Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH LINH THẦN VƠ TỘC VIỆT

Hồi 102

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

 

 

In ra

 Hồi thứ một trăm lẻ hai

Kín cổng cao tường

 

Lăo Khiếu quát lên:

- Chính mi mới là tên trộm. Hồi năy mi cướp túi hành lư của ta rồi bỏ chạy. Bây giờ mi vu vạ cho ta, làm ta khổ sở thế này.

Kỵ mă ăn trộm cười lớn:

- Thực là cái đĩ già mồm, cái trộm già miệng. Hai ông vơ công cao thế, mà bảo tôi cướp hành lư của hai ông thực quả là vô lư. Nhưng tôi hỏi thực: Cái túi này đích là của hai ông, có phải không?

- Đúng.

- Thôi được, coi như hai ông không ăn trộm đi. Nhưng này hai ông ơi! Hôm qua có kẻ trộm vào nhà tôi, tôi giật ḿnh thức giấc tri hô lên, chúng bỏ chạy, trong lúc hoảng hốt chúng đánh rơi cái túi này. Tôi biết là đồ gian không dám mở ra định đi tŕnh quan. Bây giờ gặp quan đây, tôi xin trao cho người.

Nói rồi y định trao cái túi cho Diêu Vạn.

Diêu Vạn hỏi:

- Chú em tên ǵ?

- Thưa đại tướng quân, tôi tên Đặng Tông.

Diêu Vạn hất hàm cho Sử-Vạn Na-vượng:

- Đây là túi của hai người. Hai người cầm lấy đi.

Hai tay Đặng Tông trịnh trọng đưa cái túi ra trước mặt. Sử-vạn Na-vượng đưa tay trái tiếp túi. Bỗng đầu ngón tay gă kỵ mă phóng ra hai chỉ véo, véo trúng huyệt Khúc-tŕ lăo Sử. Tay lăo trở thành vô lực, làm thiếu nữ áo xanh rơi xuống. Gă kỵ mă lạng ḿnh chụp nàng nhảy đến bên An-Nan. Y trao nàng cho An-Nan:

- Xin Thái-tử bảo vệ vương phi.

An-Nan nói mấy câu cảm tạ.

Tay lăo Sử-Vạn chỉ bị tê dại mà thôi. Lăo cho rằng lấy lại được túi rồi, tự nhiên thân phận lăo được chứng minh, lăo không cần bắt thiếu nữ áo xanh nữa. Lăo nói với Diêu Vạn:

- Diêu Chiêu-thảo sứ. Ta sẽ cho Chiêu-thảo sứ thấy ấn tín của ta, cùng lệnh bài của Thái-hậu.

Y mở túi ra, liếc nh́n đồ đạc vẫn y nguyên, không hề bị xáo trộn. Yên tâm y lấy ra chiếc ống bằng ngà trao cho Diêu Vạn:

- Đây là sắc chỉ của triều đ́nh phong chức tước cho ta. Tướng quân hăy mở ra mà xem.

Diêu Vạn tiếp ống ngà mở nắp ra. Bên trong quả có cuốn trục lụa. Y mở cuốn trục cho mọi người coi. Bất giác mọi người bật lên tiếng ồ. V́ trên trục lụa vẽ h́nh hai lăo Sử-vạn Na-vượng, Khiếu-tam-Bản. Nét vẽ sống động như người thực. Cạnh đó viết bản văn của Kinh-lược sứ Kinh-châu truy tầm hai tên đại đạo Sử-vạn Na-vượng, Khiếu Tam-Bản.

Diêu Vạn cười nhạt:

- Đây là sắc phong ư ?

Khiếu Tam Bản kinh ngạc, lăo tức đến điên người lên được. Lăo lạng ḿnh đến giật trục lụa trên tay Diêu, rồi đọc bản văn. Bản văn giống hệt bản văn trong thành Tương-dương.

Khiếu Tam Bản mở tung túi ra. Trong trúi nào quần áo, nào vàng bạc lủng củng. Một chiếc hộp bằng ngà rơi xuống đất đến bộp một cái. An-Nan trông thấy hộp, mắt y sáng lên. Y quát:

- Mi c̣n chối không? Kia là chiếc hộp trong đựng cống bảo của bản quốc cống Thiên-tử. Mi ăn cắp hôm trước. Mi c̣n chối nữa không?

Chàng lạng người cầm chiếc hộp lên, rồi mở ra. Trong hộp có một tượng Phật Thích-ca mâu-ni bằng ngọc xanh biếc. Chàng trao cho vợ, rồi x̣e tay hướng Khiếu:

- Đưa đây!

- Đưa cái ǵ?

- Ta đi sứ, có mang theo ba bảo vật. Một là tượng mười tám vị La-Hán bằng ngà. Hai là tượng Phật bằng ngọc, ba là chuỗi ngọc trai trăm viên. Mi lẻn vào dinh Kinh-lược sứ Kinh-châu ăn cắp cả ba. Nay tượng Phật đây rồi. C̣n hai bảo vật kia đâu? Mi có mau đem trả không ?

Lăo Khiếu đưa mắt nh́n tên kỵ mă ăn trộm:

- Mi là ai mà dám hí lộng quỷ thần? Chính mi vào dinh Kinh-lược sứ ăn trộm bảo vật của sứ đoàn Xiêm. Rồi cũng chính mi đón đường ăn cướp bọc hành lư của chúng ta, sau đó bỏ bảo vật vào để vu oan giá họa cho ta.

Gă kỵ mă cười ha hả hỏi Diêu Vạn:

- Kính tŕnh quan lớn xét cho. Khắp thành Tương-dương đều nói rằng hai tên trộm lẻn vào dinh Kinh-lược sứ Kinh-châu ăn cắp bảo vật của sứ đoàn Xiêm. Chúng giao chiến với quan Tư-mă, cùng Chiêu-thảo sứ. Hai vị ấy nhận diện được chúng, rồi về họa h́nh. H́nh là h́nh hai lăo này, đâu phải h́nh tôi?

Diêu Vạn hỏi đám kỵ mă:

- Các người ta giao chiến với hai tên trộm. Phải chăng trong đó có hai tên này?

Một kỵ mă chỉ Sử-vạn:

- Tiểu nhân nhận diện được y. Vơ công y rất cao.

Công chúa Nong-Nụt chỉ tay vào mặt với Sử-vạn Na-vượng, nói với anh:

- Chính lăo này. Hôm ấy tại Liễu-châu, y cùng bộ hạ bắt em, giết tùy tùng, rồi đem em giam hăm tra khảo thương tích khắp người.

Diêu Vạn vẫy tay cho mọi người im lặng, rồi nói:

- Sử-vạn Na-vượng, Khiếu Tam Bản. Có bằng này chứng cớ rành rành ra, người nên chịu trói cho rồi.

Y chỉ vào Lê Văn:

- Tiểu huynh đệ đây tố đích danh người toan cướp ngựa giữa đường. Đó là một chứng cớ. Công chúa Nong-Nụt cùng tuỳ ṭng du ngoạn tại Liễu-châu, bị người bắt đi, cùng cướp của. Đó là hai chứng cớ. Hai tên cướp vơ công cực cao lẻn vào dinh Kinh- lược sứ trộm bảo vật của sứ đoàn. Trong khi giao chiến, bọn chúng đánh nhau với vệ sĩ, vô t́nh để rơi hai tấm thẻ bài mang tên Sử-vạn Na-vượng, Khiếu Tam Bản. Đó là ba chứng cớ. Bây giờ bọn mi bị kỵ mă kia tố bọn mi vào nhà y ăn trộm, bị bại lộ, đành để cái túi lại. Anh ta mang đi tŕnh quan. Chính mi nhận túi đó của bọn mi, trong có bảo vật cống. Đó là bốn chứng cớ. Từ lâu, bản triều truy lùng dư đảng Hồng-thiết giáo cùng bang chúng bang Nhật-hồ. Mà nay hai mi lại là giáo chủ Hồng-thiết giáo Lăo-qua, Chân-lạp, là năm chứng cớ ta phải bắt hai mi.

Sử-vạn Na-vượng biết rằng Đặng Tông là thủ phạm hại y. Y cần kiềm chế gă, ắt mọi việc ra ánh sáng. Y lạng ḿnh chụp Đặng. Nhưng nhanh hơn, Đặng đánh một chưởng vào ngực Sử. Chưởng phong hùng hậu vô cùng. Sử tuyệt không ngờ một thiếu niên, mà vơ công lại cao như vậy. Y vội biến trảo thành chưởng đỡ. Binh một tiếng. Cả hai người đều lảo đảo lui lại hai bước.

Mọi người đều la hoảng. V́ rơ ràng công lực Sử-vạn cao thâm vô cùng. Y đă làm tới giáo chủ Hồng-thiết giáo đâu có tầm thường thế mà đấu ngang tay với Đặng Tông.

Mỹ-Linh dùng lăng không truyền ngữ hỏi Khai-Quốc vương với Thanh-Mai:

- Chú đă nhận ra Đặng Tông là ai chưa?

- Tôn Đản. Nó đảo ngược tên Tôn Đản thành Đặng Tông chứ có ǵ lạ đâu. Ngay từ lúc nó xuất hiện chú đă nhận ra. Có điều ai cải trang cho nó giỏi quá, khuôn mặt đổi đă đành, mà tiếng nói cũng khác.

Thiệu-Thái hỏi Mỹ-Linh:

- Lạ thực, sao công lực Tôn Đản cao đến thế kia. Có lẽ không thua ǵ mợ Thanh-Mai, trội hơn Hoàng Văn, ngang Vũ Nhất-Trụ.

