Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH LINH THẦN VƠ TỘC VIỆT

Hồi 122

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

 

 

In ra

 Hồi thứ một trăm hai muơi hai

Lấy chết chuộc tội

 

Đạo quân Quảng-vũ nghe lệnh chúa tướng cùng dương cung bắn lên mặt thành. Khai-Quốc vương quơ tay một cái, vương đă bắt được năm mũi tên. Vương vận sức phóng về phía Nguyên-Hạnh. Ḱnh lực mũi tên xé gió bay tới. Nguyên-Hạnh rút kiếm gạt. Nhưng y gạt hụt, v́ cả năm mũi tên đến trước ngựa y khoảng một trượng th́ rơi xuống. Vương nói lớn:

- Tứ đệ! Hồ quân hầu! Nguyễn đô thống! Ta lấy đức từ bi hỷ xả trị người. Ta hẹn cho các người phải giải tán, quân đâu về đó. Ta sẽ tâu phụ-hoàng ân xá cho các người. Bằng các người c̣n u mê, th́ các người phải lĩnh quả của chính nhân người gieo.

Vương nói với Lư Nhân-Nghĩa:

- Hổ uy đại tướng quân. Bằng như Vũ-Đức vương không kể đến phụ hoàng đến ta, th́ vương trở thành con người bất hiếu, bất nghĩa. Tướng quân cứ thẳng tay.

Vương cùng Thiệu-Thái, Vi Chấn đến cửa Đan-phượng. Lư Huyền-Sư cung kính hành lễ:

- Khải vương gia, trong ba đám quân phản loạn, th́ đám này hung hăng hơn cả. Chúng có đạo Quảng-thánh, chỉ huy bởi Đàm An-Hoà. Y ra mặt phản loạn, nói nhiều lời vô đạo. Ngoài ra c̣n có đoàn thiết kị Hồng-thiết giáo hơn ngh́n người, đội thiếu niên Hồng-hương hơn ngh́n người nữa. Chính Dực-Thánh vương chỉ huy công thành, nhưng từ sáng tới giờ, không thấy vương đâu cả.

Khai-Quốc vương leo lên mặt thành. Vương đưa mắt quan sát, thấy ba đạo quân phản loạn đang nghỉ ngơi ăn uống. Chúng không thấy vương xuất hiện. Lư Huyền-Sư sai đốt pháo lệnh, rồi tung lên trời. Đám quân phản loạn đang ăn cơm, đưa mắt nh́n lên. Khai-Quốc vương vận nội lực gọi:

- Ta muốn nói truyện với Dực-Thánh vương.

Đàm An-Ḥa cùng Lư Hưng-Long, Đặng Trường, Hoàng Văn đang ăn với nhau. An-Ḥa thấy Khai-Quốc vương xuất hiện th́ phát run. Y vội lên ngựa đến trước cổng thành. C̣n bọn Đặng Trường thấy vương th́ hơi khựng lại, chúng đưa mắt nh́n nhau như cùng báo hiệu cho nhau biết cuộc nổi loạn e khó thành công.

Khai-Quốc vương hỏi An-Ḥa:

- Hữu-kiêu-vệ đại tướng quân. Ta muốn nói truyện với Dực-Thánh vương, hoặc Đàm quốc-cữu.

Đàm An-Ḥa tuy phát run, nhưng đă trót lâm thế cỡi cọp, y cầm roi chỉ lên mặt thành:

- Tên Lư Long-Bồ kia, Dực-Thánh vương được hoàng-thượng ban chiếu nhường ngôi cho người. Nhưng Phật-Mă đem quân phong toả cung Long-thụy, nên phụ thân ta phải tôn chiếu pḥ Dực-Thánh vương lên ngôi. Mi mau mau mở cửa thành cho chúng ta vào tru diệt Phật-Mă, th́ cái tước vương của mi có cơ bảo toàn. Bằng không th́ họa sát thân khó thoát.

Huệ-Sinh ghé tai Lê Văn nói nhỏ mấy câu. Chàng cung kính gật đầu:

- Đại sư yên tâm. Tuy cháu là thầy thuốc, nhưng khi cần giữ nước, th́ thầy thuốc cũng phải mạnh tay.

Nguyên từ trước đến giờ Lê Văn đă nghe Tự-Mai nói nhiều về tên khả ố Đàm An-Ḥa. Có lần Tự-Mai dặn chàng:

- An-Ḥa là một tên cực kỳ khả ố. Nó ỷ là em trai Đàm quư phi, mà quư phi đang được Hoàng-thượng sủng ái, nên hành sự vô thiên, vô pháp, không ai dám động vào nó. Trong Thuận-Thiên thập hùng th́ anh cả, chị Thanh-Mai, chị Mỹ-Linh, đều là con cháu của Hoàng-thượng. Anh Tạ Sơn, Tôn Đản người th́ làm quan, kẻ th́ con quan càng phải kiêng nể y. Chỉ duy Văn đệ không vướng mắc ǵ cả. Nếu có dịp, Văn đệ nên trừ phắt nó đi cho rồi.

Lê Văn ghi tâm điều đó. Hôm nay trước trận tiền, An-Ḥa nhục mạ Khai-Quốc vương quá đáng, khiến chàng không chịu được nữa. Từ trên mặt thành, chàng tung ḿnh nhảy xuống ngay đầu An-Ḥa. An-Ḥa coi thường Lê Văn, y rút kiếm chĩa lên không, định chờ cho chàng rơi xuống mũi kiếm của y. Lê Văn vốn cực kỳ thông minh, chàng biết cạnh An-Ḥa c̣n có mấy ma đầu Hồng-thiết giáo. Nên chàng làm như bị rơi trúng kiếm của An-Ḥa. Đợi cho lưng sắp chạm vào kiếm y, chàng mới phóng một Lĩnh-Nam chỉ. Choang một tiếng, kiếm bị gẫy, mà người chàng đă ngồi lên sau lưng y, tay trái kẹp cổ y, chân thúc vào bụng ngựa. Con ngựa lao tới chân thành.

Trên thành, Huệ-Sinh tung xuống sợi dây, Lê Văn chụp dây giật mạnh, người chàng với An-Ḥa bay bổng lên mặt thành. Diễn biến xẩy ra mau quá, dù bản lĩnh Đặng Trường, Hoàng Văn vô cùng cao siêu, mà muốn cứu không kịp. Lê Văn túm cổ áo tên An-Ḥa dơ cao lên, rồi vận nội lực nói lớn:

- Chư quân đạo Quảng-thánh nghe đây. Tên An-Ḥa đánh lừa chư quân, th́ chỉ ḿnh y bị tội thôi. C̣n chư quân đều được ân xá. Vậy chư quân hăy bao vây bọn Hồng-thiết giáo với đội Hồng-hương thiếu niên để lập công. Nào! Tiến lên.

Hoàng Văn, Đặng Trường kinh hăi, vội đứng trấn trước đội thiết kị Hồng-thiết giáo và Hồng-hương thiếu niên nói lớn:

- Chư quân không được nghe lời tên ôn con Lê Văn. Nó vốn thuộc gịng giống vua Lê, chống lại Thiên-tử. Chư quân thấy chủ tướng lâm nguy, phải lăn ḿnh vào cứu chứ? Nay Hữu Kiêu-vệ đại tướng quân Đàm An-Ḥa bị nó bắt sống, chư quân cùng chúng ta công thành, cứu chúa tướng. Nào tiến lên.

Đám binh tướng ngơ ngác tiến thoái lưỡng nan, không biết nên nghe lời Lê Văn hay nghe lời đám trưởng lăo. Lê Văn hiểu tâm lư đám Thiên-tử binh: Họ chẳng vạ ǵ mà nghe lời mấy tên ma đầu, nhưng quân luật triều Lư định rằng: Khi đồng đội bị địch bắt, mà ḿnh không cứu th́ bị xử tử. Chàng đưa mắt nh́n Khai-Quốc vương, thấy vương im lặng, chàng hiểu liền: Ḿnh có giết tên này, vương cũng không buồn.

Chàng túm tóc tên Đàm An-Ḥa đưa ra cho chư quân nh́n rồi nói:

- Nuôi quân ba năm, dùng chỉ một giờ. Chư quân là Thiên-tử binh mà đi nghe lời bọn ma đầu ư? Nếu chư quân không muốn giao chiến với đám Hồng-hương thiếu niên và thiết kị Hồng-thiết giáo th́ có khác ǵ phiến loạn, sẽ bị xử tử. Chư quân coi đây.

Tay phải rút kiếm, tay trái tung Đàm An-Ḥa lên cao. Ánh thép lóe sáng, người An-Ḥa bị chẻ dọc, cắt ngang thành bốn mảnh rơi xuống dưới thành.

Chàng cởi cái bọc trên lưng đưa ra, rồi hướng vào đội thiết kị Hồng-thiết giáo, đội Hồng-hương thiếu niên vói lớn:

- Chư vị giáo chúng Lạc-long giáo. Trước đây các người theo Hồng-thiết giáo, đă được ân xá. Nay chắc trong khi giáo chủ vắng nhà, các người bị bọn ma đầu kiềm chế phải không? Các người hăy buông vũ khí đầu hàng, các người sẽ được giáo chủ Thân Thiệu-Thái trị dứt độc tố cả đời cho.

