Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH HÙNG TIÊU SƠN

Hồi 9

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

 

In ra

 Hồi thứ chín

Tay đă nhúng chàm

 

Sư thái Tịnh-Huyền dùng thần công Lăng-không truyền ngữ nói vào tai mọi người:

-  Cứ để cho chúng trói, xem chúng dở tṛ ǵ. Như vậy mới biết rơ kẻ gian người ngay. Hễ có ǵ nguy hiểm th́ Tạ thí chủ ra tay được rồi.

Vương Dương cho lệnh đám cai ngục trói tất cả mọi người xong, th́ Đàm An-Ḥa từ ngoài vào. Hắn nói:

-  Đem chúng lên một cái xe lớn. Nhớ che cẩn thận không cho người ngoài nh́n thấy.

Hắn cười đắc chí, nói với Triệu Huy:

-  Tôi đă làm tṛn lệnh của thiên sứ. Mong đại nhân nói với thiên sứ về tâu lên với thiên triều, phong cho tôi tước hầu như lời hứa.

Triệu Huy gật đầu:

-  Mọi sự tốt đẹp, thiên tử ắt phong cho ngươi tước công là ít. Nhất định thiên tử sẽ cắt một giải đất Thanh-hóa phong cho người tước Cửu-chân quốc công. Đời đời hưởng lộc thiên triều. Bây giờ người phải đi theo ta.

Trong xe Lư Mỹ-Linh nghe Đàm-an-Ḥa nói, nàng phát rùng ḿnh:

-  Từ khi ông nội nhà ta dựng nghiệp, tuy có nhiều phen người Tống sang dụ dỗ, song không bao giờ có người Việt theo họ. Nay anh em họ Đàm, tuổi c̣n trẻ, được dự vào hàng quốc thích. Thế mà không tự biết, c̣n đi cầu một chứ tước của triều Tống. Th́ ra việc khám đền, không phải do An-Ḥa vô t́nh. Mà y cố ư.

Càng nghĩ, nàng càng kinh sợ:

-  Cha của An-Ḥa là Đàm Can, trước đây lĩnh chức hữu thân vệ điện tiền chỉ huy sứ đời vua Lê Ngoạ-triều, chỉ thấp hơn ông nội ta có một bậc. V́ vậy khi lên ngôi vua, ông nội ta đă phong cho y làm Đô-nguyên soái, quản Khu-mật viện. Tước Sơn-nam hầu . Như thế là cực phẩm. Con gái được phong Tây-cung quư phi, năm trước sinh hoàng nam. Cả nhà phú quư cực điểm, mà lại phản dân, theo Tống th́ thực c̣n trời đất nào nữa không?

Một tên đội trưởng đi cạnh An-Ḥa nói vào tai y:

-  Quốc cữu! Hôm qua bà Anh-Tần mới từ Thiên-trường tới đây. Đi theo bà c̣n có một người tên Nguyễn Qúy-Toàn. Tối nay họ sẽ khai hội Vu-sơn ở dưới chân núi Ông. Bà ngỏ lời mời quốc cữu tới dự.

Trong xe, Thanh-Mai nghe đến tên mụ Anh-Tần, đại hội Vu-sơn, làm nàng lắng tai theo dơi. An-Hoà hỏi:

-  Có bao nhiêu người tham dự Vu-sơn chiều nay?

-  Bà Anh-Tần định rằng nam hai chục, nữ hai chục. Không người nào quá ba mươi tuổi.

-  Người biết chương tŕnh có ǵ đặc biệt không?

-  Nghe đâu bà Anh-Tần biểu diễn những

màn ngậm sâm cùng thổi ống đu đủ.

-  Cái ǵ mà là ngậm sâm, thổi ống đu đủ. Ta không hiểu. Người đă được xem màn nay bao giờ chưa?

-  Năm trước tiểu nhân đến trang Yến-vỹ sương-sen xem bà Anh-Tần giảng dạy hai pháp này. Tuyệt lắm. Tối nay quốc cữu đến coi sẽ biết. Bà Anh-Tần nói, mục đích chuyến đi Cửu-chân này để t́m người đem về cho các trưởng lăo làm cây thuốc.

-  Cây thuốc là cái ǵ?

Nghe đến tiếng cây thuốc, Thanh-Mai ngồi nhỏm dậy. Tiếng viên đội trưởng tiếp:

-  Cây thuốc tức nữ nhân. Tuổi từ mười ba đến bốn mươi lăm. Nghiă là phải ở trong thời kỳ có kinh. Hàng ngày các trưởng lăo dùng những nữ nhân này coi như thứ thuốc trợ giúp luyện công. Như bang Măng-xà dùng nọc rắn luyện công, th́ Hồng-thiết giáo dùng nữ nhân luyện công.

-  Màn này hay đấy. Phép luyện như thế nào?

-  Người luyện công cần một phụ nữ tuổi hành kinh. Cứ sáng dậy ghé miệng vào âm hoa nữ nhân, hút lấy nước tiểu, uống vào bụng, rồi ngồi luyện công cho đến khi nào nước tiểu trong bụng lẫn vào máu hết mới thôi. Ngoài ra, tối tối, phải nằm ngược chiều với người nữ. Hai người ôm nhau, hấp khí của nhau. Nhưng tối quan trọng của phép luyện công, phải thuộc thời kỳ nữ nhân có kinh.

-  Sao vậy?

