Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH HÙNG BẮC CƯƠNG

Hồi 91

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

 

 

In ra

QUYỂN IV

Hồi thứ chín mươi mốt  

Quốc Sách ĐẠI VIỆT

 

Thiệu-Cực trịnh trọng nói:

- Sau hôm đại hội Lộc-hà, Minh-Không đại sư mời tất cả các đại tôn sư vơ lâm Đại-Việt tới chùa Tiêu-sơn cùng triều đ́nh họp, để bàn định quốc sách. Tôn sư, chưởng môn nhân các đại môn phái Tiêu-sơn, Đông-a, Sài-sơn, Mê-linh, Tản-viên, Tây-vu đều hiện diện. Ngoài ra c̣n có Lạc-long giáo, bang Đông-hải, bang Hồng-hà. Có ba vị vắng mặt v́ quốc sự. Một là Lạc-long giáo chủ Thân Thiệu-Thái, hữu hộ pháp Trần Thanh-Mai làm đại diện. Hai là chưởng môn phái Tản-viên Thân Bảo-Ḥa nhờ Nùng-Sơn tử đại diện. Ba là chưởng môn phái Mê-linh Lư Mỹ-Linh vắng mặt nhờ sư thái Tịnh-Huyền đại diện.

Chàng đưa mắt nh́n mạ mạ, rồi nh́n Khai-Quốc vương:

- Về triều đ́nh, ngoài ông ngoại, c̣n có cậu hai, Tả, Hữu bộc-xạ, Lục-bộ thượng thư, quản Khu-mật viện và mạ mạ.

Tự-Mai nhăn mặt:

- Như vậy là họp để định sách lược Đại-Việt, chứ không phải của tộc Việt phải không?

Thiệu-Cực đưa mắt nh́n Khai-Quốc vương, ngụ ư để Vương trả lời. Khai-Quốc vương đáp:

- Tự-Mai hỏi câu đó thực phải. Minh-Không đại sư tổ chức buổi họp với mục đích định sách lược cho Đại-Việt, chứ không phải chung cho tộc Việt. Việc định kế lâu dài cho tộc Việt, phải đợi chúng ta đi Xiêm, Lào, Chiêm, Chân, Đại-lư, Lưỡng-Quảng kết hợp anh hùng, rồi mới làm sau. Tức là chúng ta tự chỉnh đốn căn bản trước đă.

Vương hỏi Tôn Đản:

- Trong năm em, Đản lớn nhất. Đản thử đoán xem buổi họp với mục đích ǵ nào?

Tôn Đản đáp ngay:

- Từ trước đến giờ quốc nguy có ba điều. Một là Hồng-thiết giáo. Nay Hồng-thiết giáo biến thành Lạc-long giáo. Điều thứ nh́, là mối nguy Chiêm-thành, Lăo-qua. Nay hai nước đó cùng Xiêm, Chân, Đại-lư lại biến thành bức tường che chở cho ta. Ba là mối lo vơ lâm chia rẽ v́ con cháu nhà Lê đ̣i ngôi vua. May thay Hồng-Sơn đại phu bỏ ra ngoài tự ái, bỏ ra ngoài công danh, cùng triều đ́nh lo bảo vệ đất nước.

Có tiếng nói vọng vào:

- Không phải bỏ ra ngoài công danh đâu, mà v́ đă t́m ra người tài trí hơn ta, làm cho Đại-Việt hưng thịnh, nên ta rút lui để tiêu dao với thiên nhiên. Chứ làm vua th́ sướng ǵ?

Lê Văn la lớn:

- Bố! Bố đến bao giờ vậy?

Thiệu-Cực kinh hăi, v́ với đoàn chó sói, chim ưng canh pḥng e con kiến cũng không lọt vào được. Mà sao Hồng-Sơn đại phu lại đến dễ dàng như vậy?

Năm người từ ngoài bước vào: Trần Tự-An, Hồng-Sơn, Đặng Đại-Khê, Thân Thừa-Phú, và Lâm Huệ-Phương. Thấy ông nội, Thiệu-Cực mới tỉnh ngộ:

- Th́ ra ông nội dẫn đường, chứ các cụ này sao qua mắt bọn lính sói, ưng của ḿnh!

Lê Văn nhào tới ôm lấy Huệ-Phương:

- Mẹ ơi! Con đi sứ Tầu. Mẹ rủ bố đi chơi với bọn con cho vui.

Huệ-Phương tát yêu nó:

- Bắc thang lên trời th́ dễ, chứ bảo bố bỏ bệnh nhân đi chơi e hơi khó. Mỗi ngày bố chữa hơn trăm người, đời nào bố chịu đi.

Bà nói nhỏ:

- Bố mới tuyển bẩy trăm người y sinh. Hy vọng mấy năm nữa ḿnh sẽ có bẩy trăm thầy thuốc.

Vua Bà Bắc-Biên, Thân pḥ-mă, Khai-Quốc vương vội đứng dậy chào. Trần Tự-An xá vua Bà Bắc-biên:

- Công chúa điện-hạ! Cách đây ít ngày, bọn Hồng-thiết giáo Tây-vực phạm Tản-lĩnh, chúng bị Thân thế-tử bắt. Nhà có chủ, đất có vua, đáng lẽ để bọn chúng cho vua Bà sửa trị. Trong lúc cần thị uy với phái Hoa-sơn, tại hạ ra tay tru diệt bọn chúng. Tại hạ đă nhờ Thân thế-tử về cáo lỗi trước. Hôm nay tại hạ thân tới đây chịu tội.

Vua Bà Bắc-biên chắp tay xá:

- Quốc-trượng dạy quá lời. Đúng như Quốc-trượng dạy, tuy bọn Hoa-sơn đại bại bỏ chạy, chịu lỗi với Đặng sư huynh, nhưng cũng cần ra uy cho chúng biết ḿnh không thể tha thứ quân cướp nước. Đa tạ Quốc-trượng đă thị uy dùm.

Phân ngôi chủ khách xong, Tự-An bảo Thiệu-Cực:

- Giang hồ đồn rằng, hôm nay hoàng-đế nhà Tống ăn món ǵ, mặc quần áo ǵ, ngày mai Thân thế-tử cũng biết liền. Lời đồn quả không sai. Từ trước đến nay ta thiết lập riêng một hệ thống tế tác theo dơi bọn Tống. Hôm rồi tại Thăng-long Thuận-Thiên hoàng-đế với ta đă họp nhau hợp hai hệ thống làm một, như vậy mới hiệu nghiệm. Ta lên đây gặp cháu, để chỉ cho cháu biết phương cách liên lạc với người của ta.

Vua Bà Bắc-biên mừng vô hạn. V́ từ hai mươi năm nay, phái Đông-a có hệ thống tế tác rất siêu phàm trên toàn đất Tống, hiệu nghiệm hơn của triều đ́nh. Nay ông chịu thống nhất với hệ thống triều đ́nh th́ c̣n ǵ hơn.

