Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

NAM QUỐC SƠN HÀ

Hồi 9

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

Quyển V

 

In ra

 HỒI THỨ CHÍN

Hoa Trong Giấc Mộng

 

Cái tin Chương-thánh Gia-khánh hoàng-đế của Đại-Việt sẽ đến chùa Pháp-vân để làm lễ cầu siêu cho oan hồn tướng-sĩ cùng dân chúng bỏ ḿnh trong cuộc Nam xâm của Tống năm Kỷ-hợi (1059) và cuộc đánh sang vùng Ung-châu, Khâm-châu, Liêm-châu, Tây-b́nh châu năm Canh-Tư (1060) của Đại-Việt để tự vệ... lan ra khắp vùng Kinh-Bắc rất mau. Tại các đ́nh làng, tiên-chỉ, thứ-chỉ, chánh phó lư trưởng, thủ-bạ, trương-tuần họp hành liên miên để cắt cử người sửa đường, làm cỏ, cắt cây, tu bổ cầu cống, sao cho thực chu đáo, để đón một vị vua nhân từ, anh hùng của gịng giống Tiên-Rồng đi qua. Mỗi làng sẽ làm một cái cổng chào, kết hoa. Khi đức vua tới đầu làng nào, th́ chức sắc trong làng sẽ dâng lên ngài một vài thổ sản quư nhất của làng. Đám hoàng nam sẽ thao diễn vơ thuật, bắn cung, xung phong hăm trận cho ngài cùng các quan xem, để ngài biết rằng nhờ đức nhân của ngài, làng luôn dạy dỗ con em học văn, luyện vơ; bất cứ lúc nào xă-tắc hữu sự là có thể dùng đến. Khi ngài qua đ́nh làng, th́ sẽ đốt pháo mừng, rồi một đội hoàng nam múa sư tử, đội thanh nữ múa một vũ điệu, chào mừng.

Điều quan trọng nhất là sao cho dân chúng hiểu về t́nh h́nh đất nước. Cho nên tối tối, tại trường học, đ́nh làng các thầy đồ họp học tṛ, dân chúng để kể chuyện về việc binh biến năm Kỷ-hợi, Canh-Tư giữa ta với Tống.

...Dân chúng say mê nghe chuyện Tống triều sai bọn biên thần Nam-phương là Tiêu Chú, Tiêu Cố, Lư Sư-Trung, Tống Hàm chuẩn bị mộ quân, luyện quân, tích trữ lương thảo gây thanh thế lớn, rồi dẫn quân tuần sát các trang động Bắc-biên để đe dọa khiến nhiều trang-động phải bỏ theo Tống. Triều đ́nh Đại-Việt sai ngài Thái-tử thiếu bảo, Tả-kiêu-vệ đại tướng quân, Thái-hà hầu Lư Thường-Kiệt mang mười đạo Thiên-tử binh lên tiếp viện cho vua Bà.

... Nào việc vua Bà chia quân làm hai cánh, cánh hư do Long-thành ẩn-sĩ Tôn Đản cùng phu nhân chỉ huy đánh sang Khâm-châu, Liêm-châu.

... Nào Tống mắc mưu, tràn qua vùng Lạng-châu theo kế hoạch  Vây Nguy, cứu Triệu, đến nỗi tướng Tống là Đô-giám tuần kiểm Tống Sĩ-Nghiêu bị bại, quân tướng bị bắt bị giết hết, y chạy theo đường rừng về, đến nỗi chỉ c̣n cái quần lót.

... Nào sau đó vua Bà cùng pḥ mă Thân Thiệu-Thái vượt biên đánh sang Tống. Tống đem quân chống cự, bị bại. Các tướng Tống Sĩ-Nghiêu, Lư Đức-Dụng, Tả Minh, Hà Nhuận, Trần Bật tử trận. Nào Tống thấy nguy, sai Dương Lữ-Tài đem đại quân ngăn bước tiến của Đại-Việt. Quân tan, Lữ-Tài bị bắt.

... Nào Tống phải sai Lại-bộ thị-lang Dư Tĩnh sang ta xin nghị ḥa, để xin ngừng tiến quân.

... Nào đức vua "ta" đồng ư thả Lữ-Tài, nhưng vua Bà không chịu, đ̣i Tống phải tuân ba điều kiện...

Có thể nói, dân chúng trong các làng, từ già đến trẻ đều biết đầy đủ tin tức Bắc-biên của ta. Hôm nay các làng đều nhận được một mật lệnh từ Thăng-long gửi về.

 Khác với mọi lần, tin tức, mật lệnh thường được huyện gửi về cho chức dịch, hoặc thầy đồ. Hôm nay một kị mă từ Thăng-long về làng, kị mă không phải những kị mă chạy trạm thông thường, mà là một thị vệ của đức vua. Thị vệ trao tận tay cho thầy đồ Thái một phong thư, cùng một gói bạc. Trên phong thư đóng ấn của quan tổng-lĩnh thị-vệ, kiêm tổng-quản thái-giám Lư Thường-Kiệt. Ngoài phong thư có chữ son đỏ: "Chỉ thầy đồ Thái mới được mở ra. Sau khi đọc xong, thầy phải đốt mật lệnh trước mặt viên thị vệ". Biết tầm quan trọng của mật lệnh, nên trong làng, ngoài xóm không ai dám ṭ ṃ hỏi thầy đó là lệnh ǵ? V́ sao vua ban hành cho.

Chiều hôm ấy, thầy đồ Thái gọi anh mơ tới nhà thầy. Thầy trao cho anh một xâu trăm đồng tiền, rồi nói:

– Tôi thưởng cho anh đấy, anh mua rượu mà uống, rồi anh đi khắp làng rao bốn lần: sáng, trưa, chiều, mời tất cả dân làng tới nghe tôi kể chuyện.

– Bẩm thầy chuyện ǵ mà phải rao tới bốn lần ạ?

– Chuyện rất quan trọng, nên tôi thưởng cho anh trước đấy. Anh rao nguyên văn rằng:

 " ... Theo thần nhân báo mộng, có một tiên nữ giáng trần ở Thổ-lội, khi đức vua trẩy chùa Pháp-vân sẽ đón vị tiên đó về làm Thần-phi. Yêu-cầu quan viên, dân chúng trong làng, ngày mai phải tới đ́nh nghe tôi kể chuyện này. Buổi sáng dành cho chức dịch, nhân sĩ. Buổi trưa dành cho đàn bà, buổi chiều dành cho thanh nữ, buổi tối dành cho đàn ông".

Thôi anh đi đi.

Anh mơ mới rao một lần quanh làng, mà cả tổng đă rúng động. Ba trường học làng Thổ-lội đều đóng cửa, v́ học sinh bàn tán, không thể học được. Ngoài chợ, đầu làng, cuối xóm đều tụ năm túm ba xôn xao không ít. Như thường lệ, mỗi khi thầy đồ kể chuyện bao giờ cũng bắt đầu từ giờ Măo, thế mà hôm nay, mới giờ Dần, mà các nhân sĩ, lư dịch, đă tề tựu đầy đủ. Khi lá cờ mầu tím do ông thủ-bạ từ từ kéo lên trước sân đ́nh, th́ anh mơ sẽ đánh ba hồi trống (1).

Ghi chú,

(1) Theo sử chép rằng, khoa Thiên-văn lịch-số Đại-Việt có từ thời vua Hùng. Vua sai chép phép làm lịch vào lưng một con rùa đem cống vua Nghiêu. Vua Nghiêu sai chép lại, rồi học theo đó mà làm lịch Trung-quốc, đó là nguồn gốc Quy-lịch. Không rơ bấy giờ báo giờ như thế nào. Nhưng tới triều Lĩnh-Nam, quan Đại-tư-đồ là công chúa Nguyệt-đức Phùng Vĩnh-Hoa đă nghiên cứu lịch Hồng-bàng, rồi làm ra lịch mới, thể lệ báo giờ như sau: mỗi đầu giờ ban ngày đánh ba tiếng trống, rồi kéo cờ biểu hiệu lên. Giờ Dần cờ xanh, giờ Măo cờ tím, giờ Th́n cờ vàng, giờ Tỵ cờ hồng, giờ Ngọ cờ Đỏ, giờ Mùi cờ vàng nhạt, giờ Thân cờ trắng. Ban đêm th́ không kéo cờ, mà đánh chiêng, trống. Giờ Dậu th́ ba tiếng chiêng, giờ Tuất th́ hai tiếng chiêng. Giờ Tư th́ một tiếng trống. Giờ Sửu th́ hai tiếng trống. Xin đọc Cẩm-khê di hận, của Yên-tử cư-sĩ do Nam-á Paris xuất bản. Đến đời Lư vẫn áp dụng nguyên tắc đó.

Thầy đồ Thái quần áo chỉnh tề, đứng đối diện với cử tọa. Thầy cung tay làm lễ chào mọi người, rồi trịnh trọng nói:

– Thưa các vị, hôm nay tôi được hầu chuyện với các vị về Anh linh thần vũ của Chương-thánh Gia-khánh hoàng đế bản triều.

Nghe đến hoàng-đế đương triều, mọi người đều im lặng, tỏ vẻ kính cẩn.

Thầy đồ tiếp :

         " ...Cho đến nay, Chương-Thánh Gia-Khánh hoàng đế tuổi đă bốn mươi, mà vẫn chưa có hoàng tử để nối dơi ngôi trời. Mặc dù trong cung có Thượng-Dương hoàng hậu, cùng năm vị phi là tuyên-phi, quư-phi, giai-phi, dung-phi, nghi-phi... nhưng các vị phi chỉ sinh ra công chúa. Có công chúa đă đi vào tuổi hai mươi, có công chúa mới một hai tuổi. Thái-hậu lo lắng không ít, ngài khuyên đức vua nên lập con chư vương làm thái tử để nối tiếp ngôi chính thống. Nhưng hoàng thượng vẫn bảo để chờ Thanh-y đồng tử giáng sinh..."

" ... Hồi hoàng thượng c̣n nhỏ, bấy giờ vua Thái-tông c̣n là Khai-thiên vương. Một đêm hoàng thượng mộng thấy ḿnh lên thiên cung chầu Ngọc-Hoàng thượng đế. Ngọc-Hoàng thượng đế truyền chỉ cho ngài rằng:

        – Người là con vua Viêm-đế giáng sinh, sau này sẽ làm chúa phương Nam, vậy khi lên ngôi vua, th́ phải lấy đức nhân mà trị dân, cho đúng với ư ta. Bằng không ta sẽ sai Thiên-lôi đánh chết, nghe không?

Giữa lúc ấy có một trong Thập-điện Diêm-vương tâu rằng:

         – Hồi Lư Đức-Chính (vua Lư Thái-Tông) cầm quân đánh Chiêm-thành, để tướng sĩ giết oan binh lính người Chiêm nhiều quá, trong đó một phi tần, và bẩy mươi hai cung nữ, bị giết oan. Ngọc-Hoàng đă truyền chỉ cho phi tần đầu thai, nay đă làm con dâu Đức-Chính, tức vợ Nhật-tông. Nhưng c̣n bẩy mươi hai cung nữ vẫn chưa đầu thai, oan hồn chúng phiêu phiêu phưởng phưởng không nơi nương tựa, ngày đêm gào khóc, một hai đ̣i lên trần thế đ̣i nợ triều Lư. Xin Ngọc-Hoàng thượng đế định liệu.