Mỹ-Linh gơ tay vào đầu Thiệu-Thái:

- Anh quên việc Tôn Đản học được qui pháp âm dương của Bắc-b́nh vương rồi à. Trong trận đánh Tản-lĩnh nó hút công lực của hai đại cao thủ phái Hoa-sơn. Rồi trên đường sang đây, nó luyện Thái-cực quyền với điểm huyệt, nên công lực thâm hậu vô cùng.

Mọi người im lặng theo dơi Tôn Đản đấu với Sử-vạn Na-vượng. Tôn Đản dùng vơ công Cửu-chân. Sử-vạn dùng vơ công Sài-sơn pha lẫn Hồng-thiết. Diêu Vạn cho thiết kị bao vây kín hai lăo.

Trừ sứ bộ Xiêm, c̣n lại mọi người đều biết Đặng Tông là Tôn Đản. Tất cả im lặng theo dơi trận đấu. Sử-Vạn bị Tôn Đản tấn công ráo riết quá, nên lăo chưa có dịp vận Chu-sa Nhật-hồ độc chưởng.

Mỹ-Linh hỏi Thanh-Mai:

- Thím có biết tại sao lăo Sử-vạn lại xử dụng vơ công Sài-sơn pha lẫn vơ công Thiên-tượng không?

- Dễ hiểu! Khi xưa công chúa Nguyệt-Đức Phùng Vĩnh-Hoa vốn thuộc phái Sài-sơn. Hồi trấn thủ đất Thục, bà có trao đổi vơ công với anh hùng Thiên-sơn. Cuối thời Lĩnh-Nam bà bị quân Vương Bá ép, phải lui về giữ Vạn-tượng. Sau khi bà tuẫn quốc, đệ tử lập ra phái Vạn-tượng. V́ vậy vơ công phái Vạn-tượng pha lẫn Sài-sơn với Thiên-sơn.

Khiếu Tam Bản thấy Sử-vạn Na-vượng khó thắng nổi Đặng Tông. Y nh́n quanh để t́m kế thoát thân. Liếc qua thấy Nong-Nụt đứng bên Lê Văn. Y nghĩ thầm:

- Con nhỏ này là công chúa Xiêm đây. Nó đứng bên thằng bé kia, ḿnh phải bắt sống nó, mới mong giải quyết được cục bộ.

Giữa lúc đó Mỹ-Linh vẫy Lê Văn lại gần. Nàng hỏi:

- Em thuộc vơ công Cửu-chân, lẫn Sài-sơn. Em mách nước giúp Tôn Đản thắng lăo Sử-vạn cho mau.

Lê Văn cũng đang định nhắc Tôn Đản, nhưng v́ sợ lộ chân tướng nên nó chưa dám. Nghe Mỹ-Linh khuyên, nó khoan khoái nh́n trận đấu. Thấy Sử-vạn sắp ra chiêu Lôi giáng Nam-nhạc theo chiêu này, một tay đánh từ dưới lên. Một tay đánh ṿng sang trái, như vậy để hở ngực. Nó la lớn:

- Đản! Ḱnh ngư lăng ba.

Chiêu này đánh thẳng về trước như con cá ḱnh vượt sóng. Tôn Đản đang muốn thắng lăo Sử-vạn mà không được. Nghe Lê Văn nhắc, không nghĩ ngợi, nó chập hai tay vào nhau, đẩy về trước. Binh một tiếng, lăo Sử-vạn bay bổng ra xa. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu có dư, lăo mượn đà lộn đi hai ṿng.

Đúng ra sau khi thắng một chiêu, Tôn Đản rượt theo đánh tiếp mấy chiêu nữa, nó đă hạ được Sử-vạn. Nhưng v́ thiếu kinh nghiệm, nó chần chờ một chút, khiến lăo lấy lại được thăng bằng, lăo tung ra hai chiêu Thiên-sơn tuyết phi chưởng.

Lê Văn thấy Sử-vạn khoanh tṛn hai tay, biết lăo sắp xuất chiêu Lôi phục thiên ma , chiêu này tay phải như một cột khí đánh thẳng về trước. Tay trái chém ngang sang phải. Như vậy để hở hạ bàn. Nó hô lớn:

- Ḱnh ngư trầm hải.

Tôn Đản lộn xuống đất, hai chân như đuôi cá quẫy quét trúng đầu gối Sử-vạn. Binh một tiếng, lăo bị đánh văng ra xa. Lần này có kinh nghiệm, Tôn Đản phóng theo chiêu Loa-thành nguyệt ảnh.

Thấy sư huynh lâm nguy, lăo Khiếu lạng người chụp Nong-Nụt, nhảy tới đưa nàng đỡ chiêu chưởng của Tôn Đản. Tôn Đản hoảng kinh vội chuyển chưởng lên trời.

Lăo Khiếu quát lớn:

- Các người phải ngừng tay. Bằng không ta giết con nhỏ này liền.

Lê Văn hoảng kinh, nó lạng người chắn trước Tôn Đản, nó nói bằng giọng run run:

- Không... không nên hại nàng.

Lăo Khiếu đă tụng thuộc ḷng Hồng-thiết kinh, một đời xảo trá, nên chỉ liếc qua, lăo cũng biết Lê Văn có t́nh ư với Nong-Nụt. Lăo khoan thai nói với An-nan Tam-gia La-sun:

- Thái tử! Xin Thái-tử cho mở ṿng vây, để anh em lăo phu rời khỏi đây, bằng không lăo phu đành chết với công chúa.

An-Nan là đấng trừ quân tộc Thái, chàng vốn thông minh tuyệt đỉnh, v́ vậy liếc qua, chàng đă biết sứ đoàn Đại-Việt, Lê Văn, Đặng Tông cùng là một nhóm người. Phía Đại-Việt bầy ra vở kịch này để làm nhục hai lăo Sử-vạn, Khiếu mà thôi. Chàng chắp tay nói với Khai-Quốc vương:

- Xin vương huynh tha cho họ.

Khai-Quốc vương nói với Diêu Vạn:

- Diêu tướng quân. Đất có chủ. Đây thuộc đất Tống, xin tướng quân định liệu.

Diêu Vạn nói với Tôn Đản:

- Đặng thiếu hiệp. Xin thiếu hiệp buông tha cho hai lăo đạo tặc này.

Nói rồi y vẫy tay, thiết kị lùi ra. Hai lăo Sử-vạn, Khiếu lườm lườm nh́n mọi người trong khi chân bước đi.

Lê Văn quát lên:

- Người phải để Nong-Nụt lại.

Lăo Khiếu cười nhạt:

- Ta chỉ hứa không giết con nhỏ này, chứ ta đâu có hứa tha cho nó ?

Nói rồi hai lăo cười khành khạch rảo bước ra đi. Mỹ-Linh gơ tay lên đầu Lê Văn:

- Cậu có muốn cứu Nong-Nụt không?

- Chị Mỹ-Linh! Chị cứu Nong-Nụt cho em đi.

- Cứu th́ chị muốn cứu lắm. Song kể th́ từ nay cậu không được gọi anh Thiệu-Thái bằng cái tên ông ỉn nữa. Rồi mỗi lần thấy bà chị phải khoanh tay cúi đầu ạ ba lần.

Lê Văn không nghĩ ngợi, nó khoanh tay như con nít:

- Ạ chị Mỹ-Linh! Ạ công chúa B́nh-Dương, ạ giáo chủ. Ạ,ạ,ạ. Mau cứu Nong-Nụt.

Khai-Quốc vương không ngờ cậu em ngang tàng bậc nhất Đại-Việt, bác học, đa năng, mà lại si t́nh đến thế. Vương hướng Mỹ-Linh gật đầu.

Chỉ thấy bóng trắng vọt lên không như con hạc, thấp thoáng một cái, nàng đă đáp trước mặt hai lăo Sử-vạn, Khiếu. Hai lăo đang tự đắc bước đi, th́ bị Mỹ-Linh chắn trước mặt. Hai lăo gật ḿnh, cùng nhảy lùi hai bước.

Lăo Sử-Vạn tung một chưởng vào ngực Mỹ-Linh. Nàng không tránh né, tay rút kiếm chênh chếch đưa ra, nếu lăo không thu tay về, th́ tay lăo bị đứt ngay. Lăo vội thu tay nhảy lui. Hai tay Mỹ-Linh cầm hai thanh kiếm chĩa vào cổ hai lăo. Hai lăo kinh hăi, không biết bằng cách nào, mà nàng ra chiêu nhanh như vậy. Cả hai lăo cũng nhảy lui lại. Nhưng Mỹ-Linh theo như bóng với h́nh, kiếm chĩa vào cổ hai lăo.

Xoẹt xoẹt, hai cùi chỏ lăo Khiếu bị trúng kiếm. Tay lăo bị mất ḱnh lực, để Nong-Nụt rơi xuống. Lê Văn lạng người tới ôm lấy nàng nhảy lùi lại.

Biết rằng mất con tin Nong-Nụt, th́ tính mệnh coi như chấm dứt. Hai lăo Sử, Khiếu đồng phát một chưởng bằng tất cả b́nh sinh công lực hướng Lê Văn, với ư nghĩ chết cùng chết cả. Trong chưởng có mùi hôi tanh khủng khiếp. Mọi người kêu thét lên kinh hoảng.