Thiệu-Cực kính cẩn chắp tay:

- Mấy tháng qua cháu nhờ hệ thống tế tác của Đông-a, mà thu được đủ mọi t́nh h́nh Tống, Tây-hạ, Liêu. Đa tạ Quốc-trượng... Thôi chú Đản cứ tiếp tục đi.

Tôn Đản tiếp:

- Rút lại ta chỉ c̣n mối nguy duy nhất là Tống dọa nếu Thuận-Thiên hoàng-đế không thoái vị, cùng bỏ niên hiệu. Họ sẽ mang quân sang đánh. Đây chẳng qua là lời đe dọa hăo huyền, trong khi trong ḷng họ run rẩy về trận Chi-lăng, Bạch-đằng chưa hết.

Hồng-Sơn đại phu thử Tôn Đản:

- Tại sao cháu bảo họ dọa. Biết đâu họ không làm thực?

- Thưa sư bá, v́ Tống gờm ta, nên mới lôi kéo Chiêm, Lào làm hai đạo quân đánh phía Nam. Nay hai đạo đó biến thành hai mũi tên chống họ. Họ mong nội bộ Lê, Lư chém giết nhau, rồi đem quân qua. Nay Lê, Lư cùng nắm tay nhau. Họ c̣n hy vọng ǵ nữa? Cho nên đại hội Tiêu-sơn không phải để pḥng Tống, mà muốn lập kế lâu dài bảo vệ đất nước.

Tự-An nh́n Lâm Huệ-Phương cười:

- Lê phu nhân. Hôm qua luận về đám trẻ này, phu nhân nói: Tướng của Tôn-Đản cực tốt. Sau này sự nghiệp vĩ đại vô cùng, danh lưu thanh sử muôn đời với tộc Việt. Nay cứ nghe lời nghị luận, sự nghiệp sẽ như phu nhân nói.

Ông bảo Tôn Đản:

- Cháu thử phác họa xem, trong buổi đại hội chúng ta bàn ǵ nào?

Tôn Đản chắp tay hướng Tự-An:

- Đa tạ sư bá khuyến khích. Theo cháu, triều đ́nh cùng các tôn sư bàn ba vấn đề chính. Một là thái độ với triều Tống cùng biên thần. Việc này anh Cả cháu đă ban chỉ dụ cho đại hội lạc hầu Bắc-biên rồi: Cứng với biên thần, mềm với triều đ́nh. Chúng cháu thêm: Nếu cần, tàn sát, vu hăm bọn chủ trương xâm lăng. Kể cả đào mồ cuốc mả, cho người về quê tàn sát anh em họ hàng chúng.

Tư-An vỗ tay:

- Hay thực. Đám trẻ này có đề nghị hợp ư ta. Giỏi! Tiếp đi Đản.

- Hai là phải làm cho mộng Nam-chinh của Lưu hậu với Triệu Nguyên-Nghiễm tan tành, để họ quay mũi dùi lên Bắc, sang Tây đấu với Liêu, Tây-hạ, Thổ-phồn. Trong khi đó ta có thời gian chỉnh đốn kết hợp tộc Việt lại. Sau thời gian đánh nhau với Bắc, Tây dù thắng, dù bại, tinh lực Tống kiệt quệ. Trong khi đó ta giầu, mạnh. Họ gờm ta, mà không dám nh́n xuống Nam nữa. Tự hai vấn đề trên, nảy ra vấn đề thứ ba. Hiện ta định mềm với triều Tống. Thế nhưng tế tác Tống đều biết anh cả cháu có mộng đ̣i lại đất cũ thời Lĩnh-Nam. V́ vậy họ vẫn để trọng binh, tướng tài ở phương Nam. Muốn cho họ thỏa măn, cho họ yên tâm, anh cả phải sang sứ Tống kết thân với danh sĩ, vơ lâm Tống, tỏ ư hiếu ḥa. V́ vậy anh với bọn cháu mới lên đường.

Nghe Tôn Đản nói, mọi người nh́n nhau với con mắt khâm phục. Tự-An vỗ vai nó:

- Chúng ta cùng tới đây để nói cho các cháu biết rơ đại kế giữ nước đă định trong đại hội Tiêu-sơn. Đại kế này không phải ḿnh triều đ́nh, mà toàn thể vơ lâm, kẻ sĩ đều phải góp sức. Đại kế kéo dài trong ṿng năm mươi năm.

Ông nh́n cử tọa một lượt rồi tiếp:

- Đại kế chia làm năm phần:

Phần một về Bắc-cương. Ta phải giữ vững các khê động. V́ Khê-động là bức trường thành ngăn làn sóng Bắc-phương tới. Bất cứ động chủ, trại chủ nào theo Tống, đều phải lôi kéo về. Bằng không lôi kéo được, ta giết chết thực thảm khốc, cho những người khác lấy đó làm gương. Ta nhắc lại, không phải tự nhiên họ theo Tống, mà do biên thần Tống dụ dỗ, đe dọa. Đối với đám này, ta áp dụng như Đản vừa tŕnh bầy. Phần này do vua Bà Bắc-biên chủ động. Phái Tản-viên, Tây-vu hỗ trợ. Phái Đông-a giúp về phương diện tế tác, cùng trừng phạt bọn biên thần Tống.

Tướng mặt Tự-An rất đặc biệt. Khi ông im lặng, hoặc nghiêm nghị, khuôn mặt uy nghi. Ai nh́n cũng phải ớn lạnh. Ngược lại, khi ông vui cười, khuôn mặt thực thiện cảm, ôn nhu. Hôm nay phải tŕnh bầy quốc sách, mặt ông lạnh như tiền, nên trong pḥng hội hơn trăm người, mà không một tiếng động.

Ông tiếp:

Phần thứ nh́ làm sao cho nước giầu dân mạnh. Nội dung có ba điều: Mở mang học hành cho trai gái đều đi học. Học cả văn lẫn vơ, học luôn binh bị. Khi quốc gia hữu sự, hô một tiếng có hàng triệu người cầm vũ khí. Điều này do Khu-mật viện, binh bộ, lễ bộ, cùng Lạc-long giáo đảm trách. Điều hai, tổ chức y khoa chữa trị cho dân chúng. Điều này do phái Sài-sơn đảm trách. Điều thứ ba khuyến khích nông tang, phá rừng tăng diện tích trồng cấy, giảm thuế cho dân, giảm chi phí xa xỉ. Điều này do tể tướng đảm trách, phái Sài-sơn trợ giúp.

Phần thứ ba, thống nhất tộc Việt lại thành một nước như thời Lĩnh-Nam. Nếu không được, cũng kết hợp thành thế liên minh, trao đổi vơ công, canh nông, y học, văn học. Có như vậy ta mới hướng lên Bắc đ̣i lại đất tổ. Ví dù không đ̣i được, ta cũng bảo vệ được bờ cơi. Phần này do phái Tiêu-sơn cùng Lạc-long giáo chủ xướng.