Ngọc-Hoàng phán:

– Cho 72 oan hồn cung nhân đầu thai làm cung tần triều Lư, tướng sĩ Chiêm đầu thai làm bọn gian thần triều Lư để chúng hợp với con dâu Đức-Chính phá phách giang sơn Đại-Việt.

 Thái-Bạch kim tinh tâu rằng:

         – Trước đây Ngọc-Hoàng đă truyền chư tiên, chư thần thay nhau đầu thai xuống Nam-phương để kiến tạo lại Đại-Việt, v́ vậy nên con vua Thanh-Đế đầu thai làm Thái-tổ Lư Công-Uẩn lập ra triều Lư dài trên hai trăm năm; lại cho Vũ-khúc tinh quân đầu thai làm Khai-quốc vương Lư Long-Bồ. Nay cho oan hồn người Chiêm đầu thai xuống thế, e họ phá hỏng giang sơn Đại-Việt.

Ngọc-Hoàng thượng đế phán:

– Vậy hăy cho Thanh-y đồng tử giáng sinh, làm con của Nhật-Tông. Lại cho Hằng-Nga tiên nữ giáng trần làm vợ Nhật-tông, làm mẹ của Thanh-y đồng tử. Hằng-Nga với Thanh-y sẽ tùy nghi, khi thấy bọn oan hồn Chiêm quấy phá Đại-Việt quá th́ trừ đi..."

" ... Từ khi hoàng-thượng lên ngôi, tuy có hoàng hậu, phi tần, nhưng chưa sinh hoàng nam, ngài vẫn kiên nhẫn chờ Hằng-Nga tiên nữ, cùng Thanh-y đống tử. Năm gần đây, quan Tư-thiên-giám xem thiên tượng, thấy hào quang, mây hồng chiếu về vùng Kinh-bắc, ứng vào với Hằng-Nga, tâu lên thiên-tử. V́ thế nên đức vua ta quyết đi hành hương chùa Pháp-vân, để t́m xem thanh nữ nào là Hằng-Nga tiên nữ giáng trần, sẽ đem về cung phong làm Thần-phi..."

         " ...Theo tôi nghĩ, không chừng Hằng-Nga tiên nữ gáng trần ngay trong làng ḿnh cũng nên. Vậy xin các cụ, các ông cho tất cả con cháu gái, có nhan sắc, có đức hạnh tuổi từ mười ba trở lên, mặc quần áo thực đẹp cùng ra đ́nh làng đón đức vua. Nếu như cô nào là Hằng-Nga tiên nữ đức vua chỉ nh́n sơ là nhận ra ngay. Hỡi ơi! Bấy giờ thực là vạn vạn hạnh cho làng ta. Trai tráng làng ta sẽ khỏi phải chịu binh dịch, lao dịch. Dân làng không phải đóng thuế. Toàn làng được thụ tam ân...(2)".

Ghi chú,

(2) Tam-ân là ba thứ ân huệ nhà vua dành cho làng xă sinh ra thái hậu, hoàng hậu, cung nga ở bậc "phi" trở lên. Tùy theo triều đ́nh Đại-Việt ấn định tam ân khác nhau. Đời vua Lư Thánh-tông th́ tam ân là:

– Tam đại thọ phong, tức ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em được phong những chức tước nhỏ.

– Hương lư thọ đức, tức dân làng được nhờ ân đức. Trai được bổ nhiệm làm quan theo chế độ ưu đăi, gái được tuyển làm vợ các quan, tướng cùng con vua, con quan.

– H́nh-pháp thọ nghị, tức người trong làng khi phạm tội, sẽ được xử ân giảm từ một đến ba bậc.

Thế rồi sau ba buổi thuật chuyện của thầy đồ Thái, khắp làng tổng Dương-quang như muốn nổ tung ra v́ những lời bàn tán, kẻ th́ bảo cô này là Hằng-Nga giáng trần, người th́ bảo cô kia mới đúng. Bàn cho thực phải, khắp tổng Dương-quang có đến hơn ngh́n cô gái đang ở tuổi mười ba đến hai mươi. Các tiên chỉ, lư trưởng, hương dịch họp hành liên miên hầu chọn những cô đức hạnh tốt, tề gia nội trợ giỏi, lại có nhan sắc, để đem ra đ́nh làng đón đức vua. Trong thâm ư họ nghĩ rằng, nếu các cô chẳng phải là Hằng-Nga giáng trần, nhưng biết đâu, hợp nhăn đức vua, được ngài tuyển làm cung nữ cũng đă lấy làm hănh diện cho hương đảng rồi.

Ông bà Lê Văn-Thiết nhận được lệnh làng phải đem Minh-Đệ, Minh-Can ra cho làng tuyển chọn. Chiều hôm ấy, ông bà vừa đi làm về, th́ thầy đồ Thái trưởng giáp Nhất tới. Ông bà ân cần sai Minh-Can pha nước mời thầy. Thầy nói:

– Chuyện đức vua đi t́m Hằng-Nga giáng thế ở vùng ta, ông bà đă biết rồi đó. Theo lệnh của làng, th́ nhà này có Minh-Đệ, Minh-Can phải ra cho làng chọn. Vậy ông bà nên may quần áo, giầy dép thực đẹp cho hai cháu, để mấy hôm nữa làng sẽ tuyển. Nếu hai đứa trúng cách, sẽ được làng xếp vào đoàn thanh nữ đứng đón đức vua. Biết đâu hai đứa nhà này chẳng được đội hoàng ân?

Bà Thiết trả lời không suy nghĩ:

– Nhà này có ba đứa con gái, th́ con Minh-Nhàn nhỏ tuổi quá, chưa được dự tuyển. Chỉ c̣n hai con Minh-Đệ, Minh-Can mà thôi. Biết con ai bằng cha mẹ. Con Minh-Can nhà tôi vừa nết na, văn hay, chữ tốt, vơ giỏi, đức hạnh khó kiếm, nhan sắc của nó th́ Tây-thi, Dương-phi c̣n thua xa, tôi e chính nó là Hằng-Nga giáng trần đấy thầy ạ. C̣n con Minh-Đệ, ăn không nên đọi, nói không nên lời, vụng về, cục mịch, năm trước đây bỏ nhà trốn sang ở chùa Từ-quang, ăn nằm với mấy nhà sư một lúc. Án này rung động cả Kinh-Bắc. Cũng may quan tể-tướng thương t́nh đem nó trao trả cho chúng tôi quản chế... v́ vậy đâu có thể đem nó ra cho làng nghị sự mà xấu hổ à?

Thầy đồ Thái thấy bà Thiết yêu con này, ghét con kia quá đáng, th́ hơi bực ḿnh. Thầy nói:

– Tôi chỉ chuyển lệnh mà thôi, c̣n chấp hành hay không là việc của ông bà. Lệnh trên đưa xuống rằng: tất cả thanh nữ trong tuổi 13-18 đều phải đem ra cho làng tuyển. Ban năy bà nói: biết con không ai bằng cha mẹ, th́ tôi cũng xin thưa rằng hiểu tài năng học tṛ không ai bằng thầy. Tôi có thể tóm lược cho bà biết rằng về văn tài của Minh-Đệ th́ toàn cơi Đại-Việt e không quá mười, về vơ công th́ e đếm trên bàn tay. Thôi tôi xin lui.

Thầy đồ Thái về rồi, th́ bà Thiết gọi Minh-Đệ, Minh-Can lên nhà, bà nói với chồng:

– Hôm trước thầy đồ Thái có kể chuyện đức vua đến vùng này t́m Hằng-Nga, hai đứa đều đă được nghe. Nay làng lệnh cho hai đứa, ngày mai ra đ́nh cho làng tuyển chọn. Tôi nghĩ chắc Minh-Can là Hằng-Nga quá, thôi th́ chỉ cho nó ra thôi. C̣n con nợ đời kia, ông nghĩ nên dấu nó đi đâu cho khỏi chướng mắt!

Ông Thiết biết vợ thiên vị, v́ hồi này người Minh-Đệ thon lại, trở thành sắc nước hương trời. Nhưng chẳng qua là số kiếp, nên bị mẹ hắt hủi mà thôi. Ông nói:

– Tôi th́ tôi nghĩ ḿnh cứ theo đúng lệnh của làng. Nếu con Minh-Can có là Hằng-Nga th́ khi đức vua thấy, ngài sẽ nhận ra, chứ nay không cho Minh-Đệ dự tuyển, th́ e rằng làng bắt lỗi.

Lập tức bà Thiết rống lên, bà xỉa xói vào mặt ông chồng:

– Ông nói! Đem cái bị thịt này ra cho làng, để mà làng chửi cho à? Ông có biết nó ngủ với một lúc năm sáu thằng sư ở chùa Từ-quang không?

Minh-Đệ thấy bố mẹ căi nhau v́ ḿnh, th́ nàng nói:

– Thưa bố, con không muốn ra cho làng tuyển đâu. Dù làng có tuyển, con cũng không nhận kia mà. Làng ḿnh, lớn nhất là Trung-nghiă đại tướng quân, Siêu-loai hầu, mà chính y cũng không đủ trung, đủ nghĩa th́ những cái ngữ như ông lư, ông xă đâu có tư cách mà tuyển con? Hiện nay hậu cung th́ chia làm hai phe, phe ủng Dương, phe ủng Mai bôi mặt đá nhau. Các quan th́ phân bè đảng hiềm khích nhau, như vậy cái ông Chương-thánh Gia-khánh không phải là minh quân. Con không đi đón ông ta đâu.

Từ lâu rồi, ông bà Thiết chưa từng nói chuyện với Minh-Đệ, nên ông bà không biết rơ kiến thức của con đến đâu. Nay th́nh ĺnh ông thấy nàng tŕnh bầy ra vấn đề ngoài sự hiểu biết của ḿnh, th́ kinh ngạc không ít.

 Bà quát lên:

– Mày láo vừa thôi, mày dám nói xấu ông Trung-nghĩa th́ học tṛ ông ấy nó sẽ gang miệng mày ra đấy.

– Xin mẹ cứ yên tâm, con nghĩ ông ấy không có tư cách, e học tṛ ông ấy không thể làm ǵ ai. C̣n như ông ấy có tài, th́ cứ đến đây mà lư luận với con. Con đủ khả năng đương đầu với ông ấy.

Nói rồi nàng từ tạ bố mẹ, xuống nhà dưới cho lợn ăn.