Lê Văn ôm Nong-Nụt nhảy vọt về phía trước, để giảm áp lực hai chưởng. Tuy vậy, mọi người biết, cả hai khó toàn tính mệnh. Thấp thoáng hai bóng người vọt tới. Thanh-Mai xuất chiêu Đông-hải lưu phong đẩy vào lưng Lê Văn, cho người nó bay xa hơn. Trong khi Thiệu-Thái phát chiêu Nhân-ngưu câu vong trong Mục-ngưu thiền chưởng đỡ chưởng hai lăo. Binh một tiếng, bụi bay mịt mờ. Hai lăo Sử, Khiếu bật tung trở lại, khí huyết đảo lộn cực kỳ khó chịu. Hai lăo cố nghiến răng, nín thở, nhưng cuối cùng khí vẫn trào lên, hai lăo oẹ một tiếng, miệng phun máu.

Cả hai lăo cảm thấy chưởng của Thiệu-Thái như có như không, sát thủ cực kỳ trầm trọng. Trong người hai lăo bồn chồn khó chịu vô cùng. Lăo Sử hướng An-Nan:

- Không ngờ đấng trừ quân mà lại nói hai lời. Thái-tử đă hứa để anh em lăo phu đi, sao c̣n đánh lén? Rồi bây giờ c̣n bao vây?

An-Nan chỉ Mỹ-Linh:

- Ta hứa tha cho hai lăo đi, nhưng công chúa B́nh-Dương đâu có hứa?

Mỹ-Linh chỉ Diêu Vạn:

- Nhị vị giáo chủ tha lỗi. Chúng tôi đi sứ, nên không thể xử dụng vơ công trên đất Tống. Vừa rồi tôi ra chiêu là do lời yêu cầu của Diêu Chiêu-thảo sứ đấy chứ! Từ mấy hôm nay nhị vị làm nhục, hành hạ chúng tôi đủ điều, nhưng chúng tôi nào có chống lại?

Khấu Kim-An tiếp:

- Cái thứ thuốc Di-hồn nhuyễn-cân ngũ-hoa độc của hai vị đâu có làm ǵ được sứ đoàn Đại-Việt. Hai vị cứ tưởng sứ đoàn tê liệt, nào ngờ sứ đoàn không muốn động thủ mà thôi.

Bây giờ hai lăo mới thấy rùng ḿnh kinh sợ, tự chửi thầm:

- Ḿnh ngu thực. Đáng lẽ ḿnh phải biết trước mới phải. Thằng Thiệu-Thái được tôn làm giáo chủ thay Nhật-Hồ lăo nhân. Y đă dùng Hồng-thiết thần công giải độc cho hết giáo chúng, th́ y có coi thứ thuốc độc của ḿnh ra ǵ? Th́ ra y âm thầm giải độc cho cả bọn mà ḿnh không biết.

Cả hai lăo đứng dậy chắp tay hướng Khai-Quốc vương:

- Đa tạ vương gia đại xá. Hậu hội hữu kỳ.

Hai lăo phóng ḿnh vào đêm tối.

Hai sứ đoàn nhập làm một, hướng Biện-kinh. Diêu Vạn cùng đoàn thiết kị theo bên cạnh hộ tống. Mấy hôm sau viên kị binh đi đầu trở lại báo với Diêu Vạn:

- Chỉ c̣n hai mươi dặm nữa tới Biện-kinh. Xin tướng quân định liệu.

Diêu Vạn nói với Khai-Quốc vương:

- Vương gia. Tiểu tướng được lệnh hộ tống sứ đoàn Xiêm. Rất xấu hổ không làm tṛn bổn phận, phải nhờ vương gia giúp đỡ. Lệnh trên nói rằng tiểu tướng phải đưa sứ đoàn Xiêm vào điện Nam-thiên, rồi cáo với bộ Lễ. C̣n sứ đoàn Việt...

Thanh-Mai vẫy tay an ủi y:

- V́ tướng quân không có nhiệm vụ tiếp chúng tôi nên không giám tự chuyên đưa chúng tôi vào thành phải không? Thôi th́ thế này vậy: Tướng quân cứ lo tiếp thái tử An-Nan. C̣n chúng tôi xin cho tự tiện.

An-Nan nắm tay Khai-Quốc vương:

- Đại ca! Hôm nay tạm chia tay. Sau khi đại ca có chỗ ở, anh em ḿnh sẽ gặp nhau.

Lê Văn nh́n Nong-Nụt, rồi nh́n Khai-Quốc vương. Nó nửa muốn theo nàng, nửa muốn đi cùng vương. Tuy thương hại cậu em kết nghĩa, nhưng Khai-Quốc vương phải cương quyết, không để em ḿnh làm mất quốc thể. Vương vỗ vai nó:

- Em tạm biệt Nong-Nụt, mai này gặp lại.

Hai thiếu niên nh́n nhau, t́nh yêu chứa chan, bịn rịn. Biết cậu em khó rời xa Nong-Nụt; Mỹ-Linh vung roi ngựa cuốn quanh ḿnh Lê Văn, nàng rung động roi một cái, nó bay bổng lên lưng ngựa. Nàng hô:

- Đi!

Lê Văn, Tôn Đản cỡi ngựa đi trước, Bảo-Dân đánh xe tứ mă của sứ đoàn theo sau. Tất cả hướng cửa Đông thành. Trong khi sứ đoàn Xiêm hướng cửa Nam. Tôn Đản, Lê Văn cùng ngắm nh́n Thiệu-Thái. Hai người thấy Thiệu-Thái như có ǵ thay đổi, mà cả hai không đoán ra. Tôn Đản hỏi Mỹ-Linh:

- Bà chị xinh đẹp. Xa nhau có mấy tháng, mà em thấy dường như ông ỉ bớt ỉn đi nhiều quá. Không biết có ǵ lạ không?

Lê Văn là thầy thuốc. Nó ngắm Thiệu-Thái thực kỹ rồi nói:

- Lúc mới gặp lại giáo chủ ở Khúc-giang em đă thấy anh ấy thay đổi khá nhiều. Rồi từ Khúc-giang cách biệt, anh ấy thay đổi hơn nữa. Da sáng ra, mặt tươi hồng hơn trước. Nhất là cái bụng lợn sề không c̣n nữa. Cái mặt ụt ịt cũng biến đi. Bây giờ trông phong tư tiêu sái đáo để.

Nó nói với Mỹ-Linh:

- Bà chị coi chừng, bây giờ ông ỉn đẹp trai thế này, khi ổng tới Biện-kinh, công chúa Huệ-Nhu mà trông thấy, nhất định cô ta cưới làm chồng th́ hỏng bét.

Nghe Tôn Đản, Lê Văn nói, Khai-Quốc vương mới chú ư đến cháu ḿnh. Quả thực Thiệu-Thái đă thay đổi gần như hoàn toàn. Nếu so sánh với ngày chàng đến trấn Thanh-hóa th́ thực là hai người khác nhau. Song v́ Thiệu-Thái thay đổi dần dần, mà chàng lại luôn đi cạnh vương, nên vương không thấy. Nay Tôn Đản, Lê Văn xa chàng mấy tháng, chúng mới nhận ra.

Thanh-Mai bảo Lê Văn:

- Em thử đoán xem tại sao Thiệu-Thái lại thay đổi mau như vậy?

Lê Văn tung người lên, nó đă ngồi sau ngựa Thiệu-Thái. Nó ch́a tay ra trước bắt mạch cho chàng. Khoảng nửa khắc sau, nó bật lên tiếng kêu:

- Tuyệt vời.

Nó vọt người về ngựa ḿnh rồi nói với Mỹ-Linh:

- Bà chị phải ạ em ba lần em mới nói.

Mỹ-Linh bật cười:

- Chỉ có em ạ chị, chứ có bao giờ chị phải ạ em đâu?

Lê Văn chợt nhớ lại Mỹ-Linh cứu Nong-Nụt, nó không dám đùa nữa:

- Anh Thiệu-Thái bẩm sinh cốt lợn. V́ vậy từ bé ụt ịt. Ảnh lại ăn quá nhiều. Trong lần ở Hồng-hương mật cốc, ảnh được Bồ-tát Sùng-Phạm truyền cho một trăm năm Thiền-công. Thiền-công của ngài Sùng-Phạm là khô thiền. Đúng ra sau khi ảnh được truyền thiền công, th́ gầy mau lẹ mới phải. Nhưng Đỗ phu nhân lại dậy anh ấy Hồng-thiết công, nên trong người Phật với ma lẫn lộn, ảnh chưa gầy được. Phải đợi đến khi ngài Huệ-Sinh dạy anh ấy tọa thiền cứu chị Thanh-Mai anh ấy mới biết vận thiền công. Rồi ngài Bố-đại dạy anh ấy Mục-ngưu thiền chưởng, hằng ngày anh ấy luôn tụng kinh Bát-nhă, bấy giờ Phật mới thắng ma. V́ vậy người anh ấy gầy dần.

Thanh-Mai khen Lê Văn:

- Em bác học thực. Trong mấy ông Thiên-lôi, trước kia em với Tự-Mai điển trai nhất, rồi tới Tôn Đản, Thuận-Tông, Thiện-Lăm. Thiệu-Thái hạng bét. Bây giờ th́ thứ tự đổi rồi.

Lê Văn tính đốt ngón tay một lúc, rồi nói:

- Nếu không có ǵ xẩy ra ngăn trở, th́ chỉ hai tháng nữa ông ỉn mất ỉn. Ông ấy sẽ trở thành đẹp trai nhất trong bọn em. Nếu nói theo nhà Phật th́ thiện duyên của bà chị Mỹ-Linh có chồng đẹp trai, nên dù bả ưng ông ỉn, rồi duyên may đến, ổng cũng thành tiên ông.