Ông nh́n Khai-Quốc vương:

Phần thứ tư, hoàn toàn ở quốc ngoại. Đối với Tống ta không nói ǵ tới đ̣i lại Lưỡng-Quảng. Để họ yên tâm mặt Nam-thùy. Cống lễ thực hậu, lời lẽ nhũn nhặn. Trong khi ta mua chuộc, đe dọa biên thần Tống. C̣n các quan tại triều, ta mua chuộc, kết thân. Ai giúp ta, trong bóng tối ta làm cho công việc của họ trôi chảy, vua yêu. Ai chống ta, ta âm thầm làm cho công việc của họ trở ngại, ta phao tin nhảm, đâm bị thóc chọc bị gạo cho vua ngờ, đồng liêu ghét. Nếu cần ta ám sát, tàn hại vợ con, bố mẹ. Như thế khi Lưu hậu, Nguyên-Nghiễm xướng ra việc Nam-chinh, quần thần ngăn cản. Ta gây cho triều Tống chia phe, chia đảng chống báng nhau. Làm sao chia thành phe ngoại thích với phe hoàng tộc. Phe vơ quan với phe văn quan. Phe nội thị với phe Nho-sĩ. Phe Lưu hậu với phe Nguyên-Nghiễm. Trong mỗi phe lại chia rẽ v́ ganh tỵ. Việc này do Khu-mật viện với phái Đông-a, Mê-linh làm. Ba người chủ xướng là Khai-Quốc vương, Thiệu-Cực và tôi.

Mọi người bật cười rộ lên. Tự-An tiếp:

Phần thứ năm, ta chọc cho Tống với Liêu, Tây-hạ, Thổ-phồn đánh nhau. Ta cho người xen vào cả hai bên. Người của ta bên Tống gây thù oán với phe Tây-hạ, Thổ-phồn. Người của ta bên các nước kia gây oán với Tống. Khi hai bên đánh nhau, ta cố giữ sao cho không bên nào thắng bên nào. Họ càng đánh nhau lâu càng tốt. Phần này cũng do Khu-mật viện, phái Đông-a cùng Mê-linh chủ động.

Ông đứng dậy nh́n cử tọa một lượt:

- Nếu v́ lư do Lưu hậu, Nguyên-Nghiễm nghi ngờ ta không thực tâm thần phục, mà muốn đ̣i Lưỡng-Quảng, Khai-Quốc vương sẽ không lên ngôi vua Đại-Việt, mà ngồi cầm thực quyền, để ngôi vua cho Khai-Thiên vương. Sau khi thống nhất tộc Việt, Khai-Quốc vương sẽ làm hoàng-đế cả tám nước như vua Trưng.

Trời đă tối, vua Bà mời mọi người nhập tiệc.

Việc chuẩn bị xong. Khai-Quốc vương truyền cho Thân Thiệu-Cực với Lâm Thanh-Trúc cầm quân trấn biên thùy Tống-Việt phía Đông. C̣n biên giới phía Tây vẫn do Bắc-biên phụ trách.

Tháng mười một, phái đoàn tới Khâm-châu. Quan Tổng trấn Khâm-châu giữ chức Tuyên-vũ sứ vội sai người phi ngựa về báo cho quan Kinh-lược an-phủ sứ Dư Tĩnh biết. Dư Tĩnh hiện theo B́nh-Nam vương vắng mặt, v́ vậy Tuyên-vũ sứ phải gửi tấu chương về Biện-kinh rằng Trừ quân Đại-Việt, Thái-tử Lư Long-Bồ tước phong Khai-Quốc vương sang triều cống.

Trong khi chờ chỉ dụ từ Tống triều, phái đoàn Việt sứ tạm ở dinh quan trấn thủ Khâm-châu.

Suốt từ hôm khởi hành từ Thăng-long, ngày nào Thanh-Mai cũng bắt năm ông mănh luyện vơ với nhau. Trong năm thiếu niên, Tự-Mai, Lê Văn có căn bản cực kỳ vững trăi. C̣n lại Thiện-Lăm theo học Nùng-Sơn tử. Lê Thuận-Tông theo học Tịnh-Huyền. Hơn năm qua, được minh sư truyền dạy. Nên hai đứa đă có căn bản không tầm thường.

Riêng Tôn Đản. Hôm cùng Lư Long-Bồ, Trần Tự-Mai lọt vào động Xuân-đài, nó tự luyện vơ công Cửu-chân. Sau khi ra khỏi, về Thăng-long, nó được sư thái Tịnh-Huyền dẫn giải những chỗ khó khăn, khúc mắc cho nó. V́ vậy vơ công của nó tiến rất mau.

Trên Tản-lĩnh, Tự-Mai, Tôn Đản hút nội lực của hai đại cao thủ, nên công lực chúng không thua Thanh-Mai làm bao. Tôn Đản đem những ǵ Đặng Đại-Khê giảng cho nó, trần thuật với Khai-Quốc vương. Nó chỉ nói qua, vương hiểu liền.

Trong khi luyện vơ, Tôn Đản đưa ra ư kiến: Tại sao không thử hợp vơ công Sài-sơn, Mê-linh trong đó có Cửu-chân, với Đông-a làm một. Ư kiến được cả bọn đồng ư. Tự-Mai tuy đă lớn, nhưng v́ mất mẹ từ lâu, nó bị chị quản chế, cái ǵ cũng phải hỏi chị. Nó đưa ư kiến:

- Chúng ḿnh phải làm bí mật, đừng cho chị Thanh-Mai biết, e tao bị bà chằng rắc rối.

Thế rồi nó đem bộ Đông-a chưởng pháp ra truyền cho bốn đứa. Lạ thay, bốn đứa luyện rất dễ dàng. Nó giảng:

- Toàn bộ có ba mươi sáu chiêu, đều lấy chữ trong kinh Kim-cương, Lăng-già đặt ra. Bộ chưởng này khởi thủy do tổ sư Trần Tự-Viễn, nhân học Thiền-công của phái Tiêu-sơn, rồi chế thành. Nhưng Thiền-công Tiêu-sơn vốn là thứ nội công nhà Phật, từ bi hỷ xả. Đánh người đấy, mà không nỡ hại người. Cho nên lúc đầu ba mươi sáu chiêu chưởng chỉ hoá giải những ǵ người đánh ta mà thôi. Tổ Trần Tự-Viễn dạy cho đồng môn phái Tiêu-sơn. Sau thành pho Tiêu-sơn chưởng pháp.

Nói rồi nó biểu diễn một lượt, rồi tiếp:

- Sau khi rời chùa Tiêu-sơn, tổ Trần Tự-Viễn về Thiên-trường, qui dân lập ấp, cưới vợ, thu đệ tử, lập môn phái. Trong khi giao đấu với trộm cướp, tổ nhận thấy Tiêu-sơn chưởng quá sơ lược. Tổ mới sửa đổi, mỗi chiêu biến thành hai. Một chiêu đánh xuôi, một chiêu đánh ngược.

Tôn Đản hỏi:

- Tao không hiểu. Mày biểu diễn thử xem sao.

Tự-Mai gật đầu:

- Như chiêu Lăng-già thính kinh tay phải quay tṛn, đẩy thẳng. Tay trái đánh bật từ dưới lên. Hai ḱnh phong xoáy như trôn ốc phát về trước.