Chàng ngừng lại một lúc, rồi tiếp:

- Trong khi các người theo bọn Hoàng Văn, Đặng Trường làm loạn, th́ quân của Bắc-biên, của các trấn kéo về âm thầm bao vây. Ngày một ngày hai những ai theo Hồng-thiết giáo sẽ bị giết sạch. Các người hăy nh́n đầu tên Phạm Trạch và mụ Ngô Bách-Vân đây.

Chàng cởi bọc, túm tóc thủ cấp Phạm Trạch, Ngô Bách-Vân đưa ra cho mọi người coi, rồi chàng liệng xuống chân thành.

Th́nh ĺnh đám đệ tử Hồng-hương hô tiếng lớn, rồi một cây cờ Lạc-long giáo được phất lên, và cây cờ Hồng-thiết giáo bị hạ xuống. Người cầm đầu nói lớn:

- Chúng tôi là con dân của Đại-Việt, nguyện trung thành với Hoàng-thượng.

Lê Văn liếc nh́n, chàng chợt nhận ra người cầm đầu đám thiếu niên này là Phan Thi, với Trần Minh. Hồi trước hai người này cùng đồng đội bị Cao Thạch-Phụng, Nguyên-Hạnh định giết chết ở trên đỉnh Dục-thúy, được Thanh-Mai, Bảo-Ḥa cứu thoát. Bảo-Ḥa dặn họ tiềm ẩn trong Hồng-hương mật cốc, làm tai mắt cho triều đ́nh. Bây giờ, chắc Tạ Sơn mật lệnh cho họ trước, cho nên họ mới hiển lộ thân thế ra.

Khai-Quốc vương đưa mắt cho Lư Huyền-Sư. Huyền-Sư lấy ba cây pháo lệnh châm ng̣i rồi tung lên không từng cây một. Mỗi cây phát ra tiếng nổ lớn, hóa thành h́nh một bông sen mầu tím sáng rực trên trời. Khi ba cây pháo bông h́nh sen vừa tắt, th́ lập tức trên không phận cửa Phi-long, Tường-phù cũng có ba cây pháo thăng thiên nổ tung, tỏa ra h́nh con chim ưng xoè cánh. Lê Văn reo:

- Đô đốc Vũ Minh bắt đầu tấn công đạo quân của Vũ-Đức vương. Chắc chắn cửa thành mở để Lư Nhân-Nghĩa, Lê Thuận-Tông đánh thẳng ra. Đạo thủy quân của hạm đội Bạch-đằng đánh từ Bắc xuống.

Tiếp theo trên không phận cửa Quảng-phúc lại nổ tung ba cây pháo bông nữa, Thiệu-Thái nhận ra đó là tín hiệu của Khu-mật viện. Chàng la lên:

- Nùng đạo trưởng cho mở cửa Quảng-phúc để đạo quân anh Tạ Sơn với Quách Thịnh đánh bọc hông Vũ-Đức vương, Dực-Thánh vương.
Đứng trên mặt thành, Khai-Quốc vương nh́n rất rơ đạo thủy quân của Phạm Tuy đang từ cửa Bắc tiến tới. Đạo quân của Tạ Sơn đang từ cửa Nam đi lên, trống thúc nhịp nhàng. Đặng Trường vốn kinh nghiệm hành quân. Y vẫy tay cho đội thiết kị Hồng-thiết giáo lui lại, chia làm hai. Đội giáo chúng chống với đội thủy quân. Đội thiết kị chống với đội của Tạ Sơn.

Một người từ điện Long-thụy phi ngựa tới, chính là Khai-Thiên vương. Vương lên mặt thành, đứng cạnh Khai-Quốc vương. Vương nói nhỏ:

- Chú hai! Khi chú rời cung Long-thụy th́ thân mẫu Mỹ-Linh cũng đi ra ngoài. Ta t́m khắp cả mà không thấy.

- Từ hôm chị từ Trung-nguyên về, t́nh h́nh ra sao?

- Ta đă tâu tŕnh lên phụ hoàng, phế bỏ xuống làm thị tỳ. Tuy vậy, v́ là mẹ của bốn đứa con, ta không nỡ đuổi khỏi cung. Từ đấy suốt ngày thị không nói, không rằng. Đêm th́ âm thầm luyện kiếm, đôi khi đóng cửa pḥng khóc lóc một ḿnh.

Cuộc đối thoại phải ngưng lại v́ trống trận hai bên thúc vang lừng.

Th́nh ĺnh cửa thành mở rộng, đạo Ngự-long hữu do Lê Văn, Lư Huyền-Sư chỉ huy hùng hổ tiến ra hợp với đội Hồng-hương thiếu niên. Thế là đám quân Hồng-thiết giáo bị bao vây ba mặt. Nhưng khi các đạo quân triều tới trước đám giáo chúng khoảng mười trượng th́ ngừng lại reo ḥ.

Đặng Trường nói với Hoàng Văn:

- Tên Lư Long-Bồ rất nhiều mưu mẹo. Dường như y muốn uy hiếp tinh thần chúng ta, để tránh đổ máu. Tứ đệ giỏi binh bị. Vậy ta với giáo chúng rút về phía Thiên-trường trước. Tứ đệ với đội thiết kị cản hậu.

Đám giáo chúng chuyển động, tiền đội đổi làm hậu đội rồi từ từ lui quân. Trong khi đội thiết kị dàn ra đoạn hậu.

Đô đốc Phạm Tuy cầm cờ phất một cái, lập tức Tôn Đản, Cẩm-Thi hô quân xung vào trước đội thiết kị Hồng-thiết. Hoàng Văn cầm chắc thanh đao chuẩn bị tác chiến. Nhưng Tôn Đản ra lệnh cho quân dừng lại. Chàng cười ha hả:

- Hoàng quân hầu. Người chẳng là thần tử nhà Tống ư? Người chẳng từng được phong làm Cổ-loa hầu ư? Trong đại hội Lộc-hà, Thân giáo chủ chẳng trị bệnh cho người đó ư? Thuận-Thiên hoàng đế chẳng từng ân xá tội cho người ư? Tại sao người lại theo Dực-Thánh vương làm loạn. Người hăy buông đao đầu hàng. Ta quyết Khai-Quốc vương sẽ ân xá cho người.

Hoàng Văn c̣n đang tần ngần suy nghĩ, th́ một kị mă, thân thể nhỏ bé, mặt bịt kín; từ trong đội Ngự-long phi ra như ánh chớp. Viên kị mă rút kiếm đâm Hoàng Văn, thế kiếm cực kỳ hiểm độc. Hoàng Văn giật cương cho ngựa lui lại, th́ kỵ mă bịt mặt lại tung người nhảy lên cao, kiếm tà tà đâm vào cổ Hoàng Văn. Hoàng Văn nhận ra đó là Mê-linh kiếm pháp, y cười nhạt, vung đao lên gạt kiếm. Nhưng kiếm đă đổi chiều hướng vào trán y. Kinh hoàng y cúi rạp người xuống tránh, th́ kiếm lại đổi chiều chúc vào đỉnh đầu y.

Không hổ là đại ma đầu, kinh nghiệm chiến đầu có thừa, Hoàng Văn cúi rạp người xuống, rồi thúc chân vào bụng ngựa; thân h́nh y trườn qua dưới háng viên kị mă. Đối với bất cứ người trong vơ lâm nào ở vào hoàn cảnh Hoàng Văn, th́ thà chịu chết, chứ không ai chịu nhục xử dụng lối thoát thân vô lại, chui qua háng đối thủ. Nhưng những đệ tử Hồng-thiết giáo đều là bọn mặt dầy, vô liêm sỉ, bởi vậy Hoàng Văn thản nhiên như không.

Viên kị mă giết hụt Hoàng Văn, tà tà đáp xuống đất. Chân vừa chạm đất, người đó quay lại rất nhanh, tung người lên xỉa kiếm vào hông y. Hoàng Văn v́ khinh thường đối thủ, hút chết, chưa hết kinh hoàng, th́ kiếm đă tới ngực. Y vội vọt người lên cao, đao khoa dưới chân đề pḥng đối thủ dùng kiếm đánh ngược lên. Nhưng người kị mă lại đổi chiều kiếm, ánh thép loáng một cái, đầu ngựa của Hoàng Văn rơi khỏi cổ. Thân ngựa c̣n dư lực lộn lên khỏi mặt đất rồi ngă xuống.

Quân, tướng hai bên đều kinh hoàng nh́n trận đấu. Người ra chiêu đă thần tốc, mà kẻ ứng phó cũng tuyệt diệu. Hoàng Văn rơi xuống đất, y ôm đao hất hàm hỏi kị mă:

- Mi là ai? Ta không muốn đối chiêu với kẻ vô danh.

Đứng lược trận trên thành Huệ-Sinh nói với Khai-Quốc vương:

- Vương gia xem, Mê-linh kiếm pháp thực ảo diệu vô cùng. Nếu sư phụ hoặc vương gia là Hoàng Văn th́ cũng chỉ có cách đó mới thoát chết. Nhưng kị mă là ai? Trông lưng quen quá. Không lẽ là công chúa B́nh-Dương?

Khai-Quốc vương lắc đầu:

- B́nh-Dương cao hơn người này một chút. Dường như người này là đàn bà, v́ thức lượn trên không bà ta uốn cong lưng coi thực đẹp mắt.