-  Khi nữ nhân có kinh, người luyện công ghé miệng vào âm hoa, mút lấy kinh, nuốt đi, rồi vận khí. Khi nuốt hết tất cả kinh chất tiết ra trong một kỳ kinh, được gọi là một thành Vu-sơn.

-  Khiếp, kinh tởm quá.

Viên đội trưởng lắc đầu:

-  Tự quốc cữu không quen đấy thôi, chứ quen rồi sẽ thấy khoan khoái là khác. Bà Anh-Tần tuyển đâu được hơn chục nữ nhân hôm nay đang hành kinh. Tối sẽ cho tên Nguyễn Quư-Toàn mút hết hơn chục người, biểu diễn cho giáo chúng coi.

-  Tên Toàn là người thế nào?

-  Văn cực kỳ dốt. Vơ càng không biết. Thế mà nó sang xứ Lăo-qua, cưới được cô vợ xinh đẹp, thùy mị, lại học giỏi. Một tay bà ta tần tảo buôn bán, nhà trở lên giầu. Thế nhưng tên Nguyễn Quư-Toàn, lại theo mụ Anh-Tần, mút kinh hàng trăm nữ nhân.

Chiếc xe chuyển bánh.

Tên đội trưởng với An-Hoà rời nhau. Trước xe, Triệu Huy, Đàm An-Ḥa cỡi ngựa đi theo. Trong xe, Thuận-Tông ngồi sát tấm ván che cửa. Nó ghé mắt nh́n ra ng̣ai. Cảnh vật vùng này nó đă thuộc làu. Nó nhận ra chiếc xe đi về phía Tống-sơn. Nó nói vào tai Tôn Trung-Luận:

-  Dường như chúng đi về phía nhà ḿnh.

Xe đi một lát, gặp đoàn người ngựa chờ bên đường. Thuận-Tông nhận ra bọn đụng độ đêm hôm trứơc. Nó nói nhỏ vào tai sư thái Tịnh-Huyền:

-  Thưa bà, không thiếu tên nào cả. Từ tên mặt lưỡi cày cho đến Quách Qùy.

Triệu Thành hỏi Triệu Huy:

-  Thế nào Triệu thống chế (1). Tốt đẹp cả chứ?

Ghi chú

(1) Thống chế là ấp vơ quan của triều Tống, không nên lầm với chức Thống-chế của quân đội Pháp dịch từ chữ Maréchal ra.

Huy kính cẩn:

-  Thưa chủ nhân, chỉ thiếu tên Lư Long, Trần Tự-Mai, Tôn Đản.

Triệu Thành hài ḷng:

-  Thôi thế cũng đủ. Chúng ta lấy khẩu cung chúng, xem chúng là ai đă. Nào, chúng ta lên đường.

Thanh-Mai giật ḿnh:

-  Th́ ra tên Triệu Huy giữ chức thống chế của triều Tống. Theo quan chức triều Tống, th́ thống-chế ngang với An-vũ-sứ. Vậy việc bọn này sang đây qủa có chỉ dụ của Tống-đế. Nguy thực.

Đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường. Khoảng nhai dập miếng trầu, xe ngừng lại. Triệu Thành phất tay một cái. Triệu Anh, Ngô Tích, Triệu Huy xuống ngựa, mở cửa xe. Chúng thấy mọi người tỉnh dậy, ngồi ngay ngắn trong xe. Triệu Huy nói với Thanh-Mai:

-  Trần cô nương. Kể ra chủ nhân chúng tôi mời cô nương cùng các vị như thế này thực không phải. Mong cô nương xá tội. Song đối với ái nữ của chưởng môn phái Đông-a th́ dù mang xích sắt mà khóa cũng không yên tâm. Vơ lâm Trung-nguyên thường truyền tụng Gây hấn với Diêm-vương c̣n yên ổn hơn gây hấn với phái Đông-a. Nào mời các vị xuống xe.

Y ngạc nhiên khi thấy khí sắc mọi người tỏ ra không sợ hăi ǵ. Kể cả Thuận-Tông, Thiện-Lăm. Tôn Trung-Luận nhận ra xe đậu trứơc cửa đền thờ Tương-Liệt đại vương. Xung quanh đền có nhiều giáp sĩ canh gác. Vợ con ông bị trói ngồi cả ở giữa sân.

Triệu Huy dồn mọi người ngồi chung với vợ con Tôn Trung-Luận. Bà Trung-Luận hỏi chồng:

-  Ông có sao không?

-  Không sao. Việc ở nhà thế nào?

-  Họ lục soát tất cả. Họ bảo nếu không đưa di thư ra, họ đánh mềm xương. Ông ơi, nhà ḿnh không có di thư ǵ, th́ đưa đại cuốn sách nào đó cho họ. Miễn xong truyện th́ thôi. Chứ nhà cửa tan nát hết rồi, c̣n ǵ đâu!

Tôn Trung-Luận cười nhạt:

-  Cứ yên tâm. Mọi chuyện đâu c̣n đó.

Triệu Thành bảo Triệu Anh:

-  Chu tiên sinh. Bây giờ nên lục soát lại một lần nữa. Không bỏ sót chỗ nào.

Thanh-Mai đưa mắt nh́n Tạ Sơn, ư nói th́ ra tên này họ Chu. C̣n tên Triệu Anh chắc là giả. Triệu Anh nói với Đàm An-Ḥa:

-  Xin Đàm hiệu úy cho lục soát lại một lần nữa.

