguyên lên tiếng:

-  Kỷ niệm kết bạn trên núi Chung-chinh, đặt tên là Chung-chinh cửu hiền. Như vậy mới tuyệt.

Thuận-Tông thêm:

-  Hay đặt tên là Xuân-đài cửu kiệt.

Lư Long phất tay:

-  Kiệt, hiền thế nào được. Chúng ta phải làm những truyện kinh thiên động địa như các anh hùng thời Lĩnh-nam. Hay ít ra cũng bằng Ngô Quyền, Lê Hoàn. Năm nay là niên hiệu Thuận-thiên thứ mười bẩy (1027) của đức hoàng đế Đại-Việt. Vậy chúng ta tự xưng Thuận-thiên cửu hùng để ghi nhớ.

Đám trẻ reo ḥ vui mừng, tưởng như ḿnh thành anh hùng thực sự rồi.

Sau khi so tuổi, Lư Long nói:

-  Tất cả các em cùng anh kết thân, cứ theo tuổi mà xếp thứ tự. Duy Mỹ-Linh là cháu anh. Anh với Mỹ-Linh vẫn là chú cháu. C̣n các em, theo thứ tự tuổi. Tục lệ Đại-Việt ḿnh khi kết bạn phải quay mặt về hướng Đông tuyên thệ. Ai thề câu ǵ th́ phải giữ suốt đời.

Thiện-Lăm hỏi:

-  Tại sao lại quay mặt về phương Đông?

-  V́ khi xưa, Quốc-tổ dẫn 50 người con

xuống biển. Mà biển ở phía Đông. V́ vậy phải quay mặt về phương Đông, để Quốc-tổ chứng kiến cho.

Trời đă về trưa. Nắng càng gay gắt. Gió núi thổi, làm cây cỏ bật lên những tiếng xào xạc. Đâu đó tiếng quốc kêu năo nùng, khắc khoải văng vẳng.

Lư Long chỉ vào băi cỏ tươi:

-  Nào! Chúng ta hăy qú xuống đây mà thề. Theo thứ tự.

Lư Long chắp tay:

-  Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai năm niên hiệu Thuận-thiên thứ mười bẩy của Đại-Việt (1027). Chúng con là chín người, tuy không cùng cha mẹ, song cùng gốc từ Quốc-tổ, Quốc-mẫu. Chúng con nguyện kết làm người thân. Kể từ hôm nay, chúng con coi nhau như ruột thịt. Có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chịu. Chúng con nguyện đem hết tâm trí, bảo vệ đất Đại-Việt trường tồn măi măi. Theo thứ tự tuổi tác, thứ bậc mỗi người có lời thề riêng. Con lớn tuổi nhất, đứng đầu. Con xin thề : Dùng tất cả cuộc đời, để nối chí vua Trưng. Tạo dựng hạnh phúc cho dân. Đ̣i lại đất Tổ đă bị mất. Xây dựng đất Đại-Việt thành một nước hùng mạnh.

Lư Long quay lại nói:

-  Các em thề đi.

-  Con là Tạ Sơn, xin thề như anh cả Lư Long. Con xin cam kết suốt đời trung thành với anh cả, trung thành với chí hướng của anh ấy.

-  Con là Trần Thanh-Mai. Con xin thề theo chí hướng của anh cả. Dù trong bất cứ phong ba nào cũng không từ nan.

Tiếp đến Lư Mỹ-Linh:

—Con là Lư Mỹ-Linh, con xin thề suốt đời tuân theo mệnh lệnh chú hai, theo chí hướng của chú hai. Kính chú hai như thầy, như bố.

Tôn Đản, Trần Tự-Mai, Hà Thiện-Lăm, Lê Thuận-Tông, Trần Thanh-Nguyên đều thề như Lư Long.

Sư thái Tịnh-Huyền mỉm cười :

-  Bần ni chúc mừng công tử cùng các em kết nghĩa. Hy vọng sau này công tử cùng tám người em hoàn thành chí nguyện.

Huệ-Sinh, Nùng-Sơn tử cũng đưa lời chúc mừng.

Thiện-Lăm nh́n trời nói:

-  Mặt trời đứng bóng, dễ thường Ngọ rồi đấy. Nấu cơm ăn th́ vừa.

Thanh Mai chỉ vào cái bao đeo trên lưng:

-  Sáng nay ông từ đền thờ đức Ông lấy mo cau nắm cho mấy nắm cơm. Lại có cả muối vừng nữa. Khỏi nấu cơm.

Một người nông dân gánh hai thúng khoai đi qua. Lư Long hỏi:

-  Này anh ơi! Anh có bán khoai không?

