Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

NAM QUỐC SƠN HÀ

Hồi 37

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

Quyển V

 

In ra

 HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY

Giao Chỉ Ngũ Kiêu

 

Giữa lúc Tống triều chia phe tranh căi suốt ngày này qua ngày khác, th́ chiến cuộc Ung-châu đang diễn ra cực kỳ khốc liệt.

Theo lời đề nghị của quân-sư Tôn Đản, nguyên-soái Lư Thường-Kiệt trao việc chỉ huy công thành cho đô-thống Trần Di. Lập tức Di họp Tây-hồ thất kiệt, Long-biên tam hùng lại để nghị kế. Trần Di hỏi:

– Từ trước đến nay, chúng ta đă học công-kiên pháp. Công-kiên pháp có rất nhiều: Dùng máy bắn đá, dùng cung thủ bắn tỉa, đào hầm xuyên vào trong, khơi nước làm lở thành, dùng tên lửa đốt dinh thự kho lẫm, bắc thang leo vào. Nay thành Ung quá kiên cố, tường cao, hào sâu, các phương pháp trên đều vô hiệu. Vậy anh em có ư kiến ǵ không?

Lư Đoan là thầy thuốc, chàng đưa ra một ư kiến:

– Trước hết phải làm sao cho quân ta khỏi mệt, gây cho quân địch mệt mỏi đă. Làm cho quân ta khỏi mệt, ta chia lực lượng làm ba đạo, một đạo tấn công, một đạo nghỉ hoàn toàn, một đạo nghỉ một nửa. Vậy trong mười hiệu Thiên-tử binh với hiệu kị-binh, ta chia thành ba đạo, mỗi đạo ba hiệu; mỗi ngày một đạo công thành, một đạo nghỉ. Đó là lực lượng tấn công và nghỉ hoàn toàn.

– Như vậy... Ta.. ta.. c̣n.. c̣n hai hiệu nữa để làm ǵ?

– Điếc hay hóng, ngọng hay nói.

Lư Đoan méo mặt trêu Dương Minh: Ta đă nói hết đâu? C̣n đạo thứ ba chỉ có hai hiệu thôi. Trong khi ba hiệu tấn công, ba hiệu nghỉ th́ hai hiệu này nghỉ một nửa tức ứng trực, pḥng quân trong thành đánh ra có thể tham chiến ngay.

Đô-thống Ngô Ức hỏi:

– Kế này được quá. Vậy c̣n phương pháp làm cho quân Tống mệt mỏi?

– Th́ chính việc ta vừa đánh vừa nghỉ hẳn, vừa nghỉ một nửa... Nên ta có thể đánh hoài không mệt, mà quân Tống cứ phải lo chống đỡ, nên chỉ mấy ngày chúng sẽ mệt lả.

Thế là cuộc chia quân công thành được áp dụng. Quả nhiên ngày thứ nhất quân Tống chống trả rất hăng, sang ngày thứ nh́ bắt đầu chùn nhụt. Đến ngày thứ ba th́ mệt nỏi vô cùng. Nhưng sang ngày thứ tư, th́ sức chống trả lại hăng hái như ngày đầu. Lập tức Trần Di cho họp anh em nghị kế.

Quách Y xoa tay vào cái đầu hói bóng như quả dưa:

– Tôi thấy phương pháp của Lư Đoan làm cho quân ḿnh khỏe th́ thực tuyệt diệu. Nhưng c̣n làm cho địch mệt th́ chỉ hữu hiệu có ba ngày. Vậy bây giờ ta phải làm ǵ?

Tạ Duy dơ tay lên nói. Trần Di cười:

– Duy có cao kiến ǵ?

– Tao lùn như con vịt, th́ chỉ có ư kiến vịt mà thôi. Tên tướng thủ thành là Tô Giàm, nó khôn như cáo già. Sau ba ngày ta công thành vào giờ Th́n, nghỉ vào giờ Mùi, nó nhận ngay ra sơ hở của ta. Lập tức nó dùng toàn lực chống trả vào lúc ta đánh thành. C̣n vào giờ khác, th́ chia toán ra canh chừng. V́ vậy quân nó khỏe re hà!

Vợ Triệu Thu là Phương-Liễu đề nghị:

– Hồi c̣n bé mỗi khi em phạm tội ǵ, mẹ em thường kết tội rồi tuyên phạt đánh bao nhiêu roi. Nhưng người không đánh ngay, thành ra em luôn luôn lo sợ không biết bao giờ th́ bị đ̣n. Rồi khi người đánh đ̣n, người cứ dơ roi mà kể tội, trong khi em cong mông lên sợ hăi, mà không biết bao giờ cái roi quất xuống. Bây giờ muốn cho quân Tống mệt, ta hăy là bà mẹ, c̣n quân Tống là đứa trẻ bị phạt. Như vậy ắt chúng mệt nhừ tử ngay.

Phạm Dật vui vẻ:

– Hay, không ngờ hoàng-hậu của Mai Hắc-đế lại nghĩ ra được phương pháp hay đến như vậy. Ngay ngày mai ta áp dụng. Vậy th́ thế này: Ta vẫn giữ nguyên việc chia toán, nhưng c̣n giờ công thành th́ thay đổi. Khi th́ ta công vào buổi sáng, khi th́ ta công vào buổi chiều, khi th́ ta công vào nửa đêm; lại có khi ta công liên tiếp mấy ngày mấy đêm. Chúng sẽ không biết đâu là thực đâu là hư, như vậy chỉ mấy ngày là mệt hết thở nay.

Kế này quả nhiên hữu hiệu. Sau năm ngày công thành, làm cho quân, dân binh thủ thành luôn luôn kinh hoàng, phập phồng lo sợ. Hôm ấy tới lượt hiệu Bảo-thắng, Hùng-lược, Vạn-tiệp công thành. Hai hiệu Ngự-long, Đằng-hải làm trừ bị. Ba đô-thống Quách Y, Ngô Ức, Tạ Duy cùng Phương-Tiên, Phương-Dược, Phương-Quế dự định công thành vào giờ Tư (nửa đêm). Đúng giờ, sáu người cho quân phát pháo bắn đá lên thành, rồi bộ binh reo ḥ xung phong. Quân thủ thành giật ḿnh thức dậy, mặc giáp trụ, mang vũ khí ra vị trí pḥng thủ. Đuốc đốt lên sáng rực, trong khi cơ thể ră rời.

Quách Y cỡi ngựa cùng toán thần-tiễn Long-biên đi ṿng quanh thành, cứ thấy quân Tống nhô đầu lên là bắn ngă. Khi đến cửa Đông th́ gặp Trần Ninh, Trần Ngọc-Hương đang cho hiệu Đằng-hải mang tre đến. Quách Y hỏi:

– Hôm nay bọn mi nghỉ một nửa, sao không nghỉ, mà làm ǵ đây?

Ngọc-Hương nhỏ nhẹ:

– Chúng ḿnh công thành, nhưng thành cao tới bốn trượng (8 m ngày nay) thành ra không biết t́nh h́nh bên trong. Em cho làm một cái đài bằng tre gọi là trúc đài, cao tới mười hai trượng (24m), để ḿnh leo lên quan sát t́nh h́nh địch, như vậy đánh mới kết quả.

Lát sau, bốn cái đài được dựng lên bằng những khúc tre ngắn nối với nhau, đặt ở bốn góc thành. Các tướng chỉ huy leo lên lên cao quan sát. Nhưng trong đêm, nh́n không rơ. Sáng hôm sau, trong buổi họp, Trần Di hỏi anh em:

– Hôm qua ông bà Trần Ninh chế ra cái thang có thể nh́n vào trong thành. Vậy anh chị em có ư kiến ǵ không?

Lê Kim-Loan đề nghị:

– Sáng nay em đă leo lên bốn cái thang ở bốn cửa thành nh́n vào, rồi vẽ được bản đồ dinh thự, kho lẫm, nhà cửa. Th́ ra từ trước đến giờ, ḿnh dùng Thần-nỏ bắn đại-tiễn tẩm dầu, đốt lửa bắn vào đều là bắn hú hỏa, nên không gây kinh hoàng cho địch. Vậy đêm nay ta leo lên thang, chỉ huy đại nỏ bắn vào mới chính xác.

Đêm hôm ấy, đến lượt ba hiệu Vũ-thắng, Long-dực, Thần-điện công thành. Hiệu Ngự-long, Đằng-hải trừ bị. Trần Di, Dương Minh, Triệu Thu cho khởi sự vào giờ Dậu (19-21 giờ). Đúng giờ, Thạch-xa bắn đá, bộ binh reo ḥ bắc thang leo lên. Trống thúc vang dội, quân reo rung động trời đất. Cuộc tấn công đến giờ Sửu (1-3 giờ sáng), th́ đại-nỏ khai hỏa bắn vào. Những mũi tên bằng tre, to hơn bắp tay, ruột chứa nhựa cháy, đầu quấn bông tẩm dầu; châm lửa bắn bay bổng lên cao thành những vệt đỏ như con rồng lửa sáng rực bầu trời thành Ung. Các đội trưởng Thần-nỏ đứng trên đài điều chỉnh cho xạ thủ bắn. Tại cửa Đông, Trần Minh, Phương-Lư thân điều chỉnh cho các dàn đại-nỏ. Mũi thứ nhất rúng vào khu vườn hoang. Phương-Lư hô:

– Xa hơn khoảng chín trượng, lùi về bên trái ba trượng nữa.

Mũi thứ hai trúng ngay vào khu nhà của quân Tống và gia đ́nh ở. Lập tức lửa bốc cháy ngụt trời.

Phương-Lư hô:

– Trúng rồi, cứ thế mà bắn.

 Lát sau hơn hai chục mũi khác đều trúng đích. Cả một khu nhà ch́m trong biển lửa, ánh sáng rực trời. Trong khi quân lính ḥ hét chữa cháy, th́ dân chúng bồng bế dắt díu nhau rời khỏi nhà. Những ống tre gặp lửa nổ lốp bốp, mỗi lần nổ lại tung những tàn ra xung quanh.

Tại cửa Nam, Dương Minh, Phương-Cúc chỉ huy bắn trúng vào dinh thự tổng-trấn. Khu này lại bốc cháy. Tiếp theo đại nỏ cửa Tây do Triệu Thu chỉ huy bắn trúng khu nhà dân chúng. Đại nỏ cửa Bắc do Phương-Liễu chỉ huy bắn trúng khu chứa lương thảo. Thế là thành Ung biến thành một biển lửa. Tiếng kêu khóc, hoà lẫn tiếng la hét gọi nhau ơi ới, tiếng rên la vọng ra như một cơn băo biển.

Giữa giờ khắc kinh hoàng của thành Ung ấy, th́ Phạm Dật, Trần Ninh đem mười xe chở những ống luồng to bằng bắp chân, dài khoảng nửa trượng (1 m). Dương Minh hỏi:

– A ha! Hai bà chị thấy nỏ-binh mệt, thổi xôi lam mang đến tiếp tế hả? Cơm lam mà do bà chị Kim-Loan, Ngọc-Hương nấu th́ tuyệt vời.

Ngọc-Liên xua tay:

– Không phải cơm lam đâu! Mà là Lôi-tiễn, bọn em mới chế ra, nay mang đến để các anh thử đấy!

– Lôi tiễn?

Phương-Cúc hỏi: Lôi tiễn là ǵ vậy? Khi học binh pháp ḿnh đâu có nghe nói?