 Từ hôm tên Đoàn Quang-Minh, với Minh-Đệ bị trúng Chu-sa huyền-âm độc đến giờ, th́ hằng đêm chúng phải ra miếu thổ thần loan báo tất cả những ǵ nàng sai chúng ḍ thám trường Trung-nghĩa cho nàng. Đến đúng giờ Tư, khi chúng lên cơn, nàng lại điểm huyệt cho chúng mê đi. Tính đến hôm nay, chúng đă chịu tới ba mươi ngày đau đớn, và nàng đă tra khảo hết sức, nên dù đứng gần cái ngày thứ 49 sẽ bị chết, mà chúng cũng không biết ǵ hơn. Quang-Minh với Minh-Can đă chờ ở đó từ bao giờ. Chúng làm xong tờ khai, trao cho nàng. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, Minh-Đệ cầm tờ khai lên đọc:

         " ...Dương hậu ban chỉ cho sư phụ là Trịnh Quang-Thạch phải phái người ḍ thám chùa Từ-quang. Sư-phụ mua chuộc được sư Viên-Hoa, đệ tử của sư Viên-Chiếu, nên nhất cử, nhất động của chùa Từ-quang sư phụ đều biết hết. Ngay ngày đầu cô nương tới chùa th́ sư phụ đă được báo cho biết. V́ vậy sư phụ sai tiểu nhân bảo Minh-Can lấy tất cả quần áo của cô nương giao cho Viên-Hoa. Một mặt sư phụ trao cho Viên-Hoa nào xương chó, xương gà, lông gà, lông chó, bí mật chôn ở trong vườn hoa của chùa. Sau đó sư phụ sai các sư đệ Đặng Vinh, Đặng Minh, Lê Kim-Cương, Phạm Trung làm quan vơ trong lộ Kinh-Bắc đứng đơn tố cáo lên an-phủ kinh-lược sứ Phạm Anh. Phạm Anh hẹn ngày đem quân đến chùa khám xét. Đúng đêm đó, Viên-Hoa bí mật dấu quần áo cô nương vào các tăng pḥng, đem mấy nồi thịt chó dấu trong bếp. C̣n việc quư nhân với vợ đến chùa, cùng vụ Trần Tự-An dạy vơ cho cô nương, th́ tiểu nhân không hề biết. Có khi vụ này do quan tể-tướng làm, chỉ ngài với sư phụ biết. Cũng có thể sư phụ sai người khác làm. C̣n sư Viên-Hoa tuy có bị kết án, nhưng Dương tể tướng đă t́m cách cải án cho ông ta, và cấp độ diệp cho ông ta làm trị sự trưởng chùa Từ-quang...»

Cầm tờ khai, Minh-Đệ kinh hoàng nghĩ:

– Hôm ở phủ An-vũ kinh-lược sứ, sư Viên-Hoa tỏ ra hiếu thảo, sẵn sàng thụ h́nh cho sư phụ, cho sư huynh sư đệ, rồi sau đó h́nh quan không khảo nữa. Th́ ra y thi hành khổ nhục kế để che mắt mọi người. Hôm ấy từ h́nh quan, cho tới chư tăng đều kính phục y là người chí hiếu. Không ngờ!!! Bây giờ y làm trị sự trưởng chùa Từ-quang, vậy ta phải thám thính chùa này xem. Ừ, nhưng ta là con gái, mà đi đêm thế này, bất cứ ai trông thấy cũng phiền phức. Chi bằng ta giả trai. Được, ta lấy quần áo của bố mặc vào, rồi quấn khăn lên đầu th́ có trời mà nhận ra.

Nghĩ vậy, nàng điểm huyệt cho Quang-Minh, Minh-Can mê đi, rồi về nhà t́m quần áo của phụ thân. Nhưng tất cả quần áo của ông Thiết đều quá rộng so với cơ thể nàng. Chợt thấy một cái túi vải nâu, Minh-Đệ mở ra xem, th́ ra bộ quần áo cùng mũ nhà sư, mà hồi hai mươi thân phụ nàng đi tu một năm để cầu siêu độ cho tiền nhân, ông vẫn giữ làm kỷ niệm. Minh-Đệ lấy ra mặc thử, th́ vừa khít. Nàng đội mũ tu lờ che hết tóc, rồi ra đi. Chợt nhớ ra một điều, nàng hái mấy lá ổi, nhai và nuốt đi, sau đó nói thử mấy tiếng, tiếng nàng trở thành khàn khàn như đàn ông.

Minh-Đệ t́m cách chui ra khỏi lũy tre làng, đến chùa Từ-quang. Nh́n ngôi chùa nằm im ĺm trong đêm, ngoài cổng có hai con ngựa cột vào gốc cây. Minh-Đệ nghĩ thầm:

– Tại sao lại có ngựa ở đây? Khách nào đă đến chùa?

Nhớ lại thời gian sống trong chùa Từ-quang với sư Viên-Chiếu, ông đă cho nàng biết bao nhiêu t́nh cảm, bao nhiêu thương xót, nhưng không biết nay ông ở đâu? Thương cảm dâng lên trong ḷng Minh-Đệ:

         " ... Thời gian qua mau thực, thoáng một cái đă bốn năm qua rồi. Hồi ḿnh đến chùa là năm Kỷ-Hợi (1059), vụ án xẩy ra cuối năm Canh-Tư (1060). Ḿnh ở tù tại lộ Kinh-Bắc hơn năm, về Thăng-long gần năm, rồi về đây cũng sáu tháng rồi (1063)".

Nàng tung ḿnh vượt qua cổng, đáp xuống sân. Liếc nh́n thấy trong pḥng của sư phụ Viên-Chiếu có ánh đèn chiếu ra. Nàng ren rén lần tới, áp tai vào cửa sổ nghe ngóng. Có tiếng nói từ trong vọng ra. Ṭ ṃ, nàng dùng ngón tay chỏ thấm nước bọt bôi lên giấy cửa sổ, lập tức giấy thủng một lỗ, nàng ghé mắt nh́n vào. Bất giác nàng rùng ḿnh: trong pḥng có ba người đang ngồi trước một bàn tiệc ê hề rượu thịt. Ba người đó là sư Viên-Hoa, Trịnh Quang-Thạch và quư nhân dạy vơ cho nàng, mà người ta bảo là Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai.

Trịnh Quang-Thạch nói với quư nhân:

– Khải vương gia, hồi ấy, chúng ta ước hẹn rằng ngài chỉ dạy cho nó mấy thế vơ của phái Đông-a, Hoa-sơn, để khi nó ra chiêu, ai cũng nhận ra, rồi lăo phu nhân đó giả run sợ v́ nó là đệ tử của Ưng-sơn song hiệp... như vậy đủ rồi. Không ngờ vương gia dạy cho nó một bản lĩnh quá cao, nên y thị mới thắng hầu hết đệ tử của lăo phu.

Minh-Đệ nhủ thầm:

– Th́ ra quư nhân kia là Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai thực, ḿnh nghe nói Vương là cái thế anh hùng của Tống, của Việt, mà sao người lại chẳng tử tế ǵ với ḿnh? Tại sao người lại về phe Dương, rồi người cho ḿnh vàng, bạc, cùng dạy vơ ḿnh để hại chư tăng? Vô lư thực?

Kinh-Nam vương cau mày, lắc đầu:

– Th́ cô gia chỉ dạy cho nó tất cả các thế phản đ̣n chân, phản đ̣n tay của phái Đông-a, cùng một số đ̣n căn bản của phái Hoa-sơn. Nhưng không ngờ nó học đâu được nội công âm nhu chính tông của phái Mê-linh, nên mới xử dụng các thức ngoại công huyền điệu như vậy.

Viên-Hoa hỏi:

– Khi vương gia dạy nó, th́ vương gia có biết nó đă luyện nội công âm nhu chưa?

– Có, nhưng cô gia thấy công lực nó thấp quá, tưởng rằng nó chỉ biết có vậy thôi. Chứ nếu như nó học nhiều th́ sao đến nỗi bị con Minh-Can đánh cho chết lên chết xuống? Nào ngờ nó được học thực đầy đủ, nhưng chỉ mới luyện được một hai thành. Sau khi cô gia dạy ngoại công cho nó, nó mới luyện tiếp, nên công lực tiến đến chỗ không thể ngờ được. Cô gia có hỏi ai dạy nội công này cho nó, th́ nó bảo là Quan-Âm! Chẳng biết Quan-Âm là ai!

Vương thở dài: nội công âm nhu cùng Long-biên kiếm pháp của phái Mê-linh hiện là hai kho tàng vô giá, mà vơ lâm dù phe chính, phe tà, dù Hoa, dù Việt khi nghe nói đến đều thèm dỏ dăi ra. Không hiểu con lỏi này đă được ai dạy cho nó?

Viên-Hoa đưa mắt hỏi Quang-Thạch. Thạch lắc đầu:

– Thần hoàn toàn không biết. Xét cho kỹ trong phái Mê-linh hiện chỉ có tám người luyện thành công tâm pháp này mà thôi. Khi nó nói là Quan-Âm th́ hẳn người dạy phải là đàn bà. Trong tám cao nhân phái Mê-linh, th́ hết sáu là đàn bà. Không biết Quan-Âm là bà nào trong sáu bà?

Từ hôm Minh-Đệ khám phá ra lăo trượng dạy vơ cho nàng không phải là Trần Tự-An. Nàng nghi ngờ luôn cả Quan-Âm đă dạy nội công cho nàng hẳn có ư không tốt. Bây giờ nghe ba người nói chuyện, ứng hợp với những vị quan ở Khu-mật-viện bàn luận, cùng vụ Lư Thường-Kiệt nhận nàng là sư muội, nàng mới thực sự tin rằng Quan-Âm là một cao nhân của phái Mê-linh; người dạy nàng chỉ v́ thương xót.

Viên-Hoa hỏi Kinh-Nam vương:

– Thưa vương gia, thế cái lăo già dạy vơ công cho nó hằng đêm ở Kinh-Bắc rồi Thăng-long xưng là Trần Tự-An có phải do vương gia sai không?

– Không! Dường như y là Trần Tự-An thực cũng nên, bởi vơ công y cao thâm đến không thể tưởng tượng được.

Quang-Thạch lắc đầu:

– Tiểu nhân không tin, v́ nếu y là Trần Tự-An th́ sao y lại phải sai thị ăn cắp tâm pháp Cổ-loa của Thường-Kiệt, mà chính y chế ra?

Nghe đến đây tai Minh-Đệ như ù đi, v́ người ngồi kia không phải là Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Bởi nếu người là Trần Tự-Mai th́ đời nào Viên-Hoa, Quang-Thạch dám gọi tên phụ thân người một cách sách mé như vậy?

Kinh-Nam vương giả quay lại nói với Quang-Thạch:

– Giữa cô gia với Dương tể tướng có lời ước hẹn. Phía cô gia giúp Dương gia hạ hết phe họ Mai. Ngược lại phía Dương gia phải giúp cô gia hạ phái Đông-a cùng Trần Tự-Mai, mục đích gây cho Nam triều không c̣n tin tưởng vào phái này với Tự-Mai nữa. Thế nhưng đến nay các vị chưa làm được việc ǵ cả. Chỉ ḿnh cô gia giả làm Kinh-Nam vương...

Minh-Đệ nói thầm:

– Th́ ra y là một vị vương nào đó, giả làm Kinh-Nam vương thực!

Quang-Thạch tỏ vẻ chua chát:

– Trời ơi! Vương gia phải biết công cho bọn thần chứ? Vương gia quên mất rằng việc vương gia giả Trần Tự-Mai dạy vơ cho con Minh-Đệ, đâu có ai biết? Phải chính thần đóng kịch lễ phép với nó, rồi nói ra, nên hương dịch, cùng đệ tử Trung-nghĩa mới đồn đại ra ngoài, rồi chính y thị với chư tăng bị bắt khai ở lộ Kinh-Bắc, vụ này mới ồn lên. Cũng chính Dương tể tướng lệnh cho Kinh-lược an-phủ sứ Kinh-Bắc tư án này về triều. Sau khi bản án chùa Từ-quang công bố, khắp vùng Kinh-Bắc này ai cũng biết rằng vợ chồng Ưng-sơn song hiệp đến chùa Từ-quang hội với sư Viên-Chiếu, đem vàng bạc trả công cho Viên-Chiếu để mua chuộc vơ lâm, tăng chúng làm nội công khi Kinh-Nam vương đem quân Tống đánh qua. Rồi mấy trăm đệ tử của thần đều chúng khẩu đồng từ rằng sư phụ của chúng về vơ công, uy tín biết mấy, thế mà khi thấy một cô gái hèn hạ cũng phải khom lưng, v́ cô là đệ tử của Ưng-sơn song hiệp. Tất cả những tin này, triều đ́nh đều biết hết rồi. Công lao như vậy đâu có nhỏ?

