Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH LINH THẦN VƠ TỘC VIỆT

B̀A

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

 

 

In ra

Xin đọc bộ Anh Hùng Bắc Cương
trước khi đọc bộ Anh Linh Thần Vơ Tộc Việt

www.thuvienvietnam.com - www.tvvn.org
độc quyền đưa lên Internet


Thư viện ViệtNam tại California Hoa-kỳ tái bản
Tác giả giữ bản quyền.
Copyright @ Trần Đại-Sỹ
All right reserved.

 Thay lời tựa

 Thư viết cho tuổi trẻ Việt-Nam


Đây là những ḍng tác giả viết cho tuổi trẻ Việt, dù ở trong nước hay ở ngoài lănh thổ Việt-Nam.
 Xin các vị cao minh bỏ qua, chẳng nên bận tâm.

Các bạn trẻ thân,
 
 Tôi ngồi viết những ḍng tâm huyết này gửi đến các bạn, nhân Thư-viện Việt-Nam tại Hoa-kỳ tái bản lần thứ nhất bộ Anh Linh Thần Vơ Tộc Việt .
 
 Tôi khởi thảo thuật công cuộc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta vào tuổi 29 (1968). Tính đến nay trải 33 năm. Ba mươi ba năm so với lịch sử th́ không dài, nhưng so với đời người, quả đă chiếm một khoảng quá quan trọng. Suốt thời gian đó, gần như tôi vượt qua tất cả những dịp may được hưởng thụ, để hoàn thành kỳ vọng của tiền nhân, để đạt được ước nguyện.
 
 Ước nguyện của tôi là thuật công cuộc dựng nước, giữ nước vĩ đại của tổ tiên ta trong năm ngh́n năm lịch sử. Khởi thảo, tôi đă cùng phụ thân luận bàn đến gần một năm, để định rơ đoạn nào nên thuật, đoạn nào không nên thuật. Nhất, là sao trong bốn mươi năm, tôi có thể thực hiện trọn vẹn. Sau khi đẵn đo, tôi chia lịch sử làm 5 thời kỳ cần phải thực hiện:
 
 1. Thời kỳ Lĩnh Nam, thuật công nghiệp của vua Trưng cùng 162 tướng khởi nghĩa vào đầu thế kỷ thứ nhất. Đây là cuộc khởi nghĩa thành công, chỉ đạo bởi một những nữ anh hùng, mà trên thế gian chưa một phụ nữ nước nào có thể so sánh. Ba bộ sách thuật thời kỳ này mang tên Anh Hùng Lĩnh Nam 4 quyển, Động Đ́nh Hồ Ngoại Sử 3 quyển, Cẩm Khê Di Hận 4 quyển, tổng cộng 11 quyển, 3510 trang. …
 
 Chắc có bạn hỏi tôi rằng tại sao trước vua Trưng, tộc Việt từng có những thời rực hào quang như Phù Đổng Thiên Vương đánh giặc Ân. Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung thời vua An-Dương phá quân Tần; mà không thuật? Xin thưa, những huân nghiệp đó đến thời vua Trưng đă trở thành chủ đạo của người Việt, nên được nhắc đến trong suốt 3510 trang.
 
 2. Thời kỳ Tiêu Sơn, tiền nhân không khuyến khích tôi viết về thời kỳ Tiêu Sơn, v́ viết về thời này th́ phải thuật chiến công vượt biên Bắc phạt của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu (Ỷ-Lan) và Thái-úy Lư Thường-Kiệt. Nguyên do các người đều là nhà nho. Mà nhà nho th́ cực kỳ ghét việc các bà Thái-hậu cũng như hoạn quan nắm quyền. Trong lịch sử Hoa-Việt, có không biết bao nhiêu các bà Thái-hậu nhân ấu quân lên ngôi, ngồi phụ chính, rồi chuyên quyền, dâm đăng, gây cho nước loạn. C̣n bọn hoạn quan, nhờ vào vị thế tôi đ̣i hầu hạ vua, chúa cùng cac bà trong hậu cung mà nắm quyền, gây ra không biết bao nhiêu việc loạn ly, phá hoại kỷ cương đất nước. Nhưng ngày nay những bà Thái-hậu ngu dốt, những hoạn quan không c̣n nữa. V́ vậy tôi quyết định viết về thời kỳ Tiêu Sơn, thuật giai đoạn triều Lư dùng đức từ bi hỷ xả của Phật-giáo để trị nước, tạo hạnh phúc cho dân, cùng chiến công phía Bắc đánh Tống, phía Nam mở rộng bờ cơi.
 