Kim-Loan bật cười:

– Binh pháp của các cụ đặt ra được, th́ ta cũng biến chế đi được chứ? Lôi nghĩa là sấm sét, tiễn là mũi tên. Bọn em dùng ống luồng gồm có ba đốt, chẻ đôi ra. Đốt thứ nhất chứa nhựa cháy, đốt giữa chứa hoàng-thạch (lưu huỳnh), đốt thứ ba chứa dẻ tẩm dầu. Sau đó cột lại. Ta đốt lửa đầu có dẻ tẩm dầu, rồi dùng Thần-nỏ bắn vào thành. Khi Lôi-tiễn bay tới thành th́ lửa cháy tới đốt chứa hoàng thạch. Hoàng thạch nổ tung, bắn nhựa cháy ra xung quanh. Như vậy, một mũi có sức công phá mạnh hơn đại nỏ tẩm dầu nhiều.

Triệu Thu khen ngợi:

– Hay thực, để ta thử xem.

Y rời trúc đài, đặt ba mũi Lôi-tiễn vào Thần-nỏ, đích tay châm lửa rồi hô:

– Bắn.

Nỏ binh giật dây, ba mũi Lôi-tiễn xẹt lên trời tỏa ánh sáng xanh-vàng-đỏ kéo dài trên không. Bọn Phạm Dật, Trần Ninh, Triệu Thu tung ḿnh lên trúc đài quan sát. V́ mục tiêu quá xa, nên Lôi-tiễn c̣n đang bay trên không đă phát nổ. Ba tếng nổ lớn như sét đánh trên không trung, rồi ba trái cầu lửa mầu xanh lè chụp xuống ngay giữa chỗ tập trung quân pḥng ngự. Hàng vạn viên lửa do nhựa cháy chụp xuống đám quân. Chúng la hét, chạy tứ tán.

Thế là Phạm Dật, Kim-Loan, Trần Ninh, Ngọc-Hương cho binh sĩ chở hai chục xe Lôi-tiễn tiếp tế cho Dương Minh, Trần Di, Triệu Thu nă vào thành. Có những Lôi-tiễn rơi xuống rồi mới phát nổ, có những Lôi-tiễn đang bay th́ phát nổ, cũng có Lôi-tiễn tới mục đích rồi phát nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh lửa bốc lên sáng rực một bầu trời, đến nỗi những vùng cách xa đến hai mươi dặm cũng nh́n thấy.

Tiếng kêu làm cho Tôn Đản, Cẩm-Thi thức giấc. Không biết chuyện ǵ đă xẩy ra? Hai ông bà vội mặc quần áo, cỡi ngựa đến quan sát trận địa. Ông bà leo lên trúc-đài nh́n vào trong thành: Dưới ánh lửa sáng rực, thấy rơ cảnh bên trong. Chỗ này quân sĩ lăn ḿnh vào chữa cháy, chỗ kia th́ dân chúng kêu khóc thảm thiết. Cũng có người chạy không kịp, lăn lộn trong đống lửa. Đại-nỏ vẫn tiếp tục nă Lôi-tiễn vào. Mười Lôi-tiễn trúng ngay chỗ kho lương đang cháy, lập tức mười cột lửa nổ tung tàn lửa bay vọt lên cao, khiến cho hơn trăm người vừa già, vừa đàn bà, vừa trẻ con bốc cháy như cây đuốc.

Dù đă chinh chiến bốn chục năm qua, dù đánh dư trăm trận, dù lăn ḿnh vào chỗ chết biết bao lần; nhưng ông bà Long-thành ẩn-sĩ vẫn không đủ can đảm nh́n cảnh đó. Ông bà vội xuống thang. Ông nh́n bà, bà nh́n ông, hai vị không nói với nhau một lời; nhưng trong cái nh́n ấy, chứa biết bao nhiêu lời nói, bao nhiêu đau xót.

Cuộc nă Lôi-tiễn tới sáng th́ chấm dứt, nhưng khói lửa trong thành vẫn bốc lên ngùn ngụt.

Trưa hôm đó Phạm Dật họp Long-biên tam hùng, Tây-hồ thất kiệt, cùng các đội trưởng Thần-nỏ lại nghị sự.

Dương Minh suưt xoa:

– Sáng chế của hai anh Phạm Dật, Trần Ninh thực hiệu nghiệm. Hiện chúng ta có lệnh chỉ đánh cầm chừng, để hút viện quân tới. Bằng không ta chỉ cần nă một đêm nữa, th́ trong thành không c̣n một người sống sót.

Triệu Thu góp ư:

– Anh Dật, Ninh này. Lôi-tiễn hay thực, nhưng nó chỉ hữu hiệu khi đốt kho tàng, dinh thự thôi. Tôi đề nghị anh chị chế ra bốn loại khác nhau!

Trần Di cũng đồng ư:

– Đúng! Loại Lôi-tiễn đầu tiên dùng để đánh phá kho tàng, dinh thự. Ta nên làm loại thứ nh́, trộn lẫn hoàng thạch với nhựa cháy. Loại này bắn lên trên không th́ nổ, hoàng thạch sẽ tung nhựa chứa thành cái lơm lửa. Loại này dùng để bắn vào đội h́nh quân giặc.

Kim-Loan khen:

– Ư anh Di hay. Loại thứ ba chỉ chứa toàn dẻ tẩm dầu, dùng để đốt rừng, đốt nhà!

Triệu Thu chắp tay:

– Chịu bà chị. Loại thứ tư chỉ chứa toàn mă năo, hoàng thạch. Loại này cần bắn lên thực cao, khiến nó phát nổ trên không. Tiếng nổ do mă năo, hoàng thạch sẽ lớn vô cùng. Ta dùng để gây kinh hoàng cho địch.

Thế là Phạm Dật, Trần Ninh tập trung nỏ binh lại hướng dẫn chế tạo năm loại Lôi-tiễn. Ngay đêm đó, các dàn Thần-nỏ chia nhau "thí nghiệm" Lôi-tiễn. Thành Ung muốn nổ tung lên về những trái Lôi phát ra.

Cuộc nă đại nỏ sang ngày thứ ba th́ quân thủ thành mệt mỏi đến không c̣n sức chống trả. Phạm Dật họp chư tướng lại, quyết định công thành liên tiếp ba ngày, sang ngày thứ ba sẽ tấn công thực sự vào thành. Kế hoạch được tŕnh lên nguyên-soái Thường-Kiệt. Ông gọi Phạm Dật giảng giải:

– Nếu đánh như thế th́ chiếm được thành. Chiếm được rồi, ta phá hủy thành, sau đó phải rút về. Nhưng tại Quế-châu, Tống c̣n ba đạo binh đệ 1, đệ 2, đệ 3 và đạo kị-binh số 47 ta vẫn chưa phá được. Vậy ta phải duy tŕ thành Ung, để nhử cho Lưu Di gửi bốn đạo binh kia tiếp viện cho ta diệt.

Ông ghé miệng vào tai Phạm Dật dặn mấy câu. Phạm Dật tuân lệnh, rồi ra họp chư tướng, quyết định ngừng nă hoả pháo.

Hôm sau Phạm Dật sai bắn thư của nguyên-soái Lư Thường-Kiệt gửi cho Tô Giàm. Đại ư thư nói, quân Việt là quân nhân nghĩa, nên tạm hưu chiến, lùi xa ba chục dặm, để quân Tống có thể tắm rửa, nghỉ ngơi, chữa trị thương binh; hoặc ra ngoài thành kiếm củi, mua lương thực. Thư cũng nói rơ: Chinh chiến, chém giết là giữa quân với quân, dân chung vô tội. Vậy Tô hăy cho dân chúng rời khỏi thành, để khỏi bị chết oan.

Khi nhận được thư, th́ khi quân tướng Tống reo ḥ, mừng rỡ. Trong khi Tô Giàm tỏ ư nghi ngờ:

– Bọn Tôn Đản, Thường-Kiệt là những tên xảo trá khón lường. Chúng đành thành không được, nên giả nhân giả nghĩa, để ta không pḥng bị, rồi bất thần tấn công đấy.

Nhưng quả nhiên quân Việt rút ra xa thực. Binh tướng Tống được nghỉ ngơi. Họ xin phép được ra ngoài thành kiếm củi, mua lương thực. Nhưng người đi th́ nhiều, mà về th́ chẳng bao nhiêu, bởi họ nhân dịp này đào ngũ hết. Tô sai thành lập một đội đao phủ, gồm toàn những thân binh trung kiên ra nấp ngoài thành, hễ bắt được người nào trốn là bắt đem chém liền. Hôm ấy, quả bắt được mười người bỏ trốn. Tô sai chém đầu, rồi đem đi bêu khắp các trại quân. Nhưng lần quân Việt hưu chiến sau, than ôi, chính đội đao thủ đi bắt đào binh lại bỏ trốn hết.

Quân Việt lại công thành.

Lối công thành của quân Việt cũng không nhất định. Khi th́ dùng đội Thần-tiễn Long-biên đi ṿng quanh thành, hễ thấy quân Tống tḥ đầu lên là bắn ngă liền. Khi th́ cho quân giả bắn đá lên, rồi sai bắc thang leo vào, thế bắt buộc quân thủ phải rời khỏi chỗ núp lên mặt thành lăn gỗ đá xuống. Lập tức bị đội Thần-tiễn bắn rơi như sung rụng. Một vài lần Tô-Giàm cho rằng quân Việt xung phong giả, không cho quân lên mặt thành lăn gỗ đá, th́ quân Việt lại đánh thực; lần ấy gần mười người lọt vào thành.

Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những lần quân Việt dùng hỏa công bắn Lôi-tiễn khiến lửa bốc cháy khắp nơi.

Chính lối công thành không giờ nhất định, không có phương pháp nhất định và cũng không dùng hiệu quân nào nhất định, làm cho Tô Giàm cùng tướng sĩ kinh hoảng, không biết đâu mà chống đỡ. Tô lâm t́nh trạng bị động, bất an, suốt ngày đêm không dám rời giáp trụ.

Hôm ấy như thường lệ, nguyên-soái Thường-Kiệt, quân-sư Tôn Đản hội các tướng lại nghị kế.

Công-chúa Thiên-Ninh lên tiếng trước:

– Thưa sư thúc, thưa nguyên-soái, sau năm lần dùng đại nỏ đánh hỏa công, th́ nhà cửa trong thành không c̣n được một nửa. Nếu ta cứ tiếp tục bắn như vậy năm lần nữa, th́ trong thành không c̣n ngôi nhà nào. Dĩ nhiên bấy giờ ta chiếm được thành. Nhưng... nhưng... dân chúng chết nhiều quá.

Tôn Đản cũng nói:

– Mấy đêm nă Lôi-tiễn, tôi lên đài tre nh́n vào thành, thấy dân chúng chết cháy, xác xếp thành mấy đống cao, trông thực thương tâm.

Thường-Kiệt hỏi chư tướng:

– Bà chúa kho tuyên chỉ, sư-thúc dạy như vậy, các vị nghĩ sao?

Đô-thống Mai Cầm phát biểu:

– Chiến tranh là như vậy! Gươm đao, cung tên vốn vô t́nh. Hiện không có binh pháp nào để tránh cái chết cho dân chúng được cả. Ta đành chấp nhận. Công-chúa là bà chúa kho, công chúa nhân từ là phải. Bọn thần biết làm sao bây giờ?

Trần Ngọc-Liên tiếp lời Mai Cầm:

– Công chúa ơi! Bọn thần là tướng cầm quân, bọn thần thương quân như chân tay. Nếu bây giờ không dùng hỏa công đánh thành, mà dùng lối leo thang vào th́ quân chết nhiều lắm. Bọn thần trộm nghĩ: Thà dân Tống chết, chứ không thể nh́n quân ḿnh chết.  

Trong khi Ngọc-Liên phát biểu, th́ ông bà Tôn Đản ôm trán, trầm tư không nói, không rằng.