Kinh-Nam vương giả nhăn mặt tỏ vẻ không bằng ḷng:

– Như vậy cũng chưa đủ, phải làm sao cho hoàng đế Đại-Việt cùng vơ lâm tin tưởng thực sự rằng Kinh-Nam vương trung thành với triều Tống, sẽ đem quân đánh chiếm Đại-Việt, bấy giờ bên trong, phái Đông-a làm nội ứng.

Quang-Thạch cười :

– Việc đó đâu khó. Hiện trong cung hoàng hậu đă thay hầu hết cung nữ, tuyển cung nữ mới. Các cung nữ này đều là người của ta; chúng đều biết vơ, lại thông văn tự. V́ vậy mỗi khi định phao tin ǵ, th́ chỉ việc báo cho con trai thần là Trịnh Quang-Liệt hiện là một trong tổng quản thái giám. Y sẽ rỉ tai cho cung nữ, tất cả cung nữ đều chúng khẩu đồng từ, th́ nhất định Hoàng-thượng sẽ tin.

Viên-Hoa suưt xoa:

– Kế này hay thực. Vậy xin vương gia ban thưởng đi thôi.

Kinh-Nam vương giả lấy một cái túi vải, mở nút đổ ra bàn. Nào vàng, nào bạc, nào ngọc ngà sáng rực. Y đếm rồi trao cho Viên-Hoa mười nén vàng. Viên-Hoa cúi đầu tạ ơn rối rít, rồi mở cái tráp trên đầu giường khóa lại. Kinh-Nam vương giả lại trao cho Quang-Thạch ba mươi nén vàng cùng bốn viên hồng bảo thạch, bốn cặp ṿng ngọc bích:

– Trong số vàng này, th́ thiên-tử ban cho quân hầu mười nén. C̣n hai mươi nén xin trao cho quan Tể tướng. Bốn viên ngọc, bốn đôi ṿng ngọc này xin quân hầu dâng lên Hoàng-hậu. Thiên-tử hứa rằng, khi quân Tống chỉ ngọn cờ xuống Nam, sẽ phong cho Tể tướng làm Nam-b́nh vương thay Lư Nhật-Tông, c̣n quân hầu sẽ được phong làm Long-thành quốc-công, Thái-sư phụ-quốc thái-úy. Dĩ nhiên đại sư Viên-Hoa sẽ được phong làm tăng thống.

Minh-Đệ nghe nói mà kinh hoàng, chân tay run lẩy bẩy:

– Hỡi ơi, trước đây nghe viên đề-điểm h́nh-ngục Hoàng Khắc-Dụng luận bàn, ḿnh chỉ biết rằng vụ án chùa Từ-quang là do hai phe ngoại thích họ Mai, họ Dương tranh quyền nhau mà thôi. Bấy giờ ḿnh cứ thắc mắc về việc hai họ tranh quyền nhau, th́ tại sao phe Dương lại vu cáo cho Kinh-Nam vương Tự-Mai với phái Đông-a? Bây giờ ḿnh mới hiểu rằng cuộc tranh quyền không chỉ do họ Dương hại họ Mai, không chỉ giới hạn trong khuôn khổ nội cung, mà nó do triều Tống đứng sau chủ động. Cứ như lời gă Kinh-Nam vương giả kia nói, th́ dường như y là một vương tước của Tống triều âm thầm sang Đại-Việt mua chuộc quan lại, tăng lữ, vơ lâm làm việc cho Tống với hai mục đích. Một là gây ly gián; ly gián giữa phái Đông-a, Kinh-Nam vương với triều đ́nh; ly gián giữa các quan trong triều; ly gián giữa cung với hậu cung; ly gián giữa nội thích với ngoại thích. Hai là làm nội ứng khi Tống đánh sang để phản Lư.

Nàng cảm thấy chán nản:

– Họ Dương hưởng phú quư đă ba đời. Hai đời làm hoàng hậu, hai đời làm Tể tướng, thế cũng chưa cho là đủ, lại c̣n manh tâm dâng nước cho Tống để được phong tước Nam-b́nh vương. Lăo già họ Dương bất trung, bất hiếu như vậy mà hôm trước trong phủ Gia-viễn quốc công, lăo giả đạo đức thương xót tha cho ḿnh về. Như vậy trong cái thương xót e có điều đối trá cũng nên, ḿnh phải cẩn thận mới được.

Lát sau tiệc tàn, Trịnh Quang-Thạch cùng Kinh-Nam vương giả từ tạ sư Viên-Hoa, rồi ra cổng chùa, lên ngựa phi về hướng phủ Trung-nghĩa.

Lợi dụng lúc Viên-Hoa ra tiễn khách, Minh-Đệ vọt vào pḥng y bưng cái tráp đựng vàng dấu ra bụi hoa ngoài sân, rồi trở lại, ngồi theo thức Kiết-già trên chiếc ghế đẩu ở trong góc. Viên-Hoa tiễn khách xong, y trở vào pḥng định mở tráp vàng ra coi, th́ tráp đă biến mất. Y dáo dác t́m quanh, chợt khám phá ra có người ngồi im ĺm trên chiếc ghế đẩu. Y giật ḿnh lên tiếng:

– Người... người là ai?

Minh-Đệ không trả lời. Viên-Hoa tưởng là ma, y lại hỏi:

– Người là một chú tiểu ở chùa nào đến đây?

Minh-Đệ vẫn không trả lời. Viên-Hoa run lật bật:

– Nếu mi là ma, th́ hăy đi chỗ khác, mai ta làm cho một tuần chay.

Minh-Đệ vẫn không trả lời. Viên-Hoa múa hai tay bắt quyết trừ tà rồi quát:

– Biến đi ngay! Biến!

Minh-Đệ bật cười, nàng lên tiếng:

– Nhà ngươi bắt quyết xong chưa?

Bấy giờ Viên-Hoa mới biết kẻ ở trong pḥng ḿnh là người. Y hỏi lại:

– Người là người hay là ma?

– Là ma.

– Là ma sao ta bắt quyết mà không sợ?

– Ta là Đồng-ma tổ-sư nên không sợ quyết.

Viên-Hoa run lật bật, miệng y lắp bắp:

– Thế người hiện hồn về đây có việc ǵ?

– Chả có việc ǵ cả. Nhưng ta muốn biết một vài việc.

Nàng vận âm ḱnh phát một chưởng vào cái gối gỗ. Cái gối vỡ làm năm sáu mảnh. Bấy giờ Viên-Hoa mới biết ḿnh đang đối diện với người. Y bớt sợ, tung chân đá Minh-Đệ. Minh-Đệ búng tay một cái trúng đầu gồi y. Y đau điếng người. Kinh hoảng, y bỏ chạy ra khỏi pḥng. Nhưng y vừa xuống sân, th́ thấy một nhà sư chặn trước mặt, nh́n kỹ lại th́ là Minh-Đệ. Y rủn cả hai đầu gối lại. Minh-Đệ phóng tay điểm vào huyệt Á-môn cho y không nói được, rồi túm cổ áo y đem vào pḥng ném xuống đất. Nàng ngồi trên ghế, cười nhạt một tiếng. Tuy Viên-Hoa không nói được, nhưng chân tay chưa bị tê, y run lẩy bẩy.

Minh-Đệ gằn từng tiếng:

– Ta hứa sẽ tha cho người, sẽ giải huyệt cho người, nhưng người không được lên tiếng, bằng không ta giết người ngay. Người có nghe không?

Viên-Hoa gật đầu. Minh-Đệ giải huyệt cho y, rồi hỏi:

– Cái gă vương gia ban năy ăn tiệc với người là ai?

– Là Thái-tử Tống, lĩnh Tề-châu tiết độ sứ, tả-kim ngô đại tướng quân, kiểm-hiệu thái sư, tước phong Tần-vương.

– Nói láo. Y là người Tống, mà sao lại nói tiếng Việt như người Việt vậy?

– Tiểu sư phụ không biết đấy thôi. Từ sau khi Nùng Trí-Cao đánh chiếm Lưỡng-Quảng, th́ triều Tống hết sức chú ư đến Nam-phương, v́ vậy trên từ vương, công, đại thần đến các văn vơ bách quan đều thi nhau học tiếng Việt, nghiên cứu lịch-sử, phong-tục, địa-lư Đại-Việt. Tần-vương nhất tâm nhất trí theo chí hướng Bộc-vương, nên ra sức học tiếng Việt. Người bắt chước Yên-vương Triệu Nguyên-Nghiễm đích thân mạo hiểm Nam du, trước khi thiết kế đánh Đại-Việt.

– Bộc-vương là ai? Gia-Hựu (Nhân-tông) hoàng đế không có con trai, th́ lấy ai mà phong Thái-tử?

– Dạ, Gia-Hựu hoàng đế không có con, nên nhận con trai của người em con chú con bác làm con nuôi, rồi phong làm thái tử.

Minh-Đệ chợt nhớ lại hồi ở Thăng-long có nghe thầy đồ kể chuyện rằng vua Tống không có con trai, mới nhận con thứ mười ba của Bộc-vương Doăn-Nhượng, cháu của Ung-vương Nguyên-Bân là Thự làm con nuôi, rồi phong làm Thái-tử. Gă vương gia ban năy chắc là gă Thái-tử này đây.(3)

Ghi chú,

 (3) TS quyển 13, Anh-Tông kỷ, trang 283. Ung-vương Nguyên-Bân là con vua Thái-tông, tức ngang vai với Chân-tông. Bộc-vương Doăn-Nhượng ngang vai với vua Nhân-tông. Như vậy Triệu Thự gọi vua Nhân-tông (Gia-hựu) bằng bác.

Nàng hỏi tiếp:

– Tại sao Gia-hựu hoàng-đế vốn chủ ḥa với Đại-Việt, mà gă Thái-tử lại sang bên này đâm bị thóc, chọc bị gạo, mưu đem quân sang đánh chiếm Đại-Việt?

– Nguyên phụ thân của thái-tử là Doăn-Tuyên vốn thân với bọn hiếu chiến Dư Tĩnh, Tiêu Chú, Lư Sư-Trung, Tống Hàm, Lư Hiến, Quách Qùy, Triệu Tiết, Tiêu Cố, nên thường tỏ ư phản đối Tống triều quá nhu nhược trong vấn đề Nam biên. Triều thần thấy ông là cha đẻ của Thái-tử, tương lai sẽ là Thái-thượng hoàng, nên thường xu phụ ông, theo ông, cùng bàn tính việc đánh chiếm phương Nam. Niên hiệu Gia-Hựu thứ ba (1060), Bộc-vương bị thích khách nhập cung giết chết cùng với một số nho thần chủ Nam xâm. Sát nhân để lại phạm trường một mũi tên bằng vàng, trên có khắc con chim ưng bay qua núi. Đó là biểu hiệu của Ưng-sơn song hiệp tức Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Ai cũng bảo Vương bị Kinh-Nam vương giết chết. V́ vậy Thái-tử xin Gia-hựu hoàng-đế cho mật du Nam phương để điều tra. Nhân vậy Thái-tử đem theo một số cao thủ, nho sĩ, kinh lư Nam phương. Không rơ cuộc điều tra ra sao, nhưng Thái-tử cùng tùy tùng thiết kế chuẩn bị đem quân sang đánh Đại-Việt.