Đàm An-Ḥa dẫn binh lính cùng bọn Triệu Anh bắt đầu lục soát. Chúng lục không thiếu một chỗ nào. Lục cho đến khi mặt trời đứng bóng mới ngừng lại. Đàm An-Ḥa nói với Triệu Thành:

-  Thưa Thiên-sứ đại nhân. Tiểu nhân nghĩ, chỉ c̣n cách khảo đả bọn này mới hy vọng t́m ra manh mối. Trong những tên có mặt ở đây, th́ tên Tôn Trung-Luận cần khảo mà thôi. C̣n những tên khác không cần, nên tha cho chúng đi.

Triệu Huy cười nói nhỏ vào tai Đàm An-Ḥa. Nhưng trừ bọn Thiện-Tông, Thuận-Lăm, mọi người đều có nội công cao, nghe rất rơ:

-  Đàm huynh đệ, ngừơi không hiểu ǵ cả. Chúng ta nhờ người bầy kế bắt bọn này chỉ v́ chúng biết hành tung của Thiên-sứ với chúng ta. Điều thứ nhất người phải khảo Tôn Trung-Luận để t́m cho ra di thư. Điều thứ nh́ giết hết bọn này để bảo ṭan cơ mật. Điều thứ ba Thiên-sứ để ư tới con nhỏ Thanh-Mai, ta phải để nó sống. Chúng ta đem tên Luận vào trong nhà mà khảo.

Đàm An-Ḥa đến bên Tôn Trung-Luận. Y quát:

-  Tên đầu trộm này. Hăy theo ta.

Huệ-Sinh nói với Trung-Luận:

-  Thí chủ cứ theo Đàm hiệu-úy. Bề nào cũng c̣n có luật pháp của Đại-Việt.

Tôn Trung-Luận đứng lên theo An-Ḥa, Triệu Anh vào nhà. An-Ḥa hỏi:

-  Ông Tôn Trung-Luận. Tôi biết ông thuộc gịng dơi trung thần thời Lĩnh-nam. V́ vậy tôi phải nói thực với ông. Thiên tử Đại-Tống, cần có bộ Dụng binh yếu chỉ của công chúa Thánh-Thiên, để chống với quân Liêu cẩu, Tây-hạ. Ngài phái Thiên-sứ sang Đại-Việt hỏi. Đức Đại-Việt hoàng đế truyền các nơi phải t́m bộ sách ấy cống Thiên-triều. Tôi biết bộ đó trong tay ông. Vậy ông nên tŕnh ra.

Tôn Trung-Luận cương quyết:

-  Đàm hiệu úy nói thế, th́ ra cuộc khám đền thờ đức ông từ qua đến giờ để t́m di thư, chứ không phải v́ Thiên-sứ bị trộm. Nếu t́m di thư, th́ chỉ cần An-phủ sứ ra lệnh. Chứ có đâu đổ cho chúng tôi tội trộm. C̣n bắt thêm bao nhiêu người?

Đàm An-Ḥa đuối lư. Y căi bướng:

-  Đó là hai việc khác nhau. Bọn Tịnh-Huyền, Nùng-sơn tử trộm bảo vật của Thiên-sứ là truyện đương nhiên. Thiên-sứ gặp Tuyên-vũ sứ truyền chỉ của Thiên-triều t́m di thư, rồi biết rơ được ông chứa chấp bọn trộm cứơp. Bây ǵơ ông đưa di thư ra. Tôi hứa tha cho ông hết mọi tội. Bằng không sẽ bị chém đầu cả nhà.

Trung-Luận nhăn mặt:

-  Hiệu úy nói lạ. Luật của bản triều khác với luật Tống. Luật Tống đặt trên cơ sở pháp trị. C̣n luật của bản triều đặt trên căn bản từ ái của đạo Phật. Một người mang tội trộm, th́ trong làng đem đánh 20 roi, rồi bắt ra đ́nh làng lễ thành hoàng, tạ tội. Ví dù bọn sư thái Tịnh-Huyền có trộm, th́ chỉ bị phạt trượng. Chứ có đâu chém cả nhà tôi?

Triệu Anh quát lên:

-  Mi căi bướng phải không. Nếu không có di thư dâng lên Tống thiên tử, chác chắn ngài nổi giận truyền đem quân đánh Giao-chỉ. Bấy giờ Giao-chỉ quận vương sẽ tru di tam tộc cả nhà ông.

Trung-Luận cười:

-  Triệu tiên sinh nói sai rồi. Nước tôi tuy nhỏ, dân tôi tuy thưa. Song đời nào cũng có anh hùng giữ nước. Nếu Tống triều mang quân sang ắt phải qua nuí Cấm (2). Ở đó có oan hồn 50 vạn quân Tần cùng với hồn ma Đồ Thư đang chờ. Hồ Động-đ́nh uy danh nữ vương Phật-Nguyệt chưa tan (3). Biển Nam-hải, công chúa Gia-Hưng chém Đoàn Chí, gươm thiêng chưa khô máu (4). Sông Bạch-đằng máu vẫn c̣n tươi (5). Ải Chi-lăng (6) xương khô c̣n hơn mười vạn bộ. Triệu tiên sinh đừng dọa tôi vô ích.

Ghi chú:

(2) Núi Cấm hiện ở Bắc Lạng-sơn. Sâu vào bên kia biên giới Trung-quốc hơn trăm cây số. Nơi đây Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung đốt cháy năm mươi vạn quân Tần, giết Đồ Thư và thời vua An-dương.