Đô-thống Dương Minh tiếp:

– Công chúa thương dân Tống, nhưng quan Tống lại không thương dân họ th́ bọn thần chả tội ǵ mà phí mạng quân ḿnh. Bằng cớ là ta đă bắn thơ vào, yêu cầu Tô Giàm cho dân ra khỏi thành. Nhưng Tô lại giữ dân làm bùa hộ mạng. Như vậy rơ ràng Tô biết ta trọng nhân nghĩa, nên lấy dân làm cái mộc che thân. Nếu ta thương dân Tống, không bắn hỏa pháo vào nữa là mắc mưu y.

Công-chúa Thiên-Ninh thấy các tướng trẻ không nghe lời ḿnh, nàng đưa mắt nh́n Trần Ngọc-Hương để cầu cứu. Bởi Ngọc-Hương được các bạn đặt cho ngoại hiệu là bà đồ, v́ nàng học Nho rất uyên thâm, lại hay phản đối chiến tranh. Ngọc-Hương cung tay:

– Khải điện hạ, trước đây thần đă đọc Chiến-quốc sách nói về việc dùng nhân nghĩa trong chiến tranh. Nay xin đọc để điện hạ tường.

Nói rồi nàng rút trong bọc ra bộ sách đọc.

« Tống Tương-công chiến ư Giang-ngạn. (Tống Tương-công đánh nhau ở bờ sông Trường-giang).

Châu... vương năm thứ... mùa Xuân tháng hai, Tống Tương-công đem binh đánh Sở, dàn quân ở bờ bắc sông Trường-giang chờ giặc. Giữa lúc quân Sở đang dùng thuyền qua sông, chư tướng khuyên: Sở đang độ giang, nhân lúc quân chúng chưa sang hết, ta đánh, tất thắng. Tương-công không bằng ḷng đáp: Ta ra quân nhân nghĩa, mà nhân lúc người chưa qua hết đă đánh, th́ c̣n là nhân nghĩa được không? Rồi không nghe lời. Lát sau, quân Sở qua sông, đang bầy trận, hàng ngũ lộn xộn. Chư tướng khuyên: Nên nhân lúc chúng mới qua sông, quân c̣n say sóng, hàng ngũ chưa thành. Ta đánh chắc thắng. Tương-công mắng: Ta mang quân nhân nghĩa đi đánh bọn Sở bất nghĩa, mà nhân lúc chúng mệt mỏi, lại thúc quân đánh, th́ c̣n ǵ nhânnghĩa nữa? Rồi không nghe lời chư tướng. Kịp đến khi quân Sở chỉnh đốn trận thế, hai bên giáp chiến, Tương-công bị bại. Hóa cho nên sau này tục ngữ có câu "Ngu như người nước Tống" ».

Tôn Đản, Thường-Kiệt thấy từ xưa đến giờ mỗi khi công chúa Thiên-Ninh nói ǵ là đám Long-biên ngũ hùng, Tây-hồ thất kiệt luôn tuân chỉ răm rắp. Nhưng nay rơ ràng Thiên-Ninh đưa ra đề nghị hợp lư, mà chúng thẳng tay bác bỏ đă đành; mà đến ngay Ngọc-Hương mà cũng mang sách ra bác lời công-chúa nữa. Ông hiểu ngay rằng chúng đă trưởng thành, lại có ư-thức rơ ràng. Hai người chưa biết giải quyết sao, th́ thân binh bưng vào một cái hộp tŕnh:

– Thưa nguyên-soái, có ba nhà sư đến xin yết kiến nguyên soái, tiểu nhân hỏi pháp danh, cùng mục đích, th́ hai nhà sư đưa ra cái hộp rồi nói: Hai bần tăng là sứ giả của chủ nhân cái hộp này xin cầu kiến.

Thường-Kiệt mở hộp ra, th́ thấy trong hộp có cái đùi chó luộc, đă lóc hết thịt, cạnh đó c̣n có cành hoa sen. Cử tọa cùng bật lên tiếng oà v́ biết đó là biểu hiệu của Viên-Chiếu và Mộc-tồn ḥa thượng.

Tôn Đản, Thường-Kiệt vội đứng dậy ra đón khách, th́ ra là ba sư Đạo-Hạnh, Minh-Không và Pháp-Nhẫn. Tây-hồ thất kiệt thấy Minh-Không, vội vàng hô cả bẩy bà vợ cùng thụp xuống đất hành lễ với ngài:

– A-di-Đà Phật, chúng đệ tử xin tham kiến sư phụ.

Minh-Không cười:

– Các con không nên đa lễ. Thầy có việc nhờ đến các con đây.

Trà nước, phân ngôi chủ khách xong, Tôn Đản hỏi:

– Không biết ba đại sư quang lâm có điều chi dạy bảo?

Đại sư Pháp-Nhẫn quỳ mọp xuống chắp tay hướng Thường-Kiệt, Tôn Đản và chư tướng. Tôn Đản vội đỡ ông dậy. Pháp-Nhẫn nói:

– V́ tham vọng, Hy-Ninh đế, Vương An-Thạch gây hấn với Đại-Việt, nên Đại-Việt phải ra quân trước hầu tự vệ. Bần tăng muôn ngàn lần không dám nói ǵ. Nhưng thưa nguyên soái, trong mấy lần công thành vừa qua, dân thành Ung chết oan nhiều quá, nên bần tăng phải t́m hai vị bồ tát Viên-Chiếu, Mộc-tồn để nhờ hai vị giúp cho bần tăng được diện kiến nguyên soái, xin nguyên soái tha mạng cho đám dân vô tội.

Trần Ngọc-Hương chắp tay:

– Bạch đại sư, bọn đệ tử đều là con nhà Phật, cho nên phải giữ ngũ giới. Nhưng đại sư ơi! Ung-châu là lỵ sở của cuộc xâm lăng Đại-Việt, bọn đệ tử không thể không phá. Sự bất đắc dĩ mấy ngày qua, bọn đệ tử phải dùng hỏa công đánh thành, làm dân chúng chết oan, điều này chúng đệ tử đều cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Cũng v́ thương dân nên nguyên soái đă bắn thư vào khuyên Tô Giàm cho dân chúng ra khỏi thành. Tô không những không nghe, mà lại giữ dân làm con tin. Vậy đại sư dạy cho bọn đệ tử phải làm sao bây giờ?

Ghi chú về di tích ngài Đạo-Hạnh

Hồi 35 phần phụ lục thuật hành trạng ngài Từ Đạo-Hạnh với Chiêu-thiền tự đă kể rằng ngài tu ở núi Sài-sơn. Nay xin thuật tiếp về chùa núi Sài-sơn:

Chùa Thiên-phúc, tiếng b́nh dân gọi là chùa Thầy. Tên cổ là Hương-hải hay viện Bồ-đà ở núi Sài-sơn. Núi này c̣n có tên khác như Thạch-thất, Phật-tích thuộc hai xă Thiên-phúc và Thụy-khuê, huyện Yên-sơn, phủ Quốc-oai, nay là xă Sài-sơn, huyện Quốc-oai, tỉnh Sơn-Tây. Chùa được kiến tạo vào tháng 12 niên hiệu Long-thụy Thái-b́nh thứ tư đời vua Lư Thánh-tông (1-1058).

Khi ngài Đạo-Hạnh vào hang chùa, xuất hồn đầu thai làm con Sùng-Hiền hầu, sau là vua Lư Thần-tông, xác trải biết bao năm tháng vẫn c̣n. Khi triều Minh bên Trung-quốc sai Trương Phụ đánh giặc Hồ Quư Ly (1407); y đốt xác ngài suốt ba ngày không cháy. Sang ngày thứ tư, đệ tử ngài khấn xin xác mới cháy, ngọc Xá-lợi được chia cho dân chúng.

Đời vua Lê Thánh-tông, ngài sai Thái-úy Trinh quốc công Nguyễn Đức-Trung trùng tu, tuy vậy vẫn giữ quy mô cũ.  Vua có làm bài thơ:

Đề Sài-sơn tự

Ngẫu nhiên thừa hứng đáo nham t́m,
Ổn bộ vân cù thướng thản nhiên.
Điểu ngữ hoán nghênh tùng hạ khách,
Hoa dung tĩnh đối động trung tiên.
Túc siêu trần thế tam thiên giới,
Thủ trích tinh thần đệ nhất thiên,
Thí tảo thạch đài miêu thử cảnh,
Thi hành bút dĩ động sơn xuyên.

Bản dịch của Mai Xuân Hải:

Đề chùa Sài-sơn

Bỗng nhiên cao hứng tới non chơi,
Bằng phẳng đường mây bước thảnh thơi.
Đón khách rặng tùng chim chóc hót.
Chào tiên bên động cỏ hoa tươi.
Chân ngoài trần giới ba ngh́n cơi.
Tay hai trăng sao một lớp trời.
Vội quét vách rêu đề cảnh đẹp,
Bút thơ rung động núi sông rồi.

Niên hiệu Đại-chính thứ 9 (1538) thời giặc Mạc Đăng Doanh, Chiêu-nghi (một bậc của phi tần) Nguyễn-thị Ngọc-Phương đứng ra tu sửa thủy các, xây hồ sen.

Thời Lê Trung-Hưng các vua Lê, chúa Trịnh thường viếng, lễ chùa. Định-vương Trịnh Căn (1682-1709) vịnh chùa:

Phật-tích sơn tự thi

Càn khôn vẹn thiểu một bầu đông,
Này này siêu nhiên chỉn lạ lùng.
Hương vũ trăng thiền soi vằng vặc,
Vân song tiếng ngọc nặng boong boong.
Tŕ thanh leo lẻo ngư long hội,
Non nhiều trùng trùng cầm tú phong.
Luận thế giới này giai cảnh ấy,
Có bề quẩng đại, có linh thông.

Độc giả muốn thâm cứu chùa Thiên-phúc, có thể t́m đọc các sách chữ Hán sau:

– ĐVSKTT, BK 2a.
– Sơn-tây tỉnh chí.
– Sơn-tây chí.
– Hoàng Việt địa dư chí.
– Bắc-thành địa dư chí lục.
– ĐNNTC.
– Đồng-Khánh địa dư chí lược.
– Châu cơ thăng thưởng.
– Ngự đề thiên ḥa doanh bách vịnh.

H́nh Thiên-phúc tự, tức chùa Thầy

Tượng thờ ngài Đạo-Hạnh tại chùa Thiên-phúc

– A-di-Đà Phật! Tội quá! Tội quá! Không biết Lư phu nhân có thể t́m cách khác mà công thành không?

Ngọc-Liên trả lời bằng cái lắc đầu. Phương-Lư cung tay:

– Thôi th́ thế này vậy, bọn hậu bối xin lùi quân mười dặm, để đại sư vào thành khuyên Tô Giàm cho dân ra ngoài; không biết đại-sư nghĩ sao?

– Bần tăng xin tuân lời Trần phu nhân.

Thế rồi Trần Di lại bắn tên mang thư vào thành. Trong thư đại ư nói: Quân Việt lùi ra xa mười dặm, để đại sư Pháp-Nhẫn, thủ tọa Đạt-ma đường chùa Thiếu-lâm vào thành cứu dân chúng.

Đại-sư Pháp-Nhẫn vào thành đă hai ngày, mà không có tin tức ǵ, quân Việt lại tiếp tục công thành, nhưng không bắn hỏa pháo vào nữa.

Bấy giờ Tô Giàm mới thực sự thấy cái nguy kề cổ. Nguyên lúc đầu, theo ước tính của Lưu Di, Tô Giàm th́ quân Việt có mười  hai hiệu Thiên-tử binh, khoảng mười hai vạn người. Với quân số đó, sau khi đánh chiếm mười tám ải, với các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch th́ phải dàn người trấn thủ; giỏi lắm chỉ có thể đem khoảng ba vạn công Ung-châu, làm sao thắng nổi sáu vạn binh với bốn vạn dân binh? V́ vậy Lưu Di, Tô Giàm không đặt vấn đề đem quân từ Quế-châu xuống tiếp viện. Lưu, Tô nào ngờ Tôn Đản dùng hoàng nam Bắc-biên trấn mười tám ải, c̣n Tín-Nghĩa vương dùng hàng binh Tống, thành lập đạo binh Lĩnh-Nam đánh Khâm, Liêm, đánh Dung, Nghi, Bạch và trấn thủ tại đây. C̣n mười hai hiệu Thiên-tử binh công hăm Ung-châu.