Nói đến đâu, nó làm đến đó. Gió lốc cuồn cuộn, trúng vào tảng đá, binh một tiếng. Tảng đá bật tung lên, rồi rơi xuống cách chỗ cũ hai trượng.

Nó tiếp:

- Bây giờ chiêu Lăng-già thính kinh được sửa đổi thành chiêu Đông-phong nộ lăng nghĩa là gió Đông làm sóng nổi giận cuồn cuộn bốc dậy. Tay phải từ trước quay tṛn, thu vào người. Tạo thành khoảng lực đạo trống phía trước. Tay trái đánh ụp tự trên xuống. Như vậy có hai lực. Một lực hoá giải, một lực tấn công.

Nói rồi nó đánh thử một chiêu. Lê Văn vung tay đỡ, gật đầu:

- Chiêu này nguy thực, trong công có thủ.

Tự-Mai tiếp:

- Thiền-công Tiêu-sơn chỉ hoá giải. Bây giờ một phần hoá giải, một phần tấn công. Đó là nguyên lư chưởng pháp Đông-a.

Chỉ ba ngày, Tự-Mai dạy bốn đứa đều xử dụng được Đông-a chưởng pháp rất thuần thục. Trong khi đó Tôn Đản, Lê Thuận-Tông dạy Cửu-chân chưởng pháp cho các bạn. Tự-Mai vốn bác học, nó nói:

- Cửu-chân chưởng là pho chưởng tối cổ của Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung sáng chế, với chủ đích khắc chế vơ công Trung-nguyên từ chiêu thức đến nội công. Thời gian ngài sáng chế ra, bên Trung-nguyên có các phái Liêu-Đông, Tương-dương, Thái-sơn, Thiên-sơn, Quan-trung, Trường-bạch. Những phái đó nay chỉ c̣n Liêu-đông, Trường-bạch. C̣n các phái kia biến thể thành phái khác.

Tôn Đản rất chú ư đến vơ công Trung-nguyên. Nó hỏi:

- Những phái hiện nay, mới thành lập ư?

-- Đúng thế. Phái Thiếu-lâm do tổ sư Bồ-đề Đạt-ma thành lập. Sau biến thể ra phái Nga-mi. Phái Vơ-đang hoàn toàn do đạo gia mới thành lập gần đây. Phái Hoa-sơn, Côn-luân, Không-động do các phái vơ cổ biến thế ra.

Lê Văn vỗ tay reo:

- Vậy cứ thấy người nào xử dụng vơ công Hoa-sơn, Côn-luân, Không-động, Liêu-đông, Trường-bạch. Ta dùng vơ công Cửu-chân đục lại chắc thắng.

- Đúng thế. Đối với vơ công Thiếu-lâm, Nga-mi, Vơ-đang, ta dùng vơ công Đông-a. Bởi vơ công Tiêu-sơn, Thiếu-lâm cùng nguồn gốc, song vơ công Tiêu-sơn sát thủ mạnh hơn. Vơ công Đông-a từ Tiêu-sơn mà ra, rồi biến thể thành trái ngược lại. Riêng Vơ-đang, hồi Tống sang đánh Đại-Việt, ông nội tôi bắt được cuốn phổ của họ, đem về nghiên cứu thành phá cách.

Nó chỉ Lê Văn:

- Riêng Văn, phải dạy chúng nó thực kỹ học thuyết kinh lạc, để có thể học phương pháp đẩy chất độc trở lại cơ thể địch nhân. Như vậy gặp bọn Trường-bạch, Liêu-đông, Côn-luân, Hồng-thiết... ta mới không sợ.

Lê Văn đem lư thuyết kinh lạc trong y học ra giảng dạy cho các bạn. Chỉ trong ba ngày, chúng thuộc hết. Thế là năm thiếu niên dạy lẫn nhau, đứa nào cũng biết vơ công Đông-a, Sài-sơn, Mê-linh (Cửu-chân), Tản-viên. Thế rồi chúng đấu với nhau loạn xà ngầu.

Mấy hôm sau, có sứ từ Biện-kinh ra, truyền dẫn sứ đoàn triều kiến Thiên-Thánh hoàng-đế. Sứ giả là một văn quan giữ chức Đàm-châu tư-mă tên Tào Khánh. Tào Khánh thấy sứ đoàn, chỉ có Khai-Quốc vương, Vương-phi với năm thiếu niên. Y kinh ngạc, nghĩ thầm:

- Ḿnh nghe nói Lư Long-Bồ có tài kinh thiên động địa. Tại sao, đi sứ Thiên-triều lại không mang theo tùy tùng văn vơ, mà chỉ có năm thiếu niên chưa ráo máu đầu?

Khi tiếp súc với Khai-Quốc vương, y thấy ở vương tư thái ôn nhu, khoan hoà, mà trong mắt tiết ra tia hàn quang cực mạnh. Y tỏ vẻ kinh sợ:

- À th́ ra thế. Vị vương-tử trẻ tuổi này văn vơ kiêm toàn, nên mới tự hào, không mang theo tùy tùng.

Quan tổng trấn Khâm-châu cử một đội kỵ mă trăm người theo hộ tống sứ đoàn. Khác với lần trước, sứ đoàn vượt Hành-sơn, lên hồ Động-đ́nh, qua Trường-giang sang Kinh-châu, tới Biện-kinh. Lần này sứ đoàn đi đường Khâm-châu, men theo bờ biển đến cửa Hổ-môn lên Khúc-giang, rồi tới Thường-sơn, sau đó vào Trường-sa, hồ Động-đ́nh, đi Biện-kinh.

Tuổi trẻ hiếu động, vừa thấy đội kỵ mă, Tôn Đản hỏi viên đội trưởng:

- Này thầy đội! Thầy cho biết cao danh quư tính đi. Để tôi giới thiệu bọn tôi trước.

Nó giới thiệu từ Khai-Quốc vương trở xuống. Tôn-Đản mới học tiếng Hoa. Tuy nhiên nó nói rất sơi. Viên đội trưởng nghe nó xưng hô với Khai-Quốc vương, Vương-phi bằng anh, chị. Y cho rằng vương với chúng là em họ hàng ǵ. Nhân đi sứ Bắc, Vương dẫn theo cho chúng kinh lịch cuộc đời. Y trả lời:

- Thưa công tử, tiểu nhân tên Ôn Vi, năm nay ba mươi tuổi.

Ra khỏi thành Khâm-châu, năm đứa cho ngựa xen lẫn vào đám kỵ binh tṛ truyện hết người này đến người kia. Đám kỵ binh này lấy từ đạo kỵ binh Đàm-châu.

Hà Thiện-Lăm hỏi Tự-Mai:

- Này anh sáu. Đàm-châu ở đâu vậy?

Lần đầu tiên Tự-Mai nghe đến tên này. Nó quay sang hỏi quan tiếp dẫn sứ:

- Tào đại nhân! Bọn anh em tại hạ kiến văn hủ lậu, không biết Đàm-châu ở đâu. Mong đại nhân chỉ dạy cho.