Minh-Đệ chợt hiểu:

– Trước đây ḿnh cứ tự hỏi rằng: Hoàng-đế Tống chủ trương ḥa hoăn ở phương Nam, mà tại sao bọn biên thần lại gây hấn, để rồi xẩy ra cuộc phản công của Đại-Việt cùng vua bà B́nh-Dương (1060), làm Tống hao binh, tổn tướng. Th́ ra cái tên Thái tử Thự kia chủ xướng.

Nàng hỏi tiếp:

– Mi có biết rơ kế hoạch của Thái-tử Tống không?

– Thái-tử được hiến kế rằng: Đại-Việt sở dĩ mạnh là nhờ người người một ḷng. Muốn đánh Đại-Việt th́ trước hết phải dùng mưu Ngũ-phân, Tam-điều.

– Ngũ-phân, Tam-điều là ǵ vậy?

– Ngũ-phân là năm kế chia rẽ. Thứ nhất, chia rẽ triều đ́nh với khê động Bắc-cương. Thứ nh́, chia rẽ các phe phái trong triều. Thứ ba, chia rẽ các môn phái vơ lâm. Thứ tư, chia rẽ trong nội cung. Thứ năm, chia rẽ Kinh-Nam vương với Đại-Việt. Tam điều gồm có: Một là hứa không chiếm Đại-Việt. Hai là chỉ muốn diệt triều Lư, thường xâm Tống, sẽ phong cho Dương tể tướng làm vua Đại-Việt. Ba là hứa rằng tất cả bách quan văn vơ Đại-Việt nếu theo Dương, th́ sẽ được thăng lên một đẳng. C̣n ai chống lại, sẽ bị tru di tam tộc.

Minh-Đệ nghĩ thầm:

– Mưu kế bọn này thâm sâu thực. Đích thân tên Triệu Thự giả làm Kinh-Nam vương th́ c̣n ai khám phá ra nữa? Chúng ŕnh lúc chư tăng chùa Từ-quang vắng nhà, xưng là bạn của đại-sư Viên-Chiếu, rồi dạy vơ, cho vàng ḿnh, sau đó chính bọn chúng lại tố cáo chư tăng nhận vàng của Kinh-Nam vương hầu làm gian tế cho Tống th́ c̣n chối vào đâu? Mưu này vừa dùng để diệt phe họ Mai trong triều, làm vừa ḷng phe họ Dương; lại gây nghi ngờ của Đại-Việt với Kinh-Nam vương Trần Tự-Mai. Trong vụ này, bọn Tống, họ Dương chủ động, chúng như con dao chém xuống cái thớt lớn là Đại-Việt, là triều Lư, c̣n Kinh-Nam vương, chư tăng với ta vô t́nh là cái vật nằm giữa con dao với cái thớt. Hiểm thực.

Minh-Đệ hỏi:

– Tại sao với một trừ quân như Triệu Thự, mà khi đến đây họp, y lại chỉ đi có một ḿnh với Trịnh Quang-Thạch?

Có tiếng nói trầm trầm vọng vào:

– Đâu có, chúng ta đâu có đi một ḿnh?

Minh-Đệ giật ḿnh quát:

– Ai?

Nàng tung ḿnh ra sân. Dưới ánh trăng, nàng thấy Triệu Thự đứng cạnh một người đàn bà, mà hồi thị đến chùa đă dạy vơ, dạy nội công cho nàng. Phía sau c̣n ba người nữa, một tăng, một nho sĩ, một người không râu. Gần đó Trịnh Quang-Thạch tay để vào đốc kiếm.

Người đàn bà hất hàm hỏi Trịnh Quang-Thạch:

– Quân hầu nói rằng trong vùng này, ngoài đệ tử của quân hầu ra, không c̣n ai biết vơ, sao nay lại có gă tiểu ḥa thượng này?

Quang-Thạch khúm núm:

– Khải vương phi, dường như nó từ vùng khác mới tới, có thể nó thuộc phái Tiêu-sơn.

Y hỏi Minh-Đệ:

– Mi là sư ở chùa nào? Tại sao dám to gan lớn mật đột nhập vào cấm địa của trường Trung-nghĩa?

Minh-Đệ thấy Quang-Thạch sợ hăi, nàng nói lơ mơ:

– Ta từ chùa Lôi-âm bên Tây-phương cực-lạc, được Phật Thích-Ca sai đến đây để bắt gian.

Quang-Thạch nổi giận, y ra chiêu Ưng-trảo chụp cổ nàng. Minh-Đệ trầm người tránh khỏi, rồi trả lại một chưởng. Quang-Thạch bật lên tiếng kinh ngạc, y biến trảo thành chưởng đỡ. B́nh một tiếng, cả hai đều bật lui lại hai bước đứng gườm gườm nh́n nhau. Bây giờ tới lượt nho sĩ đứng sau Triệu Thự kêu lên tiếng "ái chà", y nói:

– Vương-gia coi, tên trọc con này xử dụng chưởng pháp Đông-a bằng nội lực Mê-linh, nhưng dường như y có pha nội lực Huyền-âm của phái Trường-bạch bên Trung-nguyên mới lạ.

Quang-Thạch cười nhạt:

– Th́ ra mi là đệ tử phái Mê-linh. Nhưng sao mi lại xử dụng quyền pháp Đông-a? Mi hăy lĩnh của ta chưởng nữa.

Nói rồi y vận công phát chiêu. Minh-Đệ thấy y tưởng ḿnh là đệ tử Mê-linh th́ nghĩ thầm:

– Đă vậy ta xử dụng chưởng pháp Cửu-chân xưa cho y lầm một thể.

Nàng phát chiêu trong Thiết-ḱnh phi chưởng. V́ nội công của nàng là nội công âm nhu nên không có chưởng phong. Trong khi đó chưởng của Quang-Thạch gió lộng ào ào. Đấu được hơn năm mươi chiêu, th́ tăng nhân đứng sau Triệu Thự nói với y:

– Vương gia xem ḱa, tiểu-ḥa thượng này tuổi c̣n quá trẻ, dường như chưa tới hai mươi mà sao công lực đă luyện tới mức thượng thừa. Trong khi ngoại công chỉ biết có pho quyền thô sơ. C̣n Siêu-loại hầu th́ nội công b́nh thường, mà chiêu số thực tinh vi. Nếu như hai chưởng gặp nhau, th́ e hầu nguy đấy.

Quang-Thạch đấu với Minh-Đệ trong mười chiêu, y đă nhận ra nội lực ḿnh thua đối phương xa, nhưng nhờ chiêu số tinh vi, nên mới ngang nhau. Y biết rằng nếu để hai chưởng gặp nhau, th́ y bị bại, v́ vậy y dùng chiêu số ảo diệu tấn công liên tiếp. Bây giờ nghe nhà sư đứng theo Triệu Thự lên tiếng dường như chỉ rơ yếu điểm của y cho đối phương, th́ bực ḿnh. Y hừ lên một tiếng, rồi tấn công tới tấp.

Về phần Minh-Đệ, nàng đă phát huy hết nội lực âm nhu, nên chưởng pháp trở lên cực kỳ trầm trọng. Nghe nhà sư nhắc, nàng hiểu ngay rằng ông ta không ưa Quang-Thạch. Nàng muốn lợi dụng dịp này chia rẽ giữa ông với đối thủ. Nàng lên tiếng:

– A-Di-Dà Phật, đa tạ đại sư phụ chỉ giáo cho tiểu tăng.

Nói rồi th́nh ĺnh nàng phát ra chiêu Đông-a chưởng. Quang-Thạch không đề pḥng, nên hai chưởng chạm nhau đến bạch một tiếng. Quang-Thạch bị bật tung lại sau đến hơn trượng. Minh-Đệ chưa kinh nghiệm chiến đấu, bằng không nàng tấn công tiếp hai chiêu nữa th́ y đă bỏ mạng. Nhờ Minh-Đệ tần ngần một chút Quang-Thạch đă lấy lại được thăng bằng, y lại tấn công nàng, nhưng y vừa phát chiêu th́ cảm thấy như có con dao đâm vào ngực, đầu, vai. Đau quá, y bật lên tiếng á rồi y nhảy lên choi choi.

Người đàn bà đi cùng Triệu Thự trước đây đóng vai công chúa Huệ-Nhu, vương phi Kinh-Nam vương... đă dạy vơ cho nàng bước ra hỏi:

 – Tiểu sư phụ, phải chăng tiểu sư phụ là đệ tử của phái Trường-bạch bên Trung-quốc?

Minh-Đệ chắp tay:

– A-Di-Đà Phật, bần tăng chưa từng sang quư quốc, cũng chưa từng biết phái Trường-bạch là ǵ.

Quang-Thạch vẫn ôm ngực rên rỉ. Gă nho-sinh chợt kêu lên:

– Phải rồi, th́ ra tiểu sư phụ đă xử dụng Chu-sa huyền-âm công bằng nội lực âm nhu của phái Mê-linh, rồi phát chiêu trong Thiết-ḱnh phi chưởng. Chẳng hay tiểu sư phụ đă thụ giáo với cao nhân nào?

– Tôi không thể nói được.

Người đàn bà vẫn ôn tồn:

– Tiểu sư phụ với chúng tôi không thù, không oán, hà cớ tiểu sư phụ ṭ ṃ vào chuyện của chúng tôi? Nào ŕnh ṃ, nào tra khảo đại sư Viên-Hoa?

Minh-Đệ đă đọc rất nhiều sách tại Thính-hương khách xá, tại nhà Thường-Kiệt, nên nàng hiểu rất rơ về chủ đạo tộc Việt. Nàng cung tay nói:

– Vương phi ơi, Vương phi là người Hoa nên Vương phi mới dạy thế. Vương phi nên hiểu cho bần tăng. Bần tăng tuy đă vào chốn không môn, nhưng cũng vẫn là con dân Đại-Việt. Chủ đạo của tộc Việt định rằng: việc pḥng gian, bảo quốc là nhiệm vụ của mọi con dân. Nay Vương gia, Vương phi cùng một số các vị đây đột nhập Đại-Việt, bàn mưu cùng gian tế đưa ra Ngũ-phân, Tam-điều để chiếm nước của bần tăng, cho nên bần tăng phải điều tra để c̣n loan báo cho các bậc trưởng thượng hầu cứu nước chứ?

Người đàn bà quay lại bảo nho sinh:

– Tiêu Chú, tiểu sư phụ đă nói vậy, th́ chúng ta chẳng c̣n cách nào nữa. Ai v́ nước người đó. Người đă ở Nam-biên lâu ngày, hẳn người biết hết vơ công Lĩnh-Nam. Người hăy ra lĩnh giáo mấy cao chiêu của tiểu sư phụ đi, để đưa tiểu sư phụ về với Trưng Trắc, Đào Kỳ.

Nghe người đàn bà nói, Minh-Đệ nghĩ thầm:

  Th́ ra tên nho sinh này là Tiêu Chú đây. Hiện giờ y là người tổng chỉ huy quân Tống tiếp giáp với biên thùy Tống-Việt đây. Ḿnh từng nghe sư huynh Thường-Kiệt nói, Tiêu Chú đă đỗ tiến sĩ, lại xuất thân từ phái Vơ-đang. Y dùng binh rất giỏi. Hồi trước y đă từng cầm quân chống lại cuộc Bắc-chinh của công chúa Bảo-Ḥa với Nùng Trí-Cao. Sau khi Trí-Cao bị bại, y c̣n lần ṃ vào các khê động bắt được mẹ với con Trí-Cao. Ta phải cẩn thận mới được.