Cả sứ đoàn đồng gật đầu, công nhận lư luận của Lê Văn đúng.

Bây giờ Khai-Quốc vương mới có thời giờ cật vấn Tôn Đản, Lê Văn về những biến cố xẩy ra từ khi năm ông mănh rời Khúc-giang.

Đoạn này Tôn Đản, Lê Văn tường thuật lại những biến chuyển từ khi năm ông mănh vâng chỉ của Khai-Quốc vương, Định-vương theo Triệu Huy về Biện-kinh, và lư do nào lại trở ngược về Nam, rồi gặp sứ đoàn Khai-Quốc vương giữa đường.

Sau khi Bảo-Ḥa, Thông-Mai cùng Trần Kiệt, Nùng-Sơn tử hộ tống chiến thuyền chở kho tàng về đến lănh hải Đại-Việt, th́ gặp chiến thuyền chở Hoàng Hùng, Vũ Anh, Phạm Hào đi đón. Trên chiến thuyền có cả Hồng-Sơn đại phu, Trần Tự-An, Lâm Huệ-Phương, Đào Hà-Thanh.

Đào Hà-Thanh, Lâm Huệ-Phương vốn có thiện cảm, lại kính trọng Bảo-Ḥa như một tiên cô. V́ vậy ba người ngồi riêng ra nói truyện. Hà-Thanh kể cho Bảo-Ḥa nghe rằng sở dĩ nàng được đi thế này là do Trần Tự-An, Hồng-Sơn đại phu muốn dẫn vợ thăm lại di tích đất tổ thời vua Hùng, nhất là di tích về những trận đánh thời vua Trưng.

Thế rồi thuyền của Bảo-Ḥa, Thông-Mai chở Trần Tự-An, Hồng-Sơn đại phu trở lại Quảng-Đông. Thuyền tới Khúc-giang giữa lúc Đào Tường-Phúc, Chu Bội-Sơn xuất hiện đem sứ đoàn về Biện-kinh. Tự-An giảng cho Bảo-Ḥa, Thông-Mai tất cả kí hiệu liên lạc với hệ thống tế tác Đông-a. Thế là Bảo-Ḥa phối hợp bốn hệ thống Lạc-long giáo, Đông-a, Đại-Việt, Bắc-biên lại. V́ vậy bề ngoài sứ đoàn chỉ có bốn người với năm ông thiên lôi. Nhưng thực sự bề trong hoàn toàn do Bảo-Ḥa, Thông-Mai điều động.

Tất cả mọi hoạt động ch́m nổi của Lưu thái hậu, Định-vương Nguyên-Nghiễm đối với sứ đoàn, Bảo-Ḥa đều nắm rất vững. Chỉ qua mấy hoạt động, Bảo-Ḥa thấy ngay rằng Định-vương Nguyên-Nghiễm là một chính nhân quân tử. Ông ta nhất tâm nhất trí với Tống triều, sau những thất bại tại Đại-Việt, ông không oán thù mà c̣n khâm phục Khai-Quốc vương. Ông lại biết đường tiến thoái, nhẫn nại với Lưu thái hậu. Dù Dư Tĩnh là cháu Lưu thái hậu, khi đi sứ Chiêm, ông mang y theo, hầu chứng minh rằng ḿnh đường đường, chính chính.

Sau khi Lưu hậu thất bại liên tiếp trong vụ Trường-giang thất quỷ, vụ bang Nhật-hồ. Bà dùng tới khả năng cuối cùng là Chu Bội-Sơn, Đào Tường-Phúc cùng mười trưởng lăo bang Nhật-hồ. Trong bóng tối Bảo-Ḥa, Thông-Mai dùng Trần Phụ-Quốc (Vương Văn), Trần Bảo-Dân cùng năm ông thiên lôi bầy ra vụ bắt sống mười trưởng lăo bang Nhật-hồ, tiếp theo vụ con thuyền tấu nhạc, đưa sứ đoàn tới Tương-đài, Tam-sơn làm cho hai lăo thành điên khùng.

Tại triều đ́nh, Lưu hậu lấy lư rằng việc tiếp sứ đoàn không thuộc thẩm quyền Định-vương Nguyên-Nghiễm, mà thuộc tể tướng. Bà cho biết đă sai Tào Khánh đi đón. Sự thực bà sai bọn Trường-giang bắt giam Tào, rồi cưỡng sứ đoàn đi t́m kho tàng. Không ngờ bang Trường-giang lại bị sứ đoàn chinh phục. Bà vẫn không lùi, quyết nắm quyền trong vụ này. Bà loan báo với triều đ́nh rằng đă sai quan tổng lĩnh thị vệ cùng quan tổng trấn Nam-biên thay Tào Khánh, sứ đoàn sẽ tới Kinh-châu. Không ngờ đúng ngày hẹn, kinh lược sứ Kinh-châu sai thiết kị dàn ở Bắc Trường-giang tiếp sứ đoàn, th́ sứ đoàn biệt tăm. Cuối cùng tin cho biết hai lăo Lê-lục-Vũ, Tôn-đức-Khắc bị một lực lượng bí mật bắt mất mười trưởng lăo. Hai lăo hóa điên khùng đuổi theo kẻ thù tới Giang-lăng.

Bà hoảng hốt, nhưng vẫn tự ái nắm quyền. Bà sai Sử-vạn Na-vượng, Khiếu Tam Bản đi t́m sứ đoàn. Bảo-Ḥa được tin, quyết làm cho hai tên này thân tàn ma dại. V́ vậy nàng mới sai Tôn Đản, Lê Văn hóa trang làm hai lăo Sử, Khiếu, đột nhập đinh kinh lược sứ Kinh-châu ăn cắp bảo vật của sứ đoàn Xiêm, vờ đánh rơi kiếm lại. Trên kiếm khắc tên hai lăo. V́ vậy kinh lược sứ mới niêm yết bẳng văn truy tầm.

Tôn Đản kể: Sau khi năm đứa trẻ nhận chỉ dụ của Khai-Quốc vương, Định-vương Nguyên-Nghiễm đi cùng Triệu Huy, Ngô-cẩm-Thi về Biện-kinh. V́ Huy là một chức quan vơ cao cấp, lại mang lệnh bài của quan phụ-quốc thái úy, nên suốt dọc đường không có việc ǵ xẩy ra.

Trong khi đi đường, năm thiếu niên bàn về việc tuyển pḥ mă. Triệu Huy biết Thiện-Lăm, Thuận-Tông coi như trong tim đă có Kim-Thành, Trường-Ninh, nên đều rửng rưng. Nhưng y không hiểu tại sao cả Tự-Mai, Tôn Đản cũng không mấy thiết tha. Y hỏi:

- Trong ba công tử, tôi thấy từ vơ công, nhân phẩm đều tuyệt vời. Tại sao không ghi danh ứng tuyển pḥ mă. Được làm pḥ mă chẳng sướng ư?

Tôn Đản biểu đồng t́nh:

- Vơ công Lê Văn cao cường, lại bác học đa năng. Y thuật chú quán chúng. Chú mà ứng tuyển, nhất định thành pḥ mă.

Lê Văn cười khúc khích:

- Tôi không thích làm pḥ mă. Nếu như bố tôi tranh ngôi vua từ họ Lư, tôi cũng làm thái tử. Làm Thái tử không sướng bằng làm thầy thuốc, đi khắp nơi trị bệnh cho thiên hạ. Đến ngôi thái tử tôi c̣n không ham, huống chi ngôi pḥ mă? Thôi anh Đản ứng tuyển đi.

Tôn Đản liếc nh́n Cẩm-Thi. Bốn mắt gặp nhau, chỉ thoáng qua, nhưng cả hai đă nói với nhau rất nhiều.

Lê Văn hỏi:

- Công chúa Huệ-Nhu có đẹp bằng chị Mỹ-Linh, Thanh-Mai hay mẹ trẻ Huệ-Phương của tôi không?

- Tôi chưa thấy mặt Công-chúa, song nghe đâu vơ công cũng vào hàng cao thủ. Hơn nữa xinh đẹp hơn Thái-hậu nhiều.

- Thái hậu đẹp lắm sao?

- Từ khi triều Tống thành lập đến giờ, chưa có cung nga nào sánh kịp. Chả vậy Thái-hậu xuất thân bần hàn, mà được sủng ái đặt lên làm hoàng hậu! Công-chúa lại văn hay chữ tốt.

Tự-Mai cho ngựa chạy ngang với ngựa Ngô Cẩm-Thi:

- Ngô tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng về Thăng-long treo bảng tuyển pḥ mă đi. Nhất định anh hùng thiên hạ sẽ đến dự đông đảo. Công-chúa Huệ-Nhu sao đẹp bằng tỷ tỷ. C̣n vơ công, e rằng anh hùng cũng khó b́ kịp với tỷ tỷ, chứ đừng nói đến công chúa Huệ-Nhu.

Trong năm ông thiên lôi, Cẩm-Thi thích nhất Tự-Mai với Lê Văn. Hai đứa khi th́ gọi nàng bằng chị, khi th́ gọi nàng bằng tỷ tỷ. Chúng luôn đùa vui, khiến nàng bật cười. C̣n Tôn Đản, tuổi y ngang với nàng, nên y có thái độ dè dặt nam nữ. Nàng để ư thấy Tôn Đản trầm tư khác những ngày ở Khúc-giang. Y chú ư săn sóc nàng từng ly từng tư. Khi ăn, lúc trọ ở khách điếm. Dọc đường y luôn ruổi ngựa sát cạnh nàng. Tôn Đản th́ kinh nghiệm đời sống có thừa. Nàng lại chứa đầy một đầu những ǵ chép trong sách vở, hai người bổ khuyết cho nhau. Dần dà, anh hùng với giai nhân cảm nhau bao giờ, mà chính họ cũng không biết. Bây giờ nghe Tự-Mai bảo nàng mở vơ đài tuyển phu, thấy đề nghị vui vui, nàng đáp:

- Tự-Mai này. Có lẽ chị sẽ mở vơ đài ngay ở phủ Khai-phong, chứ không cần về Thăng-long.