Bên phía đạo quân Tạ Sơn, quận chúa Trường-Ninh ngồi trên bành voi với Hà Thiện-Lăm. Nàng chỉ cho Lăm những chiêu kiếm của kị mă:

- Người này dùng kiếm pháp Mê-linh ảo diệu hơn bọn em nhiều, có lẽ không thua chị Mỹ-Linh làm bao. Dường như y là đàn bà th́ phải.

Hồng-Phúc ngồi trên bành voi với Lưu-Tường. Vốn ỷ có mẹ che chở, đành hanh, ganh tỵ đă quen, nghe chị nói, nàng hứ một tiếng rồi bắt bẻ:

- Không biết học được mấy cái múa, mà cũng ra vẻ ta đây giỏi kiếm pháp. Hơi một tư th́ đem cô chị Mỹ-Linh ra dọa thiên hạ, làm như chỉ có Mỹ-Linh là giỏi nhất thế gian.

Trường-Ninh khuyên em:

- Em ơi, chúng ḿnh đang đối đầu với quân giặc. Em muốn gây sự th́ gây với giặc, chứ có đâu gây với chị hoài.

- Người chờ đi.

Người kị mă bịt mặt lại quay tṛn kiếm đánh liền mấy chiêu, Hoàng Văn vừa ḥ hét, vừa nhảy nhót tránh né. Người ngoài không c̣n phân biệt được đao hay kiếm; không rơ kị mă hay Hoàng Văn nữa. Th́nh ĺnh một ánh thép bay lên cao rồi rơi xuống. Hoàng Văn nhảy lui lại, máu trên cổ tay y chảy xuống xối xả. Kị mă chĩa kiếm vào ngực y quát lớn:

- Quỳ xuống!

Hoàng Văn cười ha hả:

- Con bà mi! Th́ ra mi là đàn bà. Ta giận v́ học nghệ không tinh. Ta thà chết chứ không quỳ gối.

Kị mă cười lanh lảnh:

- Cái đó th́ không khó.

Kị mă áo đen chỉ nói mấy câu, mà Khai-Thiên vương, Trường-Ninh đều rúng động tâm thần. V́ cả hai nhận ra bà chính là vương phi Liên-Phương. Vương vội xuống dưới thành quan sát trận đấu.

Th́nh ĺnh Hoàng Văn, đưa người về phía trước, mũi kiếm đâm vào giữ ngực y, b́nh một tiếng, làn nước đen từ giữa ngực Hoàng-Văn tung vào Liên-Phương. Kinh hoàng bà nhảy lùi lại liền ba bước, nhưng mặt, ngực bà đă bị nước đen bắn vào. Hoàng-Văn cũng nhảy lùi liền ba bước, rồi co gị chạy. Nhưng y vừa chạy mấy bước th́ một người rơi ngay trước mặt y. Không tránh kịp, hai người đụng vào nhau đến huỵch một tiếng, cả hai bật lui trở lại.

Mọi người nh́n lại, th́ ra người đụng nhau với Hoàng Văn là Tôn Đản. Nguyên Tôn Đản đứng lược trận, chàng thấy kiếm pháp người bịt mặt dường như không thua Mỹ-Linh làm bao, nhưng chàng để ư thấy ngực, bụng Hoàng-Văn sao tự nhiên lớn khác thường. Nếu bảo rằng y béo ra, th́ phải béo đồng đều, chứ có đâu mặt, chân tay gầy hơn hồi đại hội Lộc-hà, mà bụng lại lớn. Chàng nhớ lại trận Tản-lĩnh, tên Cút-Độp đă dấu trong ngực một bọng da chứa chất độc, khiến Tây-Sơn lăo nhân hút mất mạng... V́ vậy chàng quan sát trận đấu, nhưng chuẩn bị sẵn.

Quả nhiên đúng như chàng ước tính, Khai-Thiên vương phi bị mắc bẫy Hoàng Văn. Y đang chạy, th́ chàng tung người theo cản đường. Hoàng Văn đă nhận ra chàng. Y cười nhạt:

- Mi không muốn sống nữa ư?

Tôn Đản chưa kịp trả lời, th́ tiếng vương phi Khai-Thiên vương đă gào thét kinh khủng. Bà ôm mặt nhảy lên, rồi hét lanh lảnh, chứng tỏ đau đớn cùng cực. Trường-Ninh vội bồng bà vào thành, miệng gọi Thiệu-Thái:

- Anh mau cứu vương mẫu với. Vương mẫu bị trúng độc.

Thiệu-Thái tung ḿnh đến đỡ lấy mợ, rồi cùng Trường-Ninh đem bà vào cung Uy-viễn gần đấy.

Ngoài này Tôn Đản với Hoàng Văn đă đấu được đến chiêu thứ năm mươi. Bàn về công lực, th́ Tôn Đản hút nội lực của hai đại cao thủ phái Hoa-Sơn trên Tản-lĩnh. Trong trận Biện-kinh, chàng lại thu được công lực của các đối thủ Tống. Cho nên hiện công lực chàng cao hơn Hoàng Văn gấp bội. Nhưng chàng chưa thắng được y bởi, một là y rất bác học, khi th́ y dùng vơ công Tiêu-sơn, khi th́ y dùng vơ công Đông-a, lại có lúc y dùng vơ công Mê-linh. Hai là chàng úy kị độc chưởng của y, nên chàng cứ phải dùng vơ công Đông-a mà Tự-Mai dạy chàng, trong khi gốc vơ công, nội công của chàng là Mê-linh. Nên chàng không phát xuất hết tinh lực ra nổi.

Đấu được hơn năm mươi chiêu nữa, th́ công lực của chàng phát ra tối đa. Hoàng Văn bắt đầu núng thế. Th́nh ĺnh y đánh ra một chiêu, Tôn Đản cảm thấy trong chưởng có hơi lạnh. Ngô Cẩm-Thi đứng lược trận, bật lên tiếng la:

- Cẩn thận! Vơ công Liêu-Đông.

Tiếng la của Cẩm-Thi đưa Tôn Đản trở về thực tại. Ngày nọ Mỹ-Linh đấu với Hoàng Văn tại phủ Khai-Thiên. Khi Mỹ-Linh đánh như vũ băo, khiến Hoàng Văn không thể dùng vơ công tạp nhạp học lóm mà phải xử dụng vơ công Liêu-Đông của y. Huệ-Sinh đă phân giải cho chàng biết rằng vơ công Liêu-Đông là vơ công Trung-nguyên, nên chàng nhắc Mỹ-Linh dùng vơ công Cửu-chân mới thắng y. C̣n khi y dùng vơ công mới đây của Trung-nguyên, th́ tính chất khắc chế không c̣n nữa.

Bây giờ thấy Hoàng Văn dùng vơ công Liêu-Đông, chàng nghĩ thầm: Chính mi tự t́m lấy cái chết của mi, th́ đừng trách ta. Th́nh ĺnh chàng xuất chiêu Ḱnh nhập biển Đông, b́nh một tiếng, hai chưởng chạm nhau. Hoàng Văn bật lui liền ba bước, Tôn Đản di chuyển theo phát chiêu Hải-triều lăng lăng lớp thứ nhất. B́nh tiếng nữa, Hoàng-Văn lại lui liền hai bước. Nhưng Tôn Đản không để cho y kịp thở chàng phát lớp thứ nh́. Lớp này mạnh gấp hai lớp đầu. B́nh, Hoàng Văn lảo lảo muốn không vững. Tôn Đản hít một hơi, chàng phát lớp thứ ba, mạnh gấp bốn lần lớp thứ nhất. Chàng nói lớn:

- Xin Khai-Thiên vương, vương phi hăy xem tên ma đầu đền tội. B́nh một tiếng, người Hoàng Văn bay bổng lên cao. Tôn Đản hướng lên trời phát lớp thứ tư. Ầm một tiếng, người Hoàng Văn vỡ nát ra, thịt, xương, ruột, gan bay tung khắp nơi.

Chàng ngừng lại, một kị binh thuộc đội thị-vệ đă nhảy xuống ngựa cắt đầu Hoàng Văn, rồi cung cung, kính kính dâng lên cho Khai-Quốc vương. Khai-Quốc vương truyền:

- Hoàng Văn trước đây là gia tướng của Khai-Thiên vương, phạm tội với vương không ít. Người hăy dâng thủ cấp y cho vương.

Tôn Đản quay lại t́m đội Thiết-kị Hồng-thiết giáo, th́ không thấy một bóng người nào nữa. Chàng đưa mắt hỏi Tạ Sơn.

Tạ Sơn ghé miệng vào tai Tôn Đản nỏi nhỏ:

- Đám thiết kị này là người trung thành với Lạc-long giáo. Họ giả theo bọn Hồng-thiết giáo, rồi khi lâm trận sẽ trở giáo đánh chúng. Hồi năy ta ra mật lệnh bằng kư hiệu bảo họ hăy rút theo Đặng Trường. Cho nên khi họ rút, quân ḿnh không đuổi theo là thế.

Khai-Quốc vương ra lệnh:

- Tạ sư đệ hăy trở về giữ Khu-mật viện. Tôn Đản thay anh Tạ Sơn tổng chỉ huy Thuận-Tông với đạo binh Phong-châu, Phan Thi với đội Hồng-hương thiếu niên đuổi theo bọn giáo chúng Hồng-thiết giáo khẩn cấp. Ta tăng viện cho sư đệ Trấn-uy đại tướng quân Lê Phụng-Hiểu.