Anh nông dân gật đầu:

-  Có chứ. Công tử muốn mua bao nhiêu cân?

Thiện-Lăm nói:

-  Anh cả. Theo tục lệ người Việt ḿnh, th́ anh chỉ phải làm việc ǵ khi bọn em không làm được. Việc mua khoai này, để bọn em. Khoai mới bới lên phải nướng mới ngon.

Nó đếm người, rồi chọn khoai. Lư Mỹ-Linh cũng ngồi chọn khoai với Lăm. Chàng vừa chọn đựơc hai củ, Lăm cầm lấy bỏ trả. Nó nói:

-  Anh Tư ơi. Anh không quen ăn khoai rồi. Để em giảng cho anh nghe. Dù ăn luộc, hay ăn nướng, th́ cũng nên chọn củ vừa phải thôi. Chứ củ lớn quá khi luộc bên ngoài nứt, nhăo ra mà bên trong cũng chưa chín. C̣n ăn nướng, e nướng bên ngoài cháy thành than, mà bên trong ăn c̣n sượng. Phải chọn củ nào vừa vừa thôi. To bằng cổ tay em th́ tốt.

Nó chỉ vào mấy củ khoai, bên ng̣ai có vết chấm li ti:

-  Bên ngoài có vết như vầy là khoai bị hà. Ăn vào vừa cay, vừa đắng. Củ nào da mịn, th́ trong ruột mới ngon.

Lăm, Tông, Đản cùng chọn khoai. Tạ Sơn móc tiền trả. Chàng hỏi:

-  Bây giờ ăn nướng hay ăn luộc?

Tôn Đản bàn:

-  Ở đây có ḥa thượng, có sư bà. Chúng ta nên ăn chay. Cơm nắm cứ để dành đó. Lỡ ra chiều không về kịp c̣n có cái ǵ bỏ bụng. Chúng ta nướng khoai mà ăn.

Lư Mỹ-Linh thắc mắc:

-  Anh không biết nướng khoai. Các em biết nướng th́ nướng đi.

Thiện-Lăm nắm lấy tay Lư Mỹ-Linh:

-  Anh tư này! Em nói một câu, anh đừng bắt lỗi nghe. Tướng anh trông như con gái. Da trắng tươi lại mịn. Môi hồng, mắt phượng. Em sợ công chúa cũng không đẹp bằng. Tiếng nói của anh trong, ngọt như cam thảo... À quên, để em nói về cách nướng khoai cho chị tư nghe.

Lư Mỹ-Linh khẽ đập vào vai Thiện-Lăm:

-  Cậu bẩy này, hay đùa qúa.

Cử chỉ của chàng dịu dàng như con gái. Thiện-Lăm bảo Tôn Đản:

-  Anh năm. Đem khoai xuống suối rửa với em.

Tôn Đản, Tự-Mai, Thiện-Lăm, Thuận-Tông đem khoai xuống suối rửa. Huệ- Sinh nh́n theo đám trẻ, nói:

-  Những thiếu niên Việt đầy tự hào dân tộc này. Nếu biết hướng đẫn, mai sau sẽ trở thành tuấn kiệt cho đất nước. Công tử thực thông tuệ khác thường, nên kết bạn cùng chúng.

Rửa khoai xong, đám trẻ chia nhau. Đứa nhặt củi, cỏ khô. Đứa đào hố. Tôn Đản giảng:

-  Nướng khoai phải nướng bằng than. Nào đốt lửa lên.

Ngọn lửa bốc cháy. Khói nghi ngút tỏa lên nền trời xanh, không gợn chút mây tơ. Lăm gọi Mỹ-Linh:

-  Chị tư lại đây xem nướng khoai. Chị thấy không? Phải để cho cỏ cháy hết. Chỉ c̣n tro hồng rực lửa. Bây giờ em vùi khoai vào. Phía trên đống tro, phải để than củi. Bởi tro than mau tàn. C̣n nướng bằng than không, th́ than nóng qúa, khoai bị cháy.

Chỉ lát sau, một mùi thơm nhẹ nhàng xông vào mũi mọi người. Lư Long khịt mũi, hỏi:

-  Mùi ǵ thơm quá vậy?

Thuận-Tông cười khúc khích:

-  Em chắc đây là lần đầu tiên anh cả đi ra ngoài quá. Chắc anh là con quan, hay con nhà giầu, cho nên không được ăn khoai nướng bao ǵơ.

Huệ-Sinh, Nùng-Sơn Tử đưa mắt nh́n Lư Long. Cả ba cùng thoáng qua nét kỳ dị. Tạ Sơn đáp:

-  Không phải. Anh cả không là con quan. Cũng chẳng phải con nhà giầu.