Tự-Mai bật cười:

- Như vậy e rằng Công-chúa Huệ-Nhu ế chồng mất. Người ta ắt đổ xô sang vơ đài của chị.

- Chị mở vơ đài, nhưng không phải để tuyển phu.

- Vậy để tuyển ǵ đây?

- Tuyển lấy mấy cậu em. Cậu nào cũng phải ngoan như Tự-Mai, Lê Văn hay Thuận-Tông, Thiện-Lăm.

Tôn Đản bật cười:

- Ngô tiểu thư mắng vốn bốn chú phá phách đấy. Trên đời này nếu có cậu em nào phá phách nhất, cũng c̣n thua bốn chú.

Lê Văn nhăn mũi trêu Tôn Đản:

- Cái anh Đản nói như vậy mà không sợ méo mồm ư? Bọn này phá phách theo lệnh của anh. Anh mới chính là chúa đảng phá trời.

- Ta làm chúa mộc vị, chúa bù nh́n. C̣n thực ra th́ là Tự-Mai với Lê Văn.

Triệu Huy xen vào:

- Tôn công tử nói đúng đó.

Có tiếng vó ngựa lộp cộp. Từ phía sau hai kỵ mă phi như bay. Một người mặc áo da mầu nâu. Một người mặc áo da mầu xám. Hai người tới gần bọn Tôn Đản, th́ gh́ cương cho ngựa chạy chậm lại. Người áo nâu cung tay hành lễ quân cách với Triệu Huy:

- Hai chúng tôi là Tuyên-ứng sứ Lao Trấn và Tuyên-khánh sứ Hầu Định. Chúng tôi muốn thưa truyện với Triệu đại nhân.

Nói rồi hai người tŕnh ra hai tấm thẻ bài. Triệu Huy hiện đă lên tới

Chiêu-thảo-sứ, một chức quan khá lớn trong hàng vơ phẩm, nhưng y vẫn là quan ở ngoài. C̣n hai tên Lao Trấn, Hầu Định tuy chỉ tới Tuyên-ứng, Tuyên-khánh, đẳng trật cách xa nhau. Nhưng bọn chúng là vơ quan hầu cận hoàng đế. V́ vậy Huy phải nể v́. Huy cầm thẻ bài xem sơ rồi trả chúng.

Tuyên-ứng Lao Trấn nói:

- Chúng tôi được chỉ dụ của Thái-hậu giám sát Ngô Cẩm-Thi. Dụ ban ra rằng, khi y thị rời khỏi Khúc-giang, phải bắt trở về. Y thị không về, th́ giết không tha. Lúc y thị rời Khúc-giang với đại nhân. Chúng tôi tưởng chỉ rời trấn ít dặm. Không ngờ cho đến hôm nay là bẩy ngày. Xin đại nhân cho biết y thị định đi đâu?

Triệu Huy liệu chừng hai tên này chưa biết cuộc liên kết giữa Khai-Quốc vương với Định-vương. Y đáp:

- Tôi được chỉ dụ của Định-vương đưa Ngô tiểu thư về kinh, thi hành sứ mạng quan trọng.

Hầu Định nói như ra lệnh:

- Xin đại nhân hiểu cho. Bắt buộc tôi phải cản trở. Nếu tôi không làm tṛn sứ mệnh của Thái-hậu, e mạng sống không c̣n cũng chẳng tiếc. Nhưng tính mệnh toàn gia e nguy trong sớm tối.

Khi Triệu Huy nhận chỉ dụ đưa Ngô Cẩm-Thi về kinh, y đă được Định-vương cho biết dọc đường sẽ gặp nhiều sứ giả của Lưu hậu cản trở. Trường hợp này y cứ để Tự-Mai phản ứng. Nghĩ vậy y nói:

- Nếu hai vị đă nói vậy, xin cứ tùy tiện.

Hai gă Hầu, Lao không ngờ Triệu Huy đồng ư dễ dàng như vậy. Triệu Huy quay ngựa lại nói với Ngô Cẩm-Thi:

- Ngô tiểu thư! Tôi được chỉ dụ vương gia đưa tiểu thư về kinh. Nhưng hai vị đây là Điện-tiền thị vệ lại tuân chỉ Thái-hậu cấm tiểu thư rời Khúc-giang. Tôi không biết phải giải quyết ra sao.

Tự-Mai đứng ngoài nghe hai gă Lao, Hầu đối đáp với Triệu Huy, nó đă

ứa gan. Nó nói với Triệu Huy:

- Khi Triệu đại nhân nhận chỉ dụ của Định vương, anh em chúng tôi cũng có mặt, cùng nghe thấy. Bây giờ hai tên này cản trở thực vô lư. Chúng tôi chỉ biết Triệu đại nhân mà thôi. C̣n hai gă kia biết đâu chẳng là gian tế.

Hầu Định quát:

- Tên ôn con kia, thế lệnh bài của Thái-hậu là ǵ đây?

Lê Văn cười nhạt:

- Lệnh bài đó không chừng là đồ giả. Để ta coi lại xem đă.

Nói rồi nó tiếp lệnh bài của hai gă Thị-vệ xem đi xem lại rồi bỏ vào túi:

- Ta chưa thấy lệnh bài của Thái-hậu bao giờ, nên nào có biết thực giả ra sao. Bây giờ thế này: Hai vị cùng chúng ta tới Kinh-châu vào yết kiến quan Tư-mă, để quan Tư-mă phân biệt chân giả.

Gă Lao nổi cơn điên lên:

- Đưa trả lệnh bài ngay. Bằng không ta giết mi liền.

Gă xuất chiêu ưng trảo chụp Lê Văn. Nó không tránh, chĩa ngón tay trỏ ra điểm hai cái véo, véo trúng huyệt Khúc-tŕ. Tay gă Lao tê liệt không cử động được. Gă kinh hoàng định há miệng chửi, th́ nó điểm tiếp vào hai huyệt Hạ-quan, miệng gă cứng đơ không há ra được.

Gă Hầu kinh hăi phóng chưởng tấn công Lê Văn. Tự-Mai vung chưởng đỡ. Binh một tiếng, người gă Hầu bay bổng lên cao, rơi xuống trước ngựa Tôn Đản. Tôn Đản điểm vào huyệt Hoàn-khiêu, Kiên-ngung y. Chân tay y tê liệt, y rơi xuống đất đến bộp một tiếng.

Thuận-Tông lấy roi ngựa vung lên quấn quanh người gă. Nó giật mạnh, người gă bay bổng lên cao, rơi xuống lưng ngựa ḿnh, y như gă nhảy lên vậy. Gă tức quá miệng hét be be:

- Mấy tên ôn con kia, bọn mi định làm ǵ ta đây?

Thuận-Tông cười:

- Chúng tôi kính mời hai vị Thị-vệ đại nhân theo hộ tống Ngô tiểu thư lai kinh chứ không làm ǵ khác.

Gă Hầu Định ngoạc mồm ra chửi:

- Bọn mi dùng tà thuật bắt Thị-vệ như thế này sẽ bị xử tử h́nh. Mi có biết không?

Tôn Đản hỏi Lê Văn:

- Trên người ta, đụng vào chỗ nào th́ cười, chú có biết không?

- Biết chứ.

Nó phóng chỉ điểm vào huyệt Liêm-tuyền của Hầu-Định. Liêm-tuyền là huyệt nằm ngay dưới cằm. Hầu bật lên tiếng cười. Thấy kết quả, Lê Văn tháo giầy gă ra, điểm vào huyệt Dũng-tuyền dưới bàn chân gă. Lập tức gă cười ḍn dă. V́ chân tay gă tê liệt, gă chỉ biết rụt cổ và lắc ḿnh cười.

Ngô Cẩm-Thi hỏi Tôn Đản:

- Tôn đại ca này. Vơ công mà Tôn đại ca với Lê Văn vừa xử dụng là vơ công ǵ vậy?

- Nó là môn điểm huyệt. Môn này đo anh cả với chúng tôi mới chế ra gần đây thôi. C̣n điểm vào hai huyệt cho gă kia cười là do Lê Văn dùng gă thí nghiệm, không ngờ lại có kết quả ngoài ư muốn.

Ngô Cẩm-Thi nói với Lê Văn:

- Lê đệ đệ ơi. Đệ đệ mau giải khai huyệt đạo cho gă Hầu Định bằng không gă cười măi thế kia, e mệt quá th́ gă chết mất.

Lê Văn dùng roi ngựa quất vào huyệt Khúc-tuyền, Khí-hải của Hầu Định, lập tức gă hết cười, miệng thở hổn hển.

Tôn Đản nói:

- Hai vị Hầu, Lao! Mong hai vị khuất thân đi với chúng tôi tới Kinh-châu để biệt chân giả rồi chúng tôi sẽ giải khai huyệt đạo cho hai vị. Bằng hai vị cứ la lối, buộc ḷng chúng tôi phải điểm cho hai vị cười đến chết mới thôi.

Hai gă Hầu, Lao đành thúc thủ, ngậm miệng theo bọn Tôn Đản. Khi qua Kinh-châu, bọn Tôn Đản không ghé dinh Tư-mă, mà đi thẳng lên Tương-dương.