(3) Phật-Nguyệt đánh trận Trường-giang, hồ Động-đ́nh, giết hơn hai mươi vạn quân Hán. Nay họ c̣n truyền tụng đôi câu đối:

Tích trù Động-đ́nh uy trấn Hán,

Danh lưu thiên cổ lực phù Trưng.

Nghĩa là: Trước đây trận hồ Động-đ́nh oai rung động triều Hán. Danh để ngàn sau, nhờ sức pḥ vua Trưng. Xin đem Cẩm-khê di hận, cùng tác giả.

(4) Công-chúa Gia-Hưng Trần Quốc đánh trận Nam-hải thời vua Trưng, diệt hạm đội Hán, chém Nam-an hầu Đoàn Chí. Xin xem Cẩm-khê di hận.

(5) Trong lịch sử Việt có ba trận Bạch-đằng. Trận thứ nhất do Ngô vương phá Nam-hán. Trận thứ nh́ do Lê Đại-Hành phá quân Tống. Trận thứ ba, Hưng-Đạo vương phá Mông-cổ.

(6) Trận Chi-lăng do vua Lê Đại-Hành đánh Tống, phá hai mươi vạn binh tại đây.

Triệu Anh bị Trung-Luận mỉa mai. Mặt y tím ngắt, chưa biết phải đối đáp ra sao. Y đưa mắt nh́n Đàm An-Ḥa.

Tôn Trung-Luận hỏi Đàm An-Ḥa:

-  Việc t́m di thư cống Tống do chỉ dụ của Thiên-tử. Vậy chiếu chỉ đâu? Hay ít ra cũng có lệnh của Lư tể tướng. Xin đại nhân cho tôi xem một chút được chăng?

Triệu Anh hỏi:

-  Như vậy là ông có giữ di thư phải không?

Tôn Trung-Luận lắc đầu:

-  Tôi không giữ, nhưng biết có người giữ. Nếu có chiếu chỉ của đức Kim-thượng, người đó mới chịu đưa ra.

Đến đây Trung-Luận thấy trên nóc nhà có tia nắng chiếu xuống. Ánh nắng khi có, khi không. Ông biết chắc có người núp nghe trộm. Ông nghĩ rất nhanh:

-  Hôm qua bọn Triệu Anh đă trộm di thư. Không ngờ chúng mắc mưu ta, chỉ lấy được cuốn phổ. Rồi bị người lạ mặt cướp đi. Tên phục trên mái nhà chắc là phe người lạ mặt, không biết bọn này từ đâu đến? Bọn Tống dùng quyền lực tra khảo, mà ta không nói, th́ chúng đánh cho thiệt thân. Chi bằng ta đánh lừa cho hai bọn cướp đánh nhau chơi.

Thấy ông không nói tiếp, Triệu Anh hỏi gấp:

-  Ai? Ai giữ di thư ?

Trung-Luận gật đầu:

-  Như vậy tôi không có tội phải không? Xin cởi trói cho tôi đă.

Triệu Anh cúi xuống cởi trói cho Trung-Luận. Ông nói:

-  Xin Triệu đại nhân ghé tai vào đây. Tôi nói cho ḿnh đại nhân nghe mà thôi. Tôi nói lớn sợ có người thứ ba nghe trộm th́ nguy.

Triệu Anh ghé sát tai vào miệng Trung-Luận. Trung-Luận nghĩ:

-  Đă vậy ḿnh nói câu to câu nhỏ, để khích động sự thèm muốn của tên trên nóc nhà.

Ông nói :

-  Triệu đại nhân nhớ nhé. Đây là bộ sách binh pháp có một không hai trên thế gian. Với bộ sách này thời Lĩnh-nam công chúa Phật-Nguyệt chỉ có 7 vạn binh, đánh tan 30 vạn quân Hán trên hồ Động-đ́nh. Công chúa Trần Quốc giết đại đô đốc nhà Hán là Đ̣an Chí trên biển Đông, thừa thắng tiến về Lạc-dương. Công chúa Thánh-Thiên thắng trận Phụng-hoàng, Thường-sơn...

Ông thở dài:

-  Sau này Triệu Trinh-Nương chỉ có 300 đệ tử, đánh tan năm vạn người của Ngô Tôn-Quyền. Lê Đại-Hành hoàng đế thắng trận Bạch-đằng. Bây ǵơ có chiếu chỉ của Đại-Việt hoàng đế, tôi phải đem ra.

Ông đứng dậy biểu diễn sáu thế vơ. Triệu Anh, Đàm An-Ḥa đều kêu lên kinh ngạc. Triệu Anh nói:

-  Đây là sáu chiêu Phục-ngưu thần chưởng. Vơ công trấn môn của phái Tản-Viên. Tôi tưởng thất truyền, hóa ra vẫn c̣n trên thế gian. Dường như sáu chiêu vừa rồi là âm nhu th́ phải. Tôi đọc sử thấy nói Hán-trung vương Đào Kỳ khi xưa oai trấn Trung-nguyên, Lĩnh-nam, Cao-ly nhờ có 36 chiêu Phục-ngưu thần chửơng cương lẫn nhu. Ngài lại giết chết anh hùng vô địch thời Đông-hán như Phùng Dị, Sầm Bành.

Trung-Từ không trả lời, ông đánh tiếp sáu chiêu nữa. Triệu Huy càng kinh ngạc:

-  Vơ công Cửu-chân.