 3. Thời kỳ Đông A, tức thời Trần. V́ trong chữ Nho, chữ Đông với chữ A thành chữ Trần, nên sử gọi triều Trần là triều Đông A. Nội dung thuật ba cuộc thắng Mông-cổ của quân dân đời Trần. Như các bạn biết, quân Mông-cổ thắng từ Á sang Âu, đặt nền cai trị mấy trăm năm. Họ chỉ bại duy nhất tại Nhật-bản và Việt-Nam. Họ bại tại Nhật-bản th́ dễ hiểu, v́ Mông-cổ là quân kỵ. Họ bỏ ngựa đánh thủy chiến, th́ cái bại đă thấy trước. Nhưng tại Việt-Nam tại sao họ bại?
 
 4. Thời kỳ Lam Sơn,thuật cuộc khởi nghĩa đánh đuổi ngoại xâm, tái lập tự trị, do một nông dân là Lê Lợi chỉ đạo. (1418-1428)
 
 5. Thời kỳ Tây Sơn, lại được chỉ đạo bởi những anh hùng áo vải, tái thống nhất đất nước, rồi chỉ một trận quét sạch 20 vạn quân Thanh và một trăm vạn dân phu.
 
 Khi tôi viết những ḍng này, tôi đă hoàn thành tất cả 9 bộ, 35 quyển, khoảng 13.000 trang. Năm nay (2001), tôi đă bước vào tuổi 62 rồi, tuy nhiên sức khỏe c̣n tốt, tinh thần vẫn minh mẫn để thuật tiếp ba bộ nữa. Một là bộ Anh Hùng Đông A gươm thiêng Hàm-tử, nói về chiến thắng Mông-cổ lần thứ nh́ và ba. Hai là bộ Anh Hùng Lam Sơn. Ba là bộ Anh Hùng Tây Sơn. Tổng cộng, tôi c̣n nợ Tổ-tiên, nợ Dân-tộc, nợ các bạn khoảng 7.500 trang nữa. Tôi tin rằng tôi sẽ trả xong nợ trước khi gối mỏi, trước khi linh mẫn ra đi.
 
 Về thời kỳ Tiêu Sơn chia làm năm giai đoạn:
 
 Giai đoạn một, thuật lại công cuộc dựng nước của các tăng ni. Bằng cách nào, các vị tăng hồi đó đă dạy dỗ, giúp đỡ một thiếu niên cùng khổ trở thành đại tướng, rồi thành một hoàng đế nhân từ bậc nhất lịch sử. Giai đoạn này mang tên Anh Hùng Tiêu Sơn dài 1120 trang, 3 quyển. Tiêu Sơn là tên ngôi chùa, cũng là tên của một ngọn núi, theo khoa phong thủy th́ nhờ ngôi mộ họ Lư kết phát trên núi Tiêu Sơn mà Lư Công-Uẩn trở thành hoàng đế, lập ra triều đ́nh họ Lư làm vua 215 năm (1010-1225). Trong thời gian này, con trai thứ của vua Lỳ Thái-tổ là Lư Long-Bồ tước phong Khai-Quốc vương, cùng 9 người bạn kết thành Thuận-Thiên thập hùng; lập chí chiếm lại lănh thổ Đại-Việt bị Trung-quốc cướp sau khi đánh bại vua Trưng.
 