- Công tử hỏi thực phải. Đàm-châu thời Hán gọi là Trường-sa.

Cả năm đứa trẻ cùng bật reo lên:

- Vậy chúng tôi biết rồi.

Tự-Mai giảng cho Thiện-Lăm:

- Trường-sa nguyên thuộc lănh địa Âu-lạc. Khi Đồ Thư mang năm mươi vạn quân sang đánh Âu-lạc, chiếm phía Bắc lập ra ba quận Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận. Trường-sa thuộc Quế-lâm. Thời Tây-Hán, Triệu Đà làm vua Nam-Việt thường mang quân đánh Trường-sa, Nam-quận. Đến thời Lĩnh-Nam, các bà Trưng Nhị, Lê Chân, Hồ Đề, Trần Năng tái chiếm, đặt trực thuộc Quế-lâm như cũ.

Trong khi nói, Tự-Mai nhận thấy viên đội trưởng họ Ôn lắng tai nghe ngóng. Thỉnh thoảng y cau mặt lại, tỏ ư bất b́nh. Nó cười thầm:

- Tên họ Ôn này chắc chắn không phải đội trưởng. Coi thân thủ, y phải thuộc hàng vơ lâm cao thủ, ít ra bản lĩnh không thua ǵ bọn trưởng lăo Hồng-thiết giáo. Cổ y hơi rút xuống, bàn tay đỏ hỏn. Nhất định y đă luyện Chu-sa độc chưởng. Vậy có thể y giữ chức vụ cao hơn. Y tuân lệnh thượng cấp giả làm đội trưởng hầu mưu đồ ǵ đây? Ta phải ḍ cho ra mới được.

Lê Văn hỏi:

- Em nghe nói, thời vua Trưng có nhiều trận đánh nhau với Hán. Trận Trường-sa ác liệt nhất, đến nỗi vua Quang-Vũ phải tới Kinh-châu điều động. Truyện đó ra sao?

Tự-Mai gật đầu:

- Đúng thế. Bấy giờ Lĩnh-Nam mới phục hồi. Vua Quang-Vũ sai năm đạo quân sang đánh. Các đạo khác đều giao tranh ở lănh thổ Hán, Chiêm, Lào. Duy trận hồ Động-đ́nh giao tranh trên đất Lĩnh-Nam. Vua Trưng ban chỉ dụ cho công chúa Phật-Nguyệt, bằng mọi giá phải thắng địch. Quân Lĩnh-Nam có bẩy vạn người. Quân Hán hai mươi lăm vạn. Trận đánh khủng khiếp liên tiếp hai tháng. Cuối cùng Mă Viện, Lưu Long bại. Ta bắt sống năm vạn tù binh, giết mười vạn.

Tôn Đản thích quá, nó hỏi:

- Anh nghe trận này ḿnh mất ba đại tướng quân, thế những vị nào tử trận?

- Ba vị tên Quách Lăng, Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương. Cả ba đều theo học với Đinh Đại. Khi nào tới Trường-sa, chúng ta sẽ viếng thăm nhiều di tích nước Văn-lang như núi Tam-sơn, nơi phát tích hai vị quốc mẫu. Cánh đồng Tương, nơi hẹn ḥ mỗi năm Lạc Long-Quân với Âu-Cơ tái hội. Ghềnh Tương-giang có mộ liệt nữ Lĩnh-Nam Trần Thiếu-Lan.

Trong khi nói truyện, Tự-Mai khám phá ra trong đám kỵ binh có mười cao thủ vơ lâm, đều thuộc bang Nhật-Hồ Trung-quốc. C̣n lại chín mươi người đích thực kỵ binh. Riêng Ôn Vi biết tiếng Việt.

Tự-Mai nghĩ thầm:

- Hồng-thiết giáo Đại-Việt có Tả, Hữu-sứ hộ giáo, ngũ vị Sứ-giả, cùng mười Trưởng-lăo. Song không ai biết Tả, Hữu hộ pháp cùng ngũ Sứ tên tuổi, mặt mũi ra sao. Chắc bang Nhật-hồ Trung-quốc, có Tả, Hữu hộ pháp, ngũ vị Sứ giả cùng mười Trưởng-lăo. Lưu thái-hậu hiện bị bang Nhật-hồ khống chế. Có lẽ v́ vậy chúng gửi cả mười Trưởng-lăo theo sứ đoàn với nhiệm vụ ǵ đây? Không lẽ chúng dám tấn công sứ đoàn?

Nó chợt nhớ hôm rời Thăng-long, Khai-Quốc vương nhận được tin: Lưu hậu bị bang Nhật-hồ khống chế. V́ vậy mụ thu nhận mười trưởng lăo của bang này làm thị vệ canh pḥng cung Thái-hậu. Nó tự hỏi:

- Lưu hậu sai mười Trưởng lăo bang Nhật-hồ giả làm vệ sĩ, ra cái bộ Trung-quốc lắm nhân tài, hay để ám hại anh cả chăng? Ta phải theo dơi cẩn thận mới được.

Lê Văn cũng đă nhận ra mười cao thủ bang Nhật-hồ, nó dùng Lăng-không truyền ngữ nói với Tự-Mai:

- Này anh Sáu. Mười tên này đều hoá trang, che dấu bộ mặt thực, không chừng chúng là người quen mặt cũng nên. Ḿnh có nên lột mặt nạ chúng không?

- Đừng, để hỏi chị Thanh-Mai đă.

Buổi trưa, Ôn Vi quay ngựa trở lại, nói với Tào Khánh:

- Tŕnh Tư-mă, phía trước kia là Lục-phương-sơn. Qua núi này, đi vào địa phận Ngọc-lâm, sau đó vào Quảng-Đông Nam lộ. Xin Tư-mă cho biết ḿnh nghỉ ở trạm Lục-phương-sơn hay Ngọc-lâm.

Tào Khánh suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Chúng ta tới Ngọc-lâm sẽ nghỉ đêm.

- Như vậy xin đại nhân cho ruổi ngựa, mới có thể tới Ngọc-lâm buổi chiều. Bằng không e chúng ta phải đi dưới trăng.

Tào Khánh nói với Khai-Quốc vương:

- Xin vương gia định liệu cho.

Khai-Quốc vương vui vẻ:

- Chúng tôi đều thuộc con nhà vơ, việc phi ngựa không có ǵ khó khăn cả.

Th́nh ĺnh Tự-Mai uốn cong người, rồi vọt ḿnh lên cao. Nó đă đáp xuống lưng ngựa Thanh-Mai. Từ Tào Khánh cho tới đám kỵ mă đều biết Tự-Mai là em Khai-Quốc vương phi, nên khi thấy nó đùa với chị như vậy. Họ không ngạc nhiên.

Nhưng Khai-Quốc vương với Thanh-Mai biết có biến cố ǵ. V́ từ trước đến giờ, mỗi khi Tự-Mai muốn nói riêng với chị, nó đều làm như vậy.

Thanh-Mai vờ mắng em:

- Thằng hư qúa! Già rồi c̣n như con nít.