Nhưng dù sao bọn Tôn Đản vẫn c̣n trẻ, thiếu cẩn thận. Chúng quên mất phép điểm huyệt chỉ có giá trị hai giờ. Sau hai giờ các huyệt tự giải. Đêm đó, hai gă Lao, Hầu thấy chân tay cử động được, bèn lấy ngựa trốn đi.

Sáng thức dậy thấy mất hai gă Lao, Hầu, bọn trẻ vẫn thản nhiên như không có ǵ xẩy ra. Suốt dọc đường Tôn Đản, Ngô Cẩm-Thi luôn bên cạnh nhau. Tự-Mai kinh nghiệm về vụ Lư Long-Bồ, Thanh-Mai. Sau này đến Thiệu-Thái, Mỹ-Linh. Nó bàn cùng Lê Văn, Thuận-Tông, Thiện-Lăm luôn t́m cách lẩn tránh để hai người có dịp nói truyện riêng.

Một lần chợt nhớ tới Thuận-Tường, Tự-Mai hỏi Triệu Huy:

- Triệu huynh ơi. Không biết kỳ tuyển pḥ mă này phái Hoa-sơn có cử người tham dự không?

- Tôi nghĩ là có. Không chừng giờ này phái đoàn Hoa-sơn đă đến rồi, nhưng chả biết họ cư trú ở đâu?

Suốt dọc đường, Tôn Đản luôn đi cạnh Ngô Cẩm-Thi. Y nhiều kinh

nghiệm thực tiễn dân dă, nhưng lại thiếu kiến thức trong sách vở. Ngược lại Cẩm-Thi th́ đọc thiên kinh vạn quyển, mà chưa từng ra đời. V́ vậy họ bổ khuyết cho nhau, rồi mối t́nh nảy sinh.

Tới Biện-kinh, năm quư khách được mời vào cư ngụ trong phủ Định-vương. Như chỉ dụ của Định-vương, năm thiếu niên được tŕnh bầy tổ chức triều Tống cùng đường xá trong Biện-kinh.

Định-vương tuy chưa lập vương phi chính thức, nhưng trong phủ cũng có hơn chục mỹ nữ. Đa số họ là con quan trong triều, hoặc con nhà giầu. Một là họ thích được gần nhân vật quyền thế chỉ thua có Thiên-tử. Hai là họ hănh diện v́ Định-vương nổi danh tài trí vô song. Các nàng mỹ nữ thấy năm thiếu niên khôi ngô, nói năng lễ phép, kiến thức vô cùng rộng răi, đều tỏ vẻ mến mộ.

Năm thiếu niên thấy các mỹ nữ, chúng đều cung tay gọi bằng vương-phi. Nên bà nào cũng hài ḷng. Chúng thi nhau kể truyện những ngày vương sang Đại-Việt. Tự-Mai đă ước hẹn với các bạn, tất cả đều tránh kể những thất bại của vương, mà chỉ kể truyện vương hào phóng, khiến vơ lâm danh sĩ Đại-Việt ngưỡng mộ. V́ vậy Hoa-Việt kết thân.

Sau một ngày nghỉ ngơi, Triệu Huy nói với Ngô Cẩm-Thi:

- Bây giờ chúng ta đi thăm Ngô đại hiệp. Không biết chúng ta cùng đi hay chỉ một vài người với Ngô tiểu thư?

Ngô Cẩm-Thi hỏi ngược lại:

- Song thân tôi bị giam cùng với các anh tôi ở đâu?

- Ngô đại hiệp không bị giam. Cả gia đ́nh bị quản thúc ở một trang ấp ngoài phủ Khai-phong. Những bộc phụ, tỳ nữ từ Khúc-giang đem theo vẫn y nguyên.

- Trang ấp do binh sĩ của phủ Khai-phong, của Khu-mật viện hay phủ Thái-úy canh gác?

- Của Khu-mật viện.

Cẩm-Thi nói với Tôn Đản:

- Tùy đại ca quyết định.

- Vậy th́ thế này: Lê Văn, Tự-Mai ở nhà. C̣n Thuận-Tông, Thiện-Lăm theo anh đi thăm Ngô bá bá.

Lê Văn cật vấn:

- Tại sao hai đứa này không đi. Lỡ có sự th́ sao?

- Đây thuộc kinh thành ta không thể dụng vơ, nên không cần đến hai chú. Mà có dụng vơ, với bản lĩnh Ngô bá bá cùng ba vị Ngô công tử hỏi ai địch lại, các chú có đi cũng vô ích.

Tôn Đản thấy Tự-Mai chưa hiểu ư ḿnh, nó ghé tai Tự-Mai nói nhỏ:

- Lúc sáng nay ta thấy cặp chim ưng ḿnh cho Thuận-Tường hôm trước bay trên đầu, ắt nàng đang có mặt ở kinh thành. Em gọi chim ưng xuống gửi thư cho nàng, hoặc bảo nó dẫn đường t́m nàng.

Tự-Mai liếc nh́n lên trời, quả đôi chim ưng đang bay lượn không xa là mấy. Tim nó đập rộn ràng, tay ôm lấy Tôn Đản tỏ ư biết ơn.

Tôn Đản, Cẩm-Thi dẫn Thuận-Tông, Thiện-Lăm theo Triệu Huy rời vương phủ. Lê Văn nh́n Tự-Mai tủm tỉm cười. Hai thiếu niên cùng xuất thân giống nhau, nên tâm đầu ư hợp, chỉ thoáng qua, Lê Văn đă hiểu thấu tâm sự Tự-Mai. Nó bàn:

- Tự-Mai định gọi chim ưng xuống viết thư cho nàng hay t́m đến thăm nàng?

- Viết thư e không tiện, v́ sợ phụ huynh nàng bắt được. Trước hết ḿnh nên t́m xem nàng ở đâu đă.

- Vậy ta gọi chim ưng xuống đi!

Tự-Mai ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài. Đôi chim ưng đang bay trên trời, chúng lượn một ṿng rồi đáp xuống. Chúng nhận ra Tự-Mai, Lê Văn, cả hai con vật đều kêu lên những tiếng vui mừng. Lê Văn bàn:

- Ta theo chúng đi liền chăng?

- Ừ.

Tự-Mai nói với cặp chim ưng mấy tiếng, rồi tung chúng lên không. Hai trẻ lấy ngựa, rời vương phủ, theo hướng chim ưng dẫn đường. Khoảng hơn giờ sau, hai người tới cửa Đông hoàng thành. Lê Văn than:

- Hoàng thành tuy là nơi vua cùng hoàng thân ở. Song chúng ta mang thẻ bài của Định-vương vẫn có thể vào được.

Hai người hiên ngang cho ngựa vào cửa Đông. Hai thị vệ ra chặn trước ngựa. Lê Văn tŕnh thẻ bài của Định-vương Nguyên-Nghiễm ra. Hai thị vệ xem qua, rồi lui lại bằng thái độ kính cẩn.

Vào trong Hoàng-thành. Chim ưng dẫn đường sang cửa Đan-phượng. Nh́n qua, Tự-Mai lo lắng:

- Đây thuộc cấm thành, nơi hoàng đế ở. Tại sao Thuận-Tường lại cư trú trong này? Chúng ta có nên vượt tường vào trong không?

- Không nên, lỡ ra đụng nhau với thị vệ th́ mất mạng không chừng. Ta đành về viết thư cho nàng vậy?

Tự-Mai lắc đầu. Nhớ nhung làm nó không nhẫn nại được. Nó rút dao trủy thủ, búng tay lên mũi dao, máu ri rỉ chảy ra. Nó viết vào chiếc khăn:

 Nguyệt quư chi xuất hỹ,
 Dạ dạ giảm quang huy.
 Miên miên hề trường đoạn,
 Nhất nhật tam thu hề.

Lê Văn cười:

- Mùi quá ta! Để em dịch xem có hay không nghe.

Không đợi Tự-Mai đồng ư, Lê Văn dịch:

 Hồng hoa tự ngăn cách,
 Hằng đêm trăng mịt mờ.
 Ḷng đau ruột muốn đứt,
 Một ngày bằng ba thu.

Lê Văn dịch xong, Tự-Mai đă gọi chim ưng xuống buộc khăn vào chân nó chúng rồi tung lên không. Cặp chim ưng bay một ṿng, chúng chao đi mấy cái, sau đó từ từ đáp xuống mất hút. Hai thiếu niên t́m một vườn hoa ngồi chờ tin tức. Không đầy nửa giờ, chim ưng bay lên không, rồi đáp xuống. Tự-Mai run run mở ống tre dưới chân ra. Trong có tờ giấy hoa tiên. Nó đọc:

Trần đại ca.

Tự Tản-lĩnh cách biệt, tưởng kiếp này không gặp nhau nữa. Không ngờ đại ca đă dầy công đi t́m muội. Đại ca muốn gặp muội, phải tuyệt đối nghe lời muội. Bằng không chúng ta ngh́n trùng cách biệt. Có hai việc phải làm:

- Một là đại ca phải ghi danh ứng tuyển pḥ mă ngay. Dùng mọi cách thắng anh hùng thiên hạ.

- Hai là đại ca ra tửu lầu Nam-phong chờ. Sẽ có người đến đưa đại ca gặp muội.

Thư bất tận ngôn.

Thuận-Tường.

Lê Văn thấy Tự-Mai đờ đẫn cả người ra. Nó vội khuyên:

- Ta tạm rời hoàng thành, t́m tửu lầu Nam-phong đợi nàng sai người đến dẫn đi.