Cứ như thế ông biểu diễn hết vơ công các phái Khúc-giang, Quế-lâm, Hoa-lư, Sài-sơn, Long-biên. Cuối cùng ông ngừng lại:

-  Tôi tuy giữ di thư trong tay, song không có căn bản, thành ra luyện tập nhiều, mà không thành công. Nay tôi đem di thư tiến thiên tử để cống Đại-Tống. Tôi đau xót trong ḷng. Song tôi có ước vọng.

Ông nghĩ thầm:

-  Ḿnh phải làm bộ như tham danh mà bán gia phả, chúng mới tin.

Trong khi Trung-Luận đang suy nghĩ, th́ Triệu Thành đứng sau từ năy đến giờ, bỗng lên tiếng:

-  Ông muốn ǵ, cứ nói. Bổn nhân sẵn sàng chu toàn.

Trung-Từ gật đầu:

-  Việc này nếu Thiên-sứ hứa giúp th́ dễ như trở bàn tay. Nguyên tổ tiên tôi bao đời nay đều giữ chức từ đền, không có đường tiến thân. Bây giờ nếu Thiên-sứ giúp...

Triệu Thành cười:

-  Ta hiểu rồi. Ông muốn chức quan phải không? Khi ta rời Trung-nguyên, Thiện-thánh hoàng đế ủy thác ta, được quyền ban thưởng cho con dân Đại-Tống có công, tứơc từ hầu trở xuống. Chức từ Tri-châu. Vậy ông muốn đựơc chức tước ǵ? Đây, bằng ban chức, đức hoàng đế cho ta mang theo, tên để trống. Ta điền tên ông vào là xong.

Trung-Luận than thầm:

-  Dă tâm bọn Tống ghê thực. Địa vị tên này cũng không nhỏ. Chắc không là ḥang tử cũng là vương tử, mới có quyền phong tước hầu. Coi bộ ta khai giả chúng tin rồi đây. Ta phải làm tiếp nữa mới xong.

Ông nói:

-  Tôi chỉ muốn làm lư dịch trong xă này mà thôi. Tôi hỏi thực đại nhân đừng chấp. Đây thuộc lănh địa Đại-Việt. Chỉ hoàng đế Đại-Việt mới có quyền ban chức tước. C̣n đại nhân là sứ thần Trung-quốc làm sao có thể phong chức tước cho tôi?

Triệu Anh cười:

-  Ông Tôn Trung-Luận này. Ông ngây thơ quá đi. Từ xưa đến giờ, khắp thiên hạ đâu không là con dân hoàng đế Trung-quốc. Đất Giao-chỉ này là một quận của Trung-quốc. Thiên-thánh hoàng đế phong chức tước cho ông, th́ oai biết bao.

Y móc trong túi ra tập sách nhỏ, đưa cho Tôn Trung-Luận:

-  Đây là bộ giản sử chép tất cả nhhững liên hệ giữa Giao-chỉ với Đại-Tống. Ông cứ đọc sẽ rơ.

Trung-Luận cầm lên đọc:

« Niên hiệu Đại-trung Tường-phù thứ ba đời Chân-tông, Ứng-phù, Kê-cổ, Thần-công, Tuyên-đức, Văn-minh, Vơ-định, Chương-thánh, Nguyên-hiếu ḥang-đế. Phong cho Lư Công-Uẩn đất Giao-chỉ tứơc Tĩnh hải tiết độ sứ, quan sát sứ, xử trí xứ, An-Nam đô hộ phủ, Ngự sử đại phu, Thượng trụ quốc, Giao-chỉ quận vương, thực ấp tam thiên (3000) hộ, thực phong nhất thiên (1000) hộ, suy thành thuận hóa công thần. (1010) Niên hiệu Thiên-thánh nguyên niên, gia phong cho Uẩn lên tước Kiểm hiệu thái sư (1022)

Trung-Luận trả sách. Triệu Thành nói:

-  Cái chức lư dịch nhỏ quá, sao xứng với công của ông. Ta ban cho ông hàm Cung bị khố phó sứ, giữ chức tri châu Tống-sơn .

Y liếc nh́n trên án thư của Trung-Luận có nghiên bút. Y cầm mực mài, rồi lấy ra trong bọc cuộn giấy in thiếp vàng h́nh con rồng nhả châu, có ấn son đỏ chói. Y viết lên cuộn giấy rồi nói:

-  Tôn Trung-Luận, hăy qú xuống nghe chiếu chỉ.

Trung-Luận không ngờ ḿnh đùa, mà tên mặt lưỡi cày tin thực. Một liều, ba bẩy cũng liều. Ông chửi thầm:

-  Đ.m. thằng hoàng đế Thiên-thánh. Ông bố mày là con rồng, cháu tiên. V́ ḥan cảnh phải qùi nhận chức sắc của mày.

Rồi ông qú xuống. Triệu Thành cầm trục giấy đọc:

« Thừa thiên hưng vận. Thiên-thánh hoàng đế phong cho tên Tôn Trung-Luận thuộc đất Giao-chỉ chức tước như sau Cung bị khố phó sứ, tri châu Tống-sơn, ở trấn Thanh-hóa. »

Trung-Luận hướng về Bắc giả lạy tạ. Ông cầm sắc phong, rồi ghé tai tên mặt lưỡi cày nói thực nhỏ:

-  Di thư không để ở trong đền. Cũng không để trong phạm vi của đền. Đời ông nội tôi nhân xây đền thờ Nhâm Diên, Tích Quang, đă cất ở đấy. Song tôi không biết đích xác chỗ nào. C̣n chiêu thức tôi học là học từ bố tôi. Tôi không giữ di thư.