Tiêu Chú cung tay:

 – Xin mời tiểu sư phụ.

Minh-Đệ biết rằng với thân phận của Tiêu Chú, chắc y không phát chiêu trước đâu. Nàng cung tay:

– A-di-đà Phật, tiểu tăng xin vô lễ.

Rồi nàng phát chiêu Đông-hải lưu-phong trong Đông-a chưởng pháp. Tiêu Chú cười nhạt, y không đỡ chưởng của nàng mà đánh thẳng vào người nàng một chiêu quyền rất nhẹ nhàng. Minh-Đệ kinh hăi, vội chuyển sang chiêu Phong đáo sơn đầu đỡ. Bộp một tiếng, nàng cảm thấy như trời long đất lở, tai phát ra những tiếng vo vo không ngớt. Minh-Đệ c̣n như tê liệt, th́ Tiêu Chú đă phát chiêu thứ nh́. Kinh hăi, nàng nghiến răng phát chiêu Phong hoa suy lạc đỡ. Hai chưởng chạm nhau, Minh-Đệ bật tung người lên cao, rơi xuống phía sau đến hơn trượng.

Người đàn bà lên tiếng:

– Tiểu sư phụ chịu thua đi thôi. Ta chỉ giam tiểu sư phụ lại ít năm, chờ khi đánh xong Đại-Việt ta sẽ thả tiểu sư phụ ra.

Minh-Đệ nghĩ thầm:

– Ta thà chết, chứ không chiụ đầu hàng.

Nhưng nàng kiệt sức không ngồi dậy được nữa. Bỗng có tiếng ai dùng Lăng không truyền ngữ rót vào tai:

– Đừng sợ, tung người dậy tấn công nó đi.

Rồi nàng cảm thấy như có đám bụi bay trên người, đám phấn bụi thơm ngát, khiến sức lực ở đâu sinh ra, nàng tung người dậy phát chiêu tấn công Tiêu Chú. Biến chuyển này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tiêu Chú lại phát chiêu đánh vào người Minh-Đệ, nhưng chợt y cảm thấy có mùi thơm thơm như hương sen thoáng qua, rồi chân tay y bải hoải, ḱnh lực chỉ phát ra được có ba thành. Hai chưởng chạm nhau bịch một tiếng, Tiêu Chú bật tung về phía sau, rồi ngă lộn đi hai ṿng.

Tất cả mọi người đều bật lên tiếng kinh ngạc.

Tiếng Lăng-không truyền ngữ vẫn lọt vào tai Minh-Đệ:

– Tấn công nó mau!

Minh-Đệ đă có kinh nghiệm, nàng đánh liền hai chiêu chưởng Đông-a. Tiêu Chú kinh hoàng vội lăn người đi mấy ṿng để tránh. Hai chưởng đánh xuống đất bụi bay mịt mờ.

Triệu Thự bực ḿnh:

– Tiêu Chú thực vô dụng. Lư Hiến, người hăy thu thập nhà sư kia cho ta.

Gă không râu tiến ra cung tay:

– Lư Hiến lĩnh Bắc-ban chỉ hậu Tống triều xin tham kiến tiểu sư phụ. Vừa rồi, rơ ràng từ công lực cho tới chiêu số tiểu sư phụ đều thua Tiêu tướng quân, thế mà sao bỗng nhiên tiểu sư phụ chuyển bại thành thắng mau đến không ngờ được? Nào xin tiểu sư phụ tứ giáo.

Nghe Lư Hiến nói, Minh-Đệ chợt nhớ đến cố sự chép trong Nhân-Huệ hoàng đế kỷ sự: Lư Hiến dự tuyển pḥ mă, nhưng hạ bộ của y ái nam ái nữ nên bị loại. Tuy nhiên vơ công y cao, nên được tuyển làm thái giám. Hèn chi y không có râu.

Minh-Đệ lại phát chiêu tấn công Lư Hiến. Y trầm người tránh khỏi, rồi trả đ̣n. Vơ công Hiến cao hơn Chú một bậc. Nhưng vừa rồi y thấy Chú bại một cách lạ lùng nên y đánh cầm chừng. Sau mười chiêu, y thấy từ chiêu số đến nội lực, đối phương thua ḿnh xa, y mới phát một chiêu bằng tất cả b́nh sinh công lực. Chưởng của y chưa ra hết, mà Minh-Đệ đă cảm thấy ngộp thở. Nhưng th́nh ĺnh một miếng thịt quay rất chậm, ḱnh lực nhu ḥa bay qua đầu Minh-Đệ trúng vào huyệt Khúc-tŕ Lư Hiến, khiến tay y tê liệt. Trong khi Minh-Đệ phát một chiêu đánh vào mặt y. Y không đỡ được, chiêu trúng mặt y đến bạch một tiếng, đau đến chảy nước mắt ra. Y nhảy lùi lại ba bước, miệng hô:

– Kẻ nào ẩn ẩn hiện hiện hại ta? Nếu là anh hùng th́ hăy xuất...

Tiếng hiện chưa ra khỏi miệng, th́ một miếng thịt nữa trúng huyệt Hạ-quan của y, khiến y không khép miệng lại được; rồi vù một tiếng, vật ǵ đó bay tới, chui tọt vào miệng y. Giữa lúc đó Minh-Đệ đánh tới một chưởng lại trúng ngực y. Binh một tiếng, người y bay bổng về sau. Nhưng nhờ nội lực thâm hậu, nên y vô sự.

Bấy giờ Lư Hiến mới moi vật ở trong miệng ra, mọi người nh́n rơ, đó là một cái đùi thịt chó luộc, thịt đă cắt hết, chỉ c̣n xương với cái chân. Người ném đùi chó đă tính toán sao cho cái chân chui tọt vào miệng Lư Hiến.

Dư Tĩnh phóng ḿnh lại chỗ bụi cây, nơi đùi chó bay tới để t́m thủ phạm hại ḿnh, nhưng y lục lọi một lúc vẫn không thấy ǵ. Y chửi đổng:

– Đồ hèn hạ!

Chợt y cảm thấy có ǵ vướng vướng ở sau lưng. Mọi người cùng mở to mắt nh́n y. Y kinh hoàng đưa tay ra sau sờ, th́ ra một vật khá lớn đeo trên cổ y. Y giật mạnh một cái, sợi dây đeo cổ đứt. Y nh́n rơ: đó là cái đầu chó luộc chín, đă cắt hết thịt.

Tất cả mọi người đều kinh hăi, v́ bản lĩnh Dư Tĩnh đâu có tầm thường? Mà người nào đó lợi dụng lúc y vướng vít trong bụi cây, đă đem cái đầu chó xỏ vào sợi dây, rồi choàng vào cổ y, mà y không biết. Kẻ đó bản lĩnh phải cao thâm đến cùng cực. Cả bọn Triệu-Thự cùng chạy quanh t́m kiếm đối thủ.

Trịnh-quang-Thạch run run nói:

– Vương gia! Thôi đi. T́m cũng vô ích. Mộc-Tồn Vọng-Thê hoà thượng đi rồi.

Yến-Loan nghĩ thầm:

– Quả là Mộc-Tồn Vọng-Thê ḥa thượng đă ra tay.

Dư Tĩnh kinh ngạc:

– Mộc-Tồn Vọng-Thê ḥa thượng? Tại sao lại có cái tên hoà thượng thịt chó? Bộ có hoà thượng chuyên ăn thịt chó sao?

Triệu Thự cũng hỏi:

– Mộc-Tồn Vọng-Thê ḥa thượng là ai vậy?

– Thần cũng không biết nữa. Từ hơn hai mươi năm nay, trong nước Đại-Việt xuất hiện hai tăng-nhân vơ công cực kỳ cao thâm. Không rơ hai ông thuộc môn phái nào, chùa nào, tuổi tác bao nhiêu? Khi đấu với ai, hai ông chỉ đánh ba chiêu, sau đó dù đối thủ chết hay sống hai ông cùng thôi. Nhưng ít ai chịu được ba chiêu của hai ông.

Dư Tĩnh vốn thông minh, y hỏi:

– Vừa rồi ông ta ném thịt chó, quẳng đùi chó, choàng đầu chó. Như vậy là đủ ba chiêu, rồi bỏ đi chăng?

– Vâng.

– Người nói đó là hai nhà sư. Vậy một ông tên Mộc-Tồn, một ông tên Vọng-Thê hay sao?

– Không! Hai ông không hề xưng tên. Cho đến nay, vơ lâm vẫn chưa biết hai ông tên thực là ǵ. Nguyên hai ông là sư huynh, sư đệ đồng môn. Sư huynh đi đâu cũng mang trong người mấy đùi chó. Khi gặp người nào nói năng không vừa ư là ông nhét chân chó vào miệng, hoặc treo đầu chó vào cổ. Lúc tụng kinh, th́ dùng đùi chó làm dùi gơ mơ. C̣n sư đệ th́ lúc nào trên áo cũng vẽ bông sen, ăn chay. Sư huynh th́ hơi tư là đánh người, giết người. C̣n sư đệ là một thầy thuốc cực kỳ cao minh, ông chỉ biết cứu người. Ông luôn ngăn cản sư huynh. Hai người ẩn ẩn hiện hiện không chừng. V́ vậy người ta gọi sư huynh là Mộc-Tồn Vọng-Thê hoà thượng và gọi sư đệ là Liên-Hoa Đại-Từ ḥa thượng.

Triệu Thự lại hỏi:

– Cái tên Mộc-Tồn người đă giải thích rồi. Thế c̣n cái tên Vọng-Thê? Ông ta cũng có vợ hay sao?

– Vâng. Nghe đâu hồi c̣n trẻ ông ta có một mối t́nh tuyệt vời. Nhưng không rơ sau v́ lư do ǵ hai vợ chồng cách biệt nhau. Cho nên cứ mỗi ngày, ông ta lại hái hoa, ra chỗ vắng nói chuyện với vợ như vợ ngồi trước mặt. V́ vậy mới có tên Mộc-Tồn Vọng-Thê là thế. Ông ta như một h́nh quan tư, bất kỳ ai bị quan lại hà khắc, bị cường hào ác bá áp chế, chỉ cần viết một đơn kiện gửi cho ông, rồi dán ở nơi công cộng, lập tức ông cho đệ tử điều tra, rồi xử ngay.

Dư Tĩnh rùng ḿnh:

– Như vậy ông cũng hành sự giống như Ưng-sơn song hiệp hay sao?

– Gần như thế. Khi xử người Hoa th́ Ưng-sơn căn cứ vào bộ luật Tống. Khi xử người Việt th́ căn cứ vào bộ Đại-Việt H́nh-thư. Lúc kết tội ai, Ưng-sơn gửi bản án cho triều đ́nh Tống, Việt; hoặc h́nh quan Tống-Việt, rồi hạn trong thời gian nào đó, mà Tống, Việt chưa xử th́ Ưng-sơn mới ra tay. Duy các tội sau đây, th́ Ưng-sơn xử thẳng: chia rẽ t́nh Hoa-Việt, làm gian tế cho ngoại bang và khi-quân.