- Lạ một điều sao nàng bắt ta phải ghi danh ứng tuyển pḥ mă. Thành pḥ mă rồi, sao có thể làm chồng nàng?

Lê Văn suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Có nhiều khúc mắc mà ta chưa biết. Ta cứ chờ gặp nàng rồi sẽ hỏi. Theo như em nghĩ, Lưu hậu treo bảng tuyển pḥ mă. Số vào chung kết tới mười tám. Lưu hậu cùng quan tả, hữu bộc xạ chọn một người. C̣n mười bẩy người sẽ gả con các quan cho. Không chừng Thuận-Tường là một trong mười bẩy tiểu thư đó.

Khi người ta yêu, thường u mê trong ảo tưởng. Hằng ngày Tự-Mai thông minh bậc nhất, việc ǵ nó cũng kiến giải sáng suốt. Nay nó đang trong ṿng rạo rực t́nh ái, nên cảm thấy yếu đuối, phải nhờ Lê Văn bàn giúp.

Rời hoàng thành, hai thiếu niên t́m đến tửu lâu Nam-phong, kiếm một chỗ trên lầu cao, gần cửa sổ ngồi. Lê Văn gọi mấy món ăn, rồi bàn:

- Lát nữa đây, sẽ có người dẫn đường đi gặp Thuận-Tường, chỉ ḿnh anh đi thôi. C̣n em trở về phủ Định-vương. Lỡ có ǵ chim ưng báo cho em biết, để em c̣n thông tin cho anh cả với Định-vương.

- Dĩ nhiên như vậy. Ḿnh nghĩ việc gặp Thuận-Tường chắc không có ǵ nguy hiểm đâu. Dù sao giữa phái Hoa-sơn với vơ lâm Đại-Việt có t́nh giao hảo, họ đâu nỡ gây khó dễ với ḿnh.

Bỗng có tiếng lăng không truyền ngữ rót vào tai Tự-Mai:

- Thằng cà chớn mê gái. Có nhận được tiếng ta không?

Nghe tiếng nói, Tự-Mai lạnh cả gáy, v́ đó là tiếng Thông-Mai. Nó không hiểu sao, bố nó, Thanh-Mai đầm ấm như vậy, mà Thông-Mai lại lạnh lùng đến phát ớn. Nghe tiếng anh hỏi, nó nh́n sang bên cạnh, thấy hai ông bà già đang ngồi ăn uống. Mùi trầm hương xông lên, nó nhận ra cặp vợ chồng là Thông-Mai, Bảo-Ḥa. Nó vội đáp:

- Anh có ǵ dặn em không?

- Anh th́ không có ǵ, nhưng chị Bảo-Ḥa th́ có nhiều lắm.

Tiếng Bảo-Ḥa nói:

- Đêm nay có thể em gặp một người đàn bà đặc biệt thuộc phái Nga-mi. Nội công Nga-mi xuất từ phái Thiếu-lâm. Mà nội công Thiếu-lâm, Tiêu-sơn, Đông-a đều xuất từ Thiền. Em hăy đem phương pháp phá Chu-sa độc chưởng dạy cho bà ta.

- Chưa có phép của bố mà em dạy người ngoài, e bố đánh chết.

- Chị với anh Thông-Mai đă xin phép bố rồi.

- Chỉ dạy phép đẩy độc chất về cơ thể địch nhân hay dạy cả nội công lẫn chưởng pháp.

- Em muốn dạy ǵ cũng được.

Đến đấy Bảo-Ḥa, Thông-Mai đứng dậy xuống lầu. Tự-Mai rùng ḿnh:

- Văn đệ này. Từ khi rời nước ra đi đến giờ, hằng ngày anh cả điều động chúng ḿnh. Nhưng trên thực tế hai ông bà Thông-Mai, Bảo-Ḥa sai khiến tất cả. Chúng ḿnh đi thế nào, ông bà ấy cũng theo dơi được.

Hai người đang nói truyện, th́ có một thiếu phụ đến bên cung tay hỏi:

- Trong hai vị, vị nào là Trần công tử?

Tự-Mai đáp lễ:

- Thưa là tôi.

- Lăo tỳ được bề trên ủy thác dẫn công tử đến gặp một người. Xin công tử theo lăo tỳ.

Tự-Mai đưa mắt cho Lê Văn, rồi đứng lên. Thiếu phụ dặn:

- Tiểu tỳ họ Phương. Bề trên dặn: Công tử tuyệt đối không được dụng vơ. Nơi công tử gặp bề trên thuộc cấm thành. Trong cấm thành đầy cung nga, thái giám, thị vệ. Vậy công tử phải hoá trang thành một thái giám.

Nói rồi mụ trao cho Tự-Mai một cái túi:

- Công tử hăy vào sau tửu lầu thay quần áo, trao kiếm cho người bạn. Trong cấm thành, thái giám không thể mang kiếm.

Tự-Mai trao kiếm cho Lê Văn rồi vào trong thay quần áo. Khi nó ra, Lê Văn suưt bật cười v́ chính nó cũng không nhận ra Tự-Mai. Mụ Phương trao cho Tự-Mai một thẻ bài:

- Đây thẻ bài của công tử. Công tử có tên Mai-Tự, thuộc cung Ôn-đức, hầu hạ Lư thái phi.

Tự-Mai hỏi:

- Tại sao Thuận-Tường lại ở trong cấm thành?

- Lát nữa gặp bề trên của lăo tỳ, công tử sẽ rơ.

Hai người xuống lầu. Kiệu chờ sẵn. Mụ Phương lên một cái. Tự-Mai lên một cái. Kiệu nhập cửa Chính-dương rồi vào cửa Tinh-vơ cấm thành. Khi qua cửa, thị vệ hỏi thẻ bài, rồi cho đi. Kiệu đi ṿng vèo măi, tới một cung điện th́ ngừng lại. Kiệu phu mở cửa. Tự-Mai bước ra, mụ đă Phương chờ sẵn. Mụ vẫy Tự-Mai đi theo. Liếc nh́n trên cửa cung có chữ Ôn-đức cung. Nó kinh hăi:

- Hôm trước nghe anh Thiệu-Cực nói Ôn-đức là nơi thái phi họ Lư ở. Không lẽ Thuận-Tường lại là thái phi?

Mụ Phương đưa Tự-Mai vào một thư pḥng trang trí rất hoa mỹ. Trên tường treo đầy bút thiếp cùng danh họa. Mụ dặn:

- Thôi, công tử ngồi đây chờ bề trên chúng tôi, xin đừng có đi đâu.

Nói rồi mụ lui bước. Tự-Mai đi xem các bút thiếp, tất cả đều thự danh của những đại gia thời bấy giờ như Vương Khâm-Nhược, Lă Di-Giản, Khấu Chuẩn, Đinh Vị, Tào Lợi-Dụng, Trương Sĩ-Tổn.

Có tiếng dép lẹp kẹp, rồi một mùi u hương thoang thoảng bốc lên. Tự-Mai nghĩ thầm:

- Chắc là Thuận-Tường.

Nó vội quay lại đón, th́ ra một cung nữ. Cung nữ cúi đầu chào nó, rồi đặt chiếc khay bạc lên bàn. Trên khay bạc có đến mười thứ mứt kẹo khác nhau. Nàng lễ phép lui bước.

Tự-Mai ṭ ṃ nh́n các đĩa mứt. Nó nhận ra được : Hạt dẻ, tùng tử, hạnh đào, đào nhân, ngọc quế. C̣n lại nó chưa từng thấy qua.

Lại có mùi u hương thoang thoảng, rồi cung nữ khác bưng vào một b́nh trà với hai chiếc chung bằng sứ bọc vàng. Cung nữ cúi chào, khoan thai lui bước.

Tự-Mai nghĩ thầm:

- Thuận-Tường là ai? Không lẽ nàng là Lư thái phi? Vua Chân-tông băng đă mười năm. Khi ngài băng, Thuận-Tường chưa quá mười tuổi, đâu có thể là cung phi của ông?

Có mùi hoa quế thoang thoảng, rồi một cung nữ bước vào. Tự-Mai giật bắn người lên. V́ nàng chính là Thuận-Tường. Nhớ thương chồng chất, nay gặp lại, chân tay nó như tê liệt. Thuận-Tường cũng thế. Hai người ngây ngất nh́n nhau. Cứ như vậy không biết thời gian bao nhiêu lâu, Thuận-Tường lên tiếng:

- Trần đại ca.

- Thuận-Tường!

Thuận-Tường mời Tự-Mai ngồi xuống chiếc bàn. Nàng ngồi đối diện, tay rót trà vào chung mời:

- Đại ca dùng trà.

Tự-Mai bưng trà lên uống, rồi hỏi:

- Đây là đâu. Tại sao Thuận-Tường lại ở cung Ôn-đức?

- V́ tiểu muội là cung nữ.

- Cung nữ?

- Đại ca ngạc nhiên lắm ư? Sau khi rời Tản-lĩnh về, tiểu muội bị tuyển làm cung nữ, rồi được đưa vào đây hầu Lư thái-phi.

Trong đầu óc Tự-Mai nhớ lại truyện Đào Hà-Thanh, Lâm Huệ-Phương. Mỹ-Linh kể cho nó nghe: Những cung nữ xinh đẹp vua lưu giữ một số phong cho những ǵ mỹ-nữ, tu-nghi, tu-dung, dung-nghi, tức một thứ vợ nhỏ. C̣n lại chia cho các hoàng tử. Những người xấu, bị chia hầu hạ các bà thái hậu, hoàng hậu, công chúa. Nó hỏi:

- Tường muội đẹp thế này mà hoàng đế không phong làm chính cung nương nương ư? Sao đến nỗi hầu hạ thái phi?