Nhân ghét Nhâm Diên, Tích Quang. Tôn Trung-Luận muốn mượn tay người Tống phá đền thờ hai tên này. Ông mới bịa truyện như thế. Không ngờ ông bịa đặt ra, mà sau này gây thành núi xương, sông máu. Ông nh́n nét mặt tên Triệu Anh. Thấy mắt y có vẻ gian. Ông cười thầm:

-  Thôi rồi, tên Triệu Anh muốn độc chiếm vơ công. Mà ta không nói cho y nghe. Sau này y t́m đến ta mà hạch hỏi. Ta sống không yên với nó. Ta phải liệu trước mới được.

Ông chợt nhớ cách ông ba đời, một thầy địa lư đến vùng này nghiên cứu, đă vẽ tất cả các thế đất linh, rồi tặng cho ông nội ông. Trong bản đồ ghi chú chằng chịt. Hy vọng đánh lừa tên này. Ông lật đưới tráp ra tờ giấy cũ vàng úa đưa cho tên mặt lưỡi cày. V́ cố ư. Ông nói thực lớn, để tên Triệu Anh, tên trên mái nhà nghe:

-  Đây là bản đồ vẽ nơi cất di thư. Thiên sứ theo đó mà t́m. Tôi tuy có bản đồ. Song ngặt v́ tư chất dốt nát. Nên không t́m ra.

Triệu Thành cầm tờ giấy, tần ngần đọc. Th́ B́nh một tiếng, mái ngói vỡ tan. Một người quần áo đen từ trên đáp xuống như con đại bàng. Tay phóng chưởng hướng Triệu Thành tấn công. Triệu Anh quát lên một tiếng vung chưởng đánh người mặc quần áo đen, cứu chủ. Hai chưởng chạm nhau đến b́nh một tiếng. Triệu Anh bật lui ba bước, ọe một tiếng, miệng y phun máu tươi. Người đó khoằm khoằm tay như hổ vồ mồi, chụp Triệu Thành. Triệu Thành bản lĩnh không tầm thường. Y xuống trung b́nh tấn, tay trái gạt tay người kia. Tay phải phóng chỉ trả đ̣n. Người kia dùng chân trái quét ngang định đánh ngă Triệu Thành. Hai tay đẩy một chưởng về trước. Triệu Thành vọt lên cao tránh đ̣n. Thoáng một cái hai người đă chiết với nhau trên mười chiêu. Đến chiêu thứ mười một, trong khi Triệu Thành vọt lên cao. Người kia chụp vào ngực y. Xọac một tiếng áo y bị xé rach. Tay người kia cầm miếng vải. Miếng vải đó chính là cái túi đựng tấm bản đồ dấu di thư. Người kia cười gằn một tiếng. Y vọt người lên cao. Tay bám xà nhà, theo lỗ phá vỡ chui ra. Y vừa ra ng̣ai, đă nghe sức gió tạt vào mặt. Có tiếng người nói:

-  Hăy đỡ chưởng của ta.

B́nh, b́nh, b́nh. Hai người đấu với nhau ba chiêu. Người mặc áo đen bật lui lại mấy bước, nhận ra kẻ tấn công ḿnh là một nho sinh. Y vận chưởng phản công. Dưới sân, Tạ Sơn hỏi Thanh-Mai:

-  Này cô ba. Cô là danh gia đệ tử. Cô thấy trận đấu thế nào?

Thanh-Mai đáp:

-  Vương Duy-Chính dùng vơ công Vơ-đang. Bản lĩnh y vào hàng thượng thừa. C̣n người kia dùng vơ công vùng Liêu-đông, tuy cục mịch song rất hung hiểm. Hiện khó có thể biết ai thắng, ai bại.

Triệu Thành ra lệnh:

-  Xin Minh-Thiên đại sư lên tiếp với Vương tiên sinh.

Y quay lại nói với Đàm An-Ḥa:

-  Tôn Trung-Luận bây giờ là mệnh quan của thiên triều. Vậy hiệu úy hăy cởi trói cho tất cả những người này.

Đàm An-Ḥa hỏi lại:

-  Thưa đại nhân. Tha những người này ư?

-  Phải. Tôn Trung-Luận bây giờ là Cung bị khố phó sứ, tri châu Tống sơn của thiên triều. Ta yêu cầu hiệu úy thả nhừng người này ra. Từ nay không được gây sự với tri châu nữa. Người nên biết chức Cung bị khố phó sứ lớn ngang với Cấm quân hiệu úy của đức ḥang đế Thiên-triều. So với chức tước Giao-chỉ, đựơc coi ngang bằng An-vũ-sứ. Người chỉ là hiệu-úy của Tuyên-vũ-sứ huyện Cửu-chân, th́ c̣n thua xa. Người mau đem xe, ngựa trả cho sư thái. Nhớ đem theo hai con nữa tặng cho Tôn tri-châu.

Đàm An-Ḥa không hiểu những ǵ đă xẩy ra. Mới cách đây hơn giờ, Tôn Trung-Luận bị trói. Bị coi như con chó ghẻ. Bây giờ lại là mệnh quan triều Tống. Chức tước lớn hơn y nhiều. Y cảm thấy uất nghẹn, v́ mới hôm qua, chính tên thiên-sứ đă hứa với y đủ truyện rằng chúng sẽ về tâu lên thiên tử phong cho y tước công, thực ấp vùng Thanh-hóa. Thế mà bây giờ chúng đă trở mặt phong chức tước cho Tôn Trung-Luận, rồi sai y như sai tên hầu hạ hèn mạt.