 Giai đoạn hai, vào thời vua Lư Thái-tổ trị v́. Đất nước thái b́nh, dân chúng sống yên vui. Nhưng khi vua Lư Thái-tổ lên ngôi, với sự cố vấn của các tăng ni, với đức từ bi khi c̣n ở chùa, ngài ban chỉ ản xá cho tất cả các tội đồ trong nước. Trong đám đó, có một tôn giáo, mà thời đó gọi là Hồng-thiết. Tôn giáo này du nhập từ phương Tây Trung-quốc, rồi vào đất Việt, giáo chúng rất đông. Nhân được án xá, giáo đồ Hồng-thiết quy tụ nhau mưu dâng nước cho Tống, rồi gây loạn. Nhưng cuối cùng bị Thuận-Thiên thập hùng dùng chủ đạo của tộc Việt đánh bại. Giai đoạn này mang tên Thuận-Thiên Di Sử, 1080 trang, 3 quyển. Thuận-Thiên là niên hiệu của vua Lư Thái-tổ.
 
 Giai đoạn ba, thuật lại tổ chức, sinh hoạt của 207 bộ tộc ít người nằm giữa Trung-quốc và Đại-Việt. Bằng cách nào họ luôn là hàng vào bảo vệ Đại-Việt, và họ đă chống lại cuộc xâm lăng tầm ăn đâu của triều Tống. Đây là vùng c̣n mang di tích sống theo chế độ Lạc-hầu, Lạc-tướng của thời vua Hùng, vua An-Dương, vua Trưng. Trên cao nhất có một vua Bà, do các động trưởng, châu trưởng bầu. Vua chỉ có tính cách tượng trưng của tôn giáo thờ các anh hùng dân tộc, đă được huyền thoại thành các vị thần. C̣n thực quyền vẫn do các châu, động trưởng theo chế độ cha truyền con nối hoặc bầu cử. Các bộ tộc này, ngày nay vẫn c̣n tồn tại ở phía Nam Quảng-Tây, Vân-Nam và phía Bắc Việt-Nam. Trong những năm 1977-1992, nhờ công tác cho Ủy-ban trao đổi y học Pháp-hoa (Commité Médical Franco-Chinois, viết tắt là CMFC), tôi đă lặn lội hầu hết những vùng này, và t́m ra biên giới thời Lư lên phía Bắc của biên giới ngày nay chỗ th́ 45 cây số. Có chỗ lên tới 143 cây số. Bộ này mang tên Anh Hùng Bắc Cương, 1556 trang, 4 quyển.
 
 Bộ Anh Linh Thần Vơ Tộc Việt  mà các bạn đang cầm trên tay, 1708 trang, gồm 4 quyển, thuộc giai đoạn bốn của thời kỳ Tiêu Sơn. Bộ này nối tiếp bộ Anh Hùng Bắc Cương. Đây là thời kỳ cực thịnh của triều đại Tiêu Sơn. Nội dung thuật bốn biến cố quan trọng: Một là cuộc đi sứ Trung-quốc của phái đoàn Việt, rồi đưa đến Lư-Tống kết thân, Hoa-Việt trải qua một thời gian dài thịnh trị. Hai là sau khi vua Lư Thái-tổ băng hà th́ chư vương nổi loạn, rồi bị Thuận-Thiên thập hùng và Anh Hùng Bắc Cương đánh bại. Cuối cùng cuộc thống nhất 8 vùng tộc Việt: Đại-Việt, Đại-lư, Lăo-qua (Lào), Xiêm-la, Chiêm-thành, Chân-lạp, Bắc-cương, và Nam-Việt (Lưỡng-Quảng)... thành công. Ba là Tống bỏ thỏa ước kết thân Tống-Lư, sai các biên thần Nam-phương khích Chiêm, Lào đánh vào sau lưng Đại-Việt, Bắc họ chuẩn bị đánh xuống. Đại-Việt ra tay trước, đầu tiên phá Chiêm, rồi quay lên đánh chiếm lại lănh thổ xưa. Bốn là, quân Việt do Nùng Trí Cao thống lĩnh đánh chiếm lại được cố thổ thời Lĩnh Nam nay thuộc Quảng-Đông, Quảng-Tây, Vân-Nam, Quư-châu, Hồ-Nam Trung-quốc lập ra nước Đại-Nam.
 