Giữa lúc quân Việt mới công phá thành Ung, th́ con trai của Tô Giàm là Tô Tử-Nguyên làm quan ở Quế-châu dẫn vợ con tới thăm cha, bị kẹt trong ṿng vây. Nhờ một lần hưu chiến, Tử-Nguyên từ biệt cha, đem vợ con đi. Nhưng Giàm chỉ cho ḿnh Tử-Nguyên đi mà thôi, v́ sợ dân chúng tưởng Giàm đem con cháu bỏ chạy. Trước khi Tử-Nguyên đi, Giàm dặn con:

– Rời thành, con lấy ngựa phi thượng khẩn về Quế-châu báo cáo quân t́nh cho An-vũ kinh lược sứ Lưu Di, để xin người đem đạo quân đệ 1, 2, 3 với đạo kị-binh 47 vượt Đại-giáp sơn, Hỏa-giáp sơn xuống cứu viện. V́ với bốn vạn quân đó, đánh từ ngoài vào, cha đem sáu vạn người từ trong đánh ra, tuy không thắng nổi quân Việt, nhưng cũng giải được ṿng vây. Bấy giờ hoặc quân Việt lâu ngày chán nản rút lui; hoặc quân Kinh, Hồ xuống cứu th́ đuổi được chúng.

Ghi chú ,

TS. quyển 446, TTTTGTB Hy-Ninh thứ 8 chép việc Giàm cho Tử-Nguyên ra khỏi thành, mà không chép rơ y đi đâu. Lại nữa trận đánh viện binh kinh thiên động địa của quân Việt, các sách chép không giống nhau. TS chép diễn ra ở núi Đại-giáp, c̣n TTTTGTB lại chép là núi Hỏa-giáp. Trong khi QTNC, TTCTGCK lại chép rơ rằng Giàm viết thư sai con đem về Quế-châu cầu cứu với Lưu Di, và trận đánh diễn ra ở suối Ngọc-tuyền.

V́ những bất đồng này và cũng để có thể mô tả trận đánh chi tiết hơn; hè năm 1990, tôi lấy máy bay đi Bắc-kinh, rồi đổi máy bay ở Bắc-kinh đi Liễu-châu (thủ-phủ của Quảng-Tây) sau đó thuê xe xuống Nam-ninh (Ung-châu cũ). Cuối cùng đi ngược đường lên phía Bắc t́m di tích trận đánh ở núi Giáp. Thực tế đă mở mắt cho tôi thấy rơ: Nơi xẩy ra trận đánh có hai ngọn núi song song nhau nằm theo chiều Đông-Tây. Ngọn ở phía Bắc mang tên Đại-giáp, ngọn ở phía Nam mang tên Hỏa-giáp. Giữa hai ngọn Giáp là một thung lũng khá rộng, có suối Ngọc-tuyền chảy theo chiều Tây về Đông. Như vậy địa danh xẩy ra trận đánh mang tên Hỏa-giáp, Đại-giáp, hay Ngọc-tuyền đều đúng cả.

Tử-Nguyên đem theo bốn kị binh hộ tống, khóc từ biệt cha, phi ngựa bất kể ngày đêm về Quế-châu xin yết kiến Lưu Di, tŕnh bầy quân t́nh. Trong đoàn bốn kị binh, có một người tách ra khỏi đoàn, bị Thiên-tử-binh thuộc hiệu Vạn-tiệp của Tạ Duy bắt được, giao cho Phương-Quế. Phương-Quế sai cởi trói, đem rượu thịt giải về cho y ăn, rồi hỏi:

– Tại sao người không đi theo Tô Tử-Nguyên, mà lại tách ra?

Người lính đó quỳ mọp xuống khóc, rồi nói:

– Thưa phu nhân, đại-sư Pháp-Nhẫn vào thành thuyết phục Tô Giàm cho dân chúng, vợ con tướng sĩ ra ngoài để khỏi chết oan. Đại sư hứa rằng quân Việt sẽ không đụng đến những người dân vô tội này. Tô Giàm giả thuận theo ư của đại sư. Y sai làm cơm chay cúng dàng, rồi bỏ thuốc độc vào thức ăn. Đại sư vô t́nh ăn phải, ngă ra mê man. Bấy giờ Tô mới sai trói đại sư lại rồi kết tội là gian tế cho Đại-Việt, mục đích đem gia đ́nh tướng sĩ ra ngoài cho quân Việt bắt làm con tin, hầu đ̣i đầu hàng. Đêm, đại sư vận công phá gông, rồi bỏ đi đâu, không ai biết.

Phương-Quế giải tên kị binh ấy đến dinh Thường-Kiệt, Tôn Đản. Sau khi cật vấn viên kị binh, biết chắc rằng y không có ǵ giả dối, Thường-Kiệt truyền tha cho y.

Phạm Dật nói với công chúa Thiên-Ninh:

– Công chúa! Chúng ta đă làm hết sức, nay Tô không thương dân Tô, th́ việc ǵ ta phải thương dân của y?

Giữa lúc đó, thân binh vào báo:

– Có Trung-Thành vương đem theo một đội cung-thủ Long-biên lên tiếp ứng.

Tôn Đản, Thường-Kiệt, Thiên-Ninh vội vàng ra đón.

Lễ tất.

Mọi người vào trướng. Phạm Dật tŕnh bầy t́nh h́nh từ khi quân Việt vượt biên đến giờ. Trung-Thành vương nói với Tôn Đản, Thường-Kiệt:

– Tin tế-tác của ta từ Biện-kinh báo về cho biết, Tống đang chuyển binh từ Bắc, Tây về Nam định đánh lớn. V́ vậy Thái-hậu truyền đệ tử lên tiếp viện cho sư thúc với sư-huynh. Ta phải giải quyết cho mau, rồi rút về giữ nhà.

Thường-Kiệt tŕnh bầy về việc công thành. Trung-Thành vương ra lệnh cho Phạm Dật:

– Ngày mai ta sẽ xem các đệ công thành, rồi mới có ư kiến.

Hôm sau quân Việt tiếp tục công thành như trước.

Bây giờ nói chuyện Lưu Di ở thành Quế-châu.

Từ khi được cử xuống trấn nhậm Nam-thùy, bao nhiêu tâm huyết của Lưu đặt cả vào mười tám ải biên pḥng, hy vọng khi Tống triều cử  người đánh Đại-Việt, y sẽ được lĩnh ấn nguyên nhung. Sau khi thắng Đại-Việt, th́ cái tước công không thể rời khỏi tầm tay. Nay quân Việt đánh như sét nổ, mười tám ải mất quá dễ dàng, rồi Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch thất thủ. Y bàng hoàng cả người, nên muốn lưu ba đạo binh triều với đạo kị binh để thủ thân, th́ đời nào y cho đem đi cứu viện thành Ung? Nhưng trước sự khẩn khoản của Tử-Nguyên, y đành sai viên Đô-giám tuần kiểm Quảng-Tây Nam-lộ Trương Thủ-Tiết, đem ba đạo binh đệ 1, 2, 3, cùng đạo kị-binh 47 cứu viện. 

Trương Thủ-Tiết là một tướng giỏi việc quân, xuất thân tiến-sĩ, nhưng vơ công b́nh thường. Nghe nói quân Việt cực kỳ thiện chiến, lại đông gấp bốn, năm quân ḿnh, nên y cho quân đi mỗi ngày năm mươi dặm (25 km ngày nay), với ư nghĩ rằng chờ cho quân Việt với quân Ung đều mệt mỏi, y mới nhập cuộc.

Tại thành Ung, Tử-Nguyên đi rồi, quân Việt lại dùng hỏa công đánh cầm chừng suốt ba ngày 27, 28, 29 tháng chạp (Ghi chú: Vẫn là năm Ất-Măo 1075). Lần này quân đô thống Ngô Ức có sáng kiến chỉ cho đánh hai cửa thành. C̣n hai cửa th́ bỏ trống cho quân Tống trốn ra. Tô Giàm thấy rằng sau khi bị đánh hỏa công, lương thảo chày mất hơn nửa. Số lương c̣n lại, không đủ nuôi quân trong ṿng một tháng. Y vội viết thư, rồi sai bọc sáp cho khỏi ướt, đem nhét vào âm hộ một con ngựa; nhân lúc quân Việt hưu chiến trong dịp tết Nguyên-đán, y sai người phi ngựa đưa cho viên Đề-điểm h́nh ngục Quế-châu Tống Cầu, để Cầu thúc Lưu Di dùm.

Khi Cầu nhận được thư, th́ Trương Thủ-Tiết đă lên đường đang đóng ở ải Côn-lôn, nằm giữa đường Ung-châu đi Tân-châu. Cầu đuổi theo kịp, khóc xin Thủ-Tiết cứu viện khẩn cấp. Hôm ấy là ngày mùng một tết. Thủ-Tiết đành họp các tướng dưới quyền là Đề-cử Tả-Giang Ôn Nguyên-Dụ chỉ huy đạo binh đệ nhất; Đô-giám Hồ-Nam là Trương Biện chỉ huy đạo binh số đệ nhị; tuần kiểm hai châu Ung, Tân là Hứa Dự chỉ huy đạo binh đệ tam; tuần kiểm ba châu Liễu, Tượng, Tân là Vương Trấn chỉ huy đạo kị binh thứ 47. Ngoài ra c̣n có tham-tướng Triệu Tú coi về Tế tác Quảng-Nam Tây-lộ Các tướng đồng ư để cho quân ăn tết ba ngày, sang ngày 4 tháng giêng là ngày Tân-Dậu, năm Bính-Th́n (DL. 11-02-1076) th́ xuất quân.

Ghi chú,

Xét quan chế Tống triều, th́ Lưu Di làm Kinh-lược An-vũ sứ, tương đương với ngày nay :

– Thời Pháp thuộc là Thống-sứ (Pháp) hay Kinh-lược-sứ (Việt).
– Thời Việt Nam Cộng-ḥa là Đại-biểu chính phủ miền.
– Hiện trong nước không có chức vụ tương đương.
– Dưới Di c̣n có viên Chuyển-vận sứ,tương đương với ngày nay là Phó đại biểu hành chánh miền.

Đô-giám tuần kiểm Quảng-Tây Nam-lộ tức chỉ huy quân sự vùng này. Ngày nay bao gồm lănh thổ Quảng-Đông, Quảng-Tây, Hồ-Nam và Quư-châu, tương đương với lănh thổ hai Quân-khu. Ta cứ coi như là Tư-lệnh Quân-lực liên Quân-khu Nam-thùy. Trương Thủ-Tiết giữ chức này.

Đề-cử Tả-giang, tương đương với ngày nay là Tư-lệnh Quan-khu Tả-giang. Ôn Nguyên-Dụ giữ chức này.

Đô-giám Hồ-Nam,tương đương với ngày nay là Tư-lệnh Biệt-khu Hồ-Nam hay Chỉ-huy trưởng bộ chỉ huy Chiến-khu Hồ-Nam.

Tuần-kiểm, tương đương với ngày nay là Chỉ-huy trưởng bộ chỉ huy Quân-sự tỉnh hay Tiểu-khu trưởng Tiểu-khu

Đạo-binh tương đương với một Sư-đoàn.