Đến đây y rùng ḿnh, rồi tiếp:

-– C̣n Mộc-Tồn ḥa thượng th́ khác. Khi th́ ông xử theo bộ H́nh-thư, khi th́ ông xử theo luật vơ-lâm, khi th́ ông xử theo luật của ông. Ông là người hỉ nộ bất thường. Trên bản án tử h́nh của ông thường gi chữ: Án sẽ thi hành trong một trăm ngày. Nếu trong hạn ấy, mà tiên-nương Bảo-Ḥa, Thiếu-Mai truyền ân xá, th́ tội nhân được tha.

Mọi người cùng bật lên tiếng a. Dư Tĩnh kể lư lịch tiên-nương Bảo-Ḥa, Thiếu-Mai cho Triệu Thự nghe. Thự đoán:

– Như vậy có thể tiên-nương Bảo-Ḥa là sư phụ của Mộc-Tồn chăng?

– Thần không rơ.

Triệu Thự nhăn mặt:

– Quân hầu thử kể cho cô gia nghe một vài vụ án Mộc-Tồn ḥa thượng đă xử để cô gia đánh giá ông ta.

– Năm trước đây, lư-trưởng làng Nghi-tàm tằng tịu với thị Hải là vợ của nho-sinh Triệu B́nh. Khi có lệnh vua bắt cung ứng hoàng-nam chuyển lương lên Bắc-biên, đúng ra B́nh có ba con, nhà lại nghèo th́ được miễn. Nhưng lư-trưởng cứ bắt đi. Ức ḷng B́nh lên cáo với quan huyện. Quan huyện nghe lời lư-trưởng tŕnh rằng B́nh là người cứng đầu, rồi hối lộ quan huyện xin bỏ tù B́nh. Quan huyện truyền giam B́nh lại. Thế là ở nhà lư-trưởng tha hồ tằng tịu với thị Hải. Ức ḷng, đêm B́nh vượt ngục về nhà lấy ít tiền để trốn đi. Không ngờ gặp đúng lúc lư-trưởng đang ngủ với vợ y. Y vác gậy đánh gian-phu, dâm-phụ. Lư-trưởng hô tuần đinh trói B́nh lại giải lên huyện về tội vượt ngục, mưu sát. Quan huyện kết tội B́nh bị xử trảm. Ức ḷng, B́nh la hét kêu gọi Mộc-Tồn ḥa thượng. Đêm đó Mộc-Tồn ḥa thượng cùng mười đệ tử xuất hiện, bắt quan huyện, lư-trưởng, thị Hải cùng B́nh giải về Nghi-tàm, sai đánh trống, đốt đuốc xem ông xử kiện.

Dư Tĩnh cau mày:

– Thế lư dịch, trương tuần trong làng đâu? Hoàng nam đâu, mà để cho ông ta hoành hành như vậy?  

– Thưa, người của ông ta đă bắt tiên chỉ, thứ chỉ, phó lư, trương tuần ra đ́nh điểm huyệt, rồi bắt những người đó đánh trống hội dân làng tới xem ông xử kiện.

Ông ta xử như thế nào?

– Sau khi hỏi cung, ông ta tuyên án: quan phủ ăn hối lộ, như vậy phải cắt lưỡi. Y bênh kẻ gian, hại người ngay, tức bất minh, phải khoét mắt. Lên án oan cho ngoan dân, phải tội cắt một chân một tay. Lư-trưởng gian dâm với vợ người, phải tội thiến. V́ muốn gian dâm, mà hại người th́ phải tội cắt lưỡi, chặt hai chân. C̣n thị Hải v́ có ba con nên chỉ bị rạch trên mặt mười vết, rồi cắt lưỡi. Sau khi lên án, ông cho thi hành liền.

Triệu Thự kinh hăi:

– Mấy người đó có chết không?

– Thưa, sau khi Mộc-Tồn ḥa thượng hành h́nh, th́ Liên-Hoa Đại-từ ḥa thượng lại dùng thuốc băng bó cho tội phạm, thành ra họ vẫn sống. Một vụ khác trấn động vùng Cổ-loa. Nguyên trong vùng có một viên quan, nhà giầu. Viên quan này nổi tiếng keo kiệt. Y cho tá điền thuê ruộng với tô cực cao. Năm đó mất mùa, hầu hết tá điền không đủ lúa nộp cho chủ. Viên quan cho nặc nô tới nhà tá điền siết gia súc trừ nợ. Nếu như chưa đủ, y bắt vợ con tá điền làm nô bộc. Có người đàn bà mang thai, bị bắt làm nô bộc, lao lực quá độ đến nỗi trụy thai mà chết. Thị chết rồi, mà chủ điền cũng không cho cỗ quan tài để chôn. Người chồng ôm xác vợ xin chủ điền cho mượn cái móng để đào lỗ chôn vợ. Chủ điền cũng không cho. Anh ta ôm xác vợ ra đồng ngồi khóc. Anh ta gọi lớn: "Ối Mộc-Tồn ḥa-thượng ôi. Sao con khổ thế này". Rồi anh ôm vợ ngồi khóc đến khuya. Đêm Mộc-Tồn ḥa thượng xuất hiện. Cũng như mọi lần, đệ tử của ông bắt tiên, thứ chỉ; chánh, phó lư; trương tuần điểm huyệt, rồi kéo đến nhà viên quan. Ông truyền đánh trống mời cả làng đến nghe ông xử kiện. Sau khi hỏi cung, ông tuyên án: "Ruộng đất là của trời. Mày làm quan may mắn được thụ hưởng nhiều, th́ phải biết thương kẻ khó chứ? Mày bắt vợ nó làm việc đến trụy thai là quá ác. Đă vậy mày c̣n không cho lấy tấm ván đem chôn, không cho mượn lấy cả cái móng th́ c̣n trời đất nào không? Bây giờ tao tuyên hai án, cho mày chọn. Án thứ nhất: mày phải đem hết vàng, bạc, lúa gạo, gia súc, chia đều cho dân trong làng. Từ nay về sau, mỗi vụ mày chỉ được lấy tô mười thùng thóc một mẫu mà thôi".

Lư Hiến hỏi:

– Thông thường điền chủ thu tô bao nhiêu một mẫu mỗi vụ?

– Thưa một trăm thùng nếu là nhất đẳng điền. C̣n nhị đẳng điền là bẩy mươi thùng.

Triệu Thự gật đầu:

– Rồi, quân hầu thuật tiếp.

– Thả tất cả nô bộc bị siết nợ về với gia đ́nh. Trả tất cả những gia súc bị nặc nô thu về cho tá điền. Riêng người tá điền có vợ chết, th́ tịch thu cỗ hậu-sự của viên quan, khâm liệm cho vợ anh ta. Truyền lấy tiền bạc của viên quan xây cho bà ta một cái mộ thực đẹp.

Dư Tĩnh lắc đầu, rồi hỏi:

– C̣n án thứ hai?

– Viên quan cùng vợ, con, mỗi người bị chặt một chân, một tay, khoét một mắt.

Dư Tĩnh than:

– Dĩ nhiên viên quan phải chấp nhận bản án thứ nhất. Nhưng sau khi Mộc-Tồn ḥa thượng đi khỏi, viên quan có dám đ̣i lại của không?

– Không. Bởi khi Mộc-Tồn ḥa thượng đă xử rồi, mà bất cứ ai chống, hoặc quan trên xử lại, là ông giết viên quan trên cũng như người chống ngay.

Bọn Triệu Thự mặt nh́n mặt mà rùng ḿnh. Tuy Triệu Thự sợ, nhưng y vẫn tỏ ra cứng cỏi. Y bảo Lư Hiến:

– Dù có sự can thiệp của Mộc-Tồn ḥa thượng, nhưng Lư Hiến cũng thua rồi. Người không thể xuất chiêu được nữa.

Y nói với nhà sư:

– Sư phụ, xin sư phụ thu thập nhà sư nhỏ bé kia dùm.

Nhà sư đứng cạnh Triệu Thự phát một chiêu chưởng đánh gió rồi cung tay nói:

– Tiểu sư phụ, bần tăng pháp danh Pháp-Nhẫn, thuộc phái Thiếu-lâm. Bần tăng tuân chỉ của Tần-vương, xin lĩnh mấy cao chiêu của tiểu sư phụ. (5)

Ghi chú,

(5) A-di-đà Phật, xin thượng tọa Pháp-Nhẫn trị sự trưởng chùa Liên-hoa, Dallas, bang Texas, Hoa-kỳ cùng chư vị Phật-tử, từ bi hỷ xả đại xá cho, về sự trùng pháp danh này. Đại-sư Pháp-Nhẫn chùa Thiếu-lâm (1005-1088) xuất thân tiến sĩ, nhưng ngài giác ngộ, bỏ chốn bụi trần xuất gia. Ngài là một Bồ-tát, v́ thương xót sinh linh Hoa-Việt, nên đă hết sức cản cuộc xâm lăng của Tống vào thời vua Anh-Tông. Xin đọc những hồi sau để biết hành trạng của ngài.

Từ lúc bọn Tống xuất hiện đến giờ, lúc nào Minh-Đệ cũng thấy nhà sư nói năng ôn tồn, gương mặt từ ái. Vừa rồi ông ra một chiêu đẩy nàng lui lại, rơ ràng ông chỉ vận có ba thành công lực, mà nàng đă cảm thấy rung động toàn thân. Biết có đấu cũng vô ích, nàng cung tay:

– A-di-đà Phật, th́ ra đại sư là thủ tọa La-Hán đường phái Thiếu-lâm đấy. Tiểu tăng không dám đấu với đại sư, v́ không thể địch nổi đại sư.

Pháp-Nhẫn nói với Triệu Thự:

– Tiểu sư phụ đây chịu thua, vây xin Vương gia phát lạc.

Triệu Thự nói:

– Cũng dễ thôi, v́ tiểu sư phụ biết hết bí mật của cô gia, th́ không thể để tiểu sư phụ đi được. Vậy tiểu sư phụ phải theo cô gia về Trung-nguyên, đến khi nào cô gia tiến quân về phương Nam, bấy giờ cô gia sẽ để tiểu sư phụ trở về.

Bỗng có tiếng cười khúc khích:

– Đâu phải ḿnh tiểu sư phụ biết, mà bọn ta cũng biết nữa mà!

Triệu Thự quát lên:

– Ai?

Hai bóng người từ trên nóc chùa đáp xuống nhẹ như chiếc lá. Minh-Đệ nh́n kỹ th́ ra Công-chúa Thiên-Thành với Thế-tử Thân Cảnh-Long mà nàng đă gặp ở Khu-mật-viện năm trước. Nàng nhớ rơ hôm đó hai người đă quát quân lính không được gông nàng. Nàng đồ chừng hai người này đă tung thuốc cứu nàng và làm Tiêu Chú tê liệt. Nàng vội vội cung tay:

– Tiểu tăng xin tham kiến Công chúa điện hạ cùng Thế tử. Đa tạ Công-chúa với Thế-tử đă cứu mạng.

Tiêu Chú chỉ mặt công chúa Thiên-Thành với thế tử Thân Cảnh-Long quát lớn:

– Th́ ra hai đứa mi đă dùng thịt chó ám toán ta.

Tiêu Chú bị thua nhục nhă quá, run lên lật bật, tay chỉ thế tử Thân Cảnh-Long:

– Mi ẩn thân hại ta! Hăy lĩnh một chưởng.