Thuận-Tông càng thắc mắc:

-  Vậy anh cả làm quan lớn chắc, nên mới đi ngựa chứ?

Lư Long cười:

-  Anh là ai chăng nữa, th́ cũng là anh cả. Anh là anh, th́ em quí anh. Chứ anh là quan, là vua, chưa chắc đă được ngồi ăn khoai nướng với các em.

Sư thái Tịnh-Huyền bật lên tiếng:

-  A- Di- Đà Phật.

Tôn Đản hô lớn:

-  Khoai chín rồi. Đớp thôi.

Chợt nhớ lại chư đớp thực vô phép. Nó chữa:

-  À để cúng dàng đại sư Huệ-Sinh với sư bà đă.

Nó bới khoai khỏi đống than. Tay hái mấy lá cây, nhặt ba củ vỏ dộp lên, khói bốc nghi ngút. Nó bưng đến trước mặt sư thái Tịnh-Huyền, ḥa thượng Huệ-Sinh:

-  Con kính cẩn cúng dàng.

Trong khi đó Thuận-Tông, Thiện-Lăm đem khoai đến cho Nùng-Sơn tử là những người trên vai. C̣n lại từ Lư Long trở xuống đều bóc vỏ khoai ăn. Thiện-Lăm dặn Lư Mỹ-Linh:

-  Anh cẩn thận nghe. Ăn từ từ thôi. Ăn miếng to bị nghẹn ngay đấy.

Từ xa, một đ̣an bốn kị mă phi đến như gió. Thoáng một cái đă lướt qua. Bụi bay mịt mù. Thiện-Lăm tinh mắt kêu lên:

-  Đản! Bọn ăn cắp.

Tôn Đản cũng ngạc nhiên:

-  Bọn khách trú có tên Tung-sơn tam kiệt. Hôm qua chúng đuổi theo người cướp di thư, rồi không thấy trở lại. Chỉ có Quách Quỳ bị bắt. Bố tôi giải lên quan. Không hiểu sao nay chúng lại đi đường này.

Thanh-Mai suy nghĩ một lúc rồi nói:

-  E rằng quan trên không có bằng cớ,

tha chúng ra chăng? Không lẽ. V́ Quách Quỳ cung khai đầy đủ mà? Được để lúc về, chúng ta hỏi thân phụ Đản th́ biết.

Huệ-Sinh hỏi:

-  Cái ǵ vậy?

Tự-Mai tóm lược mọi truyện kể cho bọn Lư-Long nghe. Nùng Sơn-Tử kêu lên:

-  Tôi sợ bọn chúng vượt ngục. Mau đuổi theo.

Lư Long phất tay:

-  Không cần đuổi theo. Tôi khắc có biện pháp đối phó. Bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường.

Tôn Đản ra lệnh:

-  Ở đây Thanh-Nguyên nhỏ quá. Cho miễn. C̣n năm đứa con trai, mỗi đứa phải dắt một con ngựa. Chứ không lẽ bọn ḿnh đi tay không, để vai chú, vai bác, vai anh, vai chị dắt ngựa?

Thế là năm con ngựa được trao cương cho Lư Mỹ-Linh, Tôn Đản, Tự-Mai, Thiện-Lăm, Thuận-Tông. Thanh-Nguyên hỏi Lư Long:

-  Anh cả ơi. Cho em cỡi ngựa được không?

Lư Long vỗ sẽ vào vai nó:

-  Được chứ. Để anh đỡ em lên ngựa.

Thanh-Nguyên không chịu:

-  Để em tự lên ngựa một ḿnh. Mười tuổi rồi đâu có c̣n nhỏ nữa? Dù có c̣n nhỏ bẩy tuổi như Phù-đổng thiên-vương, cũng phải biết cỡi ngựa đánh giặc.

Nó nhún chân vọt ḿnh một cái, đáp lên lưng ngựa, miệng cười:

-  Anh cả coi được không?

Lư Long vỗ lưng Thanh-Nguyên:

-  Thức phi thân Gia-Hưng xuất giang trong Đông-a thân pháp đẹp thực. Em mới ngần này tuổi mà bản lĩnh đă vào hàng hiếm có rồi đấy. Khi em bằng tuổi anh chắc không thua ǵ công chúa Gia-Hưng thời vua Trưng.

Thanh-Nguyên lắc đầu:

-  Công chúa Gia-Hưng Trần Quốc lĩnh ấn đô đốc thời Lĩnh-nam. Năm hai mươi ba tuổi định đánh chiếm Lạc-dương, lật đổ nhà Hán. Em làm sao mà bằng được?