Với bốn vạn người ngựa ăn tết ở giữa vùng đông dân như vậy, tin tức lọt ra rất mau, Tế-tác Đại-Việt thu được, tŕnh cho Đinh Hoàng-Nghi, Vũ-Quang biết. Hai người vội sai chim ưng báo cho đại bản doanh của nguyến-soái Thường-Kiệt, Tôn Đản. Sau khi hội ư wới nhau, Thường-Kiệt cho gọi Phạm Dật, Lư Đoan, Trần Ninh tới, ban lệnh:

– Đúng như chúng ta ước đoán, Lưu Di đem ba Đạo quân đệ 1, 2, 3 và đạo kị 47 uiếp ứng Ung-châu. Trước đây ta đă cho Vũ Quang, Đinh Hoàng-Nghi đem cản bộ binh mă phục ở núi Đại-giáp gần Côn-lôn. Nhưng với hai hiệu Thiên-tử binh, không thể thắng bốn vạn quân Tống. Vậy ba Đô-thống hăy đem bản bộ quân mă lên hợp với Quang, Nghi diệt đám viện binh này. Có điều ta lo lắng là vơ công bọn Ôn Nguyên Dụ, Trương Biện, Hứa Dự, Vương Trấn rất cao cưởng, đang ở tuổi bốn mươi, công lực mạnh vô cùng. Long-biên ngũ hùng không phải là đối thủ của chúng. Vậy phải dùng mưu mà trừ chúng.

Trần Ninh hỏi:

– Xin nguyên soái cho biết trong năm đứa chúng tôi, ai là chúa tướng?

Thường-Kiệt trầm tư suy nghĩ rồi nói với Tôn Đản:

– Xin sư thúc chỉ định cho.

Tốn Đản chỉ Trung-Thành vương : 

– Năm Đô-thống cùng năm phu nhân tuy tài ba, nhưng không ai hơn ai, thực khó vô cùng. Nguyên soái nên để cho vương-gia tổng chỉ huy là hơn cả.

Trung-Thành vương đứng dậy:

– Xin tuân lệnh sư thúc và đại-ca.

Vừa lúc đó, th́ Thần-vũ thập anh phi ngựa về tới. Thường-Kiệt hỏi:

– Thế nào, các sư đệ, sư-muội theo nhị vị sư thúc, sư thẩm về Biện-kinh, đă làm được những ǵ?

Hùng Nhân cười vui vẻ thuật lại vụ vua bà B́nh-Dương, pḥ-mă Thân Thiệu-Thái, U-bon vương Lê Văn, công-chúa Nong-Nụt cùng Thần-vũ thập anh phá nóc Điện Sùng-chính đại náo Tống triều. U-bon vương c̣n dùng thuốc làm cho Lư Hiến ngứa ngáy khốn khổ; rồi Âu Hoàng, Âu Huyền trêu ghẹo, làm cho y phát điên phát khùng.

Trung-Thành vương bảo Thần-vũ thập anh:

– Các vị sư-huynh, sư-tỷ về đúng lúc. Hiện chúng tôi đang cần những cao thủ bậc nhất để chặn viện quân từ Quế-châu xuống. Không biết các vị có thể lên đường được ngay khống?

Âu Hoàng vui vẻ;

– Đa tạ vương gia đă tin dùng.

Ngay chiều hôm đó, Trung-Thành vương dẫn Thần-vũ thập anh, bọn Dật, Đoan, Ninh cùng bản bộ quân mă lên đường. Tất cả đoàn quân tới  núi Đại-giáp chiều ngày 3 tháng giêng. Vương được Đinh Hoàng-Nghi, Phạm Dật dẫn đi quan sát địa thế. Ngay đêm hôm đó, vương cho họp chư tướng để ban lệnh.

Vương thăng trướng, rồi giảng giải:

– Trương Thủ-Tiết đem quân từ Côn-lôn xuống Ung phải qua hai ngọn núi Đại-giáp và Hỏa-giáp. Hai ngọn Giáp nằm song song theo hướng Đông-Tây. Tính từ Bắc xuống Nam là ngọn Đại-giáp rồi tới ngọn Hỏa-giáp. Giữa hai ngọn là một thung lũng nhỏ tên Ngọc-tuyền, dân cư thưa thớt, sống quanh ngọn suối này. Theo binh pháp của Tống, khi di chuyển sẽ cho bộ binh đi trước, kị binh đi sau, rồi tới lương bổng. Hai ngọn Giáp có con đường tắt, vậy Phạm Dật Kim-Loan được tăng viện Hùng Nhân, Âu Hoàng đem hiệu Ngự-long đi theo con đường này ém quân chờ sẵn. Đợi khi toàn quân của chúng đă lên  đường hết, th́ đem quân đánh úp trại lương. Sau khi đánh xong đoàn vận lương, th́ đốt cỏ lên để làm nát ḷng quân giặc.

Bốn người lĩnh mệnh đi ngay.

– Đường từ Côn-lốn đến núi Đại-giáp ít ra là bốn mươi dặm. Quân Thủ-Tiết khởi hành sớm th́ buổi chiều mới vượt qua núi Đại-giáp. Y sẽ dừng quân lại thung lũng Ngọc-tuyền nấu ăn, và qua đêm. Lư Đoan, Ngọc-Liên được tăng viện Hùng Nghĩa, Âu Thanh đem hiệu Bổng-nhật phục ở trên đỉnh ngọn Đại-giáp. Trần-Ninh Ngọc-Hương được tăng viện Hùng-Lễ Âu-Huyền đem hiệu Đằng-hải phục trên đỉnh ngọn Hỏa-giáp. Hai đạo chờ cho quân Thủ-Tiết nghỉ ngơi nấu cơm chiều, sắp sửa ăn, th́ phát pháo reo ḥ, treo cờ khắp núi, nhưng không được đổ xuống đánh. Mục đích của hai hiệu Bổng-nhật, Đằng-hải là đóng chặn làm cho giặc tiến không được, mà lùi cũng không xong. Như vậy chỉ trong ṿng hai ngày, người ngựa đói lả, ta sẽ bắt chúng như bắt ốc trên băi biển.

Tám người lĩnh mệnh.

Vương quay lại nói với Vũ Quang, Kim-Liên, Đinh Hoàng-Nghi Phương-Quỳnh, Hùng Trí, Âu Lam, Hùng Tín, Âu-Hồng:

– Các sư huynh, sư tỷ cùng các em với ta sẽ làm nhiệm vụ đặc biệt.

Hôm ấy là ngày Tân-Dậu, 4 tháng Giêng năm Bính-Th́n, niên hiệu Thái-Ninh thứ năm đời vua Nhân-tông Đại-Việt, nhằm niên hiệu Hy-Ninh thứ chín đời vua Thần-tông nhà Tống(DL. 11-02-1076).

Đô-giám tuần kiểm Trương Thủ-Tiết cho quân lên đường cứu Ung-châu thực sớm. Quân chia làm ba cánh. Cánh đi đầu gồm đạo binh đệ nhất, do viên đề cử Tả-giang là Ôn Nguyên-Dụ chỉ huy. Cánh thứ hai là đạo binh đệ nhị do đô-giám Hồ-Nam chỉ huy. Trương Thủ-Tiết và các tướng tham mưu đi giữa hai đạo binh này. Cánh thứ ba, là đạo binh đệ tam, do tuần kiểm hai châu Ung,Tân là Hứa Dự chỉ huy đi với đạo kị binh 47 do tuần-kiểm hai châu Liễu, Tượng là Vương Trấn chỉ huy.

Đoàn quân rầm rộ lên đường. Đến khoảng giờ Tỵ th́ toàn quân đă vượt qua núi Đại-giáp. Sang đầu giờ Ngọ th́ quân đă vào thung lũng Ngọc-tuyền. Các tướng truyền cho quân đóng trại, nấu cơm ăn.

Từ tiền cổ, dù thời b́nh hay thời loạn, người Hoa, người Việt đều có lệ ăn tết từ ngày 23 tháng Chạp cho tới ngày rằm tháng giêng. Trong những ngày đó, hễ có dịp là người ta lại họp nhau đánh bạc. V́ vậy, tuy trên đường mang quân cứu viện, các tướng Tống cũng không quên cái thú đổ bác.

Trương Thủ-Tiết cho gọi các tướng tới doanh ḿnh uống rượu, đánh bạc. Rượu ngà ngà say, tần-kiểm hai châu Liễu, Dự nói:

– Tất cả chúng ta đây đă từng vào sinh ra tử ở mặt trận Tây-hạ, nhờ lập công, mà được thăng quan tiến chức đổi về đây. Bây giờ đức vua nghe lời tên thư sinh mặt trắng Vương An-Thạch bầy ra cái ǵ là Thanh-miêu, Trợ-dịch, khiến cho dân chúng khốn khổ. Rồi triều đ́nh lại sai tên Lưu-Di, một cái múa, một chiêu vơ không biết xuống trấn Nam thùy. Y hung hăng gây chiến với Đại-Việt. Nay quân Đại-Việt kéo cao cờ nghĩa điếu dân phạt tội; chỉ một trận chiếm mười tám ải, năm châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch. Bây giờ đại quân lại vây thành Ung. Tên Lưu Di bắt chúng ta đem quân cứu viện. Các huynh nghĩ sao?

Đô-giám Hồ-Nam Trương Biện nổi cáu:

– Con bà nó chứ, tôi làm Đô-giám ở Hồ-Nam, đâu có thống thuộc tên Lưu Di? Y làm Kinh-lược an-phủ sứ Quảng-Nam lộ tôi đếch cần biết y là ǵ. Ngặt một điều, mới đây y được chiếu chỉ có toàn quyền trưng dụng binh tướng vùng Kinh, Hồ. V́ thế y bắt tôi dẫn quân đi cứu Ung. Tổ bà nó, giả như khi tôi vắng nhà, mà Hồ-Nam có sự th́ sao đây?

Tham-tướng Triệu Tú bàn:

– Tôi nghĩ, chúng ta trung với chúa, nhưng đừng trở thành ngu trung. Tôi nghe quân Đại-Việt chỉ đánh thành Ung rồi rút. Nay thành Ung như ngọn đèn trước gió, chúng ta có cứu cũng không nổi. Chi bằng ta cứ tiến quân thực chậm, chờ đợi. Nếu Ung thất thủ, quân Đại-Việt rút đi là may. C̣n như Ung vẫn chống trả được, ta đợi quân Việt mệt rồi mới tiến lên, th́ may ra thắng được.

– Đúng thế. Bây giờ chúng ta hăy cùng nhau đen đỏ một phen đă.

Bàn Tài-sửu bầy ra, Trương Thủ-Tiết làm cái. Sau bốn lần sóc, đến lần thứ năm, hầu như tất cả nhà con đều đặt bên Tài, Trương Thủ-Tiết hô lớn:

– Yêu cầu thu tay lại!

Y mở bát, th́ ra Sửu. Y vừa thu bạc, th́ tiếng pháo nổ liên hồi, rồi tiếng trống thúc vang dội, tiếng quân reo như sấm động vọng lại. Các tướng kinh hoàng, thế là ṣng bạc tan. Trương Thủ-Tiết nhét bạc vào túi, mặc giáp trụ.

 Đến đây quân vào báo:

– Tŕnh tướng quân, chúng ta bị vây rồi. Quân Nam-man đóng trên đỉnh núi Đại-giáp, Hỏa-giáp đánh trống reo ḥ chặn mất đường tiến quân, lẫn đường lui quân.

– Cứ b́nh tĩnh.

Y ra lệnh:

– Tạm ngừng nấu cơm. Chuẩn bị tác chiến, nếu chúng đổ đồi. Đạo đệ tam thử cho quân thám thính xem t́nh h́nh quân Man ra sao.

Hứa Dự tuân lệnh lên đường. Lát sau y trở về báo tin:

– Không rơ quân Man bao nhiêu, chỉ thấy cờ xí treo khắp núi, quân reo, trống thúc mà thôi.

– Lệnh đóng trại, canh pḥng thực cẩn thận.

