TÀI LIỆU Y HỌC

 

Bs. Trần Đại Sỹ

BỆNH PHONG THẤP

B̀A

 
  1. Bệnh Bao Tử
  2. Bệnh Đái Dầm
  3. Bệnh Phong Thấp
  4. Bệnh Tiểu Đường
  5. Hổ Cốt Mộc Qua Tửu
  6. Phục Dương Đại Bổ Tửu
  7. Thần Kinh Suy Nhược
  8. Thập Thức Bảo Kiện Pháp
  9. Trà Hảo Liên(Hao Ling)
 

 

 

ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG THẤP

Bằng Y Học Á-Châu

(Rhumatologie et Médecine Asiatique)

Bác Sĩ Trần Đại Sỹ

Trích dẫn xin đề rơ tác giả và xuất xứ www.tvvn.org


MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT : Nghiên Cứu Tổng Quát

PHẦN THỨ NH̀ : Biện Chứng và Dược Trị

PHẦN THỨ BA: Châm Cứu Trị

PHẦN THỨ TƯ: Tóm Lược Dược Trị, Châm Cứu Trị

PHẦN THỨ NĂM: Tổng Kết

PHẦN THỨ SÁU: Hướng Dẫn Dùng Châm Cứu Trị Những Chứng Đau Nhức Thường Gặp

PHẦN THỨ BẨY: Y Án Thực Nghiệm

(xin bấm trên tựa mỗi phần để đọc)