Tự-Mai quàng hai tay ôm cổ chị, miệng ghé sát tai, nó kể những ǵ thấy ở Ôn Vi với bọn mười kỵ mă, mà nó nghi là Trưởng lăo bang Nhật-hồ.

Từ trước đến giờ, Thanh-Mai thường tinh tế hơn em. Đâu ngờ lần này, nàng vô tâm đến độ không nhận ra những điều đó. Đây là lẽ thông thường. V́ nàng mới làm cô dâu, đang ngụp lặn trong t́nh yêu, thành ra thiếu quan tâm.

Nghe em thuật, Thanh-Mai kinh hoảng, nàng vờ tḥ tay ra sau túm áo Tự-Mai liệng nó lên không, miệng mắng:

- Cút mau!

Tự-Mai lộn một ṿng, rồi đáp xuống lưng ngựa ḿnh. Thanh-Mai dùng Lăng-không truyền ngữ nói vào tai chồng những ǵ Tự-Mai kể. Khai-Quốc vương dùng Lăng-không truyền ngữ nói với Vương-phi:

- Em đừng sợ! Hiện ta đang bị trăm kỵ mă đi theo, giống ở tù. Chỉ mong bọn chúng trở tay hăm hại. Chúng ta có thể thoát khỏi ṿng kiềm chế, thong dong đi Khúc-giang, rồi lên Biện-kinh.

- Phía trước kia, có đôi chim ưng đang bay lượn. Dường như Bảo-Hoà với anh Thông-Mai ở đó th́ phải?

- Anh Thông-Mai với Bảo-Hoà luôn ở cạnh chúng ta. Bất cứ bọn ngoại nhân nào đụng chạm đến chúng ta, họ đă tính trước rồi.

- Em đă dặn năm ông mănh: Tuyệt đối không được dụng vơ trong bất cứ trường hợp nào.

Đến đó, có hai kỵ mă từ phía trước phi ngựa ngược chiều với sứ đoàn. Lạ một điều hai người không ngồi, mà chống hai tay lên lưng ngựa, chân chổng lên trời.

Mọi người đều kinh ngạc. Riêng Lê Văn, nó xuất thân phái Sài-sơn, hậu duệ của Phù-Đổng thiên vương, thuật kỵ mă xuất qủy nhập thần, nên nó coi thường.

Khi hai ngựa cách đội kỵ binh hơn trăm trượng. Hai người co tay lại, rồi duỗi ra, thân vọt lên cao. Ở trên cao, họ lộn một ṿng, mông đă ngồi ngay ngắn trên ḿnh ngựa.

Hai người thấy quan binh, mà vẫn ngang tàng, không chịu tránh. Viên kỵ binh đi đầu vẫy tay ra hiệu cho họ tránh sang một bên. Hai kỵ mă không coi kỵ binh vào đâu, đâm bổ tới.

Khi hai ngựa sắp tới trước đoàn kỵ binh, họ g̣ cương ngựa thực gấp. Hai con ngựa dựng vó trước dậy, hí inh ỏi. Viên kỵ binh đi đầu mắng:

- Hai người có mù không? Tại sao thấy quan binh không chịu tránh?

Hai kỵ mă vung roi ngựa lên. Roi ngựa cuốn lấy hai kỵ binh. Hai kỵ mă giật mạnh roi một cái. Hai viên kỵ binh bay bổng lên cao, rồi rơi xuống lưng ngựa, ngay phía trước hai kỵ mă. Hai kỵ mă quay ngựa, phi trở về đường cũ.

Hai kỵ binh khác vọt khỏi ḿnh ngựa, ở trên cao chúng phóng xuống hai chưởng. Trong chưởng phong co mùi hôi tanh khủng khiếp. Thanh-Mai nhận ra đó là hai Trưởng-lăo bang Nhật-hồ. Chúng phát Chu-sa ngũ độc chưởng. Hai kỵ-mă vung tay đẩy ngược chưởng lên đỡ. Binh, binh. Hai kỵ binh bay bổng lên cao, rơi xuống đất, miệng ri rỉ ứa máu ra.

Tự-Mai nói với chị:

- Hai kỵ binh này thuộc mười trưởng lăo bang Nhật-Hồ Trung-Quốc có khác. Vơ công chúng không thua mười Trưởng-lăo Lạc-long giáo Đại-Việt làm bao. Thế mà bị trúng hai chưởng của kỵ-mă, đă lạc bại quá dễ dàng. Em thấy dường như chúng giả đấu vơ với nhau vậy.

Thanh-Mai gật đầu:

- Hai kỵ mă gốc tích ra sao, mà bản lĩnh cao thâm đến chỗ khó lường. Có lẽ vơ công chúng hơn các trưởng lăo Lạc-long giáo, chỉ thua Đại-Việt ngũ long một chút mà thôi.

Ôn Vi hỏi hai kỵ binh bị lạc bại:

- Lăo thất, lăo bát. Sao vậy?

Hai kỵ binh đă ngồi dậy, leo lên ḿnh ngựa, trả lời:

- Không sao cả. Đệ chưa vận đủ mười thành công lực.

Lăo thất, lăo bát, phát chưởng tấn công hai kỵ mă.

Hai kỵ mă vọt ngựa tới, tay vung lên, chụp lăo thất, bát, rồi phi ngựa chạy như bay.

Khai-Quốc vương dùng Lăng-không truyền ngữ nói với Vương phi và năm sư đệ:

- Phải cẩn thận. Trong đoàn hộ tống có sự hiện diện đủ mười trưởng lăo bang Nhật-hồ Trung-quốc. Vừa rồi chúng giả vờ thua hai kỵ mă, để rồi bị bắt. Có thể hai kỵ mă cũng là người của Lưu hậu, chúng diễn tṛ với mưu định ǵ chưa rơ. Cũng có thể mười Trưởng-lăo vờ thua để qua mắt Tào-Khánh với Lưu hậu.

Diễn biến xẩy ra đột ngột. Ôn Vi la lớn lên:

- Mau duổi theo.

Đoàn kỵ binh phi ngựa như gió, đuổi theo hai kỵ mă. Tào Khánh nói với Khai-Quốc vương:

- Tên đội-trưởng này bậy qúa. Chúng lo cứu đồng bọn, bỏ ta ở đây. Thôi ta mau tới núi Lục-phương-sơn chờ chúng.

Núi Lục-phương sơn tuy trông thấy, nhưng cũng phải gần một giờ sức ngựa mới tới nơi. Tào Khánh g̣ ngựa lại. Y chỉ vào thung lũng có thác chảy trắng xoá đổ vào cái hồ nước trong veo.

- Cảnh trí mùa thu đẹp thế này, mà chúng ta phải lao tâm khổ tứ trong ṿng danh lợi, không có thời giờ thưởng lăm.

Khai-Quốc vương nhận thấy lời Tào Khánh đượm vẻ bi quan. Vương nghĩ thầm:

- Tên này được cử đi tháp tùng sứ thần, mà c̣n thốt ra lời chán nản, ắt y có tâm sự ǵ đây?

Vương hỏi:

- Tào đại nhân sao lại cảm thán như vậy?