Cho đến hết canh hai, vẫn không thấy quân Việt đổ đồi tấn công, Thủ-Tiết ra lệnh cho quân tiếp tục nấu cơm ăn, rồi đi ngủ, nhưng phải để nguyên giáp trụ trên người.

Quân sĩ vừa riu riu ngủ, th́ có tiếng cọp gầm, tiếng quân reo, rồi lửa bốc cháy ở khu trại kị binh. Quân sĩ vội rời chỗ ngủ, cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Lát sau Vương Trấn trở lại báo:

– Tŕnh tướng quân, bọn Nam-man không tiến công, chúng xua hơn hai trăm con hổ tràn vào khu chuồng ngựa, làm hơn ngh́n ngựa vừa bị chết, vừa bị thương, hơn ba ngh́n ngựa chạy tán loạn vào rừng. V́ trong đêm, sợ có phục binh, nên tiểu tướng không dám cho quân bắt về. Viên tướng chỉ huy c̣n rất trẻ, trên cờ hiệu có chữ « Đô-thống Đinh »« Đại-Việt thiên tử binh Quảng-vũ ». Cạnh y c̣n một nữ tướng cực kỳ xinh đẹp.

Thủ-Tiết đưa mắt hỏi tham-tướng Triệu Tú. Tú đáp:

– Tŕnh đô-giám, nếu kỳ hiệu như vậy th́ y tên là Đinh Hoàng-Nghi, giữ chức Đô-thống, chỉ huy hiệu Quảng-vũ. C̣n nữ tướng là vợ y tên Phương-Quỳnh. Vơ công tên này b́nh thường, nhưng tài dụng binh của y thực hiếm người bằng.

– Thôi được, cho quân đi nghỉ, ngày mai sẽ liệu.

Đèn trong trại vừa tắt, trống điểm canh đánh ba tiếng, quân tướng mới chợp mắt, th́ lại thấy tiếng la hét, tiếng quân reo, đèn đuốc đốt lên sáng rực. Quân sĩ vội dàn trận chuẩn bị chiến đấu. Nhưng không thấy động tĩnh ǵ khác. Lát sau Ôn Nguyên-Dụ lại báo:

– Tŕnh tướng quân, không có quân Nam-man, mà chỉ có khoảng hai trăm con báo xông vào khu trại đạo đệ nhất, làm hơn ngh́n người vừa chết vừa bị thương. Tướng chỉ huy đi dưới cờ có chữ « Đô-thống Vũ »,« Đại-Việt thiên tử binh Quảng-thánh ». Cạnh y cũng có một nữ tướng trẻ, rất xinh đẹp.

Trương Thủ-Tiết kinh hăi. Y chợt nhớ lại hồi theo quân đánh Tây-hạ, y được Kinh-Nam vương kể rằng, người Việt thường nuôi thú huấn luyện thành binh đội để dùng trong việc xung phong hăm trận. Y đưa mắt hỏi Triệu Tú. Tú đáp ngay:

– Tŕnh Đô-giám như vậy đây là hiệu Thiên-tử-binh Quảng-thánh do đô-thống Vũ Quang chỉ huy, vơ công y rất cao thâm. C̣n vợ y tên Vơ Kim-Liên.

– Thôi đi nghỉ.

Quân sĩ tắt đèn, vừa riu riu ngủ, th́ lại có tiếng quân la hét, rồi tiếng chó tru. Quân sĩ lại phải thức dậy, đèn đuốc đốt lên sáng rực, chuẩn bị chiến đấu. Lát sau Trương Biện lại báo:

– Tŕnh tướng quân, lại tên Đinh Hoàng-Nghi với vợ y, đem khoảng hai chục tên tiểu yêu xua đàn chó sói xông vào trại đạo đệ nhị, làm hơn ngh́n người vừa chết vừa bị thương.

Trương Thủ-Tiết ra lệnh:

– Không ngủ nữa. Giữ nguyên đèn đuốc, đề pḥng chúng xua thú tấn công.

Y nói với Vương Trấn:

– Lúc đầu chúng tấn công đạo kị binh, rồi tới đạo đệ nhất, đệ nhị. Bây giờ chắc tới đạo đệ tam. Vậy Vương tuần kiểm phải cẩn thận.

Nhưng từ sau khi bị sói tấn công cho đến lúc trời sáng, doanh trại Tống hoàn toàn yên tĩnh. Thủ-Tiết họp các tướng lại để nghị sự. Vương Trấn chửi thề:

– Con bà nó! Từ qua đến giờ, ḿnh hao hơn ba ngh́n ngựa, bốn ngh́n người vừa chết, vừa bị thương, mà chưa được đánh một chiêu vơ, bắn một mũi tên; cũng chưa thấy mặt một tên Nam-man nào.

Bỗng có tiếng trống thúc, tiếng quân reo, rồi quân vào báo:

– Có một đoàn quân đang kéo từ phía Đông tới, dàn ra trước trại khoảng ba dặm. Chúng cử một đôi nam nữ thanh niên cỡi voi tới trước trại xin được yết kiến tướng quân.

– Cho vào!

Thủ-Tiết dàn vơ sĩ làm hai hàng, rồi y rút kiếm lệnh để lên án thư ngồi chờ. Lát sau, đôi nam nữ phong lưu tiêu sái khoan thai bước vào trại, cung tay hành lễ:

– Đô-thống lĩnh đạo Thiên-tử binh Quảng-vũ Đinh Hoàng-Nghi cùng vợ là Phương-Quỳnh xin tham kiến Trương đại nhân và quư vị tướng sĩ Đại-Tống.

Thủ-Tiết xuất thân tiến sĩ, nên y cũng có cái nét phong lưu. Y đáp lễ rồi mời Hoàng-Nghi, Phương-Quỳnh ngồi:

– Đô-thống tới đây có việc ǵ? Từ qua đến giờ các người không dám trực điện đánh với chúng ta, mà chỉ cho đội thú cắn trộm, như vậy thực không đáng mặt anh hùng?

Phương-Quỳnh cười đáp:

– Trương đại nhân nói sai rồi. Thứ nhất chúng tôi chỉ là hai thiếu niên thuộc tộc Việt, không bao giờ mơ ước thành anh hùng cả. Thứ nh́ là thú của chúng tôi công khai tấn công, cắn trước mặt chứ đâu có cắn trộm?

– Các ngươi tới đây với mục đích ǵ? Ai sai các người tới đây?

– Chúng tôi tuân lệnh Trung-Thành vương, thống lĩnh mặt trận Đại-giáp này tới yết kiến Đô-giám, xin trả Đô-giám hơn trăm tù binh bắt được hôm qua. Chỉ có vậy mà thôi. Mời Đô-giám ra trước trại nhận người.

Trương Thủ-Tiết cùng các tướng ra trước trại. Đinh Hoàng-Nghi cầm tù và rúc lên, trận Việt tách ra làm hai, rồi một toán tù binh Tống được đưa đến trước trại. Thủ-Tiết nhận ra đó là viên lữ trưởng Tô An cùng đám binh sĩ trong đoàn vận tải lương thực. Không giữ được b́nh tĩnh, Thủ-Tiết lên tiếng hỏi:

– Tô An, tại sao các người ở đây?

– Trương đại nhân ơi! Hôm qua, lúc Trương đại nhân lên đường rồi th́ quân Việt ập tới đánh chiếm hết đoàn xe vận lương. Chỉ hơn một khắc, toàn thể lữ vận lương bị bắt, bị giết hết. Quân Việt rất tử tế, họ băng bó vết thương cho chúng tôi, rồi đem trả về với đại nhân.

Hoàng-Nghi, Phương-Quỳnh cung tay:

– Xin cáo từ Đô-giám, hậu hội hữu kỳ.

Thủ-Tiết nghĩ thầm:

– Chúng đem người đến trả cho ta chỉ với mục đích làm nản ḷng quân mà thôi. Ta hăy bắt hai đứa này khiền cho một trận, th́ mới biết rơ t́nh h́nh quân Nam-man.

Nghĩ vậy, y đưa mắt cho Vương Trấn, Hứa Dự. Hai tướng tung ḿnh lên chụp Hoàng-Nghi với Phương-Quỳnh. Nhưng Nghi, Quỳnh vẫn thản nhiên như không biết bị tập kích, khoan thai đi. Th́nh ĺnh hai bóng hồng từ hai bên vọt người tới vung chưởng tấn công Vương, Hứa. Chưởng chưa ra hết, mà hai người đă cảm thấy ngộp thở. Cả hai vội biến trảo thành chưởng đỡ. B́nh, b́nh. Cả bốn người đều bật lui. Bấy giờ Vương, Hứa mới để ư đến đối thủ: Đó là đôi nam nữ, nam th́ hùng vĩ khôi ngô, nữ th́ yểu điệu sắc nước hương trời.

Cả hai cung tay:

– Hùng Tín, Âu Hồng tham kiến Vương, Hứa đại nhân. Mong nhị vị thứ lỗi cho cái tội vô phép này.

Nói rồi hai người hú lên một tiếng dài, một đôi cọp từ trong bụi cỏ phóng tới. Hùng, Âu khoan thai lên lưng cọp, phơi phới mà đi.

Hứa Dự chửi thề:

– Mẹ cha bọn gái Việt, chúng đẹp thực, mà cũng đáng sợ thực. Hèn chi xưa kia Ngô Phù-Sai mất nước v́ Tây-Thi. Phải chi bắt được một đứa, đem về ôm vài đêm, rồi có chết cũng cam ḷng.

 Sau khi đối chưởng với hai thiếu niên Việt, Vương Trấn, Hứa Dự cảm thấy khí huyết đảo lộn cực kỳ khó chịu. Hai người vội ngồi xuống điều khí. Được ba tức, cả hai kinh hăi khi thấy bàn tay sưng vù đỏ như máu, rồi như có con dao đâm vào ngực đau đớn đến không chịu nổi. Hai người cùng bât lên tiếng Ái rồi lăn lộn, trong khi chân tay dẫy tê tê.

Chư tướng kinh hăi la lên:

– Chư-sa huyền âm chưởng.

Thủ-Tiết xuất trận phen này đặt hết tin tưởng vào vơ công bọn Vương, Hứa, Ôn, Trương. Nhưng chỉ mới xuất chiêu lần đầu, mà hai người không thắng nổi đôi thiếu niên Đại-Việt, th́ c̣n mong mỏi ǵ nữa? Y hỏi Vương Trấn, Hứa Dự:

– Các vị thấy thế nào?

– Vơ công đôi nam nữ vừa rồi thực kỳ lạ. Nam ra chiêu Lôi-đả Ân tặc của phái Sài-sơn, nữ ra chiêu Phong-đáo sơn đau của phái Đông-a. Cả hai chiêu đều thuộc chính phái của Đại-Việt, nhưng nội công có đôi phần giống nội công Huyền-âm của phái Trường-bạch ở Liêu-Đông, lại phảng phất giống Hồng-thiết công của Hồng-thiết giáo.

Ôn Nguyên-Dụ than:

– Vua Thái-tổ triều Lư bên Đại-Việt xuất thân từ Thiền-môn, nên cực kỳ bài bác tà ma, tại sao trong quân Vệt lại có người xử dụng vơ công Hồng-thiết giáo?

Sau hai giờ bị đau đớn hành hạ, Hứa, Vương trở lại b́nh thường. Thủ-Tiết họp các tướng lại nghị sự. Hứa Dự bàn:

– Phía trước tiến lên th́ không nổi, phía sau rút về cũng không xong. Đóng ở đây, th́ chiều nay quân sĩ hết lương thực, e ngày mai không chết trận mà chết đói hết. Bây giờ chỉ có cách đánh liều mạng phá ṿng vây trở về Côn-lôn, rồi tính sau.