Sư thái Tịnh-Huyền dường như không bao giờ lên tiếng. Bỗng nhiên bà ngắt lời Thanh-Nguyên:

-  Không được nói thế. Con phải biết lẽ biến động của trời đất. Bắc-b́nh vương học vơ công Văn-lang, rồi bản lĩnh hơn cả thánh Tản-viên. Tể tướng Nguyễn Phương-Dung học kiếm thuật của thánh Chèm, rồi bản lănh hơn thánh Chèm. Ta học vơ từ sư phụ, rồi hơn sư phụ. Con học vơ từ bố con, rồi phải hơn bố. Nếu cứ lư luận người sau thua người trước th́ chẳng mấy chốc đất Việt trở thành cùng đường. Con phải nói: « Cảm ơn anh quá khen. Em sẽ cố gắng để bằng công chúa Gia-Hưng, rồi một mai hơn hẳn ngài ».

Thanh-Nguyên chắp tay xá Tịnh-Huyền sư thái:

-  Đa tạ sư phụ dạy dỗ.

Rồi nhắc lại nguyên văn lời sư phụ dạy.

Lư Long bảo Tự-Mai:

-  Nào thầy đồ, tiếp tục thuật truyện Lệ-Hải Bà-vương khởi nghĩa đi chứ!

Tự-Mai hỏi Tôn Đản:

-  Anh năm. Hồi trưa em kể đến đâu rồi.

-  Đến chỗ Triệu Quốc-Đạt sai em gái là Triệu Quốc-Trinh vào núi Chung-chinh và hang Xuân-đài lập căn cứ huấn luyện tráng đinh, nấu thép chế vũ khí.

Tự-Mai tiếp:

-  Ngoài Bắc, nhạc phụ là Đinh Trọng-An bí mật tuyển tráng đinh gửi vào. Sau khi huấn luyện thuần thục vơ nghệ, phép tác chiến, xung phong, hăm trận. Quốc-Trinh cho tráng đinh về bắc. Đinh Trọng-An lại gửi toán khác vào.

Tạ Sơn hỏi:

-  Tiết Kính-Hàn có biết kế họach của Triệu Quốc-Đạt không?

-  Không. Y tưởng Quốc-Đạt huấn luyện dân đinh cho ḿnh. Y mừng lắm.Chỉ có đô úy Đổng Thừa nghi ngờ. Song y không dám nói ra. Một là sợ mối liên hệ anh em bạn rể giữa Quốc-Đạt với thái thú. Hai là y tự biết vơ công thua xa cả sư đệ của Quốc-Đạt là Lư Hoằng, Lư Mỹ. Vả lại việc tuyển tráng đinh, luyện quân là nhiệm vụ của y. Nay y tuyển binh, không ai ứng lời gia nhập. Y đang lo sợ không làm tṛn chiếu chỉ của Ngô chúa Tôn Quyền phải cung cấp mỗi tháng 500 người sang Trung-quốc dự chiến. Nay Quốc-Đạt làm dùm. V́ vậy y xu phụ theo Quốc-Đạt. Chẳng bao lâu, Cửu-chân có đạo quân toàn người Việt, khỏe mạnh, thiện chiến tới hơn ngàn người, do hai sư trưởng Lư Hoằng, Lư Mỹ, sư đệ của Quốc-Đạt chỉ huy.

Nùng-Sơn tử hỏi:

-  Cháu này! Việc làm khá ồn ào. Tuy thái thú không nghi ngờ. Song trên thái thú c̣n có thứ sử. Thứ sử Giao-châu bấy giờ là ai? Y đóng ở đâu?

-  Là Lục Dận, y đóng ở Long-Biên. Lục Dận kiêm cả ba quận Nhật-nam, Cửu-chân, Giao-chỉ. Năm Mậu-th́n (248 sau tây lịch) nhằm niên hiệu Xích-Ô thứ 11 của Ngô chúa Tôn Quyền, có tin Ngô chúa muốn triệu hồi Lục Dận về triều. Tiết Kính-Hàn cảm thấy thế lực ḿnh mạnh hơn thái thú ba nơi kia.

Huệ-Sinh mỉm cười:

-  Chắc y tưởng quân sĩ do anh em Triệu Quốc- Đạt tuyển mộ là của ḿnh? Ngu thực.