Thuận-Tường cười:

- Đại ca đừng ngạc nhiên, v́ muội thuộc thành phần con nhà dân dă, nên không thể được hầu vua cũng như hoàng tử.

- Tường muội định chôn cuộc đời ở đây sao?

- Chim lồng, cá chậu biết sao bây giờ?

- Tường muội cùng anh trốn đi.

- Đại ca tưởng! Trốn đi th́ dễ rồi, nhưng c̣n gia gia, má má, anh chị em... Triều đ́nh sẽ chặt đầu hết.

- Anh nhất định không thể để như vậy!

- Đại ca định làm ǵ?

- Anh về rủ mấy sư huynh sư đệ vào cướp Tường muội ra. Khi Tường muội bị cứơp ra, triều đ́nh đâu có thể bắt tội gia gia, má má.

Thuận-Tường lắc đầu:

- Trong cấm thành có hơn ngh́n thị vệ. Dù đại ca có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất cũng không thể đấu lại với bọn chúng. Làm như thế chỉ uổng mạng mà thôi.

- Thà uổng mạng v́ Tường muội c̣n hơn để Tường muội bị chôn cuộc đời trong cung như thế này.

Thuận-Tường bật cười:

- Trước đây, trong cấm thành đă xẩy ra một việc tương tự. Hồi đó tiểu muội c̣n nhỏ, nên chỉ nhớ lơm bơm thôi. Bấy giờ phụ hoàng... à vua Chân-tông c̣n là tại thế.

Nghe Thuận-Tường nói, Tự-Mai ngắt lời:

- Cái ǵ phụ hoàng?

- Tiểu muội muốn nói hoàng thượng c̣n là thái tử. Bấy giờ vua Chân-tông tuyển con gái Khấu thừa tướng định đặt lên làm hoàng hậu. Giữa lúc vua cùng nàng yến ẩm, th́ một vơ lâm cao thủ xuất hiện. Y trói nhà vua lại, nhét dẻ vào miệng rồi bắt Khấu tiểu thư đi.

Tự-Mai bật cười, v́ biết gian nhân đó là nhị sư huynh Trần Bảo-Dân. Nó lắc đầu:

- Theo anh nghĩ cao thủ đó không bắt Khấu Kim-An, mà cứu nàng ra.

Thuận-Tường kinh ngạc:

- Đại ca biết nhũ danh của Khấu tiểu thư ư?

- Anh biết rất rơ. Kim-An không hề bị bắt, trái lại t́nh quân đă cứu nàng ra. T́nh quân đó là nhị sư huynh của anh tên Trần Bảo-Dân.

- Tuyệt vời! Mà gan cũng lớn vô cùng. Trên đời hỏi được mấy người như nhị sư huynh của đại ca. Y dám v́ t́nh, mà làm truyện nghịch thiên, bạo địa. Ước ǵ muội được gặp con người đó.

Tự-Mai thuật lại truyện t́nh của nhị sư huynh với Khấu Kim-An thực chi tiết tỷ mỉ, rồi nó kết luận:

- Bây giờ đến lượt anh làm truyện bạo thiên, nghịch địa.

Thuận-Tường nắm tay Tự-Mai. Cả hai cùng run lên bần bật:

- Đa tạ đại ca. Bây giờ thế này: Đại ca ghi danh ứng tuyển pḥ mă. Cố sao được vào chung kết. Khi Thái-hậu cùng triều đ́nh cho công chúa cùng con các quan xuất hiện. Tiểu muội sẽ có mặt theo hầu công chúa. Đại ca xin được kết hôn với tiểu muội. Như vậy là tốt đẹp nhất.

- Tại sao Tường muội...

Có tiếng nói vọng vào:

- Thánh giá Thái-hậu giá lâm.

Thuận-Tường kinh hăi chỉ cái sập, y muốn bảo Tự-Mai chui vào gầm ẩn thân. Nhưng Tự-Mai gan lớn bằng trời, nó không chịu chui vào mà tung người lên trên xà nhà, rồi nép ḿnh bên cạnh kèo lớn. Thuận-Tường phóng ra cửa sổ mất dạng.

Hai cung nữ bưng trà, mứt bước vào ban năy, dấu vội khay, đĩa trong cái tủ, rồi ra cửa. Tiếng dép lẹp kẹp, hai thiếu phụ y phục sang trọng song song bước vào. Nhờ đă được Mỹ-Linh giảng giải, nh́n y phục, Tự-Mai nhận ra được phụ nữ gầy là Lư thái phi. C̣n phụ nữ người vừa phải là thái hậu. Hai cung nữ quỳ gối:

- Bái kiến thái hậu, thái phi.

Một thái giám đi theo hô:

- B́nh thân.

Tự-Mai nghĩ thầm:

- Kẻ đại thù gây sóng gió cho Đại-Việt, Đại-lư, Tây-hạ, Thổ-phồn là bà Lưu thái hậu này đây. Cứ nh́n nét mặt, bà ta mới hơn bốn mươi, nhan sắc thực không thua ǵ Lâm Huệ-Phương, Đào Hà-Thanh. Có ai ngờ bà ta gây ra biết bao nhiêu băo táp cho thiên hạ.

Lưu thái hậu, Lư thái phi ngồi đối diện nhau, mỗi người bưng một chung trà trong tay, không ai uống, cùng nh́n nhau. Một lát sau Lưu hậu nói:

- Việc triều chính bớt bận rộn, ta tới thăm Thái- phi, muốn nói với Thái-phi ít điều.

- Thần ở đây thanh tĩnh quen rồi. Thái-hậu v́ quốc sự mà thánh thể hao gầy, xin tĩnh dưỡng, không nên bận tâm về thần.

Lưu Thái-hậu thở dài:

- Dĩ nhiên ta không bận tâm về Thái-phi, mà bận tâm về các thân vương. Triệu vương ra dạ bất an. Hơn tháng qua y cáo bệnh không vào triều. C̣n Định-vương! Hừ ! Ta đang điên đầu về y. Y chống lại ta chẳng nói làm ǵ. Có tin nói y định tạo phản.

Lư Thái-phi lắc đầu:

- Tin đó chắc người ta phao vu. Định vương hiện là rường cột xă tắc. Người là thầy, là chú Thiên-tử. Suốt đời người nhất tân lo cho Thiên-tử. Khắp nơi đều nói người là Chu-công, Trương Lương, Gia-cát Lượng. Thiếp nghĩ nếu Thiên-tử muốn, người cũng cắt tim cắt thịt cho thên tử ăn. Có đâu tạo phản?

Lưu hậu lắc đầu:

- Bề ngoài th́ vậy, nhưng bề trong y liên kết với bọn Việt.

- Vương đi sứ nước người. Việc ở ngoài, khó có thể quyết đoán bằng một tờ biểu. Ai đă tâu với Thái- hậu như vậy?

- Dư An-phủ kinh lược sứ cùng Địch Thanh theo vương đi sứ Chiêm. Vương biết Dư là cháu Thái-hậu, đời nào vương mưu phản lại để lộ cho y biết? Vương mới về kinh, thần nghĩ Thái-hậu đường đường chính chính mời vương lâm triều hỏi cho ra lẽ, chẳng hơn ưu tư cho mệt thánh thể.

- Ta đă tra hỏi nhiều người. Vương kết huynh đệ với Khai-Quốc vương Đại-Việt. Như vậy không phải là mối lo ư?

- Đại-Việt là phiên thần của Tống. Xưa đức Thái-tổ chẳng từng kết huynh đệ với Trịnh Ân mà được Ân pḥ tá bản triều đó ư? Thần nghe, sứ đoàn Đại-Việt đang trên đường sang tiến cống. Khai-Quốc vương mưu kết với Định-vương làm phản, có đâu đem đầu đến cho ta chặt.

- Thôi được, bỏ qua việc đó. Ta muốn nói với Thái-phi một truyện: Thiên-tử không muốn gặp Thái-phi. Thế mà sao Thái-phi cứ t́m cớ tao ngộ với người?

Thái phi lắc đầu:

- Thần nghĩ Thiên-tử là giọt máu của Tiên-đế. Thần hồi tưởng ân sủng của Tiên-đế ban cho, nên muốn thấy Thiên-tử mà thôi.

Nghe hai người đối đáp, Tự-Mai kinh ngạc:

- Hai bà này nói tới hoàng nhi, tức Tống Thiên- tử. Thiên-Thánh hoàng đế rơ ràng do Lưu hậu sinh ra. Tại sao Thái-phi lại thương nhớ, t́m cách tao ngộ? Giọng điệu Thái-hậu như đe dọa. C̣n Lư Thái-phi lại nhũn nhặn. Như thế là thế nào?

Nó chợt nhớ lại những lời đối đáp giữa Minh-Thiên với Định-vương mà Thiệu-Cực thuật hôm ở Bắc-biên: Rơ ràng Lưu hậu có yếu điểm ǵ đó liên quan đến Lư Thái-phi cùng Hoàng đế, khiếm bà ta lo sợ, phải chiều chuộng vương. Minh-Thiên c̣n nói rơ: Lưu hậu định hại Lư Thái-phi. Ông khuyên Định-vương phải nói điều bí mật cho hoàng đế biết. Bí mật đó là ǵ?

Th́nh ĺnh thái hậu lên tiếng:

- Chị em chúng ta đang đàm đạo quốc sự. Người là ai mà dám leo lên xà nhà nghe trộm?