Tào Khánh thở dài:

- Tiểu nhân là văn quan, mà phải lĩnh chức vơ, thành ra các tướng sĩ bất phục. Mấy hôm nay tiểu nhân nhận được tấu chương từ Quảng-Tây lộ gửi về triều rằng quan của Khê-động Việt tràn sang chiếm lại những khê động theo Tống. Tiểu nhân vội cho phi ngựa về triều khẩn báo, thế mà nay đă hơn tháng, không nhận được chỉ dụ ǵ.

Khai-Quốc vương nói lảng:

- Những khê động đó vốn thuộc Đại-Việt. Nay họ trở về với Đại-Việt đâu có ǵ lạ.

- Thưa vương gia, sự việc đâu có giản dị như vương gia nghĩ. Trong triều các quan thường bất đồng ư kiến nhau về Nam-biên. Cho nên tấu chương gửi về, có khi hàng năm không có chỉ dụ. V́ vậy quan binh Nam-thùy chỉ biết ngồi chờ. Ngồi chờ cũng chẳng sao, nhưng quân Khê-động Nam-thùy vẫn cứ tiến, thế mới khổ.

Mặc cho Tào tâm sự với chồng. Thanh-Mai chỉ lên vách núi nói với Tự-Mai:

- Em nh́n xem, vách núi sừng sững thế kia, mà phía trên, hoa nở đẹp biết bao. Giá ḿnh lên đó ngồi ngắm hoa mới thực tuyệt.

Tự-Mai nháy Lê Văn:

- Ê! Chú mày! Chúng ta lên chỏm núi chơi đi.

Lê Văn hỏi các bạn:

- Ai có gan leo lên đỉnh núi chơi không?

- Lên th́ lên chứ sợ ǵ.

Tào Khánh ngăn cản:

- Vách núi dựng đứng như bức tường, sao leo lên được. Các vị công tử không nên đùa, nguy hiểm lắm.

Lê Văn là đứa tinh nghịch bậc nhất. Nó tung ḿnh xuống ngựa, bám vách núi leo lên. Tiếp theo Tự-Mai, Tôn Đản. Thoáng một cái, năm đứa đă lên tới chóp núi. Lê-Văn nói vọng xuống:

- Chị Mai! Trên này có chỗ bằng phẳng, hoa nở đẹp lắm. Chị lên đây chơi với em đi.

Tuy đă là vương phi, cao quư tuyệt đỉnh, nhưng dù sao Thanh-Mai cũng xuất thân con nhà vơ. Chân tay ngứa ngáy chịu không được. Nàng hỏi Khai-Quốc vương:

- Ḿnh lên đó chơi đi.

Khai-Quốc vương gật đầu. Cả hai vọt người khỏi ḿnh ngựa, rồi leo lên. Qua vách núi thẳng đứng, quả như lời Lê Văn nói, đỉnh núi là một khu bằng phẳng, cỏ úa, lá vàng một mầu thực đẹp. Trên thảm cỏ, có rất nhiều hoa lạ, mầu sắc sặc sỡ.

Khai-Quốc vương cúi xuống hái mấy bông hoa, cài lên tóc Vương-phi. Hoa mầu tím, mầu trắng, mầu vàng ánh vào đôi má trắng hồng của Thanh-Mai. Nàng đẹp hơn bao giờ cả.

Không thấy năm cậu em, Vương d́u Vương-phi dạo trên thảm cỏ vàng óng ánh đầy hoa đủ mầu.

Bên kia khu đất bằng thuộc sườn núi thoai thoải, đổ xuống thung lũng. Thung lũng có con suối chảy ngoằn ngèo như con rắn. Rừng núi toàn một mầu hồng-sẫm, vàng úa. Bất giác vương ôm sát vợ vào người.

Tuy làm chồng Thanh-Mai mấy tháng qua, thế mà Vương vẫn cảm thấy say say trước sắc đẹp Vựơng-phi trên thảm cỏ úa đầy hoa. Không cầm ḷng được, Vương ôm lấy Thanh-Mai, bế bổng nàng lên, đặt một cái hôn vào lên môi nàng, rồi để nàng trên phiến đá. Dưới ánh nắng nhạt mầu mùa thu, ống quần lụa đen chiếu óng ánh. Vương ngồi dưới đất, hai tay cởi dầy cho Thanh-Mai. Thanh-Mai hiểu tính chồng hơn ai hết: Anh hùng, hào sảng, đa t́nh. Nàng im lặng thưởng thức cái ôn nhu lăng mạn của đấng tài hoa. Vương nhè nhẹ bóp chân cho nàng.

Vương cười:

- Thanh-Mai nhớ hai cặp t́nh nhân Trần Tự-Sơn, Hoàng Thiều-Hoa và Đô Dương, Nguyễn Giao-Chi không?

Thanh-Mai vốt tóc chồng:

- Nhớ chứ. Cả hai nam tử Đại-Việt đó đều đa t́nh, đa tài. C̣n hai kiều nữ, đều ôn nhu, thuần hậu.

- Đành rằng thế. Có điều Trần, Đô có hai cái nh́n khác nhau về t́nh yêu. Em hiểu cái khác nhau đó không?

- Trần cho rằng khi nợ nước xong, cùng người yêu ngao du sơn thủy. C̣n Đô th́ ngược lại. Đô cho rằng khi yêu nhau, yêu bất cứ lúc nào, bất cứ tại đâu. Trước khi xung trận, trong ṿng lửa dậy, sau trận chiến đều yêu nhau được cả.

- Đúng vậy. Anh em ḿnh cũng giống Đô. Trên đường lo quốc sự. Ta vẫn yêu nhau được như thường.

Th́nh ĺnh Vương cầm bàn chân nàng đưa vào miệng cắn một cái nhẹ nhẹ. Thanh-Mai nhắm mắt tận hưởng hương vị t́nh yêu. Nàng biết trong bốn anh em Vương. Chỉ Vương hiểu, thưởng thức được cái nồng thắm của ái t́nh.

Thanh-Mai không thấy mấy ông mănh đâu, nàng lên tiếng:

- Năm thằng giặc đâu rồi?

Không có tiếng trả lời. Nàng đưa mắt nh́n chồng như hỏi ư kiến.

Vương cười:

- Kệ chúng! Với trí thông minh, với vơ công của năm đứa, anh e trên thế gian này không ai làm hại được chúng đâu.

Thấy cặp chim ưng lượn trên đầu, vương huưt sáo gọi chúng xuống, gỡ thư dưới chân chúng ra đọc.

Thanh-Mai hỏi:

- Có tin tức ǵ không?

- Có, của Mỹ-Linh. Hai vị bang trưởng Đông-hải, Đường-lang cùng Thiếu-Mai, Mỹ-Linh đă thành công trong vụ thuyết Triệu Thành cướp ngôi vua Tống.

Th́nh ĺnh có hai người từ dưới núi leo lên. Thấp thoáng một cái, chúng đứng trước mặt vương cười ngạo nghễ, thái độ tỏ ra bất hảo. Chúng chính là hai kỵ mă bắt sống hai kỵ binh.