Vương ghé tai Tôn Đản dặn nhỏ mấy câu. Tôn Đản gật đầu, chàng cùng Ngô Cẩm-Thi leo lên một bành voi, hô quân đuổi giặc.

Vừa lúc đó, có ngựa lưu tinh đến báo:

- Khải vương gia, tại cửa Phi-long, Tường-phù, đô đốc Vũ Minh bao vây kín đạo quân phản loạn, rồi kêu gọi đầu hàng. Vũ-Đức vương muốn nói truyện với vương gia trước khi đầu hàng, chứ không muốn nói truyện với các tướng. Vương c̣n nói: Nếu vương gia không tới, th́ quyết chiến đấu đến người cuối cùng, đừng hy vọng đầu hàng hay rút lui.

Khai-Quốc vương cùng Lê Văn, Tạ-thuần-Khanh lên ngựa hướng cửa Đông. Vương tới nơi, chư quân dăn ṿng vây ra cho vương vào. Bên trong ṿng vây, ba đạo quân phản loạn Quảng-vũ, Hồng-thiết, Hồng-hương dàn trận theo thế quay lưng vào nhau sẵn sàng sống chết. Vương g̣ ngựa hỏi lớn:

- Vũ-Đức vương đâu?

Vũ-Đức vương cùng Nguyên-Hạnh, Lê Tấn, Vũ Hào, Linh Vũ-Nguyên, Thạch Nan-Biện, Nguyễn Khánh tiến ra. Vũ-Đức vương hỏi Khai-Quốc vương:

- Nhị ca! Nhị ca hăy nói thực đi, hiện thời phụ hoàng ra sao? Dực-Thánh vương xuất ra đạo chỉ dụ thủ bút của phụ hoàng, gọi người vào để nhận di chiếu, thay quyền nhị ca trong khi nhị ca vắng nhà. Thế rồi đại ca đem quân phong toả cung thất, không cho em thăm phụ hoàng. Rồi người nói rằng đại ca hợp với vợ chồng Thân Thừa-Quư ám hại nhị ca. Trong lúc phẫn chí, em phải nhờ các trưởng lăo Lạc-long giáo trở giúp, đem quân hỏi tội Phật-Mă. Bây giờ th́nh ĺnh nhị ca xuất hiện, đem đại quân vây em. Em không hiểu ǵ cả.

Những lời nói của Vũ-Đức vương khiến Khai-Quốc vương nhớ lại một truyện: Hôm Tự-Mai vào hoàng-cung Tống trộm toàn bộ thư tịch về khoa Tử-vi trao cho vương. Vương cùng Thanh-Mai, Mỹ-Linh, Cẩm-Thi xúm vào nghiên cứu. Chỉ hơn mười ngày, bốn người đă có căn bản về khoa này. Mỹ-Linh, Cẩm-Thi chấm số của Thuận-Thiên hoàng đế, cùng chư vương, đại thần. Vương chú ư đặc biệt đến lá số của Vũ-Đức vương. Hôm đó Thanh-Mai, Mỹ-Linh đều giải đoán rằng:

Phá-quân thủ mệnh tại Dần, ngộ Văn-xương, Thái-tuế. Trong Tử-vi kinh nói :Phá-quân nhất diệu tính nan minh, nghĩa là mệnh chỉ có Phá-quân thủ th́ tính t́nh không minh mẫn, nhẹ dạ, dễ tin người. Hơn nữa Phá-quân ngộ Thái-tuế th́ thuộc loại coi người thân như cừu thù, coi kẻ ác như chân tay. Năm nay đại tiểu hạn ngô Kiếp, H́nh, Kị e bị chết thảm dưới đao thương.

Bây giờ thấy em đứng cạnh sáu đại ma đầu Hồng-thiết giáo, vương suy nghĩ:

- Ḿnh hăy cố cứu ông em này xem sao.

Vương nói nhỏ nhẹ:

- Chú tư ơi! Chú có tin anh không? Chú có nghĩ rằng anh em chúng ta như cây liền cành không? Làm ǵ có truyện Khai-Thiên vương cướp ngôi? Làm ǵ có truyện ta bị giết chết? Tin anh đi. Chú hăy cho rút quân. Ta hứa tha hết tội lỗi cho chú, cho chư quân.

Vũ-Đức vương chỉ đám ma đầu Hồng-thiết giáo:

- Nhị ca có hứa ân xá cho mấy người chân tay của em không?

Khai-Quốc vương nghĩ rất nhanh:

- Th́ ra ông em đặt vấn đề với ḿnh chỉ với mục đích ân xá cho bọn sát nhân kinh tởm này. Trước đây phụ hoàng cùng vơ lâm đă tha cho chúng một lần, rồi bây giờ chúng lại mưu phản, ta không thể tha cho chúng một lần nữa. Nhưng nếu ta không tha cho chúng, th́ e có cuộc đổ máu mà số người chết đến hàng ngh́n. Nhược bằng ta hứa, rồi t́m cách giết chúng sau th́ mất tín với thiên hạ. Được ta có cách, ta ḥa hoăn để cho quân của chúng lo sợ, rồi không đánh cũng tan.

Vương khoan thai nói:

- Việc ân xá cho chư quân thuộc thẩm quyền của anh, v́ anh là Phụ-quốc thái-úy. C̣n ân xá cho những người của Hồng-thiết giáo chỉ phụ-hoàng mới có quyền. Sau khi phụ-hoàng ân xá, họ c̣n phải được Lạc-long giáo tha cho nữa. Theo anh nghĩ th́ họ có tội hay không th́ sẽ do hội đồng giáo vụ xử họ. Anh không có quyền tha cho họ.

Vương vận nội lực hướng chư quân nói lớn:

- Chư quân tướng nghe đây! Các người có phải là Thiên-tử binh không? Có phải phụ-hoàng ta hằng tín nhiệm chư quân chăng? Có phải cơm chư quân ăn, áo chư quân mặc, nhà chư quân ở, vợ con chư quân cũng được ấm no vinh hạnh không? Tất cả những thứ đó có phải là ân điển của Thiên-tử không? Thiên-tử ưu đăi chư quân như thế, th́ chư quân có phải là con Thiên-tử không?

Chư quân tướng đồng dạ một tiếng lớn. Vương tiếp:

- Chư quân đă là con của Thiên-tử. Ta là Phụ-quốc thái-úy, thống lĩnh chư quân bấy lâu nay. Như vậy chư quân có phải là em ta không? C̣n chư tướng. Ta hỏi chư tướng câu này nhé: Chư tướng đều do ta cất nhắc, dạy dỗ mà lên. Bấy lâu nay ta đối với chư tướng có ǵ bất công chăng?

Chư tướng đồng hô lớn : không.

- Như vậy chư tướng, chư quân đều là em ta. Hồi năy ta đứng trên mặt thành, chư quân tướng không tin ta là Khai-Quốc vương phụ quốc thái úy, nên đă dùng tên bắn ta. Song ta biết chư quân tướng lầm lẫn, nên ta không chấp. Ta từ Trung-nguyên trở về, đă đem quân Bắc-biên cùng các trấn, giải tỏa cửa Diệu-đức, Đan-phượng, Đại-hưng, Quảng-đức mà không đổ máu. Ta lại cho Hạm-đội Động-đ́nh chiếm Thanh-hóa, đánh phía sau đạo phản loạn của Đàm Toái-Trạng. Hiện chỉ c̣n có cửa Phi-long, Tường-phù này mà thôi. Đô đốc Vũ Minh tổng chỉ huy quân giải tỏa cử Phi-long, Tường-phù. Chư quân tướng bị vây vào giữa. Chư quân thấy không, thủy quân Hạm-đội Âu-Cơ vây phía Bắc. Phía Nam th́ Vũ-kị đại tướng quân Quách Thịnh chỉ huy hai đạo Bổng-nhật đánh lên. Phía trong thành th́ Hổ-uy đại tướng quân thống lĩnh Cấm-quân cùng đạo binh Phong-châu từ trong đổ ra.

Vương thấy quân tướng im lặng, biết có hiệu quả, vương tiếp:

- Về gia quyến chư quân, tướng, ta đă cho Thị-vệ tới canh pḥng cẩn thận, quyết không cho ai xâm phạm tới. Vậy chư quân, tướng c̣n đợi ǵ mà không rời nơi đây, đem vũ khí về đầu hàng. Ta Khai-Quốc vương, Phụ-quốc thái-úy thề sẽ ân xá mọi tội trạng cho chư quân tướng. Vậy ta nới ṿng vây trong một ngày cho chư quân tướng suy nghĩ rồi hành động.

Thấy Vũ-Đức vương c̣n ngần ngừ, Khai-Quốc vương tiếp:

- Chú không tin anh ư? Vậy anh nới ṿng vây, dành cho chú một ngày để suy nghĩ.

Vương nói với đô đốc Vũ Minh:

- Vũ đô đốc, xin đô đốc nới ṿng vây trong ṿng một ngày để Vũ-Đức vương cùng chư quân nghỉ ngơi, trong khi ta thỉnh mệnh ở Hoàng-thượng.