Thủ-Tiết đồng ư, y truyền cho Ôn Nguyên-Dụ mang đạo đệ nhất leo núi Đại-giáp mở ṿng vây. Tiếp theo Trương Biện mang đạo đệ nhị, Hứa Dụ mang đạo đệ tam tiếp ứng. Đạo kị binh đi sau cùng.

Nguyên-Dụ trở về cho quân dàn trận, rồi tiến đến chân núi Đại-giáp.

 Đường từ chân núi lên đỉnh khoảng sáu dậm (3 km), nhưng hẹp và dốc, nên quân chỉ có thể di chuyển theo đội h́nh dọc, mỗi hàng từ ba tới năm người. Tốt đầu tiên lên đến lưng chừng núi, th́ một tiếng nổ rung động không gian, rồi một trái cầu lửa chụp xuống đầu toán tiền sát. Trống thúc vang lừng. Quân Việt từ các hốc đá, từ sườn núi dùng cung tên bắn ra. Trọn vẹn hai tốt đi đầu bị giết trong khoảng một khắc. Bốn tốt đi sau vội lùi trở xuống. Quân Việt chỉ reo ḥ, mà không đuổi theo.

Tuy kinh hoàng, nhưng bị lâm thế cùng, Ôn Nguyên-Dụ cho quân để tất cả hành lư dưới chân núi, chỉ mang vũ khí nhẹ, rồi dàn ra len lỏi theo cây cối mà tiến lên. Khi vượt qua khoảng hai phần ba sườn núi quân sĩ mệt thở dốc, th́ quân Đại-Việt lại thúc trống, rồi dùng máy bắn đá bắn ra, đội thần-tiễn Long-biên núp trong các hốc đá, nhắm từng người mà bắn tỉa.

 Khác với lần trước, tên đều nhắm trán, ngực quân Tống,  nên ai trúng tên là chết ngay tại chỗ. Lần này tên lại trúng mông, đùi, vai, làm cho binh Tống ngă xuống, rồi la hét, kêu khóc đồng đội cấp cứu.

Quân bị thương, bị chết mặc quân, Ôn cứ thúc tiến lên. Hai quân đă giáp với nhau, cuộc giao tranh giữa kẻ trấn thủ và người mở đường máu cầu sống diễn ra cực kỳ khốc liệt.

Lư Đoan đứng trên một tảng đá lớn trấn ở đỉnh cao nhất, nơi có con đường băng qua, tay cầm ngũ hành kỳ, tù và, pháo thăng thiên để chỉ huy. Cạnh Đoan là Hùng Nghĩa với đội vơ-sĩ dàn ra bảo vệ chúa tướng.

Dưới sườn, Ngọc-Liên cầm kiếm đứng ngay tuyến đầu đốc chiến. Cách nàng không xa, Âu Thanh cũng cầm kiếm chỉ huy một tuyến pḥng thủ.

Quân Tống đông như kiến, dẵm lên xác đồng đội để leo núi, rồi xông vào chém giết. Nhưng quân Việt nhất định không lùi giữ nguyên vị trí.

Ôn Nguyên-Dụ thoáng trông thấy Ngọc-Liên đang đứng chỉ huy quân. Y tung ḿnh lên chụp nàng. Ngọc-Liên kinh hoảng, đưa kiếm vào ngực y. Nguyên-Dụ lách tay một cái đoạt được kiếm của nàng, rồi túm áo nàng quật vào tảng đá. Nhưng y cảm thấy ngộp thở, v́ phía sau y, một thiếu phụ mặc quần áo trắng sắc nước hương trời đang đưa kiếm vào cổ y, ḱnh lực kiếm phát ra vo vo. Kinh hoảng, y đưa Ngọc-Liên ra đỡ kiếm. Nhưng mũi kiếm lách sang phải, trúng cùi chỏ y. Đau quá y buông rơi Ngọc-Liên xuống, rồi lộn đi hai ṿng, tránh ba chiêu kiếm của người áo trắng. Ôn với người áo trắng quay tṛn đấu với nhau, bất phân thắng bại.

Tuy suưt chết, nhưng khi vừa đứng dậy, Ngọc-Liên vẫn b́nh tĩnh chạy dọc theo tuyến đầu chỉ huy. Bấy giờ nàng mới kịp nhận ra người áo trắng là Âu Thanh.

Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn khốc liệt. Quân Tống tuy đông gấp ba quân Việt, nhưng một là mất tinh thần, hai là leo núi mệt, ba là vơ công không giỏi như quân Việt, nên cuộc chiến vẫn ngang ngửa.

 Th́nh ĺnh có tiếng tù và thổi một hơi dài. Ngọc-Liên biết đó là biểu hiệu của đạo Ngự-long. Khoảng nửa khắc sau, có hàng trăm hàng ngàn tiếng chó sói tru, tiếng cọp gầm, tiếng beo rống. Rồi từ phía sau, đội Thần-báo, Thần-hổ, Thần-ngao do Phạm Dật, Lê Kim-Loan, Hùng Nhân, Âu Hoàng chỉ huy xông vào pḥng tuyến. Trận tuyến quân Tống bị rối loạn liền.

Đứng trên cao, Lư Đoan nh́n rơ, lập tức chàng cầm cờ phất, đội Thấn-nỏ đổ đồi, vừa đi vừa bắn liên châu vào hông quân Tống. Thoáng một cái quân Tống đă bị đánh bật xuống đưới núi.

Lư Đoan thổi tù và ra lệnh thu quân. Chàng hỏi Phạm Dật, Kim-Loan:

– Anh chị tới tiếp viện vừa kịp, bằng không th́ bọn em sẽ bị tổn thất nhiều lắm.

– Hôm qua, sau khi đánh cướp lương thảo của quân Tống, ta sai chim ưng báo tin cho Trung-Thành vương biết. Công chúa sai vợ chồng Hoàng-Nghi tới lĩnh tù binh. Người truyền lệnh cho ta đánh ải Côn-lôn, rồi đem quân đóng ở dưới chân núi Đại-giáp, bảo vệ lưng, cùng tiếp tế nước cho tứ đệ. Sáng nay, ta thấy Thần-ưng tuần thám báo cho biết tứ đệ, Ngọc-Liên đang giao chiến với địch. Ta vội rủ Kim-Loan đem thú binh lên tiếp ứng. Bây giờ chú tính sao?

– Em đă ra lệnh thu nhặt xác chết, cùng tù binh Tống, đem xuống núi trao cho họ. Anh nghĩ có nên không?

Hùng Nhân xua tay:

– Tại sao lại phải mất công trao trả xác chết với tù binh cho chúng?

Ngọc-Liên nói nhỏ:

– Sư huynh ơi! Về vơ công th́ sư huynh cao thực, nhưng sư huynh chưa quen chinh chiến. Để em nói cho sư huynh nghe. Binh pháp dạy rằng : « Bất chiến nhi khắc nhân chi binh, thiện chi thiện giả dă ». Nghĩa là: Không đành nhau, mà thắng được binh địch là người dùng binh giỏi trong những ngươi dùng binh giỏi. Nay ta chỉ mất chút công, đem xác chết, thương binh trả cho tướng Tống. Tướng Tống tất sai binh sĩ nhận mặt xác chết, rồi đào lỗ chôn cất. Lại nữa, họ phải sai binh sĩ trông coi chăm sóc thương binh. Như thế ta có ba điều lợi. Một là ta được tiếng nhân nghĩa. Hai là làm hao tổn nhân lực địch. Ba là binh sĩ địch thấy đồng đội chết, bị thương, sẽ mất nhuệ khí sẽ mất đi. Trong trận sau ta dễ thắng.

Nàng hỏi Âu Thanh:

– Gă Ôn Nguyên-Dụ đấu với sư tỷ thắng bại ra sao?

– Chúng ta đấu được trên trăm chiêu, th́ cả hai cùng bị gẫy kiếm. Chúng ta quay ra đấu chưởng. Thực đáng nể, Dụ là cao thủ của phái Vơ-đang, chúng ta đấu ngang tay. Cuối cùng đi đến đấu nội lực. Khoảng một khắc, nội lực ta yếu hơn, nên bị lùi bốn bước. Trong khi nguy cấp, ta ṭng tâm phát Chu-sa huyền âm nội lực, rồi đánh bậy ba chưởng. Giữa lúc đó quân Tống lui binh. Đêm nay tên họ Ôn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại v́ Chu-sa huyền âm độc tố. Ta lấy làm lo sợ vô cùng, v́ nếu vụ này đến tai sư phụ, ắt người phạt ta về cái tội dùng vơ công tà môn.

Phạm Dật, Lư Đoan cho quân nghỉ ngơi, tuy nhiên dưới chân núi lúc nào cũng duy tŕ hai đội Ngao-binh, trên trời cho Thần-ưng canh pḥng. Trận đánh tuy ác lệt, nhưng Thiên-tử binh tổn thất rất ít, v́ hầu như mỗi người lính đều là một vơ sĩ.

Phạm Dật họp các tướng lại để chuẩn bị chống trả cuộc đánh mở đường máu ngày mai của quân Tống. Sáu cặp vợ chồng, sau trận xung sát vào sinh ra tử, họ mới cảm thấy yêu thương nhau hơn.

Vừa lúc ấy có chim ưng mang lệnh của Trung-Thành vương tới. Sáu người lấy thư trong ống dưới chân chim ưng ra cùng nhau nghiên cứu.

« ... Sau trận đánh vừa qua, đạo quân đệ nhất của Tống chỉ c̣n một phần ba, đạo đệ nhị c̣n một nửa. Đêm qua quân Tống bị Hoàng-Nghi, Phạm Dật quấy phá suốt đêm, mệt ră rời. Sáng hôm nay phá ṿng vây không nổi. Đêm nay Trần Ninh, Ngọc-Hương sẽ đổ đồi, cướp trại, mục đích làm cho quân Tống mệt mỏi hơn nữa. Các hiền đệ cho quân ngủ sớm. V́ quân Tống tuyệt đường lương, bằng mọi giá, ngày mai chúng phải phá ṿng vây. Vậy hăy cố gắng tránh giao tranh. Đợi đến chiều mai quân Tống đói ră ra, mới giao chiến ».

Sáu người cho quân đi ngủ sớm, rồi lên ngọn cây cao chót vót nh́n xuống vùng thung lũng Ngọc-tuyền chờ xem quân của Trần Ninh, Ngọc-Hương hành sự.

Rừng núi Đại-giáp chứa gần hai vạn người, mà không một tiếng động. Trên bầu trời, đội Thần-ưng vẫn bay lượn tuần pḥng. Dưới sát chân núi, đội Thần-ngao gục mơm nằm ngủ, nhưng chỉ cần một con chồn, con cáo chạy qua, chúng cũng biết.

Sang giờ Tư, th́nh ĺnh ba chiếc pháo thăng thiên từ phía Nam bay vọt lên trên không, rồi đèn đuốc sáng rực. Bọn sáu người nh́n rơ quân Việt chia làm hai cánh. Một cánh do Trần Ninh, Hùng Lễ chỉ huy, một cánh do Ngọc-Hương, Âu Huyền chỉ huy; đang đánh vào trại Tống. Hai bên giao chiến cực kỳ khốc liệt.

Khoảng nửa giờ sau, pḥng tuyến quân Tống bị vỡ, quân Việt tràn vào trong. Cuộc chiến lại càng ác liệt hơn nữa.

Khoảng nửa giờ sau nữa, giữa lúc hai quân đâm chém kịch liệt, th́ từ phía Đông, một chiếc pháo thăng thiên nổ trên không, tỏa ra h́nh con chim ưng x̣e cánh, chân cặp hai thanh kiếm. Đó là lệnh lui quân của Trung-Thành vương. Lập tức Trần Ninh đánh ba tiếng chiêng lệnh, quân Việt đang reo ḥ, bỗng im bặt. Ngọc-Hương đánh ba tiếng chiêng lệnh tiếp theo, thoáng một cái, quân Việt đổi tiền đội ra hậu đội rồi vừa đánh trống vừa rút lui.