Y đành sai cởi trói cho mọi người. Trong khi đó trên nóc nhà người mặc quần áo đen với Vương Duy-Chính vẫn đấu quyết liệt. Thanh-Mai chợt nhớ Tự-Mai kể cho nàng nghe đêm hôm trước, bọn Triệu Huy trộm đựơc cuốn phổ sau lưng tượng Tương-Liệt đại-vương, th́ bị một mgười lạ mặt cướp mất. Ba anh em Tung-sơn tam-kiệt đấu với người đó, mà phải khó khăn mới thắng. Không biết có phải người này không? Nàng lên tiếng hỏi Triệu Huy:

-  Triệu thống-chế. Phải chăng người mặc quần áo đen, đă từng đấu với thống-chế đêm trước?

Triệu Huy không muốn trả lời. Song y liếc nh́n thấy chủ nhân đang đứng sau nàng. Y đành liên tiếng:

-  Đúng đấy. Chúng tôi không biết y là ai.

Triệu Thành nói với ḥa thượng Minh-Thiên:

-  Không thể giữ đạo lư giang hồ với quân đạo tặc. Xin đại sư thu thập tên hắc y dùm.

Minh-Thiên dạ một tiếng, rồi vọt ḿnh lên nóc nhà. Ông hô lớn:

-  Ngừng tay.

Vương Duy-Chính, người bịt mặt cùng nhảy lùi lại, đứng thủ thế. Minh-Thiên nói:

-  Thí chủ. Bần tăng pháp danh Minh-Thiên thuộc phái Thiếu-lâm xin ra mắt thí chủ. Cứ như bản lănh thí chủ, thực khó kiếm trên đời. Song thí chủ không phải đối thủ của bần tăng đâu. Thí chủ mau trả tấm bản đồ lại cho chủ nhân bần tăng. Bằng không bần tăng phải ra tay.

Người kia c̣n đang lưỡng lự, th́ Minh-Thiên vung tay phát chưởng. Chưởng phong cực kỳ hùng hậu. Đến nỗi những người đứng dưới sân c̣n cảm thấy nghẹt thở. Người bịt mặt lùi lại bốn bước, rồi vung chưởng đỡ. B́nh một tiếng. Người y bật lùi liền ba bước, chân lảo đảo. Y ọe một tiếng miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Y nói:

-  Đại ḥa thượng. Bản lĩnh tôi không bằng ḥa thượng. Nhưng nếu ḥa thượng bức bách quá. Tôi nhất định hủy tấm bản đồ này rồi chết, chứ không chịu trao cho ḥa thượng.

Triệu Thành nhảy lên nóc nhà. Y hỏi người bịt mặt:

-  Vậy điều kiện nào người mới chịu trao trả ta?

Th́nh ĺnh người bị mặt hú lên một tiếng. Y chuyển động thân h́nh, đă chụp được gă Triệu Thành. Y nhảy lùi liền ba bước hô lớn:

-  Tất cả ngừng tay. Bằng không ta giết tên này liền.

Bọn Minh-Thiên, Vương Duy-Chính cùng la hoảng. Song không dám ra tay. Người bịt mặt nói:

-  Tôi yêu cầu đại sư Minh-Thiên đứng nguyên. C̣n gă Triệu Anh theo tôi. Khi rời khỏi đây mấy đặm. Tôi sẽ tha chủ nhân của đại sư.

Triệu Thành nói:

-  Tất cả không được dụng vơ.

Người bịt mặt cặp gă Triệu Thành nhảy xuống nóc nhà rồi hướng vào khu đồng rộng phi thân. Triệu Anh theo y bén gót. Minh-Thiên, Duy-Chính cùng cả bọn chạy theo xa xa. Đàm An-Ḥa hô bộ hạ lên xe bỏ đi. Thanh-Mai hỏi Tôn Trung-Luận:

-  Tôn tiền bối. Tiền bối làm cách nào mà thay đổi đại cuộc mau vậy?

Trung-Luận đáp:

-  Tôi trao bản đồ cất di thư cho gă bịt mặt. Th́ ra gă là sứ giả của vua Tống sang Đại-Việt. Hèn chi trên từ An-vũ sứ cho đến tên hiệu úy đều sợ oai y.

Rồi ông kể chi tiết biến chuyển cho mọi người nghe. Có điều ông kể trẹo đi rằng ông trao bản đồ thực cho gă mặt lưỡi cầy. Thanh-Mai nh́n sắc diện Trung-Luận. Nàng biết ông nói dối. Song nàng không nói ra. Nàng nới với Trung-Luận:

-  Gă mặt lưỡi cày là em ruột của đương kim thiên-tử nhà Tống, tước phong B́nh-nam vương. Hiện giữ chức Thái-úy, trông coi tất cả binh mă Trung-nguyên. Y được lệnh đi sứ sang Đại-Việt.

Tịnh-Huyền đưa mắt nh́n Mỹ-Linh như muốn hỏi điều ǵ. Mỹ-Linh đáp:

-  Khi thần nhi rời Thăng-long lên đường, không nghe nói có sứ đ̣an nào sắp sang cả. Dường như sứ đoàn này mới đến, và đến bất thường để t́m di thư chăng?

Tôn Trung-Luận nói với Mỹ-Linh:

-  Công chúa. V́ sự bất đắc dĩ tôi phải nhận chức tước của triều Tống. Chứ tôi vẫn là con dân Đại-việt. Xin công chúa đừng để tâm.