 Các bạn trẻ thân mến,
 
 Tôi sống ở Pháp, một nước thuộc Cộng-đồng châu Âu (CĐCA). Đọc sử các nước của CĐCA, tôi thấy trong quá khứ họ cũng chém giết nhau khủng khiếp như Việt-Nam với Trung-quốc, như Việt-Nam với Cambodge, Lào-quốc, Thái-quốc; thế mà họ bỏ qua tất cả, để kiến tạo một Cộng-đồng khiến cho dân chúng hạnh phúc. Từ đó tôi nh́n về cố quốc và tôi nảy ra ước vọng: Biết đâu một ngày nào đó, các nước trong ASEAN không trở thành một Cộng-đồng Nam-á châu?
 
 Riêng đối với Trung-quốc, tôi dám tự hào là một trong những người Việt từng đi khắp lănh thổ rộng lớn này, kể cả Nội-Mông, Thanh-hải, Tân-cương, Tây-tạng, dĩ chí Mông-cổ, Nam-Bắc Hàn. Suốt 25 năm qua, khi th́ tôi công tác cho Institut Franco-Asiatique (IFA) (Viện Pháp-á), khi th́ tôi đi cho CMFC, khi th́ tôi đi cho Coopérative Europénne Pharmaçeutique (CEP) ( Liên hiệp các viện bào chế dược phẩm châu Âu). Nhờ phương tiện tài chánh rộng răi, nhờ hiểu biết t́nh h́nh Trung-quốc từ trung ương đến địa phương... tôi thành công trong mọi nhiệm vụ. Có thể nói, tôi từng tiếp xúc, mạn đàm, đối ẩm với hầu hết những người cao cấp nhất của Trung-quốc (1977-2001), tôi thấy rất ít người có tư tưởng bành trướng như người ta chụp mũ. Trung-quốc không phải là một thế giới huyền bí. Chỉ cần đọc thực kỹ Tứ-thư, Ngũ-kinh, Nhị thập tứ sử (24 bộ chính sử), cùng theo dơi những biến cố gần đây, rồi suy nghĩ như người Hoa, th́ lập tức có cái ch́a khóa mở được mọi cánh cửa Trung-quốc.
 
 Khi biết tôi là người Pháp gốc Việt, một vị (bậc nh́ trong quyền lực Trung-quốc 1990) hỏi tôi rằng:
 
 “ Nếu anh cầm quyền ở Việt-Nam, th́ anh sẽ đối xử với Trung-quốc như thế nào?”
 

 Tôi trả lời:
 
 “ Giống như anh và tôi hiện thời. Chúng ta ngồi ngoài vườn mà hoa đào, hoa mận đang nở. Chúng ta uống rượu Ngũ-gia b́ Thiệu-hưng và ăn xoài nhập cảng từ Lái-thiêu. Khi đàm đạo, chúng ta luôn nhắc tới những danh ngôn của Khổng, của Mạnh. Hơn nữa bà mẹ anh, tôi không thấy khác bà mẹ tôi làm bao. Cung cách của các con anh đối với anh không khác cung cách các con tôi đối với tôi. Nhất là gương mặt anh với tôi càng giống nhau. Chúng ta kính yêu nhau, tin tưởng nhau, thông cảm nhau. Tôi nghĩ là nếu tất cả người Hoa, người Việt có dịp gặp nhau, họ cũng sẽ đối xử với nhau như anh và tôi.”
 
 Tôi nhấn mạnh:
 
 “Khổng-tử nói: Ta hồ binh đao chi sự, thánh nhân bất đắc dĩ dụng chi. Trung-quốc coi Việt-Nam như anh em, th́ Trung-quốc có người bạn tốt ở Nam-thùy. C̣n như Trung-quốc cứ gây hấn, th́ Trung-quốc có một kẻ thù ở sau lưng”.
 

 Các bạn trẻ thân,
 
 Những ǵ mà người bạn Trung-quốc với tôi đàm đạo không có tính chất ư tại ngôn ngoại. Câu nói trên đây của tôi, tôi xin lấy bộ Anh Linh Thần Vơ Tộc Việt  để dẫn chứng.
 
 Thân chào các bạn.
 
 Paris ngày 15 tháng 4 năm 2001.