Khai-Thiên vương trở về điện Càn-nguyên. Vương gọi đô đốc Vũ Minh lại bên cạnh nói:

- Sư đệ thu quân, không vây Vũ-Đức vương nữa. Nếu như vương hối lỗi, ắt sẽ lệnh cho Nguyễn Khánh lui quân rồi vào thành gặp ta. Bằng vương c̣n tham quyền cố vị, ắt sẽ cùng chúng rút khỏi kinh thành về Trường-yên hội với Nhật-Hồ lăo nhân. Tại cửa Đan-phượng, Đại-hưng, ta đă làm tương tự, tàn quân Hồng-thiết giáo do Đặng Trường chỉ huy đă rút về Thiên-trường. Ta muốn chúng tập trung tại Trường-yên rồi đánh một trận, diệt hết. Chứ đánh tại Thăng-long này, chúng sẽ tản vào dân chúng, khó mà quét sạch.

Khai-Quốc vương trở vào cung Long-thụy thăm bệnh t́nh Thuận-Thiên hoàng đế. Hoàng-đế thấy vương vào, mặt rồng tươi tỉnh hỏi:

- Ta biết con dẹp loạn xong rồi. T́nh h́nh ra sao?

Vương thuật chi tiết các trận đánh. Hoàng-đế hỏi:

- Thế Dực-Thánh vương, Vũ-Uy vương, Đông-Chinh vương hiện ở đâu?

- Dực-Thánh vương rút theo Đặng Trường về Trường-yên. Vũ-Uy vương bị Đàm Toái-Trạng giam ở Thanh-hóa, đă được đệ tử phái Đông-a cứu thoát. Hoàng nhi tạm cử vương trấn Thanh-hóa thay Đàm Toái-Trạng. Đông-Chinh vương đang cùng Phạm Trạch, Lê Tấn vây cửa Nam. Khi thấy hoàng nhi về, vương muốn băi quân th́ bị Phạm Trạch, Lê Tấn bắt giam vương cùng cung quyến quản thúc tại phủ đệ của vương. Chư đệ tử phái Tản-viên vừa cứu thoát vương xong.

- Thế công chúa Lĩnh-Nam Bảo-Ḥa với pḥ mă Thân Thừa-Quư đâu?

- Đúng ra vua Bà cùng Thân pḥ mă đem các đạo quân về dẹp loạn. Đạo Thượng-oai, Phong-châu hoàng nhi dùng vào việc trấn Thăng-long. Hiện đang đuổi theo giặc về hướng Trường-yên. Đạo thứ ba do Nùng Tồn-Phúc chỉ huy, gồm quân của y tại châu Thảng-do, quân của em y là Tồn-Lộc tại châu Vạn-nhai; quân của em vợ y là Dương Đạo tại châu Vũ-lặc, tiến về trấn cửa Diệu-đức và các bến thủy quân. C̣n chính quân của Bắc-biên định để giữ nhà, thần nhi khuyên vua Bà rằng: Bọn Hồng-thiết giáo ẩn thân ở Bắc-biên rất nhiều. Nay ta vờ điểm quân về cứu Thăng-long, tất ở nhà chúng nổi dậy. Ta đi giữa đường, th́nh ĺnh trở về, diệt hết bọn chúng. Hiện dư đảng Hồng-thiết giáo ở Bắc-biên đă quét hết.

Thuận-Thiên hoàng-đế hài ḷng. Ngài hỏi:

- Hoàng nhi định giải quyết phần c̣n lại ra sao?

- Hiện tất cả các trấn, phủ, huyện, châu quận đă dẹp hết dư đảng Hồng-thiết giáo. Tuy nhiên loạn vừa dứt, dân chúng chưa an. Vậy thần xin trao Thăng-long cho Khai-Thiên vương chỉ huy các đạo quân Ngự-long, Bổng-nhật, Quảng-thánh, Cấm-quân, Thị-vệ trấn thủ. Nội cung nhờ đệ tử Mê-linh. Hạm đội Âu-Cơ chuyển lên trấn vùng lănh hải giáp Trung-nguyên. Hạm đội Bạch-đằng trấn Thăng-long. Đạo quân của Nùng Tồn-Phúc cho về trấn Bắc-biên. Thần xin đem hai đạo Thượng-oai, Phong-châu, cùng đoàn đệ tử Tản-viên, Tiêu-sơn đuổi theo giặc về Trường-yên.

Thuận-Thiên hoàng đế gọi Khai-Thiên vương lại bên dường:

- Ta nghe nói Triệu Liên-Phương bị Hồng-thiết giáo làm nhục. Nó âm thầm luyện Mê-linh kiếm pháp để tự tay giết tên Hoàng Văn hầu trả hận. Nó... nó... bị trúng độc của Hoàng-Văn, tuy Thiệu-Thái hút độc tố cứu nó. Nhưng nó đă dùng kiếm tự sát để tạ tội với con. Nay ta ban chỉ ân xá cho Liên-Phương. Vậy con hăy dùng lễ vương phi an táng, chẳng nên nghĩ đến tội lỗi cũ làm ǵ.

Khai-Thiên vương quỳ xuống khấu đầu:

- Thần nhi xin tuân chỉ phụ hoàng.

Đến đây Thuận-Thiên hoàng-đế quá mệt nhọc, ngài nắm tay Khai-Quốc vương:

- Ta xuất thân là Phật-tử. Trong suốt thời gian làm vua, ta đem đức từ bi, hỷ xả của đức Thế-tôn ra tạo hạnh phúc cho dân. Không ngờ cuối đời ta lại gặp cái nạn này. Vậy Hoàng-nhi đem quân dẹp giặc, cũng nên khoan thứ cho kẻ ác một lần nữa. Dùng h́nh pháp chỉ là bất đắc dĩ. Thôi con lên đường mau.

Khai-Quốc vương từ tạ Thuận-Thiên hoàng-đế rồi ra ngoài. Vương dẫn Khai-Thiên vương đến điện Càn-nguyên tuyên chỉ của Hoàng-đế đến các thân vương cùng văn vơ bách quan. Vương dặn anh:

- Họp chư tướng, thống chư quân, tụ anh hùng... anh không bằng em. Nhưng an định, tổ chức cai trị, nắm giữ giềng mối em không bằng anh. Vậy anh giữ Thăng-long, để em đi dẹp giặc.

Vương phân chia các tướng: Dương B́nh, Tạ Sơn, Quách Thịnh, Lư Huyền-Sư, ở lại trấn Thăng-long. C̣n Thông-Mai, Bảo-Ḥa, Thiệu-Thái, Mỹ-Linh, Lư Nhân-Nghĩa đuổi theo giặc về Trường-yên.

Sáng hôm sau, đô đốc Vũ Minh khải với Khai-Quốc vương rằng đêm qua Vũ-Đức vương cùng bọn ma đầu Hồng-thiết giáo với quân sĩ thuộc quyền đă rút về hướng Trường-yên hội quân với Nhật-Hồ lăo nhân. Trong khi rút dọc đường, quân sĩ thuộc đạo Quảng-vũ dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Khánh bỏ trốn hết. Từng toán lẻ tẻ đă về tŕnh diện Thái-tử thiếu-phó Dương B́nh. Họ đă được ân xá, đội ngũ lại giữ nguyên như cũ. Chỉ có rất ít đội trưởng theo Nguyễn Khánh mà thôi.

Khai-Quốc nói với Dương B́nh:

- Phiền Dương sư huynh đích thân tổ chức, chỉ huy đạo Quảng-vũ. Hăy cho quân, tướng nghỉ về thăm nhà trong nửa tháng, để an ủi họ sau một thời gian lo lắng, kinh hăi.

Ưng binh vào tŕnh Khai-Quốc vương một ống đựng thư. Vương mở ra coi, th́ ra thư của vương phi Thanh-Mai. Thông-Mai vốn cực kỳ sủng ái cô em gái này, chàng quên cả lẽ trung dung, hấp tấp hỏi:

- Quốc vương. Thanh-Mai ra sao?

Khai-Quốc vương cảm động về t́nh yêu của ông anh dành cho vợ ḿnh. Vương cầm lấy tay chàng:

- Chắc là không sao, nên mới có thư dài thế này.

Vương đọc lướt qua, rồi nói với chư tướng:

- Nhật-Hồ lăo nhân đích thân chỉ huy đánh trang Thiên-trường cùng Trường-yên. Lăo thất bại tại Thiên-trường, nhưng Trường-yên th́ bất phân thắng bại. Ta phải tiếp cứu Trường-yên ngay.

Vương hô mọi người lên đường. Khi ngựa cách xa Thăng-long khoảng bẩy chục dặm, th́ gặp đạo quân Thượng-oai đang đi phía trước. Hà Thiện-Lăm, Trường-Ninh; Lưu Tường, Hồng-Phúc cứ mỗi cặp ngồi trên một bành voi. Lư Nhân-Nghĩa cỡi ngựa đi hậu quân. Lư Nhân-Nghĩa là học tṛ Bảo-Ḥa, v́ vậy khi y thấy Khai-Quốc vương với Bảo-Ḥa, th́ vội vă xuống ngựa đứng ven đường:

- Thần xin bái kiến vương gia.

Y cung kính hướng Bảo-Ḥa:

- Đệ tử khấu đầu trước tiên cô.

Bảo-Ḥa hỏi:

- Nhân nghĩa! Có tin ǵ lạ không?

- Tấu cô đúng như Khai-Quốc vương dự đoán, đạo quân của Đặng Trường không rút về Trường-yên, mà rút về Thiên-trường. Cho nên thiếu hiệp Tôn Đản cứ cho quân theo xa xa. C̣n đạo quân của Vũ-Đức vương th́ rút thẳng về Trường-yên, nên đệ tử đuổi theo đến đây.