Mỹ-Linh lắc đầu:

-  Tôn lăo tiền bối. Tôi tuy là công chúa. Nhưng đă kết chị em với Đản. Nếu tôi ở hoàn cảnh của tiền bối, tôi cũng phải tùng quyền. Vả lại, các sứ thần Đại-Việt sang tiến cống triều Tống, vua Tống thường hay phong chức tước cho. Họ cũng phải nhận vậy. Tống-sơn là châu nhỏ. Để tôi thưa với thúc-phụ, đưa tiền bối nhận một chức tước thực của triều đ́nh. Tiền bối là người văn vơ toànn tài. Cứ để trong bóng tối như vậy chẳng phí ḥai tài năng ư?

Đàm An-Ḥa đă mang đủ ngựa xe đến. Trung-Luận cho kiểm điểm lại xe, ngựa cẩn thận. An-Ḥa giao xe, ngựa rồi lẳng lặng ra đi. Đợi cho Đàm An-Ḥa ra đi rồi, Huệ-Sinh nói với Mỹ-Linh:

-  Vương gia không thể dự lễ Lệ-Hải Bà-vương được. Bây giờ công chúa phải xuất hiện, đứng ra làm chủ tế. Ngày mai là hai mươi mốt rồi. Vậy bây giờ công chúa xuất hiện đi th́ vừa.

Thanh-Mai hỏi Mỹ-Linh:

-  Trong trường hợp chúng ta đang tế Lệ-hải Bà-vương, mà bọn Tống xuất hiện gây rối, th́ phải đối phó như thế nào?

Mỹ-Linh nh́n Tạ Sơn ngụ ư hỏi chàng. Tạ Sơn cương quyết:

-  Ta sẽ tiếp họ như khách. Trường hợp họ gây rối, th́ binh lực trong tay, ta không thể để họ làm nhục quốc thể.

Mỹ-Linh hỏi Tịnh-Huyền:

-  Thái cô! Thần nhi chờ chỉ dụ của thái cô mẫu.

Tịnh-Huyền nói:

-  Tạ điện tiền chỉ huy sứ lấy triều phục mặc vào. Con cũng phải mặc triều phục. Ta với con đi trên xe, ngồi trong màn. C̣n ngoài màn th́ Lăm quen đường ngồi đánh xe. C̣n lại tất cả đi ngựa. Mọi việc để Tạ sứ điều động.

Tạ Sơn gọi Thuận-Tông lại gần đưa cho nó cái thẻ bài dặn:

—Trước đây hoàng thượng đă ban mật chỉ cho đạo cấm quân Ngự-long theo hộ vệ thái tử. Cả hai đạo này ta dặn phải tới đóng ở chân núi Sơn-trang từ sớm hôm nay. Vậy hiền đệ cùng Trần Anh dùng ngựa lên đường trứơc, báo cho họ biết chúng ta sắp tới. Hiền đệ cứ đưa thẻ bài của ta ra, là hiệu úy phải tin ngay.

Thuận-Tông hỏi:

-  Anh hai vừa nói đạo quân Ngự-long. Vậy tướng chỉ huy đó là ai vậy?

Tạ Sơn cười:

-  Để ta nói cho em nghe. Quân cấm vệ của thiên tử đều tuyển trai tráng trong số con các quan. Họ được luyện tập, rất giỏi vơ, thiện chiến, do ta thống lĩnh. C̣n lại tất cả đều gọi là thiên tử binh. Thời trước đây, các đạo mang tên Quảng-thánh, Quảng-vũ, Ngự-long, Bổng-nhật, Đằng-hải. V́ có tả đạo, hữu đạo thành ra mười đạo . Mỗi đạo 12.500 người, thành ra Thiên-tử binh có 125.000 người. Tất cả đều do một thái tử thống lĩnh. Đạo Ngự-long không dưới quyền ta, nhưng được đặt dưới sự chỉ huy của ta trong vụ tế Bà-vương. Tướng chỉ huy đạo Ngự-long trước đây là Mai Hựu, sau khi xẩy ra vụ Trường-yên, y bị cách chức. Song y là cha đẻ của thứ phi thái-tử Phật-Mă, nên được khoan miễn. Tướng chỉ huy hiện thời là Nguyễn Khánh.

Thuận-Tông, Trần Anh lên ngựa đi liền. Đường đất vùng này hai đứa thuộc như trên bàn tay. Chúng ra roi cho ngựa phi như bay. Trước đây, nhà Thuận-Tông, Tôn Trung-Luận có ngựa. Bọn chúng thường tập đă quen. Song ngựa ấy là ngựa rừng, phi không nhanh. C̣n ngựa của Lư Long với Tạ Sơn là chiến mă, dễ điều khiển, phi nhanh như bay.

Tạ Sơn hỏi Mỹ-Linh:

-  Theo đúng luật bản triều th́ anh em họ Đàm phạm tội đáng phải tru di tam tộc, không cần xét xử, cũng không được hưởng trường hợp Bát-nghị. Vậy sau lễ Lệ-hải Bà-vương, công chúa truyền bắt hai anh em họ Đàm đem chém đầu, rồi cho ngựa lưu tinh mang biểu tâu về triều, để bắt Đàm Can cùng cả ba họ giết sạch.

Mỹ-Linh nhăn mặt:

-  Đúng luật th́ thế. Nhưng ông nội tôi sủng ái Đàm quư phi vô cùng. Chi bằng ta cứ im lặng, đợi gặp chú hai, để chú hai quyết đoán.

 

Hết Hồi 9