-  Tiết Kính-Hàn muốn làm thứ sử Giao-châu. Rồi củng cố thế lực, mưu tách khỏi Trung-quốc, biên thùy một cơi như Triệu Đà. Hay ít ra cũng như Sĩ Nhiếp. Nghĩa là chỉ tiến cống Ngô chúa. Y sai vợ mang vàng, bạc, châu báu về kinh đô Kiến-nghiệp nhà Ngô hối lộ các quan. Không ngờ sắc đẹp của Nữ-Hoàn làm rúng động triều Ngô. Người này đ̣i gian dâm với thị. Thị thỏa măn, th́ người khác lại đ̣i. Các quan nhà Ngô tranh dành nhau hỗn loạn. Cuối cùng đến Ngô chúa là Tôn Quyền cũng đ̣i. Ngô chúa kêu y thị vào yết kiến. Nhưng y đă già qúa, chỉ nh́n mặt, tiếc rẻ, rồi cho về. Thế là Tiết Kính-Hàn vừa mất cả tiền lẫn t́nh, mà chẳng được cái ǵ.

Lư Mỹ-Linh thở dài:

-  Đinh Nữ-Hoàn dù sao cũng là đệ tử danh gia. Vơ công, vơ đạo để đâu mà chịu làm truyện gian dâm như vậy?

Thanh-Mai trả lời thay cho em:

-  Để chị giảng cho Mỹ-Linh nghe. Từ khi xẩy ra cái án Mị-Châu, Trọng-Thủy th́ trong tộc Việt chúng ta khinh ghét những người con gái lấy chồng Trung-quốc. V́ vậy khi một người đàn bà lấy chồng ngoại tộc, tự trong tâm khảm của họ cho ḿnh bị đồng bào khinh ghét. Khi người ta mặc cái áo sạch, tất nhiên phải giữ ǵn. Khi người ta mặc cái áo vừa cũ, vừa rách, vừa dơ bẩn, người ta không cần giữ nữa, v́ nghĩ rằng, đă dơ th́ c̣n giữ làm chi? Nữ- Hoàn cũng ở trong ḥan cảnh đó. Trên thực tế, nếu con gái Việt lấy chồng đừng làm bại hoại gia phong, đừng làm hại đất nước th́ có ai phiền trách đâu? Thời vua Bà, công chúa Gia-Hưng chẳng từng lấy chồng người Hán đấy ư? Thế mà hậu thế lại thờ kính bà.

Tự-Mai tiếp:

-  Sau khi Đinh Nữ-Hoàn đi Trung-quốc về, ở nhà mọi việc hoàn tất. Triệu Quốc-Đạt chuẩn bị đánh úp Cửu-chân. Kế họach dự trù như sau: Nhân ngày sinh nhật của Tiết. Nữ-Hoàn làm tiệc mời tất cả quan khách tới dinh thái thú ăn tiệc. Một nghĩa quân giữ chân đầu bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn. Giữa lúc tất cả quan lại trúng độc, th́ Đinh Tú-Mi lấy quyền thống lĩnh tế tác, nắm quyền quân sự. Một mặt ra lệnh đóng cổng thành. Một mặt bắt trói hết quan lại. Trong khi đó Triệu Quốc-Đạt dẫn quân bản bộ ở huyện Vô-Biên tiến về thành Cửu-chân. Đinh Tú-Mi sẽ mở cổng thành cho vào.

Mỹ-Linh khen:

-  Kế hoạch hay.

-  Triệu Quốc-Trinh thống lĩnh nghĩa binh, mang lệnh phù của đô úy Đổng Thừa, tiến về huyện Nga-sơn, Tống-sơn. Hai tướng Lư Hoằng, Lư Mỹ mang lệnh phù, đánh chiếm huyện Hoằng-tín, Vạn-sơn. Cứ tiếp tục như thế trong suốt đêm đánh chiếm hết chín huyện thuộc Cửu-chân. Sau khi chiếm Cửu-chân, th́ Nhật-nam cô lập. Các anh hùng trong ấy đă chuẩn bị chờ đợi. Bấy giờ mới nổi lên. Khốn nhưng giữa lúc đó một truyện rắc rối xẩy ra.

Tôn Đản hỏi:

-  Cái ǵ vậy?

-  Đinh Tú-Mi thường tiếp xúc với Triệu Trinh-Nương. Y đem ḷng thầm yêu. Y nhờ hai chị đứng ra hỏi Trinh-Nương cho. Không ngờ khi Nữ-Hoàn, Nữ-Vĩ ngỏ lời với Quốc-Đạt. Ông không dám quyết định. Ông vào núi Chung-chinh nói với Trinh-Nương.

Thiện-Lăm ngắt lời:

-  Khó đấy nhé. Nói sao cho hợp lư bây ǵờ?

 

Hết Hồi 4