Y hướng Khai-Quốc vương:

- Không rơ chủ ư của Nhật-Hồ lăo nhân ra sao, mà y cứ nhất định chiếm bằng được Trường-yên. Y tung hầu hết đệ tử công thành Trường-yên, nhưng bên trong, vương phi với Ngô An-Ngữ pḥng ngự rất chắc, nên đệ tử Hồng-thiết giáo với Hồng-hương thiếu niên chết khá nhiều.

Khai-Quốc vương giảng giải:

- Không phải y ngu đâu, mà có tính toán đàng hoàng. Sau khi xúi dục Dực-Thánh vương làm loạn thất bại, y dùng toàn lực chiếm lấy Trường-yên. V́ Trường-yên là thủ phủ tổng trấn Nam-thùy Đại-Việt. Y nghĩ rằng Đàm Toái-Trạng trấn Thanh-hóa sẵn rồi. Nếu y chiếm Trường-yên nữa, th́ y có một giải đất phía Nam. Bấy giờ y cố thủ, nếu triều đ́nh đem quân đánh, e phải tổn thất rất nhiều. Nhân đó y xin cho Dực-Thánh vương trấn thủ Nam-thùy làm mộc vị. Y sẽ dùng giáo chúng tại Chiêm-thành, Chân-lạp nổi dậy, rồi y chiếm hai nước này, sát nhập với mảnh đất Nam Đại-Việt, nghiễm nhiên y có một nước lớn hơn Đại-Việt. Bấy giờ y mới cất quân chiếm Thăng-long.

Mọi người đều công nhận lư luận của Khai-Quồc vương đúng. Vương tiếp:

- Cho nên ta nhanh tay, cho hạm đội Bạch-đằng âm thầm chiếm Thanh-hóa, Nghệ-an, trong khi ta đem quân từ Thăng-long về. Thế là y bị kẹt cứng ở giữa. Bây giờ y đang đắc thế vây Trường-yên. Mấy hôm nữa các đạo quân của ta tới, tất y phải lui về Thanh-hóa. Nhưng Thanh-hóa đă về ta rồi. Quân của y nghe tin, th́ không đánh cũng tan.

Lư Nhân-Nghĩa hỏi:

- Khi thần nghe tin vương gia về, thấy vương gia tụ quân đông gấp mấy quân giặc, thần những tưởng vương gia sẽ tung quân thẳng tay dẹp loạn. Không ngờ vương lấy số đông ép cho giặc tan ră. Binh pháp đó gọi tên là ǵ vậy?

Khai-Quốc vương giảng giải:

- Trong Dụng binh yếu chỉ của công chúa Thánh-Thiên, thiên Phương lược. Cô-gia đánh vào nhân tâm các đạo binh bằng chính đạo, rồi dùng lực ép. Như vậy địch tự nhiên phải mất tinh thần, tự tan ră.

Một kị mă từ trước phi ngựa lại như bay. Y thấy tiền quân của đạo Thượng-oai th́ g̣ ngựa lại nói:

- Tôi là đệ tử phái Đông-a, xin được gặp chúa tướng cao nhất ở đây.

Hà Thiện-Lăm vội dẫn y đến yết kiến Khai-Quốc vương. Khai-Quốc vương nh́n thấy trên ngực y đeo hai con chim ưng, th́ biết y là đệ tử đời thứ nh́ như Thanh-Mai. Vương hỏi:

- Sư đệ từ đâu tới. Sư đệ là đệ tử của vị nào trong Thiên-trường ngũ kiệt?

- Thưa vương gia, đệ tên là Đào Hiển, sư phụ của đệ tên Vũ Anh. Đệ muốn khải với vương gia một vài tin tức.

- Ta đang mong tin tức của môn phái Đông-a đây. Ta là chồng của Thanh-Mai, vậy sư đệ cứ coi như ta ngang vai với sư đệ.

- Đa tạ sư huynh. Cách đây ít ngày, sư phụ được thư của sư huynh, th́ người chuẩn bị đối phó với giặc ngay.

- Lực lượng của phái Đông-a tổ chức như thế nào?

Nghe vương hỏi, Đào Hiển nghĩ thầm:

- Vị vương gia này muốn hỏi ḿnh xem những thay đổi về tổ chức của bản phái đây. Chứ vương từng điều khiển Khu-mật viện không lẽ vương không biết tổ chức của lực lượng Đông-a.

V́ vậy chàng cung tay đáp:

- Thưa sư huynh, từ trước đến giờ đệ tử bản phái có năm đoàn. Đoàn khăn trắng tức Thiết-kị, đoàn khăn đen tức Thủy-quân. Đoàn khăn xanh tức Thần-nỏ. Đoàn khăn đỏ, khăn vàng tức lực lượng bộ chiến. Mỗi đoàn một ngh́n linh tám mươi mốt người, tất cả đều ở nhà làm ăn. Khi có sự, nhanh chóng tập trung tại những địa điểm ước định riêng để nhận lệnh.

Khai-Quốc vương tỏ vẻ tin tưởng:

- Thế cuộc nghinh chiến bọn Nhật-Hồ ra sao?

- Thư của sư huynh đến nơi th́ chỉ nửa ngày sau, chư đệ tử đều tề tựu. V́ đại-sư bá vắng nhà, nên sư phụ của đệ cầm quyền. Người sai một đệ tử khẩn liên lạc với sư huynh Ngô An-Ngữ tổng trấn Trường-yên. Đúng lúc đó sư huynh An-Ngữ cũng nhận được chỉ dụ của vương gia. Nhưng lực lượng của Ngô sư-huynh tại Trường-yên chỉ có đạo Thiết-kị cùng đạo quân Thị-vệ vương phủ, mỗi đạo không quá ngh́n người. Trong khi lực lượng phản loạn rất đông.

Đào Hiển ngừng lại thở, rồi tiếp:

- Sư huynh Ngô An-Ngữ cầu cứu với sư phụ. Sư phụ đang phác họa kế sách th́ sư huynh Bảo-Dân cùng sư tỷ Thanh-Mai về. Sư tỷ Thanh-Mai đưa ra kế hoạch rằng: Nếu dùng lực đánh bọn Nhật-Hồ, th́ chúng chết hết ḿnh cũng chết mấy vạn người. Vậy ta dùng tâm chiến sao cho quân của chúng ră hết. Bấy giờ ta tung quân bắt hết bọn ma đầu là xong. Hịch do chính sư tỷ soạn. Nhưng hịch vừa soạn xong th́ nhận được chiếu chỉ của Hoàng-thượng. Sư tỷ bèn sai sao làm nhiều bản, rồi cho chim ưng gửi đi khắp nơi. Sư phụ gửi hai ngh́n đệ tử đến Trường-yên giúp sư tỷ Thanh-Mai. Với hai ngh́n quân, ba ngh́n đệ tử bản phái, không thể dẹp nổi bẩy vạn quân của Đàm Toái-Trạng. V́ vậy sư tỷ chỉ giữ thành, chờ quân Thăng-long tiếp cứu. V́ vậy trận chiến Trường-yên cực kỳ khốc liệt.

Khai-Quốc vương kinh hăi:

- Tại sao sư tỷ không gửi thư cầu cứu ta?

Mỹ-Linh đứng cạnh vương, nàng nói:

- Chú hai không hiểu thím tư nào cả. Thím vốn là người cực kỳ can đảm, lại hết tâm hết chí lo cho Đại-Việt, nên dù khổ sở, lo lắng đến đâu cũng cắn răng chịu đựng. Vụ cứu Đoàn Huy là một chứng cớ. Khi thím giữ Trường-yên th́ thím biết rằng quân số của chú ở Thăng-long cũng không nhiều. Nên thím cố thủ, chờ chú giải vây Thăng-long, rồi cứu viện Trường-yên cũng không muộn. Bằng thím cầu cứu với chú, th́ Thăng-long không đuổi được giặc, mà cứu Trường-yên cũng chẳng nổi.

Khai-Quốc vương rùng ḿnh:

- C̣n mặt trận Thiên-trường ra sao?

Đào Hiển đáp:

- Nhật-Hồ lăo nhân đem lực lượng Hồng-thiết cùng Hồng-hương về đánh úp Thiên-trường. Khi y vừa tới nơi, thấy môn phái Đông-a pḥng thủ nghiêm mật, th́ chột đạ. Nhưng y nghĩ rằng với hai vạn rưỡi người, y dư sức đàn áp hai ngh́n đệ tử bản phái. Y dàn quân bao vây quanh trang Thiên-trường, rồi cho người vào mời đại sư bá ra thương lượng. Bấy giờ đă là giờ Thân. Sư phụ hành sự theo kế hoạch của sư huynh gửi về là chần chờ kéo dài thời gian ra. Người hẹn giờ Ngọ hôm sau người sẽ ra cổng chính gặp lăo. Lăo cho các đạo giáo chúng thuộc trung ương lùi ra xa mười dặm đóng trại, chỉ để bốn đạo Thanh-hóa, Cửu-chân, Trường-yên, Thiên-trường với đội Thiết-kị bao vây.

Bảo-Ḥa cười:

- Lăo già Nhật-Hồ một đời xảo trá, không ngờ bị sư thúc Vũ Anh lừa cho. Y thất bại là phải.