 Không gian biến thành mầu tối, chỉ c̣n tiếng thương binh Tống rên khóc mà thôi.

Trương Thủ-Tiết cùng các tham tướng đứng trên một cái đài cao để quan sát chỉ huy. Y thấy quân Việt không làm bao, nhưng can đảm, kỷ-luật, dũng-mănh, phối hợp nhịp nhàng giữa Thần-nỏ, thú binh, Thạch-xa, bộ binh; nên dù quân Tống đông gấp năm, mà không thắng được. Y ném kiếm lệnh xuống đất than:

– Hỡi ơi! Trước kia ta thấy quân Liêu dũng mănh, kỷ luật, đă cho là bầy sói trong khi quân Tống chỉ là đám gà chọi. Sau này, ta lại thấy quy cách tổ chức, kỷ luật, thiện chiến của các đạo quân thuộc quyền Kinh-Nam vương, vội cho rằng sức mạnh như beo, như hổ. Nhưng nay thấy quân Việt, ta mới cảm thấy chua xót rằng: Chúng biến hóa không ngừng, khi th́ như bầy diều hâu, khi th́ như bầy sư tử, khi th́ như Thiên-binh, không c̣n biết đâu mà chống trả nữa. Không chừng ta bỏ mạng tại đây mất!!!

Sau một ngày một đêm không ngủ, bây giờ vừa chợp mắt, lại phải thức dậy, trực diện giao chiến với quân Việt; quân Tống đă mệt mỏi lắm rồi. Nên khi thấy quân Việt rút lui, th́ từ tướng tới quân đều quẳng vũ khí lăn ra ngủ.

Nhưng sang giờ Sửu, Trần Ninh, Ngọc-Hương, Hùng Lễ, Âu Huyền lại đem quân đánh nữa. Khác với lần trước, quân Việt tới sát trại Tống mới đốt đuốc reo ḥ, bắn tên rồi xung phong. Lần này, Trần Ninh, Ngọc-Hương cho quân vừa đánh trống, vừa đốt đuốc, vừa reo ḥ từ xa xa tiến lại. Quân Tống mệt đến cất chân tay không nổi, nhưng vẫn phải choàng dậy cố thủ trong trại.

Hai tiếng chiêng, một tiếng trống lệnh vang lên. Quân Việt im bặt, rồi nhanh chóng dàn trận: Thần-nỏ đặt trên xe lớn do voi kéo ngừng lại trước trại Tống một lằn tên (50 m ngày nay). Đội Thần-hổ, Thần-báo dàn ra bảo vệ xung quanh. Mỗi xe chở nỏ, lại có năm mươi Thần-tiễn Long-biên trấn phía sau.

Hai quân im lặng nh́n nhau, trong ánh đuốc chập chờn của đêm Xuân giá buốt. Trần Ninh, Hùng Lễ tay cầm cờ mầu đỏ đứng trên một bành voi đối diện cửa chính trại. Xa hơn chút nữa Trần Ngọc-Hương, Âu Huyền tay cầm tù và, đứng trên một bành voi khác.

Th́nh ĺnh Trần Ninh cầm cờ phất một cái.

Ba nỏ binh cầm đuốc châm vào ba mũi Lôi-tiễn, rồi ba xạ thủ giật dây, ba mũi đại tiễn bay vọt lên cao, lửa chiếu ra như ba con rồng đỏ xé không gian. Khi bay tới bầu trời trại Tống, ba Lôi-tiễn nổ tung, tỏa lửa mầu xanh, đỏ, vàng, như ba quả cầu khổng lồ, rồi những đám lửa đó rơi xuống trại Tống như đám mưa. Tiếp theo thạch-xa bắn đá vào. Quân Tống kinh hoàng rú lên, chạy vào các căn trại núp, th́ cũng vừa lúc đó, các trại bốc cháy ngùn ngụt.

Bấy giờ quân Việt mới đánh trống reo ḥ « Giết, giết, giết »... « Đốt, đốt, đốt ». Trong khi đại nỏ, thạch-xa cứ tiếp tục nă đại tiễn vào trại Tống, khi th́ đại tiễn thường, khi th́ đại tiễn tẩm dầu đốt lửa, khi th́ đại tiễn chứa dầu, mă năo, hoàng thạch. Phút chốc trại Tống biến thành một biển lửa.

Trong khi ấy, Thiên-tử binh chỉ reo ḥ mà không xung phong đánh trại. Cứ như vậy khoảng nửa giờ, ba tiếng chiêng lệnh đánh lên, các đại nỏ ngừng tác xạ. Quân Việt lại ngừng reo ḥ, đổi tiền đội ra hậu đội, rồi rút vào trong bóng đêm, không một tiếng động.

Bọn Phạm Dật quan sát đội quân của Trần Ninh, Ngọc-Hương hành sự từ đầu đến cuối. Sáu người cùng khoái trá, cười ha hả:

– Vợ chồng Ninh Mai Hắc-đế chơi vụ này đẹp thực. Từ trước đến nay, Ninh trị quân hiệu Đằng-hải cực kỳ nghiêm, ta cứ cho là khắt khe. Nay mới thấy cái lợi của kỷ luật.

Rồi kéo nhau t́m chỗ ngủ.

Quan sát trận chiến, Trương Thủ-Tiết biết ngay quân Việt không muốn đánh thực sự, mà chỉ làm mệt mỏi tinh thần quân ḿnh. Y gọi các tướng lại ban lệnh:

– Bọn Việt chỉ có khoảng vạn người, do hai thằng nhăi ranh với hai con lỏi chỉ huy. Vậy tất cả chuẩn bị sẵn, đợi chúng đến quấy rối nữa, th́ cùng xông ra diệt chúng, rồi cướp lấy lương cho quân ḿnh ăn.

Các tướng đồng ư với Thủ-Tiết, v́ không c̣n cách nào hơn nữa.

Nhưng lần này Trần Ninh, Ngọc-Hương bỏ đi luôn. Thủ-Tiết cho quân chờ tới sáng, cũng không thấy quân Việt trở lại. Bấy giờ y mới biết ḿnh mắc mưu. Thế là sau hai ngày, hai đêm quân Tống luôn bị động, không được ngủ. Bây giờ mệt đến bước không nổi. Dù tướng, dù quân, đều lăn ra ngủ.

Từ ba ngày qua, bây giờ quân Tống mới được ngủ một giấc no nê cho đến xế Ngọ. Khi vừa tỉnh giấc, các tướng đến gặp Trương Thủ-Tiết với vẻ mặt lo lắng. Hứa Dự than:

– V́ nghĩ rằng nơi đây gần chiến trường, nên ta chỉ cho quân mang theo trên ḿnh một ngày lương; sau mỗi ngày lại phát tiếp. Không ngờ nay đoàn chở lương bị đánh, c̣n chúng ta th́ tiến không nổi, lùi không xong. Hôm qua đô-giám đă lệnh cho quân giết ngựa ăn tạm, rồi phá ṿng vây. Nhưng ṿng vây không phá nổi. Bây giờ sang ngày thứ nh́ phải ăn thịt ngựa, trong khi tướng, quân đều mệt ră rượi, đến cất chân, cất tay cũng không nổi, lỡ ra giặc tới đánh th́ chống sao được?

Vừa lúc đó, trống thúc vang dội, quân reo dậy đất. Quân canh vào báo:

– Có hai đạo quân từ phương Đông đang kéo đến.

Thủ-Tiết với các tướng vội ra phía Đông trại quan sát: Từ xa xa, hai đạo quân hùng tráng, uy nghi, cờ xí rực trời, gươm đao sáng choang đang tiến tới. Đi đầu là một tướng trẻ, với kỳ hiệu thêu hàng chữ lớn  « Trung-Thành vương »; cạnh có hai nam khôi ngô hùng vĩ, hai nữ yểu điệu sắc nước hương trời trông như bốn cây ngọc trước gió. Bên trái, một cặp nam nữ tướng đi dưới lá cờ vàng thêu con rồng trắng có hàng chữ « Đại-Việt, Thiên-tử binh Quảng-thánh », một lá khác có chữ « Đô-thống Vũ ». Bên phải lại một cặp nam nữ nữa đi dưới lá cờ vàng thêu con rồng đen có hàng chữ « Đại-Việt Thiên-tử binh Quảng-vũ » một lá khác có chữ « Đô-thống Đinh ».

Thủ-Tiết hỏi viên tham-tướng coi về tế tác:

– Hôm qua đánh lên núi, ta đă gặp sáu tướng Việt đều là con nít, ba trai, ba gái. Ban năy ta lại bị hai đôi trai gái xua quân đốt trại, quấy rối suốt đêm. Bây giờ c̣n bốn trai, bốn gái nữa. Chúng là ai vậy?

– Thưa, Đại-Việt có mười hai hiệu Thiên-tử binh. Mỗi hiệu do một tướng với vợ y chỉ huy. Tuy tuổi chúng trẻ, nhưng mưu kế, cùng tài dụng binh thực vô địch. Năm tên được vua Giao-chỉ ban cho mỹ hiệu là Long-biên ngũ hùng, bẩy tên được ban mỹ-hiệu là Tây-hồ thất kiệt. Ngoài ra, trong khi đánh Chiêm, Mộc-tồn ḥa thượng ra tay cứu mạng cho mười kỳ-chủ Hồng-thiết giáo Chiêm, rồi thu làm đệ tử, bọn này được Thái-hậu Giao-chỉ ban cho mỹ-hiệu Thần-vũ thập anh. Trận này Long-biên ngũ hùng, Thần-vũ thập anh đều có mặt. Đám Thần-vũ thập anh không có tài dùng binh, nhưng vơ công cao thâm, lại yêu nước vô bờ bến. Cứ như hiệu kỳ, th́ tên đi giữa là hoàng tử Lư Hoằng-Chân, con của Khai-Quốc vương, cháu gọi Kinh-Nam vương bằng cậu. Vơ công, trí lự của y không thua cậu làm bao.

Ôn Nguyên-Dụ than:

– Hôm trước tên thứ ha, thứ ba trong Long-biên ngũ hùng là Vũ Quang, Đinh Hoàng-Nghi với vợ chúng xuất hiện rồi. Hôm qua, tôi đụng trận với hai tên Phạm Dật, Lư Đoan cùng hai con vợ nó, suưt nữa th́ bỏ mạng. C̣n cái tên với vợ nó bắn đại nỏ ban năy là ai?

– Thưa y đứng hàng thứ tư trong Long-biên ngũ hùng tên Lư Đoan.

Thủ-Tiết lắc đầu:

– Năm tên này không thể gọi là Long-biên ngũ-hùng, mà phải gọi là « Giao-chỉ ngũ kiêu » mới đúng. Chúng lợi hại không ai tưởng tượng nổi.

Ghi chú,

Kiêu là con cú. Tiếng kiêu trong ngôn từ Trung-hoa để chỉ những người tài trí, hùng tâm, đại lược, nhưng không đi theo chính nghĩa. Mộ chí của Trương Thủ-Tiết th́ nói rằng Trương gọi Long-biên ngũ hùng là Giao-chỉ ngũ kiêu. Trong khi QTNC chép rằng chính Triệu Tiết đă đặt tên ấy. Ngược lại TTCTGCK lại chép rằng Tu Kỷ đă đặt tên này. Tôi tra trong TTCTBK, phần văn bia Tu Kỷ lại không thấy ghi. Cho nên tôi tin vào bia Trương Thủ-Tiết hơn, v́ Trương đối trận với cả ngũ hùng, rồi tử trận, nên Trương gọi ngũ-hùng là Ngũ-kiêu th́ đúng lư hơn.

Các tướng Tống nghe nói đều kinh hăi.

 

Hết Hồi 37