Nói rồi y phát một chiêu bằng tất cả b́nh sinh công lực đánh vào người thế tử. Cảnh-Long cười nhạt tung chưởng trả đ̣n. B́nh một tiếng, cả hai người đều lảo đảo lui lại, gật gù nh́n nhau:

– Bái phục.

Tiêu Chú biết khó thắng Cảnh-Long, y đánh trống lảng nói với Triệu Thự:

– Khải vương gia, thần nghe nghe Nam-b́nh vương Lư Nhật-Tông gả con gái là quận chúa Thiên-Thành cho con trai vua bà B́nh-Dương với Thân Thiệu-Thái là Thân Cảnh-Long. Có lẽ đôi trai gái này là Thiên-Thành, Cảnh-Long.

Công chúa Thiên-Thành dường như không coi vợ chồng Triệu Thự cùng Tiêu-Chú vào đâu. Nàng cung tay hành lễ với đại sư Pháp-Nhẫn:

– A-di-đà Phật, đệ tử tham kiến đại sư. Không ngờ Phật giá quang lâm Đại-Việt, đệ tử không biết để nghinh đón, thực có tội.

Pháp-Nhẫn đáp lễ:

– Không dám. Bần tăng theo pḥ Tần-vương, nhập cảnh Đại-Việt không chính thức, th́ thực vô lễ, công chúa không trách phạt là may rồi. Ban năy bần tăng thấy công chúa ném thịt chó, tung thuốc cứu tiểu sư phụ, rồi đánh Tiêu cư sĩ, th́ đă biết rằng có cao nhân ẩn nấp quanh đây. Không ngờ cao nhân đó là Công-chúa và Thế-tử.

Thế-tử Thân Cảnh-Long đáp:

– Đại sư lầm rồi, người ném thịt chó là Mộc-Tồn ḥa thượng. Hoà thượng đă đi rồi. C̣n người tung thuốc cứu tiểu-sư phụ là cao nhân khác, không phải anh em đệ tử.

Công chúa chỉ tay vào mặt Tiêu Chú  :

– Tên mặt dơi tai chuột kia, chính mi đă xúi dục đồng liêu, cùng tâu về Tống triều chủ xâm Đại-Việt ta. Năm trước mi bị Nùng Trí-Cao đánh cho chạy dài, thế mà mấy năm nay mi hết luyện quân, lại xui dục, ép buộc các khê động thuộc Đại-Việt về với Tống. Năm rồi cô mẫu ta tiến quân sang trừng phạt, như thế mi cũng cho là chưa đủ sao mà c̣n dẫn xác sang đây?

Nàng cung tay nói với Triệu Thự  :

– Thái-tử, thân thế Thái-tử cao sang biết mấy, mà sao lại lặn lội sang đây làm chi? Thái-tử ơi, tôi biết Thái-tử nhập cảnh vi luật, nhưng không dám phiền trách Thái-tử, v́ biết rằng Thái-tử sắp qui tiên. Người chết là hết, tội trạng cũng đi theo, nên tôi không thể nặng lời với Thái-tử.

Triệu Thự kinh hăi hỏi:

– Công-chúa nói sao? Cô gia sắp hoăng ư? Cô gia vẫn khỏe mạnh, có bệnh tật ǵ đâu?

Công chúa Thiên-Thành cau mặt lại, rồi lắc đầu:

– Hỡi ôi! Thái-tử nổi tiếng là minh mẫn, tiếng đồn sang đến Đại-Việt, mà Thái-tử lại không biết ḿnh sắp chết sao?

– Làm ǵ có chuyện đó!

– Thôi được, tôi v́ Thái-tử mà nói ra căn bệnh của Thái-tử.

Nàng hắng một tiếng rồi nói

– Thái tử chỉ là một người cháu của Gia-Hựu hoàng đế, được nuôi làm con, địa vị không lấy ǵ làm chắc cho lắm. Kể ra, ngang vai với Thái-tử có hàng mấy trăm người đang ngấp nghé, bới lông t́m vết để hạ Thái-tử xuống rồi lên thay. Không lẽ Thái-tử lại không nhận ra điều đó?

Tiêu Chú cười nhạt:

– Kẻ ngu phu, ngu phụ ai mà chẳng nhận ra lẽ đó, nhưng chúa công tôi vị đă chính, th́ c̣n ai ngấp nghé nữa? Quận chúa luận bề ngoài th́ sao mà đúng được?

Minh-Đệ nghe Tiêu Chú nói, nàng nổi giận nghĩ thầm:

– Tên chủ Nam xâm này ghê thực. Trong khi Thái-tử của chúng c̣n phải một lời Công-chúa, hai lời Công-chúa, mà y lại gọi công chúa Thiên-Thành bằng quận chúa, tức y coi hoàng-đế Đại-Việt chỉ là thần tử nhà Tống với tước Nam-b́nh vương mà thôi.

Công chúa Thiên-Thành mắng Tiêu Chú:

– Tên mặt dơi tai chuột kia! Ta đang nói chuyện với chúa người, người có tư cách ǵ mà xen cái mơm thối tha vào?

Nói dứt lời, nàng rút kiếm, rồi xẹt tới như tia chớp, mọi người nh́n rơ nàng đưa kiếm vào cổ Tiêu Chú. Kinh hoàng y lộn đi ba ṿng tránh đ̣n. Nhưng kiếm theo y như bóng với h́nh. Sợ quá y thét lên, lăn ḿnh xuống đất, rồi tung ḿnh đứng dậy. Khi chân y vừa chạm đất, th́ y cảm thấy cổ đau nhói. Th́ ra mũi kiếm thủy chung vẫn chỉ vào cổ y. Y tung ḿnh lên cao, tay rút kiếm ra đỡ, nhưng chỉ thấy thấp thoáng một cái, rồi hai tiếng loảng xoảng phát ra, Tiêu Chú nhảy lùi lại, tay trái ôm cườm tay phải, máu ra lệnh láng, trong khi kiếm của y rơi xuống đất.

Công chúa Thiên-Thành lại mắng y:

– Lần đầu ta tha chết cho mi, lần sau ta lấy mạng mi, mi liệu hồn.

Tiêu Chú run lẩy bẩy, trong khi đại sư Pháp-Nhẫn băng bó vết thương ở tay cho y. Y nghĩ thầm:

– Long-biên kiếm pháp quả danh bất hư truyền. Con nhỏ này học được Long-biên kiếm pháp của vua bà B́nh-Dương, cũng may y thị không nặng tay, bằng không th́ ḿnh đă bỏ mạng rồi. Thôi th́ ḿnh đành nín nhịn cho qua việc hôm nay, bằng không chỉ uổng mạng vô ích.

Nghĩ vậy y đứng im. Công chúa Thiên-Thành tiếp:

– Đấy, chắc chỉ v́ Thái-tử nghe lời của bọn này, nên mới đi vào tử lộ mà không biết.

Triệu Thự nói cứng:

– Tiêu tướng quân luận đúng chứ đâu có sai?

– Trời ơi! Thái-tử chỉ nh́n về quá khứ mà xem? Có phải khi Chiêu-Huệ thái hậu sắp băng hà, đă gọi Thái-tổ tới bên dường trối trăn rằng: nhà Chu mất ngôi về Tống, v́ họ truyền ngôi cho ấu quân đó sao? Nếu Chu thái tông Sài Vinh truyền ngôi cho em trai, là người đă trưởng thành, th́ liệu Thái-tổ có lấy được ngôi vua không? V́ vậy Thái-hậu dặn Thái-tổ phải truyền ngôi cho em là vua Thái-tông (6). Khi Thái-tổ băng hà để di chiếu lập em là vua Thái-tông lên thay, dặn rằng sau này vua Thái-tông phải nhường ngôi cho Ngụy-vương Đ́nh-Mỹ là em thứ ba đó ư? Ngụy-vương Đ́nh-Mỹ văn vơ kiêm toàn, vào sinh ra tử có thừa, có đại công lập lên triều Tống. Ông lại được di chiếu của Đỗ thái hậu, Thái-tổ, thế mà chỉ v́ bọn hủ nho luận bàn phân vân, rồi bị vua Thái-tông truất phế để lập con trưởng là Hán-vương lên thay đó sao? (7) Hán-vương tài năng quán chúng, được vua Thái-tông yêu thương cùng cực, rồi cũng chỉ v́ miệng thế dèm pha, mà bị truất, bị đầy, do vậy em ngài là Chiêu-Thành thái tử được lập lên.(8) Thế rồi Chiêu-Thành thái-tử lại bị giết, (9) vua Chân-tông mới được kế vị. Bây giờ Thái-tử thử nói thực xem: tài, đức, đại công, Thái-tử có bằng Ngụy-vương Đ́nh-Mỹ, Hán-vương Nguyên-Tá, Chiêu-Thành thái-tử Nguyên-Hy không? Ḷng yêu thương của Gia-Hựu hoàng đế đối với Thái-tử có bằng vua Thái-tông đối với ba vị bị truất kia không?

Ghi chú,

(6) TS 242, trang 8605, Thái-tổ mẫu Chiêu-huệ thái hậu Đỗ thị truyện.

(7) TS quyển 244, trang 8666, Ngụy-vương Đ́nh-Mỹ truyện.

(8) TS 245, trang 8693, Hán-vương Nguyên-Tá truyện.

(9) TS quyển 285, 8697, Chiêu-thành thái tử Nguyên-Hy truyện.

– Cô gia thực không bằng.

– À, Thái-tử công nhận điều đó, vậy Thái-tử cũng nên biết rằng: xa mặt khuất ḷng, miệng lưỡi khó tránh. Đến ba vị kia tài đức công lao là thế mà c̣n bị truất; huống hồ Thái-tử đang ngồi trên cái ghế hai chân, chông chênh như trứng chồng. Thế mà Thái-tử không lo ở Biện-kinh, ngày đêm chầu chực Gia-Hựu hoàng-đế cùng Hoàng-hậu, để giữ địa vị, giữ thân, mà lại bỏ đi ra ngoài thế này; có phải là vô mưu, bất trí không?

Thấy Triệu Thự im lặng, Công-chúa tiếp:

– Kể đâu xa, ngay trong nhà, Thái-tử có đến hai mươi mốt anh em trai. Trên Thái-tử có mười hai anh trai cũng đang ŕnh rập cái ngôi của Thái-tử. Có thể nói, Thái-tử bị hàng trăm mũi dùi chĩa vào người, mà Thái-tử không biết nguy cơ c̣n bỏ đi xa. Nếu việc bỏ đi xa, mưu đồ thành tựu th́ Thái-tử cũng không thêm chút uy tín nào. C̣n như lỡ ra dọc đường, nào vơ lâm người Hoa, người Việt, cùng bọn vô lại ; ai cũng có thể hại Thái-tử được. Đó là một điều chết uổng; hoặc giả khi Thái-tử vắng nhà, miệng thế dèm pha, th́ ai là người biện minh cho Thái-tử? Đó là hai điều chết uổng. Thái tử ơi! Tục ngữ Trung-nguyên có câu: bước vào bếp, là thấy bẩy thứ là mắm, muối, tiêu, hành, tỏi, ớt, dấm. Chuyện Thái-tử Nam du, đă không chính đáng, người ta đang vu cáo rằng Thái-tử sang Đại-Việt để cầu giúp đỡ, hầu chống kẻ thù. Rồi người ta thêm thắt mắm, muối, tiêu, hành, tỏi ớt... vào mới khổ. Cho nên tôi mới nói rằng Thái-tử sắp quy tiên là thế.

Hết Hồi 9