Đào Hiển gật đầu:

- Đúng như tiên cô nói. Nhật-Hồ tưởng vây được trang là xong. Y đâu ngờ khắp vùng Thiên-trường đều có đệ tử của bản phái. Hôm ấy đám giáo chúng vào làng xóm bắt trâu, ḅ, lợn, gà ăn. Đệ tử bản phái ẩn trong dân được lệnh từ trước, đem thuốc độc tẩm vào rau tặng cho chúng, lại sai tẩm thuốc độc vào cỏ dâng cho chúng nuôi ngựa. Chúng ăn vào, đêm người ngựa bị tháo dạ nằm la liệt.
Thiệu-Thái hỏi:

- Hồng-thiết giáo nổi danh về dùng độc. Chúng trị độc rất giỏi, tôi sợ đánh thuốc độc chúng e khó thành công.

Mặt Đào Hiển hiện ra vẻ tự đắc:

- Sư phụ biết rất rơ điều đó. Sư thúc Trần Kiệt được Hồng-Sơn đại phu cho biết, phàm đánh thuốc độc phải hơn giờ mới kết quả. Nhưng khi trúng độc rồi, muốn cứu chữa, phải sáu giờ sức khoẻ mới phục hồi. Trong thời gian đó, ta ra tay được rồi. Sư thúc c̣n biết rằng, khi mặt trời lặn, bọn ma đầu Hồng-thiết giáo sẽ ở trong những mật thất hành dâm với gái tơ, tuyệt đối không cho ai vào. V́ vậy dù giáo chúng bị bệnh, dù bị tấn công, không ai được vào chỗ chúng ngủ.

Khai-Quốc vương gật đầu:

- Ngũ sư thúc thực mưu trí không thua công chúa Nguyệt-Đức Phùng Vĩnh-Hoa thời Lĩnh-Nam. Sư đệ tiếp cho.

- Đến giờ Sửu, biết rằng người ngựa đội quân Hồng-thiết giáo cùng đám đệ tử Nguyên-Hạnh đều bệnh nghiêng ngửa. Sư thúc ra lệnh cho chư đệ tử th́nh ĺnh xông ra tấn công vào hai đạo kị binh đóng trước cửa Nam và Bắc. Tại cửa Nam, ngh́n đệ tử bản phái, bắt sống hơn hai ngh́n kị binh. Tại cửa Bắc, đệ tử bản phái vừa mở cửa ra, th́ năm đạo đệ tử Hồng-thiết giáo phất cờ theo. Th́ ra họ đều là người của Khu-mật viện. Sau khi đánh chớp nhoáng, anh em rút vào trang. Bây giờ trong trang thêm bẩy ngh́n đệ tử Lạc- long giáo của Khu-mật viện. Bốn thiếu niên chỉ huy bốn đạo Lạc-long giáo tŕnh thẻ bài của vương gia ra. Họ tên là Trần Anh, Tôn Mạnh, Tôn Trọng, Tôn Qúy. Tiểu sư muội Thanh-Nguyên thấy bốn thiếu niên th́ mừng lắm.

Mỹ-Linh reo lên:

- Th́ ra mấy ông mănh đó.

Thông-Mai hỏi:

- Công chúa. Họ là ai vậy?

- Chúng là bạn của Tôn Đản, Thuận-Tông, Thiện-Lăm. Trước kia chúng có biệt danh là Tân-quy thất quỷ bởi chúng phá phách khiếp lắm. Từ khi Tôn Đản, Thuận-Tông, Thiện-Lăm văo kinh, chúng ở lại, và được một cao nhân phái Mê-linh thu làm đệ tử. Chú hai mật lệnh cho chúng nhập vào Lạc-long giáo để mai này có dịp giúp nước.

- Đúng như công chúa nói. Bốn thiếu niên từ tư cách, đến vơ công đều khác thường. Chúng tôi vội đem thuốc cứu chữa cho anh em Lạc-long giáo Khu-mật viện. Đến sáng họ khỏi hẳn. Trong khi đó đám Hồng-thiết giáo c̣n nằm nghêng ngả, bởi các đại ma đầu chưa ra khỏi nơi hành dâm. Sư thúc Trần Kiệt tung bẩy đội Hồng-hương thiếu niên với hai ngh́n đệ tử bản phải đánh ra. Ba ngh́n Lạc-long giáo c̣n lại theo chúng tôi, trở giáo đánh bọn Hồng-thiết. Tuy đám đệ tử Hồng-thiết giáo người ngựa bị bệnh, nhưng chúng cũng cố gắng chống trả. Phải hơn giờ chúng tôi mới thu phục được chúng. Về ngựa, chúng tôi bắt trọn. Về giáo chúng th́ hơn bốn ngh́n đầu hàng, họ tự nhận là Lạc-long giáo, chứ không phải là Hồng-thiết giáo. Gần ngh́n bị giết.

Thông-Mai nhăn mặt, tỏ vẻ không vui. Đào Hiển hỏi:

- Dường như sư huynh có điều ǵ không vui?

- Đúng thế. Các vị sư thúc cứ dem ḷng dạ ḿnh mà đo ḷng bọn Nhật-Hồ. Nếu như sau khi giải vây Thiên-trường, lợi dụng bọn chúng đang bệnh, mà ma đầu không hiện diện. Nếu sư thúc xua toàn bộ đệ tử vượt mươi dặm tới chỗ đóng quân của chúng, tiêu diệt hết đám bộ chiến, th́ có phải êm rồi không?

- Sư thúc Phạm Hào cũng bàn thế. Các sư thúc cho rằng nếu ḿnh thừa thắng xông lên ắt diệt được chúng. Nhưng đệ tử ḿnh cũng hao mấy trăm. Chi bằng ḿnh rút, chúng không chính nghĩa, đánh đă không nổi, th́ phải rút. Rút th́ quân sẽ tan.

Khai-Quốc vương gật đầu:

- Tam sư thúc nghị đúng. Rồi t́nh h́nh ra sao?

- Hôm sau quả nhiên Nhật-Hồ ra lệnh cho rút quân về tấn công Trường-yên. Sư phụ sai đệ đến báo cho sư huynh biết, người đă đem một vạn người tiếp viện cho sư tỷ Thanh-Mai.

Lư Nhân-Nghĩa hỏi:

- Lúc sư huynh tới đây có gặp đạo quân của Đặng Trường rút về không?

- Hoàn toàn không.

Mỹ-Linh kinh ngạc:

- Vậy chúng đi đâu?

Khai-Quốc vương truyền Lư Nhân-Nghĩa lên tiền quân, lệnh cho Hà Thiện-Lăm dừng quân lại chờ lệnh. Lát sau voi chở Hà Thiện-Lăm, Lưu Tường, Trường-Ninh, Hồng-Phúc trở lại.

Vương gọi Hà Thiện-Lăm lại gần:

- Trong khi thiết kế giải phóng Thăng-long, ta được tin Nhật-Hồ lăo nhân truyền rằng: Nếu như bọn phản loạn ở Thăng-long thất bại, th́ Đặng Trường rút về Thiên-trường, rồi tiến lên đóng ở núi Cánh-diều. C̣n Vũ-Đức vương th́ rút về đóng ở bờ sông đánh cửa Bắc thành Trường-yên. V́ biết thế, nên ta ra lệnh cho Thuận-Tông với em nới ṿng vây cho chúng chạy, rồi đuổi theo xa xa, khiến quân của chúng tự tan vỡ.

Vương ngừng lại suy nghĩ rồi tiếp:

- Bởi vậy ta lệnh cho em với Tôn Đản, Cẩm-Thi, Lê Phụng-Hiểu đuổi theo Đặng Trường. Thuận-Tông với Lê Văn đuổi theo Vũ-Đức vương. Để gây hoang mang cho giặc, ta dặn em với Thuận-Tông rằng: Khi tới ngă ba đi Trường-yên, Thiên-trường th́ đổi lại Lê Văn, Lư Nhân-Nghĩa đi với em hướng Thiên-trường theo Đặng Trường. C̣n Thuận-Tông với Tôn Đản, Cẩm-Thi, Lê Phụng-Hiểu hướng Trường-yên theo Vũ-Đức vương.

Thiện-Lăm đáp:

- Th́ chúng em làm đúng như lệnh anh ban ra.

- Em theo đạo binh Đặng Trường, thế sao nay chúng lại biến mất. Nếu chúng đi Thiên-trường, th́ Đào sư đệ từ Thiên-trường tới đây phải gặp chúng chứ. Hà, chúng đi đâu mất?

Hà Thiện-Lăm nói:

- Tuy em theo chúng xa xa, không nh́n thấy binh mă chúng, nhưng dọc đường vẫn theo dơi dấu vết chúng để lại. Ḱa đại ca xem, con đường trước chúng ta vẫn đầy phân ngựa, cùng dấu chân người, đâu có sai. Em lại cho đến sáu cặp chim ưng theo chúng. Một cặp theo tiền quân, một cặp theo trung quân và một cặp theo hậu quân, làm sao chúng chạy thoát được.

Đào Hiển nh́n xa xa thấy ba cặp chim ưng bay lượn, chàng tỉnh ngộ:

- Đúng rồi, th́ ra bọn Đặng Trường ẩn vào thôn Yến-vĩ sương-sen, thành ra trên đường đi đệ không gặp.

Khai-Quốc vương quyết định:

- Bây giờ thế này, Lê Văn, Lư Nhân-Nghĩa, Mỹ-Linh đem theo đạo binh Thượng-oai của Hà Thiện-Lăm đánh Yến-vĩ sương-sen. Ta sẽ viết thư xin phái Đông-a viện cho một số đệ tử. C̣n lại chúng ta tiếp cứu Trường-yên khẩn cấp.