Vương đưa mắt cho Thanh-Mai, ngụ ư im lặng. Hai kỵ mă tiến tới trước vương, chắp tay hành lễ:

- Anh em chúng tôi, Trường-giang song hùng, xin tham kiến Khai-Quốc vương và Vương-phi. Anh em tại hạ ở xa, nghe tiếng Vương-gia anh hùng cơi Nam. Hôm nay mới được tham kiến. Giang hồ c̣n nói, Vương-gia nhất định không tuyển cung nga, mỹ nữ, đợi khi nào t́m được đệ nhất giai nhân mới thu nạp. Dường như hôm rồi có tin vương gia tuyển Vương-phi. Vương-phi không những xinh đẹp, mà c̣n là một vơ lâm cao thủ.

Thanh-Mai đáp lễ, nàng mỉm cười:

- Th́ ra hai vị Phương Hổ và Phương Báo đấy. Thế mà vơ lâm đồn đại rằng hai vị qua đời rồi. Gia nghiêm thường nhắc đến hai vị luôn.

Nàng quay lại nói với chồng:

- Anh à! Để em giới thiệu hai vị Trường-giang sung hùng với anh. Hai vị nguyên là anh em song sinh. Khởi thủy theo học với vị chưởng môn phái Côn-lôn. Đến năm hai mươi tuổi, nhân phái Côn-lôn cùng bang Nhật-hồ khai chiến. Hai vị đây giúp kẻ thù giết sư phụ, v́ vậy được bang chủ Đỗ Ngạn-Tiêu thu làm đệ tử. Dưới hai vị c̣n năm người nữa, kết thành bang Trường-giang.

Khai-Quốc vương đă nghe nói về Trường-giang song hùng. Vương thản nhiên như không coi chúng vào đâu:

- Phải chăng hai vị đây là sư huynh của Đỗ Lệ-Thanh?

Đỗ Ngạn-Tiêu có mười đệ tử. Con rể tên Hồ Dương-Bá đứng hàng thứ chín. Con gái tên Đỗ Lệ-Thanh đứng hàng thứ mười. Đặng Đại-Bằng đứng hàng thứ nhất. C̣n Phương Hổ, Phương Báo đứng hàng thứ thứ ba, thứ tư. Hồi Tống Thái-Tông bao vây, tiêu diệt bang Nhật-Hồ. Các đệ tử đều sa lưới hết. Duy Đại-Bằng được sư phụ sai đi có việc ở xa, nên thoát nạn. Sau y tụ tập bang chúng tái lập bang Nhật-hồ. Hồ Dương-Bá, Đỗ Lệ-Thanh bị bắt, t́nh nguyện sang Đại-Việt làm gian tế, xin triều Tống ân xá cho bố mẹ, anh em. Trong trận này, anh em họ Phương tử chiến, rồi mất tích. V́ vậy giang hồ đồn rằng chúng qua đời.

Phương Báo hỏi Thanh-Mai:

- Không biết lệnh tôn của vương phi cao danh quư tính là ǵ?

Thanh-Mai không trả lời vào câu hỏi:

- Hai vị đă gặp gia nghiêm trên núi Không-động rồi mà.

Thanh-Mai nghe phụ thân kể rằng, cách đây hơn mười lăm năm...

Nhân sang Trung-nguyên du hành, đại hiệp Trần Tự-An ghé thăm Ngu Sơn đại hiệp, chưởng môn phái Không-động. Giữa lúc đó xẩy ra việc Phương Hổ, Phương Báo đến ăn cắp vũ kinh của phái này. Hai anh em họ Phương đă cướp được bộ quyền phổ, đánh ngă ba trong Không-động ngũ kiệt. Chúng định bao vây giết chết Ngu Sơn, th́ Trần Tự-An can thiệp. Ông đánh bại Phương Hổ, đoạt lại quyền phổ cho Ngu Sơn.

Tuy vậy, việc chúng đánh bại Không-động tam kiệt đồn ra giang hồ. Ai nghe đến tên chúng, cũng kinh tâm động phách. Chúng lập ra một bang, làm ăn trên sông Trường-giang từ Thục đến bờ biển, dài hàng ngh́n dặm, thế lực rất lớn. Bất cứ hai phe chính tà, nghe đến tên chúng đều phải lui bước. Họ đặt cho chúng danh hiệu Trường-giang thất quỷ.

Nghe truyện cũ, Phương-Hổ tím mặt lại. Y nghiến răng kèn kẹt:

- Th́ ra con gái tên Trần Tự-An đấy! Bấy lâu nay, chúng ta định sang Giao-chỉ tiêu diệt phái Đông-a, giết cho đến con gà, con chó cũng không tha. Hà... hà... thực thiên đường có nẻo mi không tới. Địa ngục không đường dẫn xác vào. Đáng lẽ hôm nay lăo gia giết mi trước, nhưng mi xinh đẹp thế này, lăo gia bắt mi về làm cây thuốc trước đă, rồi sẽ tính tội phái Đông-a sau.

Nghe Phương Hổ buông lời vô lễ. Thanh-Mai vọt người dậy, phóng vào người y chiêu Đông-hải lưu phong. Phương-Hổ thấy chưởng phong quái ác, y lùi một bước, rồi phản công. B́nh một tiếng. Phương Hổ bật lui về sau. Y cảm thấy chưởng lực của đối thủ hung ác lạ thường, cánh tay y đau nhức không chịu được. Bất giác y lùi lại một bước. Trong khi đó Thanh-Mai cảm thấy gần như toàn thân tê liệt, khí huyết đảo lộn, tai nàng phát ra những tiếng vo vo không ngừng.

Thanh-Mai nghĩ thầm:

- Hai đại ma đầu này trước đây đấu ngang tay với phụ thân ḿnh, hèn chi công lực y mạnh đến dường này. Nguyên bản lĩnh y đă không thua phụ thân làm bao. Thêm vào đó, bấy lâu nay y cố công luyện vơ để trả thù. Có lẽ vơ công y cao ngang với Đại-Việt ngũ long.

Nàng cười nhạt:

- Đa tạ tiền bối nhẹ tay.

Nghe Thanh-Mai nói, Khai-Quốc vương nghĩ thầm:

- Hồi ở Đại-Việt, ḿnh nghe nói Phương Hổ, Phương Báo là anh em song sinh, xuất thân ở bang Nhật-Hồ, vơ công chúng cao thâm không biết đâu mà kể. Chúng hành sự xuất nhập thất thường. Bàn tay chúng giết người không gớm tay. Không biết chúng lên đây với mục đích ǵ?

Sau khi lĩnh một chưởng của Thanh-Mai, hai gă họ Phương tỏ ra khách khí hơn. Phương Hổ chắp tay lễ phép:

Anh em tại hạ bạo gan mời Vương-gia cùng Vương-phi tới Khúc-giang, để cùng t́m kho tàng Tần-Hán. Sau khi thấy kho tàng, anh em tại hạ xin hộ tống Vương-gia cùng Vương-phi tới Biện-kinh.