Hà Thiện-Lăm Hỏi:

- Trong bọn em, ai làm chúa tướng?

- Lư Nhân-Nghĩa làm quân sư, Hà Thiện-Lăm làm chúa tướng. C̣n vơ công th́ nhờ Mỹ-Linh, Lê Văn. Thôi lên đường mau.

Đào Hiển lên ngựa phi trước dẫn đường. Đoàn quân rầm rập di chuyển. Khoảng hai giờ sau th́ tới Yến-vĩ sương-sen. Xa xa Mỹ-Linh đă thấy một đoàn tráng sĩ cỡi ngựa đi đi, lại lại xung quanh những lũy tre bao bọc. Một người trưởng toán cầm ngang thanh đao, ngăn đạo quân Thượng-oai lại hỏi:

- Các vị thuộc đạo quân nào? Cho tôi gặp người chỉ huy.

Thiện-Lăm từ bành voi tung ḿnh nhảy xuống, chàng đánh dứ vào mặt người trưởng toán một cái. Người trưởng toán lạng ḿnh tránh khỏi. Thiện-Lăm lại tấn công liền hai chiêu, rồi nói:

- Thằng em không nhớ anh mày sao?

Người trưởng toán nghe tiếng Thiện-Lăm th́ liệng đao, rồi nhảy đến ôm lấy chàng. Hai người bật lên tiếng khóc, khóc nức nở, rồi lại buông nhau ra cười. Thiện-Lăm vội nói:

- Để ta giới thiệu mi với chị Trường-Ninh, và các bạn.

Chàng cầm mũi người đó tới trước Trường-Ninh:

- Hiền muội! Anh vẫn thường nói với hiền muội rằng hồi xưa bọn anh có bẩy đứa sống trong thôn Tân-quy. V́ phá phách quá, người ta gọi bọn anh là Tân-quy thất quỷ. Lớn nhất là anh Đản, lớn nh́ là Thuận-Tông, anh đứng hạng ba, thứ tư là Trần Anh. Nó là em, mà tên lại là Anh. Đây nó đây.

Trần Anh chắp tay:

- Trần em xin ra mắt bà chị.

Trường-Ninh đáp lễ:

- Th́ ra những bậc anh hùng hào kiệt đều có phong tư khác nhau. Chị nghe nói về cậu hoài, nay mới được gặp. Cậu đang lĩnh nhiệm vụ ǵ ở đây?

Trần Anh cung kính:

- Sau khi anh Đản, Tông, Lăm về kinh, bốn đứa em được một vị sư thái thuộc phái Mê-linh nhận làm đệ tử. Từ đấy chúng em luyện vơ. Khi Hồng-thiết giáo thành Lạc-long giáo, bọn em gia nhập giáo này, và mau chóng trở thành bốn đạo trưởng. Mỗi đứa chúng em coi một đạo. Em coi đạo Cửu-chân. Tôn Trọng coi đạo Nghệ-an. Tôn Mạnh coi đạo Trường-yên. Tôn Quư coi đạo Thiên-trường. Lúc bọn Nhật-Hồ tạo phản, chúng em định chống đối, nhưng nhận được mật lệnh của Khu-mật viện bảo phải giả thuận theo chúng, rồi chờ thời cơ làm lợi cho Đại-Việt. Khi tiến quân đánh tổng đàn phái Đông-a, th́nh ĺnh chúng em trở giáo, làm cho chúng chạy bán mạng.

Mỹ-Linh đă tới, nàng quên cả câu nam nữ thụ thụ bất thân, quên cả thân phận cô công chúa cao quư. Nàng nắm tay Trần Anh:

- Em của chị to lớn kềnh càng thế này ư? Lúc xa em, chị với Đản nhắc đến em luôn.

Th́nh ĺnh Trần Anh cung tay:

- Đệ Trần Anh xin tham kiến sư tỷ chưởng môn.

Mỹ-Linh hỏi:

- Em là đệ tử của cao nhân nào trong bản phái vậy?

- Em là đệ tử của sư thái Tịnh-Huyền. C̣n ba đứa này th́ một vị khác của bản phái thu làm đệ tử. Khi truyền vơ cho ba đứa em, người dặn rằng tuyệt đối không được tiết lộ danh tính người, bằng không người sẽ cắt chân.

Mỹ- Linh nh́n Thiện-Lăm, rồi mỉm cười. Thiện-Lăm cũng cười theo. Trần Anh cúi xuống:

- Sư tỷ đoán ra sư phụ của ba đứa rồi ư?

Mỹ-Linh gật đầu.

Trần Anh tŕnh bầy:

- Sáng nay, trên đường tiếp viện Trường-yên, th́ có tin báo một đoàn quân của Hồng-thiết giáo rút về đóng ở Yến-vĩ sương-sen. Đại hiệp Trần Kiệt truyền cho chúng em bao vây làng liền. Nhưng v́ quân số giặc đông ngang với bọn em, nên bọn em chỉ bao vây tuần pḥng, mà không tấn công. Hồi năy có chim ưng báo rằng một đạo quân triều đ́nh đuổi theo giặc sắp tới, bọn em phải tiếp đón, và nghe lệnh tướng chỉ huy.

Mỹ-Linh chỉ Thiện-Lăm:

- Nguyên soái đạo quân này là Hà Thiện-Lăm. Quân sư là Hổ-uy đại tướng quân Lư Nhân-Nghĩa đây. C̣n chị là... Thiên-lôi chỉ đâu đánh đó.

Chợt nhớ ra một truyện, Lê Văn hỏi Đào Hiển:

- Đào đại ca này, tôi muốm hỏi thăm đại ca tin tức một người?

- Ai thế?

- Phu nhân của sư thúc Hoàng Hùng.

Đào Hiển chợt nhớ ra, sư thúc Hoàng Hùng của chàng kết hôn với một đệ tử phái Sài-sơn tên Quỳnh-Dao. Vơ công của bà rất b́nh thường, nhưng y thuật cực cao minh. Trước kia bà là một trong những hoa khôi trong đám đệ tử Sài-sơn. Từ ngày về Thiên-trường, gần như bà chỉ biết chữa bệnh suốt ngày, nên ai ai cũng quư mến, kính trọng bà.

Đào Hiển đáp:

- Sư thẩm hiện theo sư thúc tiếp cứu Trường-yên. Người vẫn thường nhắc đến Văn đệ luôn. Đợi xong việc Yến-vĩ, Văn đệ tới giải vây Trường-yên sẽ gặp bà.

Mỹ-Linh đi một ṿng giới thiệu Lê Văn, Lưu Tường, Hồng-Phúc với đám Trần Anh. Hà Thiện-Lăm hỏi Lư Nhân-Nghĩa:

- Hổ uy đại tướng quân, bây giờ chúng ta đánh Yến-vĩ sương-sen như thế nào đây?

Đào Hiển móc trong túi ra một cuộn giấy trải xuống... lưng ngựa:

- Đây là bản đồ làng Yến-vĩ. Cũng như tất cả các làng khác, làng có hai cổng chính. Cổng tiền hướng về Bắc. Cổng hậu hướng về Nam. Phía Đông, Tây đều có cổng xép mở cho trâu cùng lực điền đi làm. Làng được bao bọc bởi hai lớp. Lớp ngoài cùng là hào sâu gần hai trượng, dưới hào chông gai chằng chịt. Sau hào sâu tới những lũy tre đồng gộc rất dầy. Bề dầy lũy có chỗ tới bốn trượng, gai góc tua tủa. Bề cao lũy từ hai tới năm trượng. Ta không thể phá nổi.

Chàng chỉ vào bốn cái cổng:

- Đường tiến công duy nhất là mấy cái cổng. Nhưng trong cổng chúng đă làm những con bùi nhùi rơm ngăn mất lối đi, tên bắn không thể nào xuyên vào trong được. Rồi chúng thủ sau bùi nhùi, dùng cung tên chống. Không biết Lư tướng quân định sao?

Lư Nhân-Nghiă hỏi:

- Trong làng có bao nhiêu dân ở?

- Khoảng ba ngh́n hơn là dân lương thiện, c̣n lại hơn hai ngh́n là phường trốn chúa lộn chồng. Tổng cộng tráng đinh hơn hai ngh́n. Hương trưởng là con điếm già Anh-Tần, đệ tử của Đặng Trường.

Lư Nhân-Nghiă thở dài:

- Khó đấy, Đặng Trường đem từ Thăng-long về ngh́n thiết kị, hai ngh́n giáo chúng, cộng thêm hai ngh́n tráng đinh, như vậy chúng có tới năm ngh́n người. Trong khi lực lượng của thiếu hiệp Trần Anh năm ngh́n, cộng với một ngh́n của châu Thượng-oai. Về quân số hai bên tương đương nhau. Tuy nhiên ta có trăm hổ, trăm báo, mười voi, trăm chim ưng th́ sức mạnh bằng mấy vạn người. Nếu ta thẳng tay th́ dễ quá. Đằng này tên Đặng Trường muốn dựa vào dân chúng để ẩn thân. Ném chuột sợ vỡ đồ, ta không thể dùng sức mạnh được.

Mỹ-Linh lắc đầu:

- Lư tướng quân đánh thế nào th́ đánh, miễn đừng để dân chúng chết oan là được rồi.